De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan, en daarmee ook een verschuiving in de Kamerzetels van de Eerste Kamer.

Als ik dit schrijf, vallen me de grote hoeveelheid hoofdletters op. Als deze instanties zo belangrijk zijn, zou je dan niet verwachten dat er meer integriteit zou zijn, dat we meer op die mensen zouden moeten kunnen vertrouwen?
En dat geldt voor de hele politiek.

Zoals ik elk jaar in december al dan niet bewust terugkijk op het jaar (mijn eigen jaar in verbinding met alles en iedereen om me heen), doe ik dat bij verkiezingen ook op de (politieke) periode die achter ons ligt.

Zo heb ik mezelf eigen gemaakt om de politiek te volgen en dan niet wat ze allemaal beweren, maar hoe ze zich gedragen, wat ze stemmen, wat ze in de Kamer(s) doen.
Want als ik op een partij zou willen stemmen, vraag ik me af wat ze doen binnen die partij. In hoeverre ze ook doen wat ze zeggen, in hoeverre ze er zitten voor ons of voor zichzelf of zelfs voor een externe partij.

Ik vraag me af hoe ze zich gedroegen de afgelopen jaren met betrekking tot tal van zaken. Immers, hoeveel vertrouwen kun je in een partij hebben die achter maatregelen stond die heel veel doden veroorzaakte, die onvrijheid propageerde, die absoluut niet doet wat ze zei te zullen doen. Zelfs achteraf geen vragen stelde?

Dat allemaal nog los van het feit dat als we eerlijk en rationeel een partij kiezen dat altijd het kiezen van de minst kwade is of de meest passende, omdat geen enkele partij 100% voldoet aan jouw wensen. Maar als je naar je gevoel luistert, als je naar je waarden luistert, naar wat jij belangrijk vindt in de mens en in de maatschappij, als jij eerlijkheid belangrijk vindt, oprechtheid, waar zou je dan voor kiezen?

Daarom loop ik zomaar wat punten langs, zonder daarbij in te gaan wat elke partij deed, maar gewoon om de vraag te stellen. 

Zijn de volgende zaken normaal, of toch een beetje vreemd?

 • Iedereen het heeft over ‘opwarming’ terwijl er volgens de NASA al minstens 8 jaar geen opwarming is. Terwijl er in vele jaren niet zoveel ijs op de Noordpool was, er een recordaantal ijsberen is, en er koude-records sneuvelen zowel op Antarctica als in het Noordpoolgebied.
 • Er kan in de kamer niet fatsoenlijk gedebatteerd worden over zaken die van groot belang zijn, zoals de afhandeling van zaken rond de corona maatregelen, de zaken rond de vaccindeals, de over-sterfte, etc.
 • Moties die door de Kamer worden aangenomen worden gewoon niet uitgevoerd en de kamer slikt dat gewoon. Zoals over de digitale ID bijvoorbeeld, wat in de hand van humane mensen handig zou kunnen zijn, maar in de handen van kwaadwillende mensen een digitale gevangenis kan worden!
 • Sommige partijen die het erg voor de boeren lijken op te nemen en dat zelfs in hun naam lijken te dragen gaan bij stemmingen mee in het narratief van de overheid en stemmen op die manier tegen de boeren.
 • Nu blijkt dat de vaccins niet beschermden, niet effectief waren en allesbehalve veilig waren, net zoals de maskers niet beschermden en de andere maatregelen veel nadeliger waren dan dat ze nut hadden – allemaal wetenschappelijk vastgesteld – is en wordt daar helemaal niets mee gedaan! Geen enkele verantwoording die wordt afgelegd, geen goed onderzoek vanuit de Kamer, helemaal niets! Politici in de Kamer(s) laten het volledig afweten.
 • Een motie in de Kamer waarin wordt opgeroepen om als de dienstplicht wordt geactiveerd geen dienstplichtigen uit te zenden naar de huidige strijd in de Oekraïne (iets wat logischerwijs niet zou kunnen gebeuren) worst slechts door een 4-tal partijtjes gesteund? Willen we echt onze jongeren een oorlog in sluizen?
 • De oorlog in de Oekraïne zou al na 1 maand beëindigd kunnen zijn omdat er een overeenkomst was tussen Zelenski en Poetin, maar Zelenski werd door Johnson (GB) en de NAVO verboden vrede te sluiten. Het lijkt erop dat deze oorlog bewust in stand wordt gehouden om ons af te leiden van andere dingen die ze bekokstoven en om allerlei tekorten te creëren. Sedertdien zijn er bovendien verschrikkelijk veel extra en dus onnodige doden gevallen.
 • De  partijen rond de opgeblazen gasleiding (Nordstream) wezen eerst Rusland als schuldige aan en nu is vastgesteld dat Amerika het heeft gedaan en Biden dat ook heeft toegegeven – uiteraard tussen de regels door – nu ineens zou een pro-Oekraïense groep de schuldige zijn? Als onze bondgenoot ons fors benadeelde met onze energievoorraad en de energieprijs door die leiding op te blazen, wat betekent dat dan? En hoe zit het met Kamervragen? En met de beschuldigingen aan het kamerlid dat zich afvroeg waarom Amerika werd uitgesloten van mogelijke verdachten?
 • Terwijl steeds meer experts vertellen dat er helemaal geen klimaatcrisis is, wel een klimaatverandering maar meer ook niet, dat het stikstofprobleem is bedacht door de politiek en dat er evenmin een CO2 probleem is, gaan de politici ook gewoon door met als een kip zonder kop de mantra te herhalen. Net als de mantra ‘veilig en effectief’ de afgelopen jaren.
 • Nu is gebleken dat het virus uit een lab komt – zelfs toegegeven door CDC en FBI – worden daar eveneens geen consequenties aan verbonden? Het feit dat Koopmans dat al in een vroeg stadium internationaal in de doofpot wilde stoppen heeft ook geen consequenties? De ondeugdelijke modellen van Van Dissel? De dubieuze acties van Kuipers?
 • In Engeland, Duitsland en Oostenrijk – maar volgens de WOB-verzoeken ook in Nederland – heeft de overheid bewust de angst vergroot en opgeroepen, bewust leugens verspreid om te polariseren en iedereen de prikken te laten nemen die al in een vroeg stadium veel schadelijker bleken te zijn dan nuttig. En ook daarover geen onderzoek, geen vragen door de belangrijkste politici.

Ik kan nog een poos doorgaan, want dit is lang niet alles, maar geeft wel een impressie.....

De belangrijkste functie van de Tweede Kamer is het controleren van het kabinet, van de regering. Ik kan niet anders concluderen dan dat de politici die dat zouden moeten doen op een enkeling na (op enkele kleine partijtjes na) absoluut niet hebben gedaan waarvoor ze door ons daar zijn uitgenodigd/verkozen.

Ze zaten daar dik betaald, maar vervulden allesbehalve hun taak.
Het gros is meegegaan in de leugens die de afgelopen jaren over ons zijn uitgestort en gaan mee in agenda’s die niet in ons belang zijn, maar in het belang van de elite, een groepje allerrijksten die grote internationale organisaties als WHO en WEF via hun geld in de hand hebben qua maatregelen. Met als doel totale controle over alles en iedereen. Het bijzondere is dat dat open en bloot overal terug te vinden is, maar dat desondanks de massa de andere kant op kijkt

Er zijn door dit kabinet beslissingen genomen over zaken die zo belangrijk zijn dat ze door ons als volk beoordeeld hadden moeten worden, waarover wij hadden moeten stemmen – al dan niet als punten in verkiezingsprogramma’s. Maar wij zijn niet eens gekend in die beslissingen, het wordt in achterkamertjes besloten, of door organisaties buiten ons land waaraan het kabinet ons heeft overgeleverd. 

Ik wil tenslotte ook nog even de belofte noemen die aan mensen zijn gedaan die catastrofes te verwerken kregen, al dan niet door toedoen van de overheid. Denk aan de mensen in Groningen, denk aan de mensen bij overstromingen en denk aan de toeslagenouders (en hun kinderen). Geen van die beloften is nagekomen, ondanks dat het vorige kabinet – met deels dezelfde toneelspelers – erover viel.

Het geeft de betrouwbaarheid aan van te veel politici vandaag de dag.
Een groot aantal liegt je gewoon in je gezicht voor en is niet in jou geïnteresseerd.
(Ik heb het niet over lokale politici die met hun hart zich inzetten, want die zijn er ook!)

Het zou logisch zijn als (nog) meer mensen zich afkeren van de politiek en van verkiezingen, maar daarmee geven we de kwaadwillenden nog meer macht, daarmee maken we onszelf nog meer slachtoffer van alles wat onze vrijheid bedreigt en gaat bedreigen.

Ga dus stemmen, maar denk heel goed na of je wilt dat de situatie op deze planeet en vooral in ons land zich zo blijft ontwikkelen als het doet, inclusief de manier waarop de seksuele geaardheid van onze jongeren speelbal zijn van een woke-agenda. Inclusief de vrijheidsbeperkingen die nog op de rol staan bij een volgend virus, inclusief de digitale controle die steeds meer toeneemt. Inclusief de toenemende chaos die bewust wordt veroorzaakt om ons de controle die men over ons wil door de strot te duwen. Immers, hoe meer chaos, hoe meer ‘we’ bereid zijn alles te slikken. 

En mocht je dat niet geloven, denk dan even terug aan de afgelopen jaren, hoe alles werd geslikt door de massa. Zaken die toen al onzinnig en onwetenschappelijk waren en dat achteraf nog meer zijn. Maak de mensen bang, en ze zijn als was in de handen. Dus is dat wat ze doen: mensen bang maken. 
Politici die dit soort dingen met de mensen doen terwijl ze ze horen te dienen, horen niet op die plaats te zitten, horen al helemaal niet gesteund te worden door ons. Ze zouden dit soort gereedschappen niet mogen hebben! Niet die macht over ons mogen hebben.

Stem dus, en stem vanuit je hart en onderbuik. Voel voordat je je stem uitbrengt.
Stem je op ‘het duister’, of op iemand die licht in het duister probeert te brengen?

Ik wens je veel wijsheid.

With love,

Ed

PS. Ik had deze blog alleen kunnen laten gaan over de gezondheidsbeslissingen, omdat dat 'mijn gebied' is, maar de conclusie was hetzelfde geweest. Of nog harder wellicht. Bovendien wordt gezondheid mede bepaald door beslissingen op alle andere gebieden. Denk alleen maar aan de getroffen Groningers (die ook nog eens worden gebruikt om de gaskraan dicht te draaien en de prijzen op te drijven) en 'toeslagenouders'. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn