overtuigingen

Overtuigingen zijn stellige standpunten of meningen, die je ingenomen hebt naar aanleiding van gebeurtenissen in het verleden.

Bedenk daarbij dat de mensen die de grootste invloed op ons hadden vaak ook de grootste invloed hadden op onze overtuigingen.
Overtuigingen zitten vaak diep, soms heel erg diep. Het zijn niet zomaar meningen, het zijn diepgewortelde, nauwelijks tot beweging geneigd zijnde meningen. Ze beïnvloeden ons daarom enorm....

Een overtuiging is voor ons soms gewoon de absolute waarheid waar niet aan te tornen valt. Vergelijk het wat dat betreft maar met een religieuze overtuiging.
Toch zijn overtuigingen vaak onjuist. Ze leken juist op het moment dat ze zich vormden, met de informatie die we op dat moment hadden of kregen, en met het beeld van de wereld wat we op dat moment hadden.
Ooit was er de wereldwijde overtuiging dat de aarde plat was. Of dat het onmogelijk was dat een zwaar object zou kunnen vliegen.

Voor mij was er ooit de overtuiging dat een homeopathisch middel niet kon werken omdat er geen molecuul meer in zat. Allerlei mensen konden me proberen wijs te maken dat zo'n middel toch werkte, het ging er niet in. Tot ik het met eigen ogen zag, het zelf ervoer. En nog eens, en nog eens. Ik had het gevoel dat ik van mijn geloof viel. Het kon helemaal niet.

Het was voor mij een van die momenten dat ik de kracht, maar ook de valsheid van overtuigingen inzag. Overtuigingen kunnen valkuilen zijn die ons het zicht benemen op dat wat waar is. De valkuilen die ons leven tot een bekrompen leven maken, de valkuilen die maken dat we sommige dingen nooit zullen ondernemen, of zelfs steeds weer in iets falen.
We vinden overtuigingen ook terug in gezegdes, en die gezegdes worden weer overtuigingen. Zoals "als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje". Of "je kunt alleen maar wat presteren als je een goede opleiding hebt genoten".

Allemaal lopen we aan de leiband van overtuigingen door het leven. Marionetten aan de touwtjes van ons verleden en de overtuigingen die daar zijn gevormd. Het is interessant om heel eerlijk naar jezelf te kijken en te kijken welke overtuigingen je hebt.
Of nog beter: kijk naar wat je allemaal eigenlijk zou willen of gewild had, en welke overtuigingen dat beletten of hebben belet.
Het vergt enige eerlijkheid, je moet even echt bij jezelf naar binnen.

Maar het mooie is, dat die overtuigingen - met enige moeite - te veranderen zijn. Zoals gezegd zijn ze gevormd op een bepaald moment waar iets of iemand zo bij je binnenkwam dat een mening werd omgevormd tot een soort van eeuwige waarheid.

Als je wilt, kun je nu eens gaan kijken waar ze vandaan komen en hoe je ze wilt veranderen. Als je dat wilt, ga er dan echt voor zitten. Zonder je even af, en laat de antwoorden gewoon komen.
Behandel per keer één overtuiging. Wil je er aan meer werken, dan volg je voor elke overtuiging apart de punten.

  1. Beschrijf de beperkende overtuiging. Bijvoorbeeld: "er is geld nodig om geld te kunnen maken", :"ik zou beter presteren als ik die opleiding had afgemaakt", "ik kom niet vooruit", "ik heb nooit genoeg tijd", "een betere baan is voor mij niet weggelegd". Etc.
  2. Wie was de persoon (ouder, leraar, baas, etc.) en/of wat was de gebeurtenis, omstandigheid of ervaring die leidde tot die overtuiging? Laat hier gewoon komen wat er komt. Ga even in je gevoel en laat opborrelen wat geassocieerd is met de overtuiging. Soms hoor je ineens in je herinnering iemand iets tegen je zeggen, of je ziet een gebeurtenis voor je......
  3. Wat zeg je tegen jezelf of wat denk je, dat die overtuiging in stand houdt? (Vaak komen we dingen tegen die maken dat we aan de overtuiging zouden moeten twijfelen, maar we houden eraan vast doordat we onszelf vertellen dat de overtuiging klopt en dat wat we nu ervoeren niet betekent dat de overtuiging niet klopt. Wat zeg je dan, wat denk je dan)
  4. Beschrijf je normale reactie op levensomstandigheden ten gevolge van het in stand houden van deze beperkende overtuiging....(het feit dat je dankt dat je niet vooruit komt maakt dat je blijft hangen; het feit dat je denkt dat je niet kunt presteren omdat je die opleiding niet hebt gedaan maakt dat je minder presteert; etc..... je leven zou anders zijn zonder die beperkende overtuiging. Hoe anders?)
  5. Maak een nieuwe overtuiging die totaal het tegenovergestelde is aan de beperkende overtuiging..... bijvoorbeeld - om de eerdergenoemde beperkende overtuigingen te nemen - "ik kan prima van onder af aan beginnen en rijk worden", "ik presteer optimaal, misschien wel beter dan als ik die opleiding had gedaan", "ik ga elke dag vooruit", "ik heb alle tijd van de wereld", "als ik een beetje mijn best doe heb ik straks een veel betere baan".........
  6. Creëer en beschrijf een mentaal beeld van jezelf met deze nieuwe overtuiging in plaats van de oude beperkende..... "omdat ik elke dag vooruit ga, elke dag groei in alle opzichten, is elke dag opnieuw genieten en wordt de wereld elke dag ook een stukje mooier. Ik verheug me op alle dingen die nog gaan gebeuren. En omdat alles tot groei en ontwikkeling leidt, zullen tegenslagen ook makkelijk door mij worden overwonnen. Ik heb een gevoel van onoverwinnelijkheid, van ontastbaarheid, ik ben ook emotioneel daardoor stabiel en krachtig........"
  7. Schrijf een paar regels als peptalk om je nieuwe mentale beeld te ondersteunen en bekrachtigen.............bijvoorbeeld "Elke dag groei ik en ervaar ik opnieuw de kracht die in me zit. Elke dag wordt ik sterker, wijzer en krachtiger. Ik weet dat ik elke teleurstelling laat volgen door een krachtige verfrissende verbetering in alle opzichten. Ik ben er klaar voor en zal elke dag vooruit gaan".

Als je serieus met je overtuigingen op deze manier aan de slag gaat, kun je ze stuk voor stuk veranderen. Als dat nodig is, of als je dat nuttig vindt. Zelf heb ik ervaren dat het leuk was om te doen, en vooral verrassend. Verrassend door de gebeurtenissen of de momenten die naar boven kwamen bij punt 2.
En elke keer als je een beperkende overtuiging bij jezelf tegen komt, neem het lijstje door en verander de overtuiging in een waar je wel mee vooruit komt.

Succes!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vaccinaties als bron van verdeeldheid?

Vaccinaties als oplossing voor alles........of een gif-prik (in elk geval gif in de maatschappij tussen ouders)

Ik ben behoorlijk geschrokken van het blinde fanatisme waarmee de politieke partijen kinderen die niet gevaccineerd zijn willen weren van scholen en creches. Vrijwel elke politieke partij steunt dit. En ik denk dan: denkt er nu echt niemand na? Verdiept nu echt helemaal niemand zich in de voors en tegens van vaccinaties? Zelfs geen artsen? 

Ik geef toe, de tijd dat ik dacht dat artsen intelligente zelf-denkende mensen waren ligt al ver achter me. Er springen er af en toe een paar uit, die zich op één gebied doen gelden en de knuppel in het hoenderhok proberen te gooien. Zoals de twee longartsen die proberen roken van de Nederlandse kaart te krijgen. Maar het merendeel slikt gewoon alles wat de industrie hen wijsmaakt. 

Het laat ook gelijk zien dat het bijna onmogelijk is om je op meerdere terreinen intensief te verdiepen. Zeker naast het werk is dat vrijwel onmogelijk, omdat het allemaal veel te veel tijd kost. En energie. Kom ik een arts tegen die zich op een bepaald punt kritisch toont, blijkt dat op een ander punt klakkeloos wordt geloofd wat de industrie vertelt.

Om te beginnen kunnen volledig gevaccineerde kinderen of volwassenen net zo goed ziekteverwekkers overbrengen (ook die waartegen ze gevaccineerd zijn) als niet gevaccineerde kinderen. Sterker nog, na de vaccinaties met levend verzwakt virus kunnen de gevaccineerden juist dat virus overdragen op anderen (net als ze er zelf ziek van kunnen worden). 
Het kweken van angst voor niet gevaccineerde kinderen is dan ook m.i. misdadig onjuist. Het is verdeeldheid en agressie zaaien met als enig doel mensen zo bang te maken dat ze hun kinderen maar laten vaccineren. 

Bovendien wordt er gedaan alsof er 100% bescherming is tegen deze ziekten, en dat is ook een leugen. Veel van de eidemietjes die af en toe voorkomen, worden veroorzaakt door gevaccineerden. Veel van de zieken zijn gevaccineerden. Kinkhoest blijft periodiek voorkomen. Mazelen komt af en toe weer voor, en kan dus worden veroorzaakt juist door de vaccinaties. Dat zagen we in de Oekraïne na massale vaccinaties kregen daar meer dan duizend kinderen vaccinaties en stierven er tientallen (door de vaccinaties, en niet ondanks!). Bovendien is sowieso 3% van de gevaccineerden onvoldoende beschermd (wat ligt aan hun eigen afweerstoffen). 

Ik kan een aantal A4 vellen vol schrijven met wat er allemaal niet klopt aan de vaccinaties. Alle leugens en verdraaiingen. Waarom vaccinaties helemaal niet goed zijn en leiden tot meer ziekte, vooral mogelijk veel chronische ziekten. 
Maar wat me bovenal stoort is het gebrek aan kritiek van de kant van medici. Ja, ze zijn er wel, vooral in het buitenland, en ze schreven er boeken over. Maar dat wordt zelfs door onze staatssecretaris van volksgezondheid tot het 'nepnieuws' gerekend. 
Want 'nepnieuws' is inmiddels geen nieuws meer wat niet klopt, maar nieuws wat ons (de overheid) niet uitkomt.

De vaccinaties zorgen ervoor dat levenslange immuniteit niet meer bestaat (terwijl die er wel was tegen bijvoorbeeld mazelen en bof, rode hond). Het wordt vervangen door tijdelijke immuniteit op een smal gebied, namelijk voor die enkele stam die in het vaccin zit. Het doormaken van een natuurlijke griep bijvoorbeeld leidt tot een afweersysteem wat ervoor zorgt dat we beschermd zijn tegen een breed scala aan soortgelijke virussen, terwijl het vaccin alleen maar enigszins beschermt tegen de virussen in de 'prik'. Bij de hersenvliesontstekingen (ook een hot item in de media om ons op te roepen tot vaccineren) zien we dat het vaccin beschermt tegen alleen de ziekteverwekkers in het vaccin. Niet tegen andere stammen, die juist daardoor niet alleen sterker en agressiever worden, maar ook eerder ernstiger kunnen zijn omdat het lichaam niet breder beschermt.
Het doormaken van een kinderziekte (hersenvliesontsteking is uiteraard geen kinderziekte) leidde niet alleen tot een groei in de ontwikkeling van kinderen, maar ook tot het trainen en sterker maken van het immuunsysteem. Vaccinaties doen het tegenovergestelde. 

In het verhaal over de chronische ziekten van vandaag de dag, de auto-immuunziekten veroorzaakt vanuit een verstoring in de darmflora, worden steeds weer de vaccins genoemd als kwade verstoorders ervan. Net als antibiotica dat zijn. Net als heel veel van de door de industrie gepuste zogenaamde geneesmiddelen dat zijn. 

Uiteindelijk worden we door de vaccins steeds meer afhankelijk gemaakt van de farmaceutische industrie, die nu al zoveel macht heeft dat ze de media, de social media en ministers in een soort samenzang het halleluja over vaccins laten zingen. Zodat we ons allemaal overgeven aan steeds meer vaccinaties, en onze (klein)kinderen steeds vroeger laten vaccineren (desnoods al in de baarmoeder) met als risico dat we ze vanaf dat moment al bestempelen met een chronische aandoening. 

Want geen levenslange immuniteit meer betekent dat volwassenen steeds meer gevaar gaan lopen kinderziekten te krijgen, en die kennen op die leeftijd aanzienlijk heftiger complicaties dan bij het kind. Het betekent ook dat er steeds meer aangedrongen zal gaan worden om volwassenen tegen allerlei ziekten te beschermen en volwassenen steeds meer te gaan vaccineren. Misschien mogen die straks het bejaardenhuis wel niet meer in zonder verplichte serie vaccinaties? 

Vaccinaties worden nooit goed onderzocht op kwalijke effecten. De bijwerkingen staan in de bijsluiter die zelden iemand inkijkt en daarin staan de ziekteverschijnselen die de ziekte zelf ook kan geven, inclusief de dood. Het feit dat ze erin staan betekent dat die bijwerkingen ook voorkomen! In Amerika is sinds 2003 1 iemand zogenaamd overleden aan de mazelen (het was aan een longontsteking en ze was volledig gevaccineerd en haar immuunsysteem was onderdrukte door medicamenten; de doodsoorzaak had dus elke aandoening kunnen zijn, maar ze vonden ook het mazelenvirus, dus kreeg dat de schuld), maar er vielen wel meer dan 65 doden ten gevolge van de vaccinaties met BMR. Ik noem Amerika, omdat daar mensen ook de schade door vaccinaties vergoed krijgen - ook al is dat soms na jarenlange processen - er is al bijna 4 miljard uitgekeerd aan slachtoffers van vaccinaties! In Nederland wordt gewoon ontkend dat die schade er kan zijn (die bijwerkingen in de bijsluiter staan er kennelijk voor de show). 

Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat de natuurlijke immuniteit van bof en mazelen beschermt tegen zowel hartaandoeningen als bepaalde vormen van kanker. Daaraan sterven nogal wat mensen. Er zouden er dus aanzienlijk minder sterven als ze gewoon de mazelen en/of bof hadden gehad op een natuurlijke manier. 
Zoals gezegd, ik kan nog vele A4-tjes doorgaan. En ik zal die A4-tjes ook t.z.t. op de site zetten. Rest nog te vertellen dat er vrijwel geen kinderen meer overleden aan de kinderziekten op het moment dat de vaccinaties werden ingevoerd, en dat sedertdien er een ernstige verslechtering is van de gemiddelde gezondheid en een toename van het aantal chronisch zieken (ook kinderen), autisten en het aantal infecties (terwijl die juist door de betere hygiene en voeding minder waren geworden). 

Als ik alles wat ik nu over vaccins weet op een rijtje zet, dan kan ik niet anders dan concluderen dat de industrie z'n overwinning te pakken heeft. Ze hebben het weten te presteren om elke vorm van kritiek in de kiem te smoren, hoeven hun vaccins niet echt goed te onderzoeken op veiligheid, zijn niet aansprakelijk voor ondeugdelijkheid en niemand twijfelt aan hun verdraaiingen. Ze gaan steeds grotere winsten maken op vaccins, gaan er steeds meer maken en maken ons steeds afhankelijker van hen. Niet alleen door de vaccinaties, maar ook door alle chronische ziekten die mede door de vaccinaties worden gecreëerd. 

Klinkt heftig? Daarom ben ik ook zo kwaad, zo verbijsterd dat alle politici in koor meezingen met dit valse lied. 
Maar: het is zoals het is. Ik probeer ook mijn schouders op te halen. Ik voel me niet geroepen om de barricades op te gaan als het merendeel van de moeders hun kinderen als proefkonijnen laten gebruiken zonder zich te verdiepen in de nadelen van al die prikken. 
Want dat is ook een feit. Want de dokter zegt toch..........want de overheid zegt toch.........en de media........(want de industrie..........!)