Numerologische voorspelling 2021

Toen ik de voorspelling voor 2020 las eind december 2019, geloofde ik niet wat ik las.

2019 was een redelijk chaotisch jaar geweest, met nogal wat heftige dingen. En 2020 zou een chaotisch jaar worden wat erger zou zijn dan de jaren ervoor. De wereld zou min of meer op z’n kop worden gezet. Ach, dat kon toch niet? Het was onvoorstelbaar dat 2020 erger zou zijn dan 2019 (voor ons). Er zou ook steeds minder geheim blijven, geheimen of geheime afspraken zouden steeds meer op straat komen te liggen..

Maar goed, de voorspellingen klopten dus. En dat van die geheimen ook. Onze privacy wordt steeds meer uitgekleed omdat er meer controle ‘moet’ zijn, de geheimen van de grote machten komen ook op straat, maar die weten ze in te pakken als complottheorie, zodat er niet zoveel mee gebeurt……en de gemiddelde inwoner van deze planeet zich zelfs tegen de kennisgeving ervan verzet. 

Maar dan 2021. Hou je vast.

(Overigens zijn deze voorspellingen van Hans Decoz van worldnumerology.com.)

In grote lijnen komt het erop neer dat de chaos nog wel even onverminderd voortduurt, en misschien zelfs heftiger, maar wel anders.   Numerologisch was 2020 een jaar 4 en is 2021 een jaar 5, wat op zich heel tegengestelde nummers zijn. Waar de 4 meestal stabiliteit vertegenwoordigt, staat de 5 voor dynamiek, onverwachte gebeurtenissen en snelle veranderingen. Maar het is niet alleen het nummer 5 wat belangrijk is, ook de omgevende nummers zijn dat en die maken dat dit jaar 5 anders zal zijn dan andere jaren 5.

Ik citeer Hans even: “Het wordt een jaar van verandering en zenuwslopende ups en downs, maar waar het jaar 2020 ons beschadigd en angstig achter laat, zullen we ons volgend jaar om deze tijd in een veelbelovender en positievere situatie bevinden”. 

Ik zou hier kunnen stoppen, omdat dit de grote lijn is met een positief einde. 

Maar het is belangrijk te beseffen dat 2021 het eerste van een 5-jaar periode is die ons langzaam een andere richting opduwt – weg van de afgrond en meer naar een toekomst van heling en potentie.

De polarisatie zal nog wel toenemen, en de krachten van zelfvernietiging zullen koppiger en meer confronterend worden.
We zien angst tegenover vertrouwen, apathie tegenover hoop, hebzucht tegenover eerlijkheid, egoïsme tegenover generositeit en onwetendheid tegenover bewust zijn.

Als we door de eeuwen heen kijken, zien we dat ontwikkelingen steeds sneller gingen. Kijk alleen al naar de technologische ontwikkelingen van de laatste 40 jaar. Onze smartphone is al krachtiger dan de computer van de jaren tachtig…..en bedenk dat de kwantumfysica ons laat zien dat een groot deel van de huidige medische aanpak achterhaald is…..de komende 5 jaar zal er een nog grotere sprong in wetenschap, technologie en ons denken komen.

In de laatste 200 jaar is de wereldbevolking verachtvoudigd en is ‘wildlife’ met 70% afgenomen.

Die explosie van menselijke groei en technologie ging zo gepaard met destructie en verwoesting (van o.a. de natuur). Omdat we onderdeel van dat geheel zijn, en niet de waarnemer, beseffen we dat zelf onvoldoende. Maar het heeft wel gevolgen.

Als 2020 – ik gebruik weer even de metafoor van Hans – een stuurloos schip in een orkaan was, dan krijgen we in 2021 de controle terug. De storm blijft razen, maar we bewegen langzaam naar veilige en kalmere wateren… 

Er zal hoop en optimisme zijn (meer globaal bewustzijn, empathie, eenheid) - de reden dat we in staat zijn de richting uiteindelijk ten goede te veranderen - maar er is eveneens een brute kracht (egoïsme, confrontaties of agressie), niet bereid tot compromis.

Opvallend is dat het nummer 2 zowel aan de negatieve als de positieve kant ondersteunt. (Hans legt uit waar die 2 vandaan komt, het voert voor nu te ver dat uit te leggen). Dat laat de twee kanten zien. Enerzijds diplomatie, tact, gevoeligheid en emotionele steun, anderzijds sluwheid, gluiperigheid, onoprechtheid en misinformatie.

De strijd tussen positief en negatief, tussen goed en kwaad zou wel eens heftig kunnen worden. De polarisatie wordt met name erger omdat de stroom van misinformatie blijft doorgaan.

(Overigens van twee kanten: enerzijds de censurerende en misinformatieve ‘factcheckers’, overheden en tech-gigenten, anderzijds doorgeslagen complotdenkers. Ik zeg 'doorgeslagen' omdat veel van de complot theorieën zijn uitgekomen en juist bleken. Maar sommige zijn absurd. Veel wat complottheorie wordt genoemd, is niets meer dan door machtshebbers ongewenst kritisch denken).

Er zullen in 2021 dagen zijn dat we alleen de chaos in de wereld kunnen zien, maar ook dagen dat we reden tot hoop hebben, waarin we positieve veranderingen zien met een sterk gevoel dat we de goede kant opgaan.

De diepere realiteit v.w.b. 2021 is, dat we snel evolueren en van richting veranderen. In de komende 5 jaar zal er een belangrijke sprong voorwaarts worden gemaakt in de juiste richting. 2021 is het eerste jaar in die reeks. Om Hans te citeren:

Als we duizend jaar verder kijken, zullen mensen 2021 zien als het jaar waarin de geschiedenis veranderde en de reis naar herstel begon…….

Een mooie afsluiting van deze voorspelling lijkt me……

Maar er is meer. Het belangrijke nummer 2 uit 2000 (dit millennium) is ook al heel anders dan het nummer 1 uit 1000 (het vorige millennium). Sinds we de 21e eeuw zijn ingegaan, is die 2 belangrijk. De 1 staat meer voor onafhankelijk, competitie, leider, strijd, etc. De 2 staat meer voor liefde, samen, empathie, intuïtie, etc.
Dat geeft de hoop dat de mensen die na 2000 zijn geboren wellicht meer liefde in zich hebben en op een andere manier met de wereld om zullen gaan….

En we zijn natuurlijk ook het aquariustijdperk ingeschoven (of dat gaat volgens anderen nog gebeuren) en ook de invloed van ‘waterman’ verschilt in positieve zin met die van ‘vissen’. Ook hier meer in de richting van saamhorigheid, liefde, meer empathie, etc.

Al met al is komend jaar er nog een van chaos en polarisatie, maar we mogen hoopvol vooruitkijken en ik ben nu al benieuwd naar de voorspellingen voor 2022…….

Let op jezelf, zorg goed voor jezelf en je naasten, geniet van de kleine dingen des levens.

En laten we in de tijden van chaos en polarisatie bedenken dat negativiteit niets oplost. Laten we lief voor elkaar blijven en elkaar blijven respecteren. Maar daarbij ook beseffen dat we deel van de natuur zijn en eerder nederig naar die natuur moeten zijn dan denken dat we er boven staan. De natuur en natuurwetten in ere herstellen zou wel eens kunnen leiden tot een veel mooiere toekomst en meer harmonie. 

Ik wens je veel mooie dingen toe!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn