Controle

Het is misschien wel het belangrijkste woord in deze tijd, al wordt het zelden zo genoemd.

Ik las net dat de economie blijft kwakkelen tot ‘het virus onder controle is’.

Het zal wel typisch menselijk zijn, alles onder controle willen houden. En ik herken het ook zeker. Ik ben ook iemand die graag de controle heeft over wat er gebeurt met mijzelf of met mijn lichaam, mijn omgeving, mijn toekomst, etc., al is dat allemaal behoorlijk realistisch en niet obsessief. 
Misschien heb ik daarom wel nooit onder een baas gewerkt. Ik wil zelf bepalen wat ik doe......

En onze premier, met zijn kabinet, weten er ook alles van. Ze willen ‘het’ onder controle houden, krijgen. De burgermeesters hebben het gevoel de controle kwijt te raken, het RIVM ziet verontrustende cijfers (ook geen controle dus).
Google, Microsoft, en alle andere tech-giganten willen ook controle. Bij voorkeur over ons doen en laten, ons gaan en staan, ons koopgedrag, ons surfgedrag….

Maar op het digitale stuk na – op die manier is elke stap ongeveer te volgen – is het hele idee van controle natuurlijk een illusie.

We kunnen ons best doen gezond te eten, leven, drinken, sporten, lief te hebben, etc., maar controle over onze gezondheid hebben we ook slechts beperkt. Een plotse gebeurtenis, een onverwacht heftig emotioneel moment, het kan inslaan als een bom en verregaande gevolgen hebben. Ik ervoer het aan den lijve met mijn fietsongeluk in 2003: het leven wordt zo 180 graden omgegooid.

En misschien is het ook maar beter dat te accepteren. Te accepteren dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren en dat we ons daarbij moeten neerleggen. Ons daaraan moeten aanpassen.

Ons lichaam is nota bene het enige wat we nog een beetje kunnen controleren, al het andere is nog lastiger te controleren.

Dat brengt me bij een uitspraak van de historicus Phillipp Blom onlangs in een dagblad: “We moeten weg van de narcistische fictie dat we als mens boven de natuur staan”. 

Hij slaat de spijker op z’n kop. De natuur laat zich niet controleren. De natuur is in controle, de natuur is in harmonie, zoekt telkens opnieuw naar harmonie en balans.
Het is juist de mens die de balans en harmonie van de natuur telkens weer verstoort. Omdat die niet accepteert deel van dat geheel te zijn, een nietig deeltje van die hele natuur.

Ook nu zien we dat weer. Hoewel ik niet zeker weet of dit virus wel echt natuur is, laten we ervan uitgaan dat het een natuurlijke mutatie is. Elk jaar zien we in de winterperiode virussen verschijnen en de laatste jaren ook coronavirussen. Niet elk jaar is het meest heersende virus even krachtig, maar bijvoorbeeld in 2017/2018 leverde het 9500 doden op. (Nu 2019/2020 waren het er tegen de 10000, iets meer dus).

Levert dit huidige virus iets meer doden op dan 3 jaar geleden, het grootste verschil is de impact die het heeft op mensen. Het verwoest de energie behoorlijk (en soms letterlijk het leven) bij die relatief kleine groep die ermee te maken heeft.

Dat is heftig, maar m.i. geen reden om alles vervolgens buiten proporties op te blazen. En dat gebeurt wel.

Dit virus wat voor nauwelijks meer doden zorgt dan 3 jaar geleden, is opgeblazen tot de grootste vijand sinds de tweede wereldoorlog. De enige artsen die zeggenschap hebben in alle maatregelen zijn die rond het kabinet, alle anderen worden genegeerd. Het geeft ook aan hoe artsen zich laten gebruiken. Kijk alleen al naar de mondkapjes: wetenschappelijk onzin, maar het RIVM schaart zich erachter ondanks de eigen bedenkingen.

En alles heeft te maken met het willen controleren. Het willen controleren van iets wat niet te controleren is. Dat is te zien in de fraaie grafieken van Ivor Cummins. Wat we ook doen, het verloop is er niet anders door. Het verloop is de natuurlijke golf van het virus. Zoals elk jaar de virussen hun eigen (vrijwel dezelfde golfbeweging overigens) verloop hebben.

Ook de griepvaccins hebben daar niets aan veranderd.

Omdat het niet onmogelijk is dat de elektromagnetische veranderingen van het aardoppervlak (door wifi en vooral nu 5G) invloed zouden kunnen hebben – en luchtverontreiniging daar weer een katalysator is – kon ik de afgelopen periode redelijk voorspellen wanneer de ‘besmettingen’ zouden toenemen. Los van, of zelfs lijnrecht tegen de maatregelen in. Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar een beetje van schrok.

Hoe dan ook, van controle is geen sprake. Ik betwijfel ook of deze strenge lock down iets gaat veranderen. Als je hem maar lang genoeg maakt daalt de curve uiteraard vanzelf, dus de kans is groot dat ze straks gaan beweren dat de maatregelen hielpen. (De lock down in Frankrijk is nu na 6 weken beëindigd, omdat het niets opleverde en de bevolking depressief werd......dat bedoel ik dus. Dat was politiek gezien niet een slim moment om te doen, de natuurlijke curve ging niet omlaag). 

Net zoals dat met het vaccin kan gaan gebeuren. De curve zal dalen, het lijkt dan beter te gaan, er lijkt dan controle te zijn. Maar het zal schijn zijn. En toch zal het worden toegeschreven aan de vaccins. Waarom? Omdat het om heel veel geld (en prestige, en de verkiezingen naderen!) gaat en we de indruk willen hebben dat ‘wij’ de controle uitoefenen.

Het enge is dat het tegenovergestelde gebeurt. Door alle opsporingsmethodes en apps verliezen we de controle juist. We worden speelbal van het grote geld, van de technologie. En de vaccins zijn dusdanig nieuw en slecht gecontroleerd qua veiligheid en effectiviteit, dusdanig samengesteld met hulpstoffen, dusdanig gekweekt via andere weefsels, dusdanig werkzaam op het genetisch vlak, dat we ook op dat gebeid de controle kwijtraken. Bovendien zijn er overheden die vaccins verplichten: controle bij de overheid, controle over eigen lichaam kwijt!  

Terwijl we de natuur nooit zullen kunnen controleren – vrijwel alle vaccins tegen ziekten zijn daar een bewijs van, het eraan toegeschreven effect is voornamelijk door het natuurlijke verloop van de ziekte – maar we wel beperkt baas kunnen zijn over ons eigen lichaam, stellen we die integriteit in de waagschaal op het moment dat we er vreemde stoffen in laten prikken waarvan we eigenlijk niet weten wat die doen. Weg controle!

Is de gezondheid van de kinderen erop vooruitgegaan door alle vaccinaties?  We leven in een tijd van grotere hygiëne, meer kennis, beter voedsel dan tientallen jaren geleden, maar er zijn nog nooit zoveel kinderen chronisch ziek geweest.

In plaats van te controleren wat we een beetje kunnen controleren, de integriteit en vitaliteit van ons lichaam, door te zorgen voor de goede supplementen, voldoende rust, goede beweging, etc. wordt alles ingezet om te controleren wat we niet kunnen controleren: het virus.

Hoe dom is het?

Denk na bij alles wat je doet. Maar denk vele malen meer na voordat je iets in je lichaam laat spuiten, zeker als daarvan allesbehalve duidelijk is wat dat voor consequenties op termijn heeft. Besef dat je positieve dingen voor je lichaam en jezelf kunt doen en doe die.

En ondanks de grote verschillen in meningen tussen mensen: wees lief voor elkaar!
Want controle over ons denken en gedrag hebben we wel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn