Zorgen, of alles wat met zorgen te maken heeft of erop lijkt, komen te pas en te onpas in ons hoofd spoken.
We zijn ergens ontspannen mee bezig en ineens duiken er uit het niets zorgen op. Ineens zijn we bezig met iets wat over 3 weken pas gaat plaatsvinden, maar waar we nu allerlei muizenissen over omhoog halen.
Het lijkt zelfs wel of dat soort dingen vooral naar boven komen als we ontspannen bezig zijn.
En het lijkt ook wel of er geen afspraken te maken zijn over wanneer die zorgen opkomen.

Het eerste klopt, dat soort gedachten als zorgen komen inderdaad naar boven als we ontspannen bezig zijn. Dan is er ook de gelegenheid voor. Je was met je aandacht namelijk niet volledig bij iets anders. Was dat wel zo geweest, dan was er geen ruimte geweest voor die zorgen. Dat is ook het voordeel van dingen met aandacht doen. Met aandacht eten, met aandacht je werk doen, met aandacht afwassen, met aandacht jezelf wassen, met aandacht bidden, met aandacht een appel schillen, met aandacht de tuin wieden. En uiteraard bedoel ik aandacht voor wat je aan het doen bent.

Dat is waarschijnlijk ook de reden dat uit het eerder genoemde onderzoek van Mihaly Csikszentmihalyi bleek dat we het meest in de flow zijn als we geconcentreerd met werk bezig zijn. Dat we ons in het algemeen gelukkiger voelen als we aan het werk zijn dan wanneer we ontspannen zijn.
Ontspannen zijn biedt ruimte om onze hersenen zich te laten roeren en spookbeelden boven te halen. Herinneringen, onverwerkte emoties, en vooral zorgen over van alles en nog wat. En die zorgen zijn ook niet nuttig. Ze vullen slechts de ruimte op die er is ontstaan doordat we niet volledig met onze aandacht ergens bij zijn, en omdat we eveneens niet hebben besloten ons hoofd leeg te maken. Onze aandacht is niet gericht en dus gebeurt er maar wat. Iets niet constructiefs, iets niet zinvols, iets zelfs vervelends. Het is net als doelen stellen. Als je dat doet, ga je onbewust de kant van je doelen op. Als je het niet doet, weet je onbewuste niet wat te doen en gebeurt er maar wat.

Overigens is ook het leegmaken van het hoofd, het proberen nergens aan te denken vrijwel alleen mogelijk door met aandacht iets te doen. Met aandacht op je ademhaling letten, met aandacht naar muziek luisteren, met aandacht naar een kaars kijken, met aandacht naar alles tegelijk luisteren, met aandacht.......en daardoor wordt het stil.

Het tweede is echter niet waar. Er zijn wel degelijk afspraken te maken t.a.v. zorgen. Deels vloeit dat voort uit bovenstaande: als jij met je aandacht volledig bij iets bent wat je aan het doen bent, blijven de zorgen weg. En als je je hoofd leeg wilt maken doe je dat ook met volledige aandacht.
Maar je kunt ook een ander soort afspraak maken. Er is kennelijk een stukje van je onbewuste, het stukje wat zich bezighoudt met zorgen maken, wat aandacht wil. Vandaar dat het probeert om er tussen te komen als het maar even de kans krijgt. Je ertegen verzetten helpt niet, want dan wordt het niet gehoord en gaat het (als het kleine kind) nog meer dreinen en nog meer z'n best doen om aandacht te krijgen. Je kunt er dus voor kiezen er wel degelijk aandacht aan te schenken, en mee te gaan in het bezig zijn met die zorgen.

Spreek met jezelf af dat je dagelijks tussen kwart voor zeven en zeven uur (bijvoorbeeld) alle zorgen die er maar kunnen zijn even aandacht geeft. Er even mee bezig bent. Schrijf ze op, spreek ze uit, of wat dan ook. Van kwart voor zeven tot zeven uur precies.
Daarna is het over en morgen om dezelfde tijd is er weer ruimte voor zorgen.

Komen er dus zorgen in je op, herinner je (en je onbewuste) eraan dat ze vanavond om kwart voor zeven welkom zijn, maar nu niet. En probeer je vervolgens met volle aandacht bezig te houden met wat je aan het doen was. Of denk aan iets leuks.

Het is net als met angsten waarvan je weet dat ze niet terecht zijn. Negeren werkt niet, dat zorgt dat ze zich nog sterker gaan aandienen. Maar steeds aandacht geven werkt ook niet, want ook daardoor worden ze steeds groter. Maar als je angst ziet als een waarschuwing van een deeltje van jezelf wat je ergens voor wil behoeden, kun je dat deel - wetende dat de angst niet terecht is - bedanken voor het feit dat het met goede bedoelingen je wil waarschuwen, en vervolgens vragen of het nu wil ophouden, want je hebt het begrepen. Dan kun je het loslaten.

Heb respect voor dat deel van jezelf wat misschien af en toe overheersend aanwezig is, maar wat je minder leuk vindt. Er is een reden dat het zo is. Soms is dat een eerdere ervaring, soms is dat onbekendheid, soms is dat omdat je er eerder teveel aandacht aan hebt gegeven, of juist te weinig. En ongetwijfeld zijn er nog meer mogelijkheden.
Voor een ander hebben we soms wel respect ook al gedragen ze zich nog zo vreemd en lastig. Er zal wel een reden zijn.....

Als het om zorgen gaat is het niet anders. Er is een reden waarom ze ontstaan zijn. Maar misschien alleen maar omdat het deel van jou wat zich met zorgen bezig houdt meer aandacht wil. Of omdat er een ervaring is geweest waarbij dat deel tekort schoot, zodat het nu aan het compenseren is om niet weer die fout te maken. Het doet er niet toe. Probeer er respect voor te hebben en het vervolgens in banen te leiden.

Als je slaapkamer in brand staat, is het handig als je 'zorgendeel' en je 'angstdeel' ervoor zorgen dat je actie gaat ondernemen, je bed uitkomt en zorgt dat je heelhuids uit de brand komt; of zo mogelijk de brand blust.
Je moet dus altijd eerst even checken of de bezorgdheid of angst terecht is. Als dat niet zo is, zoek dan een oplossing, maar met respect voor dat deel van je wat het oproept. Bedank het voor de waarschuwing en laat het weten dat je het begrepen hebt, maar dat het niet nodig is nog langer te waarschuwen. En/of geef het ruimte om op een tevoren afgesproken tijd terug te komen, maar dan ook alleen in die afgesproken tijd. Dan ben jij een en al aandacht voor je zorgen. Na een kwartier laten ze je met rust en kun jij je gaan ontspannen.

Natuurlijk is ook dit iets wat je moet trainen. Het zal niet direct lukken, maar wel steeds beter. Door de zorgen op te schuiven naar het 'kwartiertje' zullen ze je op de overige tijden meer met rust gaan laten. Je bent daardoor nog beter in staat om de zorgen te relativeren en naar waarde in te schatten. En dat deel wat over de zorgen gaat wordt waardevoller voor je, want als je dit onder de knie hebt en er doemen ineens grote zorgen op terwijl je met iets bezig bent, dan is de kans groter dat er echt iets aan de hand is. En dat je er direct naar moet luisteren. Dat het doet wat het zou moeten doen: je waarschuwen als er echt iets is.

Respect voor het stuk van je wat zorgen oproept en een duidelijke afspraak over wanneer ze welkom zijn. Probeer het maar.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vaccinaties als bron van verdeeldheid?

Vaccinaties als oplossing voor alles........of een gif-prik (in elk geval gif in de maatschappij tussen ouders)

Ik ben behoorlijk geschrokken van het blinde fanatisme waarmee de politieke partijen kinderen die niet gevaccineerd zijn willen weren van scholen en creches. Vrijwel elke politieke partij steunt dit. En ik denk dan: denkt er nu echt niemand na? Verdiept nu echt helemaal niemand zich in de voors en tegens van vaccinaties? Zelfs geen artsen? 

Ik geef toe, de tijd dat ik dacht dat artsen intelligente zelf-denkende mensen waren ligt al ver achter me. Er springen er af en toe een paar uit, die zich op één gebied doen gelden en de knuppel in het hoenderhok proberen te gooien. Zoals de twee longartsen die proberen roken van de Nederlandse kaart te krijgen. Maar het merendeel slikt gewoon alles wat de industrie hen wijsmaakt. 

Het laat ook gelijk zien dat het bijna onmogelijk is om je op meerdere terreinen intensief te verdiepen. Zeker naast het werk is dat vrijwel onmogelijk, omdat het allemaal veel te veel tijd kost. En energie. Kom ik een arts tegen die zich op een bepaald punt kritisch toont, blijkt dat op een ander punt klakkeloos wordt geloofd wat de industrie vertelt.

Om te beginnen kunnen volledig gevaccineerde kinderen of volwassenen net zo goed ziekteverwekkers overbrengen (ook die waartegen ze gevaccineerd zijn) als niet gevaccineerde kinderen. Sterker nog, na de vaccinaties met levend verzwakt virus kunnen de gevaccineerden juist dat virus overdragen op anderen (net als ze er zelf ziek van kunnen worden). 
Het kweken van angst voor niet gevaccineerde kinderen is dan ook m.i. misdadig onjuist. Het is verdeeldheid en agressie zaaien met als enig doel mensen zo bang te maken dat ze hun kinderen maar laten vaccineren. 

Bovendien wordt er gedaan alsof er 100% bescherming is tegen deze ziekten, en dat is ook een leugen. Veel van de epidemietjes die af en toe voorkomen, worden veroorzaakt door gevaccineerden. Veel van de zieken zijn gevaccineerden. Kinkhoest blijft periodiek voorkomen. Mazelen komt af en toe weer voor, en kan dus worden veroorzaakt juist door de vaccinaties. Dat zagen we in de Oekraïne na massale vaccinaties kregen daar meer dan duizend kinderen mazelen en stierven er tientallen (door de vaccinaties, en niet ondanks!). Bovendien is sowieso 3% van de gevaccineerden onvoldoende beschermd (wat ligt aan hun eigen afweerstoffen). 

Ik kan een aantal A4 vellen vol schrijven met wat er allemaal niet klopt aan de vaccinaties. Alle leugens en verdraaiingen. Waarom vaccinaties helemaal niet goed zijn en leiden tot meer ziekte, vooral mogelijk veel chronische ziekten. 
Maar wat me bovenal stoort is het gebrek aan kritiek van de kant van medici. Ja, ze zijn er wel, vooral in het buitenland, en ze schreven er boeken over. Maar dat wordt zelfs door onze staatssecretaris van volksgezondheid tot het 'nepnieuws' gerekend. 
Want 'nepnieuws' is inmiddels geen nieuws meer wat niet klopt, maar nieuws wat ons (de overheid) niet uitkomt.

De vaccinaties zorgen ervoor dat levenslange immuniteit niet meer bestaat (terwijl die er wel was tegen bijvoorbeeld mazelen en bof, rode hond). Het wordt vervangen door tijdelijke immuniteit op een smal gebied, namelijk voor die enkele stam die in het vaccin zit. Het doormaken van een natuurlijke griep bijvoorbeeld leidt tot een afweersysteem wat ervoor zorgt dat we beschermd zijn tegen een breed scala aan soortgelijke virussen, terwijl het vaccin alleen maar enigszins beschermt tegen de virussen in de 'prik'.  Bij de hersenvliesontstekingen (ook een hot item in de media om ons op te roepen tot vaccineren) zien we dat het vaccin beschermt tegen alleen de ziekteverwekkers in het vaccin. Niet tegen andere stammen, die juist daardoor niet alleen sterker en agressiever worden, maar ook eerder ernstiger kunnen zijn omdat het lichaam niet breder beschermt. 
Het doormaken van een kinderziekte leidde niet alleen tot een groei in de ontwikkeling van kinderen, maar ook tot het trainen en sterker maken van het immuunsysteem. Vaccinaties doen het tegenovergestelde. 

In het verhaal over de chronische ziekten van vandaag de dag, de auto-immuunziekten veroorzaakt vanuit een verstoring in de darmflora, worden steeds weer de vaccins genoemd als kwade verstoorders ervan. Net als antibiotica dat zijn. Net als heel veel van de door de industrie gepuste zogenaamde geneesmiddelen dat zijn. 

Uiteindelijk worden we door de vaccins steeds meer afhankelijk gemaakt van de farmaceutische industrie, die nu al zoveel macht heeft dat ze de media, de social media en ministers in een soort samenzang het halleluja over vaccins laten zingen. Zodat we ons allemaal overgeven aan steeds meer vaccinaties, en onze (klein)kinderen steeds vroeger laten vaccineren (desnoods al in de baarmoeder) met als risico dat we ze vanaf dat moment al bestempelen met een chronische aandoening. 

Want geen levenslange immuniteit meer betekent dat volwassenen steeds meer gevaar gaan lopen kinderziekten te krijgen, en die kennen op die leeftijd aanzienlijk heftiger complicaties dan bij het kind. Het betekent ook dat er steeds meer aangedrongen zal gaan worden om volwassenen tegen allerlei ziekten te beschermen en volwassenen steeds meer te gaan vaccineren. Misschien mogen die straks het bejaardenhuis wel niet meer in zonder verplichte serie vaccinaties? 

Vaccinaties worden nooit goed onderzocht op kwalijke effecten. De bijwerkingen staan in de bijsluiter die zelden iemand inkijkt en daarin staan de ziekteverschijnselen die de ziekte zelf ook kan geven, inclusief de dood. Het feit dat ze erin staan betekent dat die bijwerkingen ook voorkomen! In Amerika is sinds 2003 1 iemand zogenaamd overleden aan de mazelen (het was aan een longontsteking en ze was volledig gevaccineerd en haar immuunsysteem was onderdrukte door medicamenten; de doodsoorzaak had dus elke aandoening kunnen zijn, maar ze vonden ook het mazelenvirus, dus kreeg dat de schuld), maar er vielen wel meer dan 65 doden ten gevolge van de vaccinaties met BMR. Ik noem Amerika, omdat daar mensen ook de schade door vaccinaties vergoed krijgen - ook al is dat soms na jarenlange processen - er is al bijna 4 miljard uitgekeerd aan slachtoffers van vaccinaties! In Nederland wordt gewoon ontkend dat die schade er kan zijn (die bijwerkingen in de bijsluiter staan er kennelijk voor de show). 

Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat de natuurlijke immuniteit van bof en mazelen beschermt tegen zowel hartaandoeningen als bepaalde vormen van kanker. Daaraan sterven nogal wat mensen. Er zouden er dus aanzienlijk minder sterven als ze gewoon de mazelen en/of bof hadden gehad op een natuurlijke manier. 
Zoals gezegd, ik kan nog vele A4-tjes doorgaan. Rest nog te vertellen dat er vrijwel geen kinderen meer overleden aan de kinderziekten op het moment dat de vaccinaties werden ingevoerd, en dat sedertdien er een ernstige verslechtering is van de gemiddelde gezondheid en een toename van het aantal chronisch zieken (ook kinderen), autisten en het aantal infecties (terwijl die juist door de betere hygiene en voeding minder waren geworden). 

Als ik alles wat ik nu over vaccins weet op een rijtje zet, dan kan ik niet anders dan concluderen dat de industrie z'n overwinning te pakken heeft. Ze hebben het weten te presteren om elke vorm van kritiek in de kiem te smoren, hoeven hun vaccins niet echt goed te onderzoeken op veiligheid, zijn niet aansprakelijk voor ondeugdelijkheid en niemand twijfelt aan hun verdraaiingen. Ze gaan steeds grotere winsten maken op vaccins, gaan er steeds meer maken en maken ons steeds afhankelijker van hen. Niet alleen door de vaccinaties, maar ook door alle chronische ziekten die mede door de vaccinaties worden gecreëerd. 

Klinkt heftig? Daarom ben ik ook zo kwaad, zo verbijsterd dat alle politici in koor meezingen met dit valse lied. 
Maar: het is zoals het is. Ik probeer ook mijn schouders op te halen. Ik voel me niet geroepen om de barricades op te gaan als het merendeel van de moeders hun kinderen als proefkonijnen laten gebruiken zonder zich te verdiepen in de nadelen van al die prikken. 
Want dat is ook een feit. Want de dokter zegt toch..........want de overheid zegt toch.........en de media........(want de industrie..........!)

En: vaccins hebben niet alleen maar nadelen en zijn niet alleen maar slecht. Sommige zijn zelfs goed of levensreddend in bepaalde situaties. Het gaat me ook niet om het afwijzen van vaccins, het gaat me om het klakkeloos volgen van de industrie door autoriteiten (overheid, artsen) die zich niet wensen te verdiepen in de nadelen ervan en critici proberen als dom en onverantwoordelijk neer te zetten. En vooral: ouders die kritisch zijn proberen proberen belachelijk te maken en ouders tegen elkaar uitspelen. Ouders horen de verantwoordelijkheid voor hun kind te nemen als de overheid dat niet (voldoende) doet. Hen dat kwalijk nemen is de omgekeerde wereld!