Ik heb al een tijdje niet geschreven. Niet omdat ik er geen zin in had, maar omdat ik me verdeeld voel, omdat ik me verward voel, omdat ik niet weet of ik over onderwerp A of B of C of D moet schrijven.
Het liefst zou ik schrijven over medische zaken, medische onderwerpen, waar iedereen wat aan heeft.

Maar er zijn op dit moment heel andere zaken die belangrijker lijken. Het probleem is alleen dat er zoveel waarheden zijn (eigen waarheden op basis van de kennis die de individu heeft), dat er zoveel mensen zijn die anders denken over de zaken die spelen.
Ik hoorde laatste iemand vragen ‘wat denk je van die acties van die boeren?’.
En de reactie van de aangesprokene was heel diplomatiek ‘Ik denk dat hoe meer je weet over wat er echt gebeurt in de wereld op dit moment, hoe meer je de acties van de boeren begrijpt. En hoe meer je begrijpt dat ze dit ook doen voor jou en je (klein)kinderen. Dat ze het ook nu moeten doen. En dat iedereen mee zou moeten doen’.

Hoe meer mensen weten van wat er echt gebeurt in de wereld, hoe meer ze begrijpen en hoe meer ze inzien dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kan velen. Die niets meer te maken hebben met democratie, met inspraak, met empathie, met betrokkenheid, met eerlijkheid, met landsbelang, met altruïsme, met welk positief iets dan ook.

Maar het probleem is dat de meeste mensen nauwelijks wat weten, omdat ze alleen de mainstream volgen, waar ze worden dom gehouden als gevolg van tal van zaken. Ik denk zelfs dat veel politici op dit moment geen idee hebben wat ze aan het doen zijn, omdat ze ‘leiders’ volgen waarvan ze geacht worden die te volgen terwijl die een andere agenda hebben dan de ‘volger’.   

Volgende week gaan de vaccinatiecampagnes weer van start en massa’s mensen gaan weer de zoveelste prik halen. En denken daar goed aan te doen. Want dat zou je kunnen afleiden van wat de mainstream media ons vertellen.

Maar al die mensen weten niet dat de cijfers vanuit de overheid van Engeland laten zien dat 1 maand na de vaccins 1 op de 482 mensen daarvan was overleden en na 2 maanden zelfs 1 op de 246 ! Zelfs 1 op de 73 was in mei 2022 overleden! De kans om binnen 2 maanden na je vaccin te overlijden is dus 1 op 246........Russische roulette, met weliswaar meer dan 6 kansen op tijdelijk overleven, maar toch.......
Ze weten niet dat elke volgende prik de kans op covid en/of overlijden alleen maar groter maakt……
Dat een studie van Harvard aantoont dat het vaccin vele malen kwalijker is dan het virus. Om maar wat te noemen uit de veelheid van inmiddels bekende studies. Dat 50% van de kinderen een systeem-reactie krijgt op de vaccins. 

Er zijn tal van rapporten met cijfers die allemaal tegen vaccinatie pleiten, en al helemaal tegen alle argumenten die worden aangevoerd.

Onlangs riepen 400 artsen een internationale noodsituatie uit vanwege het aantal slachtoffers van bijwerkingen en doden door de vaccins. Ze eisen direct stoppen met de prikken.
De zogenaamde ‘pandemie van de ongevaccineerden’ zoals er werd geroepen door de leugenaars over de effecten en werkzaamheid van de vaccins (industrie en overheden!), blijkt in feite een ‘pandemie van de gevaccineerden’ te zijn geweest.

De oversterfte – van in Nederland zo’n 1000 mensen per maand – gaat hand in hand met de vaccins in de grafieken. De landen waar het grootste percentage vaccins werden gespoten hebben de grootste oversterfte en de landen waar het minst is gespoten hebben de minste oversterfte. Maar ook qua data loopt de lijn vrijwel parallel tussen de sterfte en de vaccins. Wordt wakker! 

Maar het rare is dat je over dit soort onderwerpen nauwelijks kunt praten, want mensen hebben een mening, of ze hebben geen mening maar willen er niets over horen. Mensen willen niet gewaarschuwd worden. Ook in de bevolking is de verwarring, de verdeeldheid en misschien wel de angst zodanig groot dat het een soort van olifant in de kamer is waarover niet of nauwelijks gesproken kan worden. Ook niet binnen families en vaak zelfs niet binnen een gezin.

Datzelfde geldt voor de artsenwereld, waar artsen soms toegeven aan de patiënt dat hun klachten te maken hebben met het vaccin, maar dat ze dat niet in het dossier kunnen zetten!(??? – ze mogen het niet laten weten, niet vermelden, ze moeten doen alsof het niet zo is).

 De artsenwereld is inmiddels verworden tot een wereld die van leugens aan elkaar hangt. Misschien was dat altijd al zo omdat BigPharma altijd al de dienst uitmaakte, maar persoonlijk heb ik het niet zo ervaren. Iedereen deed z’n best en wist niet beter. Werd natuurlijk beïnvloed. Maar nu vrijwel alle artsen alle codes van Neurenberg hebben overtreden en hebben meegewerkt aan het geven van zogenaamde vaccins die meer dood en verderf dan heil hebben gezaaid, en dat helaas nog lange tijd in hun nawerking zullen blijven doen via onder andere meer auto-immuunziekte, meer kanker, meer neurologische ziekten en meer hartziekten, is er een rare patstelling ontstaan.

Kun je als arts nu toegeven dat het verkeerd was? Nee, want er komt een volgende ronde aan en er wordt van je verwacht dat je weer meedoet. Als arts heb je de keuze tussen je hart/intuïtie volgen en stoppen met je vak (vaak verplicht dan), of je ondergeschikt maken aan de massa. Voor vrijwel geen arts is dat een keuze, want ze kunnen niets anders. Het is hun brood en het enige wat ze denken te kunnen. Bovendien is stoppen een financiële ramp aangezien ze op een bepaalde voet leven. En als jij het niet doet, doet een ander het wel. Nu kun je misschien nog wat schipperen in het belang van de patiënten. Dus ga je door, als een aapje met de handen voor je ogen, op je oren en voor je mond…….

In de politieke arena gebeurt net zoiets. De politici die kritische vragen durven te stellen worden door de rest van de kamer weggehoond, worden onheus bejegend (al doen ze geloven dat het andersom is) en krijgen geen voet tussen de deur. Alles wat niet deugde de afgelopen twee jaar kan niet besproken worden. Er is niet geëvalueerd, niet gekeken of zaken goed of slecht uitpakten. En de media doen hierin mee. Verantwoordelijke politici en artsen wordt de hand boven het hoofd gehouden en ze hoeven zich niet te verantwoorden. En intussen gaan we op dezelfde voet door. Als een kip zonder kop.

Op klimaatgebied gebeurt hetzelfde. Er zijn grote kosmische veranderingen (verschuiving van de polen van de aarde, meer zonnevlammenactiviteit, snel verzwakkend beschermend elektromagnetisch veld van de aarde, etc.) die maken dat we klimaatverschuivingen zien. We zitten bovendien in de eindtijd van tal van kosmische periodes. Delen van de wereld worden meer met kou geconfronteerd, andere meer met warmte. Het weer is minder voorspelbaar en extremer dan we gewend zijn.
En terwijl wij mensen nauwelijks invloed hebben op de kooldioxide en de stikstof, en er al jaren geen globale opwarming is, wordt ons wijsgemaakt dat alles komt door ons gedrag, en dat er een crisis is. Daar gaan kapitalen naartoe, terwijl steeds meer mensen in geldnood raken. 

Er is een grote crisis, meerdere, en zeker op komst. Maar dat heeft niets te maken met die zaken. Dat heeft te maken met politieke beslissingen van de grotere – niet gekozen – organisaties, die beheerst worden door geld en macht. Zoals de VN, de EU en WHO. En niet te vergeten het WEF. Met in hun kielzog de nationale kabinetten. De energiecrisis is een gevolg van politieke beslissingen en je kunt je bovendien afvragen of er wel echt een crisis is of dat die wordt gecreëerd. (Er is zeker een crisis rond het milieu, maar het klimaat?). We betrekken 5% van ons gas van Rusland, hoe kan die 5% leiden tot de enorme verhogingen? De asielcrisis is er ook puur door de idiote beslissingen van de politiek om veel meer mensen toe te laten – zelfs uit te nodigen, te lokken – dan we aankunnen of dan waar woonruimte voor is. Ik was altijd voor meer humanitaire asielopvang, maar dit slaat nergens meer op.

En dat komt weer goed uit om de boeren een poot uit te draaien en van hun land af te jagen. De echte crisis (voor zover ‘we’ niet hard worden geraakt door de belachelijke energiekosten) wordt waarschijnlijk het voedsel. Daar merken we nu nog niet zoveel van, maar als fabrieken sluiten, vrachtwagens straks niet meer kunnen rijden (vanwege de toevoeging in de diesel van een stof die gemaakt werd in die gesloten fabrieken), boeren verdwijnen, en kunstmest niet meer gemaakt wordt omdat ook die fabrieken dicht zijn en het bovendien stikstof produceert, hoe kan er dan nog voedsel geproduceerd worden? (Buiten het kweekvlees uit de fabriek en de insecten). En dat corrigeren we ook niet zomaar even straks! Dat gaat lang doorwerken. En is helemaal door de politiek veroorzaakt

Heb je je bovendien wel eens afgevraagd waarom in het tweede land qua export van voeding naar de rest van de wereld de boeren het vuur aan de schenen wordt gelegd? Wat gebeurt er als wij nog nauwelijks voedsel produceren met al die mensen die afhankelijk waren van ‘ons’ voedsel? De sterfte aan hongersnood wordt gigantisch versterkt als het zo doorgaat. Maar was dat ook niet de bedoeling? De bevolking fors terugbrengen in aantal? Worden we al een klein beetje wakker? 

Is het opzet? Net als het overtreden van alle codes van Neurenberg met die – laat ik het netjes houden – ‘dubieuze’ vaccins?
Dit zijn bewuste keuzes gemaakt door politici die er niet voor u en mij zitten. Zoals ook die vaccins erdoor zijn gedrukt – ook door de strot van al de artsen – door politici die bewust alle gegevens hebben verdraaid en achtergehouden en er evenmin voor u en mij zitten.

Het siert iedereen die dit niet wil zien omdat ze geloven in de goedheid van de mens. Ik geloof ook in de goedheid, maar dan van de ziel. Te veel mensen zijn los van hun ziel, los van hun hart en worden geregeerd door hun geest, hun 'verstand' en alles wat die geest is wijsgemaakt.

Toen ik als complementair/integraal arts werkte heb ik die spagaat tussen ‘verstand’ en ‘hart/ziel’ maar al te vaak zelf ervaren. Mijn gevoel ‘zei’ dat ik A moest doen in het belang van de patiënt, maar volgens de reguliere ‘kunde’ moest ik B doen. En stel je voor dat het niet uitpakte met A zoals ik wilde. Dan hing ik bij een klacht, want dan had ik met niet aan de regels gehouden. Maar als ik B deed, wist ik zeker dat het niet beter zou gaan. Dus wat doe je dan?
En die vraag herhaalde zich telkens weer. Hart en ziel tegenover verstand en paradigma. In de huisartsenpraktijk kwam die keuze al voor toen ik homeopathie leerde toepassen, maar toen ik helemaal ‘alternatief’ werkte, was dat nog veel erger.

Zo kon ik via testen gebruik maken van onbewuste kennis – misschien wel 80% meer dan we bewust wisten – maar dat was niet regulier. Ik kon mensen veel beter helpen, maar eigenlijk mocht dat niet. En ik denk dat dat niet alleen voor mij gold, maar ook nu voor veel artsen die wel bereid zijn zelf na te denken. Ze zitten in een val. Dat kun je erkennen en je er dagelijks rot door voelen, en je kunt het ontkennen en je er oké mee voelen…….(in het laatste geval verkoop je je ziel, maar kun je wel 'lekkerder' leven; een overlevingsstrategie dus)
Zo zot is het.

Een rare wereld. Maar tegelijk zijn er ander kanten in dit grote verhaal. Een ervan is dat er een hoop viezigheid boven tafel komt (zoals fraude met verkiezingen in Amerika maar ook hier, enorme netwerken van kindermisbruik en kinderhandel, satanische bijeenkomsten van velerlei elitaire groepen, de manier waarop de soevereiniteit van landen door politici worden ‘verkocht’, en nog veel meer) en dat het erop lijkt dat er (nu nog) onzichtbare krachten aan het werk zijn om dit alles te beëindigen.
Ook zijn er geluiden dat de financiële wanorde, uitbuitingen en ongelijkheden wereldwijd een halt toe geroepen gaan worden. Is het waar? Ik hoop het……..we gaan het zien (of niet). Het is in deze tijd de kunst om zonder angst vooral nieuwsgierig te zijn hoe het een en ander zich ontwikkelt. We maken dingen mee die nog nooit iemand voor ons heeft meegemaakt. 

Nog een ander kant is veel meer spiritueel. Ook hier is sprake van een soort eindtijd, waarbij onze ziel (en ons lichaam) wordt geüpgraded naar een hogere dimensie. Ik weet nog dat ik de gechannelde berichten van ‘Ra’ (collectief van zielen/bewustzijn, tientallen jaren geleden opgenomen) las over het feit dat wij mensen evolueren naar een steeds hogere vibratie en uiteindelijk steeds dichter komen bij het stadium waar we als ziel niet meer in een lichaam incarneren.  We ‘ontgroeien’ de aarde min of meer.

Ik zal hier meer over vertellen in de volgende blog ‘wij zijn scheppers’, omdat dit voor enkelen wellicht een onderwerp is wat zo onbekend en vreemd is dat het te ‘raar’ is om te bespreken.

Maar de draad is dat we gaan naar een veel mooiere tijd, met meer liefde, minder strijd, meer ontspanning, meer gelijkheid en onderling begrip, meer genieten, meer manifesteren.

Maar voor we daar zijn, moeten we het nog even met elkaar volhouden en goed voor onszelf en onze naasten zorgen de komende tijd. Maar houd moed, want ik denk dat we een veel mooiere tijd tegemoet gaan. Een echte Great Reset, maar dan niet die van de WEF van Klaus Schwab (en dit kabinet).

Laat ik het daar voor nu even bij houden…….

Het ga je goed! 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn