5. De Partij

Hoe het in het boek zat weet ik niet precies, maar in onze huidige maatschappij is er niet zoiets als De Partij.

Maar als je kijkt naar wie de macht heeft, wie grote invloed heeft op de verschillende touwtjes, dan zijn er wel een paar aan te wijzen. En als je de invloed van die personen en instanties ziet en begrijpt, is het niet onlogisch tot de conclusie te komen dat we behoorlijk worden gemanipuleerd, dat we marionetten zijn, en dat al die Big Brothers ook marionetten zijn aan de touwtjes van die personen en instanties. Ik zal er een aantal langslopen.

Google. Over Google hoef ik het niet te hebben. Ik noemde al een aantal zaken. De macht is vele malen groter dan we denken. Op vele manieren en op vele fronten is Google in staat in te spelen op onze behoeften en wensen enerzijds en is het in staat ons te beïnvloeden anderszins. Veel meer nog dan we denken, want wij denken dat we zelf bij een site uitkomen als we iets zoeken, maar het is vooral Google die ons ernaar leidt, met voorkeuren zoals het Google uitkomt.

Amazon. Onlangs bleek dat Amazon voor 40% bepaalt wat er op internet gebeurt. Voor ons minder denkbaar omdat hier Bol nog het meest verkoopt, en Amazon niet zoveel voet aan de grond heeft, maar in Amerika is Amazon de grootste. Als internetwinkel, maar ook voor de boeken, films, etc. En Amazon censureert, verkoopt boeken niet omdat de inhoud hen niet bevalt. Maar ze doen nog veel meer op het gebied van internet. De baas is een van de rijkste personen ter wereld, hij doet aan stuivertje verwisselen met de volgende twee mensen:

Elon Musk. Is politiek misschien niet zo actief, maar via zijn bedrijven (Tesla, Space X, voorheen PayPal) zet hij zich in the picture. Door zijn tweets en acties weet hij regelmatig de financiële wereld fors te beïnvloeden. Onlangs steeg de bitcoin met tientallen procenten (=10.000den euro), nadat hij 1,5 miljard erin had gepompt en zei dat hij de bitcoin als betaalmiddel zou gaan accepteren in de toekomst (uiteraard heeft hij zelf ook bitcoins!). Een gigantische invloed van 1 persoon op de financiële wereld, en de eigen portemonnee.

En natuurlijk Bill Gates. Ook uit dat technische wereldje afkomstig. De Nerd achter Microsoft. Ook toen was controle over zo’n beetje alles voor hem al belangrijk. Hij schijnt virusprotectie te hebben verkocht door virussen te creëren. Maar dat was in zijn tijd voor Microsoft. Nu is hij met andere dingen bezig. Sommigen denken dat het filantropie is. Maar dan toch wel een bijzondere, namelijk filantropie waarvan vooral hijzelf beter wordt. Als hij een deel van wat hij ‘filantropisch’ schenkt aan farmaceutische bedrijven (waar hij aandelen in heeft, en winst mee behaalt) zou inzetten voor de hongersnood, zou er geen hongersnood meer zijn.
Maar nu sponsort hij farmaceutische bedrijven en vooral de vaccinindustrie. Hij geeft grote bedragen aan de WHO, en heeft een grote vinger in de pap als het gaat om Monsanto, de genetische manipulatie en kankerverwekkende onkruidbestrijding. Hij schijnt de grootste bezitter te zijn van landbouwgrond in de wereld. En jij mag raden wat daarop gebeurt. Hij is een groot pleitbezorger van alle mogelijk vaccins, hoe meer hoe beter. Er is nog meer, maar het gaat om het geheel, niet om deze persoon in het bijzonder.

De WHO. Alle landen hebben zich verplicht de WHO te volgen in al hun advies. Op zich logisch als de WHO een totaal onafhankelijk instituut zou zijn, maar er komen grote giften van de farmaceutische industrie en Bill Gates doneerde vorig jaar maal liefst 400 miljoen, net zoveel als de grootste geldschieter Amerika voor ze zich onder Trump afkeerden van de WHO. Kortom, de financiële invloed van instanties die vaccins aanmoedigen en propageren is geweldig. Daarnaast bleek op een symposium over veiligheid 14 maanden geleden dat de WHO liegt over veiligheid, effectiviteit en onderzoek van vaccins. Bovendien hebben ze de laatste maanden een rare switch gemaakt en daarmee gebroken met wat wetenschappelijk vaststond. Quarantaine had geen enkele zin zeiden ze na bijna 100 jaar onderzoek en ervaring (en Ebola, MERS, etc.), maar plotsklaps propageren ze quarantaine en strenge lockdowns. Dat laatste raadden ze later weer af, maar zonder enige kracht. Lockdowns, die zoals het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe laat zien eerder averechts dan positief werken. En ook werd tot onlangs gezegd dat de belangrijkste haardimmuniteit werd verkregen door de door het virus verkregen immuniteit, en eensklaps kan het vrijwel alleen door vaccinaties………. De WHO heeft dus een wereldwijde gigantische macht en lijkt de objectieve waarheid (voor zover die nog bestaat) in steeds grotere mate aan de laars te lappen.

De Wereldbank. Ik ben niet zo in thuis in die materie, dus zal er kort over zijn. Deze Wereldbank bepaalt in grote lijnen beleid op financieel terrein, en heeft zo grote invloed. De Wereldbank vermeld in haar stukken dat ergens rond maart 2025 (!) het eind van het corona-tijdperk is………..

De pers, de media. Er zijn in feite wereldwijd maar 3 grote persbureaus die gebruikt worden door de (westerse) media. Niets voor niets lezen we bij sommige berichten in diverse media letterlijk dezelfde tekst. Deze persbureaus bepalen wat wij wel en niet te horen en zien krijgen, of beter gezegd: wat de media wel en niet te horen en zien krijgen zodat ze het kunnen doorgeven. Het hoeft geen betoog dat op die manier al ons nieuws behoorlijk gekleurd wordt en dat de onderwerpen en de mening over die onderwerpen ook behoorlijk gekleurd kan worden. Bedenk dan ook nog dat de media overleven dankzij de reclame-inkomsten van de grote industrieën, waarvan de farmaceutische de grootste is……

De farmaceutische industrie (inclusief vaccinindustrie en kankerindustrie). In deze bedrijfstak gaan vele miljarden om, bedragen zo groot dat we ons die niet eens kunnen voorstellen. Alleen al aan marketing worden miljarden besteedt, en aan lobbyen in de politiek, net als miljarden worden betaald aan boetes vanwege crimineel gedrag. De winsten zijn nog vele malen hoger, maar kunnen daar alleen blijven als ze hun macht weten te houden. Deze industrie gaat over lijken om de winsten veilig te stellen, en heeft het geld om ongeveer alles naar de hand te zetten. In hoeverre ze dat doen kan ik niet vaststellen, maar dat hun vinger in de pap zit is wel duidelijk.

Tenslotte het Wereld Economisch Forum, wat wel eens een soort verbinding zou kunnen zijn van al deze spelers. Eens per jaar komt dit bijeen – veel regeringsleiders, de rijksten ter aarden en de belangrijkste industriële kopstukken – om de toekomst te plannen met allerlei toespraken en voorstellen. In het draaiboek van dit forum stond bijvoorbeeld al een hele planning rond corona voor het er was.
Opzet onder andere is om steeds meer alles digitaal onder controle te krijgen. Het liefst van iedereen op elk moment weten wat ze doen en waar ze het doen. Verder een totale controle op (verplichte) vaccinaties wereldwijd. De macht steeds meer wereldwijd in plaats van in alle verschillende landen…….

Er zijn dus een aantal hele grote krachten in de wereld die op verschillende niveaus en plekken met elkaar afspraken maken over hoe het met het ‘volk’ moet. Hoe ze het beste de controle kunnen krijgen, hoe ze het beste wereldwijd zaken kunnen uitrollen, etc. 

Overigens is na de simulatie van een corona-epidemie eind 2019 door verschillende van deze partijen afgesproken dat alles wat de mening van de gevestigde orde zou bekritiseren zoveel mogelijk zou worden weggewerkt en gecensureerd. Inclusief alternatieve geneeswijzen, kritiek op vaccinatie, aanprijzen van vitamines en mineralen, en kritiek op de aanpak van de pandemie. Vandaar dat er zo’n breed offensief is tegen alle kritiek, via internet, via providers, via de media, vanuit regeringen,  etc.

Tot voor kort wilde ik van al deze zaken niets weten, ik ervoer het voor mezelf als een vorm van complotdenken. Of eigenlijk wilde ik het meer niet weten omdat ik me niet kon voorstellen dat mensen dat zouden willen, zoveel macht. Of dat er mensen zijn die dat überhaupt willen. Waarom? Maar is het niet zo dat bedrijven vaak complotten sluiten om hun producten op prijs te houden? Is het niet zo dat de farmaceutische industrie niet te beroerd is data te vervalsen of zelfs aandoeningen te bedenken om producten te verkopen? Of bedrijfjes op te kopen met werkzame anti-kanker medicatie om daarna de prijzen een veelvoud te maken van daarvoor? Dat alles doen ze om meer macht te krijgen, om er beter van te worden te koste van anderen.

Dat ontkennen maakt dat we ons als weerloze individuen opstellen, het al te stevig uitdragen maakt dat we als complotdenker worden gezien. Een grappige paradox dus. Of we zijn te passief, of we worden niet serieus genomen omdat we te duidelijk zijn.

Er zijn het afgelopen jaar dingen gebeurd die in een eerder tijdperk niet mogelijk waren. De digitale wereld heeft daarbij een grote rol gespeeld, net als de ‘macht’ van de WHO die overigens ook een tiental jaren geleden de definitie van pandemie had veranderd zodat nu ongeveer alles een pandemie kan heten.

Hoe we ook wenden of keren, en welke invloed er ook is geweest, het afgelopen jaar heeft de wereld op z’n kop gezet. En hoewel er wereldwijd niemand meer is gestorven dan in andere jaren, heeft Covid daarvoor gezorgd. Of liever de invloed van een aantal instanties op het gedrag van ongeveer alle landen in de wereld. Het gevolg is dat er naar de toekomst grote veranderingen in gang zijn gezet. Natuurlijk hoop ik ook goede, maar de belachelijke houding ten opzichte van virussen en bacteriën maakt dat we voortaan bij elk virus idiote maatregelen gaan nemen en de financiële consequenties van al die lockdowns zullen ons nog vele jaren achtervolgen, en niet op een goede manier. Door de schulden zijn niet zozeer wij alsook de regeringen speelbal geworden van de grote financiële instellingen.

We gaan zien wat dat gaat betekenen, maar de macht van de bovengenoemde instanties is er zeker niet minder om geworden. Net zoals de heren Bezos (Amazon), Gates en Musk hun kapitaal vele tientallen procenten hebben zien stijgen het afgelopen jaar. Door onze ellende en hun slimme beleggingen en investeringen………

1984, daar ging het om, lijkt nog steeds een raar boek, maar als je goed kijkt en niet je ogen sluit voor dingen die je liever niet wilt weten, is het veel dichterbij dan we denken.

Anderzijds blijf ik ook nu geloven in de goedheid van de mens en de goedheid van een grotere macht dan de hebberige mens. De voorspellingen van zowel de astrologie als de numerologie wijzen erop dat we met elkaar een menselijke maatschappij tegemoet gaan met meer aandacht voor de menselijke warmte, de duurzaamheid, de natuur en minder voor geld, prestatie, macht en overheersing.

Ik geloof graag in die voorspellingen………..

Einde.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn