Wat niet weet wat niet deert.

Soms zal het waar zijn, maar de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het niet geldt als mensen een verborgen agenda hebben.

En zeker niet als grote partijen samen besluiten die agenda uit te voeren en elkaar niet in de weg te zitten. En zeker niet als journalisten – ooit waarheidsvinders – zich als onmondige en alles-behalve-nieuwsgierige-broodschrijvers gedragen.

Nu de tweede helft van het jaar nadert en minister Kuipers alweer bezig is het wonderlijke beleid van zijn voorganger voort te zetten – samen met andere landen een agenda uitvoeren die niets met volksgezondheid maar alles met macht te maken heeft – wordt het tijd om wat vragen te stellen. 

Vragen, die al lang beantwoord hadden kunnen zijn, als men dat gewild had. Vragen waar zelfs vaak al antwoorden op zijn, maar die niet uitkomen voor wat ‘men’ aan het doen is. Vragen die in de Kamer ook geblokkeerd worden door al die partijen die u en mij in de steek hebben gelaten en het WEF blind volgen. Laten we daarbij ook constateren dat vrijwel alle complottheorieën gewoon de waarheid bleken te zijn. En de waarheid misschien nog wel erger lijkt te worden dan de complottheorieën deden vermoeden. Dus: Blijf wakker!

Enerzijds zijn het vragen die direct te maken hebben met de volksgezondheid, met onze gezondheid, maar ook vragen over wat men in Den Haag aan het doen is. De Kamer hoort de regering te controleren, zo nodig aan kruisverhoren te onderwerpen, maar de Tweede Kamer gedraagt zich grotendeels als de journalisten: een gebrainwasht gebrek aan interesse naar de waarheid. En dat terwijl toch gebleken is hoeveel fouten er bewust zijn gemaakt, hoe we eigenlijk continu en welbewust belatafeld zijn door Rutte, De Jonge & Kuipers & co. 

Laat ik beginnen met vragen over de politieke agenda in Den Haag:

 • Hoe komt het dat in de Tweede Kamer geen vragen gesteld kunnen worden over wat er in Davos bij het WEF is besproken? Op de social media zijn diverse video’s te zien van die bijeenkomst waar behoorlijk enge dingen werden gezegd. Waarom mogen daar geen dingen over worden gevraagd? Of liever: waarom blokkeren de grote partijen vragen van een stukje kritische oppositie? En waarom staat er niets over in de ‘gewone’ media?
 • In het verlengde daarvan: waarom mochten er geen vragen worden gesteld over wat de koning, Rutte en de vicepremier deden bij de Bilderberg bijeenkomst, misschien nog wel bepalender dan het WEF. Wat is daar besproken, waar ging het over, wat zijn de consequenties voor ons als bevolking?
 • Waarom is de kamer totaal niet geïnteresseerd in het analytisch en kritisch bekijken van het gevoerde beleid met vrijheidsbeperkingen, het opdringen van een experimenteel en absoluut niet onschuldig vaccin, het vanuit het ministerie beïnvloeden en veranderen van de mening van het RIVM en OMT, etc.?
 • Waarom worden - terwijl er woningnood is en er ook al tienduizenden mensen uit de Oekraïne uitgenodigd zijn in Nederland - Afrikaanse jongeren uit voorsteden in Frankrijk uitgenodigd hierheen te komen, terwijl Frankrijk ze kwijt wil? Hoe kan ik dat anders zien dan het bewust creëren van chaos, van onvrede, van angst, van nog meer woningnood en nog meer psychische/mentale verstoringen? En nu komen er ook nog verhalen dat als 55+-ers hun woning zouden delen er 500.000 extra woonplekken zouden zijn. Waar zijn ze mee bezig, wat zijn ze aan het doen? Hoe ziek is dit allemaal? 

En dan natuurlijk onze gezondheid……..

 • Hoe komt het dat na het bekend worden van de grote hoeveelheid bijwerkingen en doden al binnen enkele maanden dit (nog steeds) experimentele vaccin niet is gestopt?
 • In 2020 was het virus nieuw, dus weinig immuniteit bij mensen en dus logischerwijs meer doden en ernstig zieken. In 2021 hadden al velen immuniteit en waren mensen gevaccineerd. Hoe komt het dat er sedertdien juist veel meer doden en ernstig zieken zijn? Wellicht het gevolg van het vaccin? Het vaccin doet sowieso blijkbaar niet wat het moest doen…..
 • Het afgelopen jaar is er eveneens sprake van grote oversterfte die niet gerelateerd is aan Covid (iedereen die positief testte werd immers als Covid-dode gerekend), er is nu zelfs een naam bedacht voor de vele (vaak jong) volwassenen die plots sterven (het Sudden Adult Death Syndrome, meestal overigens door hartfalen). Waarom wordt de meest voor de hand liggende reden – de vaccins – totaal niet genoemd?

Voor ik doorga met een aantal zaken omtrent Covid/vaccins eerst even de volgende nogal verrassende en niet onbelangrijke kwestie, om het voorzichtig uit te drukken:

 • Volgens een besluit van de VN uit 2012 al zijn mensenrechten niet langer van toepassing op mensen die het vaccin hebben gekregen! Iedereen die het vaccin heeft gekregen is in feite eigendom geworden van BigPharma en heeft geen (mensen) rechten meer. Realiseer je wat dit betekent!
  Waarom wordt dit categorisch verzwegen door de media en politici?
  (Hier de link naar een pdf over een uitspraak van het hooggerechtshof van Amerika, wat overigens ook voor burgers elders geldt: https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf)

 • Hoe kan het dat er in februari 2020 al een gecombineerd covid-apenpokken-vaccin werd gepatenteerd terwijl de apenpokken nu pas een probleem zou zijn?
 • Hoe kan het dat aan de lopende band nieuwe zaken worden bedacht die hartproblemen zouden geven om te verklaren waarom dat sinds de vaccins explosief is gestegen terwijl de meest logische oorzaak (vaccins) steeds weer niet wordt genoemd?
 • Hoe kan het dat de FDA wist dat 82-97% van de gevaccineerde zwangere vrouwen hun kind verloor voordat ze het goedkeurden en hebben ze het toch goedgekeurd (ook voor zwangeren)?
 • In Australië was tussen januari en april dit jaar een explosieve stijging van het aantal doden na de laatste booster, vele malen meer dan de afgelopen 2 jaar. Waarom doet de overheid en de gevestigde medische orde net alsof er niets aan de hand is en gaat men gewoon door met pressie op de vaccins en boosters?
 • In (een deel van) Europa waren op 4 juni 45.316 doden door de vaccins geregistreerd, terwijl een recent Duits onderzoek een onderrapportage van 40x liet zien, dus in feite gaat het om 2 miljoen doden. Door de vaccins. Waarom zijn dit geen krantenkoppen?
 • Frequent zijn door de vaccins uitslagen gezien door het virus wat waterpokken en gordelroos geeft, herpes. Dat heeft alles te maken met de aantasting van het immuunsysteem. Heel wat kritische artsen zien apenpokken (soortgelijke uitslag) dan ook eerder als bijwerking van de vaccins. Geen van die artsen hebben een stem gekregen via de mainstream media. Waarom niet?
 • Bij het LAREB zijn ook al zo’n 227.000 bijwerkingen gemeld, waaronder mensen met blijvend letsel. Maar in de politiek houden ze daarover hun mond. Het is de olifant in de Kamer, maar niemand heeft het erover. Hoe komt dat?
 • Verzekeringsmaatschappijen zien een enorme toename aan mensen die niet meer in staat zijn te werken, en dat is niet ten gevolge van longcovid, maar duidelijk begonnen vanaf het moment van de vaccinaties. Hebt u het gelezen in de krant, gehoord op de TV?
 • Er zijn inmiddels ook onderzoeken die de dodelijke ziekte Creutzfeldt-Jakob linken aan de vaccins. Ook daarover niet of nauwelijks iets in de media.
 • Steeds duidelijker wordt ook dat natuurlijke immuniteit veel krachtiger is dan die door de vaccins, dat de vaccins de immuniteit juist langdurig verslechteren (en elke booster maakt dat erger), en dat de kans op letsel door de vaccins bij jongeren groter is dan die door Covid. Toch heeft dit alles geen enkele invloed op het beleid en wordt het nergens in de MSM vermeld. Hoe komt dat?
 • Britse ambulances rukten vorig jaar 2x zo vaak uit voor jongeren met hartproblemen dan de jaren ervoor en dit jaar is het nog erger. Toeval?
 • Ook weten we dat alle beweringen over de vaccins niet kloppen en het mRNA zich door het lichaam verspreid, dat vruchtbaarheid nu al bij velen verminderd is. Maar niets daarover.
 • Ten slotte heeft de FDA zojuist het vaccin voor de hele kleintjes goedgekeurd ondanks een volslagen negatief onderzoek voor dat vaccin. Hoe kan dat?
 • Zelfs Bill Gates, 'Mr.Vaccin', geeft nu toe dat er een laag sterftecijfer is, het vooral een ziekte voor ouderen is, zoals de griep. En dat ze dat geweten moeten hebben! 
 • In het verlengde daarvan: hoe kan het dat almaar wordt doorgegaan met de vaccins zonder goed bewijs van het nut, terwijl elke kritiek, elk wetenschappelijk onderzoek wat wijst op de nadelen wordt afgedaan als 'geen bewijs'? Elk logisch denken wordt gefrustreerd door dit soort dooddoeners. 

Misschien is dat laatste illustratief voor wat er gebeurt. Volgens de Sjamanen zitten we in de tijd van de Jaguar: niets is wat het lijkt…..:

Het gaat niet om een werkzaam vaccin, het gaat om het zo veel mogelijk mensen (en ook kinderen = nieuwe generaties) vaccineren –  ‘waarom?’, wat zit erin?
Het gaat niet om politiek die in het belang van ons burgers is, het gaat om een agenda van de wereld-machthebbers.
Het gaat niet om de stikstof, maar om wat je met dat (grotendeels onzin-) verhaal kunt bewerkstelligen: boeren verwijderen van hun grond en dat vervolgens gebruiken zoals jij het wilt.
De 5G masten staan er niet voor het snelle internet, niet voor ons, maar voor onder andere nog meer controle en macht voor de overheid en voor…..
Journalisten zijn er niet om ons nieuws en waarheid te vertellen, maar om een geprogrammeerde boodschap te herhalen, angst te creëren, keer op keer. In de hoop dat we zullen blijven slapen, hen zullen blijven vertrouwen. 

Ten slotte valt het me op dat als ik het in gesprekken met mensen over Covid heb, ze vaak aankomen met ‘Maar het is toch wel erg hoor, die long-Covid’. Iedereen kent wel iemand....Mensen zijn dus vooral bang voor long-Covid. Opvallend was dan ook dat een uitgebreid medische analyse van mensen met long-Covid klachten (in het ziekenhuis) twee dingen liet zien: Die problemen kwamen ook veel voor bij mensen die helemaal niet positief getest hadden (maar zelf dachten dat ze Covid hadden), en tenslotte bleek dat de conclusie moest zijn dat het eigenlijk niet bestond (het kwam niet primair door het virus), en er een andere onderliggende reden (mogelijk psychisch/emotioneel) moest zijn waarom mensen erge en langdurige longproblemen ontwikkelden. Verdriet? Teleurstelling? Angst?

Bijzonder is daarbij natuurlijk dat vooral onze overheid zorgt voor die angst, in samenwerking met de media. Ook nu weer: “het aantal besmettingen is verdubbeld”. Ik denk dan 'nou en?, wat zegt dat?'. Met het aantal besmettingen wordt bedoeld het aantal mensen wat positief test – en dat zullen er meer zijn omdat de vakantie nadert en je soms een test nodig hebt. Bovendien is het raar weer, dus meer (allergie &) verkoudheden, of zomervirusjes en dus meer testen. En dat terwijl het aantal mensen op de IC’s en in het ziekenhuis stabiel is omdat dat vooral mensen zijn die toevallig positief testen als ze voor iets anders in het ziekenhuis komen.
Ook zullen nieuwe varianten alleen maar zwakker zijn en is er logischerwijs dus helemaal geen echt probleem te verwachten.

En ook minister Kuipers doet alweer een duit in het zakje door te beginnen over spatschermen zodra de ‘R’ in de maand is. Het slaat werkelijk nergens op (het achterhaalde idee van de grote druppels), maar maakt mensen wel weer angstig…..Hij zou beter kunnen beginnen over extra vitamine D en vitamine C met de ‘R’ in de maand. Maar oh ja, het ging helemaal niet om de gezondheid. Even vergeten.

Ik zou nog veel meer vragen kunnen stellen (misschien wel dagelijks zo'n reeks), ook over al die 5G masten die uit de grond gevlogen zijn het afgelopen jaar (over wat ze kunnen zenden en ontvangen). Over de QR-codes die de landen in Europa nog een jaar lang mogen eisen. Over wat er (ook) in de vaccins zit. Over de rare stolsels in de vaten van gevaccineerde overledenen. Over de apenpokken die al tientallen jaren besmettingen geven zonder grote problemen en zonder veel zieken in landen buiten Afrika.

Maar ook houd ik toch mijn hart vast voor de komende winter. Niet om het virus, maar om de effecten van de vaccins. Niet omdat ik erge varianten verwacht – als dat zo is, zal het niet natuurlijk ontstaan zijn – maar omdat zoveel mensen door de vaccins zo verzwakt zijn en/of andere ziekten ontwikkelen. Er is mogelijk weinig nodig om veel mensen te verliezen in de winter. En als dat weer vooral jongere volwassenen zijn waarbij het niet logisch zou moeten zijn, wordt het tijd om de vaccins in de ogen te kijken. En vooral ook de ‘idioten’ die ze zonder goede reden hebben toegestaan en gepromoot.

Natuurlijk hoef je je over dit alles geen zorgen te maken als je al deze zaken niet weet, maar is het eerlijk? Is het de manier om jezelf te beschermen? Is het zoals we als mensen met elkaar om zouden moeten gaan? Is het zoals een overheid met zijn burgers zou moeten omgaan? Kun je voor je gezondheid de juiste keuzes maken als je geen eerlijk informatie krijgt?

Sorry, nog meer vragen dus……….ik zal stoppen……….
Pas goed op jezelf en je naasten.

P.S. 
Juist met al deze negativiteit is het o zo belangrijk de zon te blijven zien, de bloemen, de vlinders, de schitterende blauwe lucht. Laten we onze ogen en oren wijd open houden voor al het mooie en vooral al het lieve, menselijke. Het is er, het is er veel. Niet bij de machthebbers, maar wel overal om je heen. Koester het, zend zelf liefde en warmte uit. Geniet van de kleine dingen. Geniet van elkaar. 
Laat je niet uit elkaar trekken, niet murw maken, niet tot on-mens maken, niet tot robot maken. Wij mensen behoeven verbinding, liefde, warmte, veiligheid, zekerheid en bovenal elkaar. Dat houdt en/of maakt ons gezonder. 

With love.....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn