Mensen, wat gebeurt er veel in de wereld. Zowel positief als negatief. Al lukt het me nog niet om een aparte blog met positief nieuws te maken - wie weet.....
En wat worden we door de mainstream media telkens weer een bepaalde kant op gestuurd. Vooral door hun inleidingen en hun koppen. Maar helaas ook vaak door de eenzijdige inhoud.

Tijdens het schrijven van dit verslag merk ik dat ik al de negativiteit niet prettig vind. Maar we moeten het wel weten, omdat we alleen dan ons kunnen voorbereiden, kunnen wapenen. Laat alle negativiteit leiden tot iets positiefs. Laat het na het lezen los en ga leuke dingen doen! En lees alleen wat je wilt lezen, sla stukken zo nodig over.

Maar goed, week 19

Klimaat
Laten ik daar eens mee beginnen. Voor het eerst komt er stevige kritiek op het klimaatverhaal vanuit de eigen gelederen. Het IPCC, wat er niet voor terugdeinst zeer selectief onderzoeken te gebruiken of te negeren om hun verhaal over het klimaat en de crisis daarvan internationaal te propageren, krijgt nu forse kritiek van de eigen wetenschappers: de klimaatmodellen leiden tot onrealistische doemscenario’s. We mogen hopen dat deze kritiek – die door veel meer wetenschappers wordt gedeeld – gaat leiden tot correctie……..

Wereldwijd is het aandeel van de EU uitstoot rond de 9%, terwijl dat van India en China 30% is en die landen doorgaan met het openen van veel kolencentrales……..
Overigens is de planeet aan het vergroenen. En sterke daling van de CO2 in de lucht zal volgens Ferdinand Meeus alle bomen in NL en België doden. Een boom gebruikt zo’n 25 kg/jaar om te groeien. Met 350 bomen in België is daar alleen al 8 miljoen ton CO2 nodig voor hun groei! Meeus vertelt dat elke ademstoot leidt tot een toename van de CO2 in de lucht…….lastig voor klimaatactivisten……..
Nobelprijswinnaar John Clauser (fysica 2022) zegt ook duidelijk dat het klimaatverhaal corruptie van de wetenschap is, er is geen klimaatcrisis volgens hem.
(Waar kwamen we dat de afgelopen jaren ook tegen? Inderdaad, het Covid-verhaal……Pseudowetenschap tegenover echte wetenschappers).

Dan kort over de windmolens waarvan er 30.000 voor onze kusten zouden komen: uit onderzoek blijkt dat windmolenparken zorgen voor klimaatverandering en zelfs regionale droogte. Maarten van Andel schreef een stuk over die windmolens in ‘Wynia’s week’ en stelt dat de EU een reusachtige milieuramp veroorzaakt door die windmolens………

Milieu
Dat laatste niet in het minst door de enorme milieuvervuiling door alle stoffen gebruikt in die molens.
Verder is uit onderzoek gebleken dat de longen van de meeste mensen vol zitten met microplastics uit wegwerpmaskers. Thoraxchirurg Osita Onugha vertelt dat dit een tikkende tijdbom is die de komende jaren een explosie van kankergevallen kan geven. Ik ben benieuwd of ‘we’ iets gaan leren van deze bevindingen.

En dan nog eens de elektrische auto: er moet zo’n 200 ton grond worden uitgegraven voor één enkele batterij (lithium, kobalt, nikkel, koper): hoe kan iemand met een goed geweten zeggen dat het beter voor het milieu is? (maar waarvoor dan wel?)

Water
Even in de sfeer van milieu blijven. Er zouden nu ernstige zorgen zijn over drinkwatertekort in Nederland, waarbij naar vervuiling van het oppervlaktewater wordt gewezen. Maar ‘Ninefornews’ beschrijft in een artikel dat het o.a. komt omdat bedrijven niet mogen uitbreiden vanwege de stikstofnormen. Daardoor kunnen ze niet voldoen aan de hoeveelheid drinkwater die nodig is, waardoor het wellicht op rantsoen zou moeten (net als het gas en de elektriciteit……)
(Terloops las ik een berichtje waar iemand zich afvroeg of dat ook is waarom we van het gas af moeten: gas kun je niet op afstand rantsoeneren, elektra wel via de slimme meters. Met alles wat ik nu weet lijkt niets me nog vreemd………)

Overheid
Hoewel ik niet te veel met politiek wil bezig zijn (omdat het een moeras vol drijfzand is), viel me op dat de overheid stopt met het betalen van gemeenten voor het opvangen van asielzoekers die afgewezen zijn. Dus enerzijds wordt iedereen binnengehaald, ook al is er helemaal geen plaats voor (en moeten mensen er straks via de oorlogswet misschien hun huis voor uit), maar de gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken als mensen afgewezen worden die niet weggaan of weg kunnen……..

Nog ernstiger is de pandemiewet die men door de eerste kamer probeert te loodsen. Er zijn net verkiezingen geweest, er is een nieuwe samenstelling van de eerste kamer aanstaande, conform de verkiezingsuitslag. Een uitslag die zeker te maken had met wat de overheid de afgelopen jaren deed (inclusief rond de ‘pandemie’). Het zou dus logisch en integer zijn om zo’n belangrijke wet voor te leggen aan de nieuwe kamersamenstelling. Maar deze overheid is niet integer en niet democratisch, en dus proberen ze nog een streek uit te halen en deze vreselijke wet in de oude samenstelling door de kamer te jassen. Juridisch een vreselijke wet en voor ons burgers een vreselijke wet, omdat juist al die zaken die alleen maar voor meer ellende en vrijheidsbeperkingen hebben gezorgd – en geen van alle nuttig waren – nu op elk willekeurig moment van kracht kunnen worden zonder inmenging van de kamer(s). We gaan het zien. Hoe ziek is politiek Nederland?
En we hebben gezien hoe rechters - zogenaamd onafhankelijk - een de leiband liepen van de overheid tijdens en na de pandemie. Dat biedt weinig hoop.

Agenda ‘2030’
Van de nationale overheid naar de wereldwijde overheid……Jane Goodall, de vrouw die sommigen nog kennen van haar mooie filmpjes met apen, heeft uitgesproken dat al onze problemen zouden verdwijnen als er een reductie van 90% zou zijn van de wereldbevolking. Precies hetzelfde wat ook het WEF – en Gates – voor ogen heeft/had (telkens als iets te bekend wordt, verdwijnt het van hun site). Wel, de nog steeds ‘wonderlijke’ oversterfte wereldwijd heeft tot slechts 20 miljoen doden geleid (en alles wat nog komt op langere termijn), dus ze zullen een ernstiger virus of ramp moeten bedenken.
Over het WEF gesproken: ze roepen nu scholen op om kinderen vanaf 4 jaar kennis te laten maken met hardcore pornografie om ze aan te moedigen hun seksualiteit en genderopties te verkennen buiten het gezin. Weer een walgelijk initiatief en zelfs als een deel ervan wordt nageleefd is het heel erg. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Misbruik
Over kinderen gesproken: vorig jaar zijn 51.369 websites met een ernstige vorm van kindermisbruik gevonden, waarvan een derde op Nederlandse servers. Met minder ernstige vormen waren het 250.000 websites! Bedenk dat er per jaar 8 miljoen kinderen spoorloos verdwijnen! Ook in Nederland is er sprake van structureel ritueel misbruik van kinderen. Iets wat niet mogelijk is in de wereld die ik voor ogen heb, waarin ik wil wonen…….

Onafhankelijk nieuws
Tja, dat is er wel degelijk! Maar ook in die wereld gebeurt van alles. Tucker Carlson, die via Fox News allerlei zaken naar buiten bracht die het daglicht niet konden verdragen voor met name de democraten in Amerika, is door Fox op non-actief gezet (in een poging hem de mond te snoeren), maar lijkt nu met Musk (die hier in de media ook negatief wordt afgeschilderd omdat hij te kritisch is tegen de huidige wereldmacht) een akkoordje te hebben dat hij zijn shows op Twitter gaat voortzetten. Samen met Alex Jones en Musk is Tucker een luis in de pels van de bovengenoemde machtshebbers en de ‘agenda’, omdat hun bereik groter is dan dat van de mainstreammedia.
Tegelijkertijd heeft Musk aangekondigd dat hij een nieuwe CEO aan gaat trekken en dat blijkt een dame te zijn met sterke banden met het WEF, wat heel raar lijkt voor iemand die juist dat instituut lijkt bloot te stellen. Dat wat speelt hier nu weer? We gaan het zien.

Covid & Covid-vaccins
Onafhankelijk nieuws en Covid, dat zij twee items die ver uit elkaar liggen. Hoewel, er is veel onafhankelijk nieuws, maar dat bereikt mensen alleen maar als ze de stap nemen dat op te zoeken (via Internet, via Telegram, via bladen). Maar goed, het is interessant te zien dat de WHO nu zegt dat de Covid-pandemie voorbij is en het 20 miljoen doden heeft gevergd. Terwijl we tegelijkertijd zien dat verschillende landen hebben toegegeven dat het aantal doden in het echt nog geen 10% is van wat ze eerst zeiden. Interessant ook dat aantal, omdat diverse experts los van elkaar tot een conclusie komen dat zo’n 20 miljoen mensen zijn gestorven als gevolg van de Covid-vaccins……..

Een Europese studie (Duisland/Denemarken) heeft overigens geconcludeerd dat de Covid-injecties op lange termijn hersenbeschadiging veroorzaken……..
Volgens de gegevens van het Amerikaanse leger is de diagnose myocarditis (hartspierontsteking) omhoog geschoten in 2021.
Dr. Bhakdi (Duitsland) waarschuwt al een tijdje voor onherstelbare schade na vaccinatie, en voor verkorting van de levensduur. Hij vergeleek eerder het vaccinatieprogramma met Duisland in de jaren 30/40. Daarvoor moet hij nu voorkomen…….

Overigens vindt minister Kuipers onderzoek naar ernstige bijwerkingen niet nodig, zoals hij ook registratie van post-covid problemen niet nodig vindt, en hij het ook niet nodig vond om de waarheid te spreken over de vaccins en doden de afgelopen jaren. 
En wat moeten we hiermee?: Professor Murakami (Tokyo Universiteit Japan) heeft ontdekt dat de prik van Pfizer een sequentie bevat die bekend staat als de promotor van het kankervirus………

Een slachtoffer van de vaccins doet nu een poging zijn schade te verhalen, maar wat al te verwachten was gebeurt nu: De farmaceutische industrie was al immuun verklaard door de overheden (waarschijnlijk in die geheime contracten), maar de overheid (Kuipers) doet nu ook net alsof ze geen verantwoordelijkheid heeft. Ze proberen die neer te leggen bij de artsen en de geïnjecteerde.

Om met die laatste te beginnen: het zou nooit verplicht zijn geweest, ‘je hebt er zelf voor gekozen’. Ik weet zeker dat het voor de meeste mensen niet zo voelt. Zeker niet als je baan erdoor op het spel stond….
En dan de artsen. Ik weet dat ik ze verweten heb (en daar sta ik nog steeds achter) dat ze zich niet aan hun eed en de Neurenberg Codes hielden, maar als ze maar enigszins kritisch waren, werden ze al door datzelfde ministerie wat nu de handen in inschuld durft te wassen vervolgd of bedreigd.  
De schuld van schade proberen af te schuiven op deze twee groepen is wat mij betreft dan ook meer dan onbeschoft en getuigt van de gewetenloosheid die al vermoed werd. Het maakt duidelijk hoe integer Kuipers echt is. Niet dus. 

De Roze Olifant
Die blijft door de kamer lopen………’The Economist’ laat weten dat er een kwart miljoen Britten 'vermist' zijn, overleden zonder dat duidelijk is waarom die oversterfte er is.
De Britse regering heeft verklaard dat het land wordt geconfronteerd met een ‘bevolking noodsituatie’ omdat honderdduizenden gevaccineerde burgers dood zijn neergevallen sinds de Covid-prik. De vorige zin is een inleiding in ‘frontnieuws.com’, voorbeeld van ‘kop’ en ‘lading’, want in het artikel  blijkt dat men allerlei argumenten en redenen zoekt, maar het vaccin zoals gebruikelijk vermijd als oorzaak……….

In Australië wordt een sterfte gezien die in 80 jaar niet is voorgekomen……..
Als je kijkt naar de statistieken zoals VAERS, dan kan de conclusie worden getrokken dat er in de verste verte geen sprake is van een veilig vaccin. De veilige marge wordt met maar liefst een factor 1000 overschreden. De vraag is waarom is dat, waarom mag dat?

Net als de vraag waarom de prik niet als oorzaak van de oversterfte wordt meegenomen, terwijl een kind kan begrijpen dat die relatie er is – maar een groot deel van de bevolking kennelijk niet als de media en pseudowetenschappers dat verzwijgen! Bovendien, hoe langer serieus onderzoek met serieuze gegevens uitblijft, hoe beter het lukt om allerlei kul-argumenten op te sommen als mogelijke oorzaak. Dus hoe langer Kuipers kan rekken de cijfers te geven, hoe meer kans dat het nooit duidelijk wordt en de olifant roze blijft.

Overigens heeft de BBC toegegeven dat de Covid-injecties een ‘overmaat aan sterfgevallen’ onder de gevaccineerde bevolking veroorzaken. (Terwijl ze er daarvoor bewust over hebben gelogen).

Voedsel
Even kort. Er dreigt natuurlijk al een voedselcrisis op termijn doordat er veel minder kunstmest (groeimiddel) is, en boeren worden beperkt in het verbouwen van producten. Een ander facet wat dit negatief beïnvloed is de beperkingen die boeren krijgen opgelegd als het gaat om het beregenen van hun land. Rond het natuurgebied de Peel in Brabant mogen boeren hun putten alleen gebruiken als die voor 1994 zijn aangelegd.

Overigens meldde Café Weltschmerz (terecht) dat margarine funest is voor je gezondheid. Onlangs had ik daarover een discussie met iemand die al lange tijd Becel gebruikte omdat dat zo ‘goed’ was. Nee dus. Margarine is een aardolieproduct en vergroot de kans op ontstekingen in het lichaam, en dus ook hart- en vaatproblemen. Becel is het gevolg van een miljardeninvestering in reclames van de industrie. Ze blijven een mantra herhalen en het gevolg: ‘we’ weten niet anders……….. zelfs veel artsen herhalen die mantra als een kip zonder kop.

Gender
Uit onderzoek gepubliceerd in ‘PubMed’ blijkt dat 82% van de transgenders zelfmoordgedachten heeft en dat 40% een poging tot zelfmoord doet.
Bedenk daarbij dat ze kinderen op steeds jongere leeftijd bewust in verwarring willen brengen over hun geslacht, en 'ze' creëren steeds meer verwarde pubers met zelfmoordgedachten.

Eng randje
In mijn blog over de koppen van artikelen beschreef ik het al even: in Canada wordt steeds meer en om steeds meer redenen euthanasie aangeboden. Soms kun je ook niet anders, omdat dingen niet vergoed worden en de aangeboden euthanasie een ‘uitkomst’ lijkt. Ook bij duurdere ingrepen wordt de optie voorgelegd. Men wil echt de bevolking reduceren. Nu bleek dus dat meer dan een kwart van de bevolking voorstander is van het aanbieden van euthanasie aan mensen die in armoede leven, waarbij de kop het deed voorkomen dat de regering door dat percentage werd gevraagd die mensen te doden. Zo keihard is het dus niet, maar bedenkelijk is het wel.
Is dit de manier waarop we met elkaar om moeten gaan?

Censuur & manipulatie
We zagen onlangs dat een blanke persoon door 10 donkere personen in elkaar werd geslagen (al dan niet zelf 'veroorzaakt') en dat de media het óf helemaal verzwegen óf het ‘ras’/'kleur' verzwegen te vermelden. Als het omgekeerd was geweest had het in koppen in de kranten gestaan…….

Wederom was dit een week van veel grote protesten in Frankrijk, ook dat door de media verzwegen.

De NOS meldde over de enorme bosbranden in Canada dat het kwam door de droogte en de hoge temperaturen, terwijl het in Alberta slechts 13 graden was. Desinformatie dus….

De auteur die een artikel schreef over windmolens – ik had het er de vorige keer over: meer CO2 voor de bouw dan het ooit bespaard, e.d. – werd tot 2x toe van LinkedIn gegooid. Zijn conclusie: “Ik schrijf geen kritische artikelen meer om niet weer in de ban te moeten”………en dat is nu precies de bedoeling......!

Het Parool meldde dat steeds meer jonge mensen beroertes krijgen, iets wat absoluut niet normaal is. De reden is natuurlijk niet die roze olifant, maar drugsgebruik zou een rol spelen. Uiteraard. …..

Interessant is dat India de evolutietheorie van Darwin uit de lesboeken schrapt. Terecht, want de theorie blijkt volgens moderne wetenschap niet te kloppen. Het handhaven ervan in schoolboeken is ook een vorm van manipulatie en desinformatie……….het versterkt competitie en afscheiding in plaats van samenwerking.......

De New York Times schreef “Vaccins werken niet, maskers werken niet: alles wat de regering ons vertelde over Covid-19 was verkeerd”.  Op zich aardig dat deze grote krant kritisch lijkt, maar tegelijkertijd wassen ze op deze manier hun handen in onschuld. Zoals Kuipers in Nederland doet, en zoals straks meer MSM wereldwijd zal doen……..met als gevolg dat mensen zullen zeggen ‘zie je wel, zo slecht zijn de media niet’….terwijl ze in feite werken als dubbelspion en iedereen hielpen beduvelen met desinformatie…….

De zomer nadert en nu gaat het dus ook over zonnebrandcrème. Terwijl het AD in 2012 schreef over een stof in de zonnebrand die de kans op kanker zou kunnen verhogen, zouden nu wappies beweren dat je kanker krijgt van zonnebrandcrème (‘een nieuwe bron van waanzin’) volgens datzelfde AD. Feit is dat de zonnebrandmiddelen meerdere stoffen bevatten die in dat kader dubieus zijn alsmede verschillende stoffen die de hormoonhuishouding beïnvloeden en daarmee ook de weerstand en de kans op kanker. …..Dat is bekend bij autoriteiten zoals het FDA, maar er wordt niets aan/mee gedaan. 

Leon de Winter had in de Telegraaf weer een mooie column die eindigt met “Er dreigt een nieuwe wetgeving te komen over het bestrijden van nepnieuws, maar wat als de overheden en bepaalde media zelf de ergste bron van nepnieuws vormen?”………in dat artikel overigens ook een mooie opsomming hoe de verkiezingen van 2020 in Amerika zijn beïnvloed door de CIA/FBI, waardoor Biden aan de macht kon komen en Trump gewipt werd…………

Tenslotte de maatregelen tegen ‘desinformatie’. De regering Biden heeft stilletjes een bureau voor desinformatie opgericht dat de macht zal hebben Amerikanen te arresteren die dingen op internet plaatsen die door zogenaamde factcheckers (mensen die betaald worden door een machtshebber om afwijkende meningen te ondervangen) als ‘vals’ worden beschouwd.
Denk aan '1984' van George Orwell, waarin een ministerie van waarheid bestond die hetzelfde deed. Onlangs zag ik een 'grappige' opmerking dat 1984 bedoeld was als waarschuwing, niet als voorbeeld...........
En de WEF, daar zijn ze weer, heeft regeringen opgedragen onafhankelijke media te verbieden, het lezen van niet-mainstream bronnen illegaal te maken en gevangenissen te vullen met mensen van afwijkende mening.

Tot hier het 'nieuws' wat ik noteerde 

Wat mij frappeert bij dit alles, is dat een grote hoeveelheid mensen toch moet zien hoe we beduveld zijn door de overheid/het kabinet en door de media. Hoe dezelfde figuren die nu dit soort dingen opperen verantwoordelijk zijn voor het grote bedrog. En ze kunnen gewoon doorgaan met bedreigingen uitkramen tegen mensen die zien wat er gebeurt, gewoon doorgaan met vrijheidsbeperkingen proberen op te leggen aan mensen die hun bedrog doorhebben……. Een rare wereld…..

Maar voor nu: weet dat naast dit nieuws van deze week er ook heel veel goede dingen gebeuren. Bovendien is niets wat het lijkt. Want het feit dat de media die ons hebben voorgelogen nu proberen de handen in onschuld te wassen is ergens ook positief. Het maakt dat meer mensen gaan zien hoe ze bedrogen werden. Was het geheugen van de meeste mensen maar iets beter.......

En ook het feit dat er meer mensen boos worden om wat er gebeurt is positief omdat boosheid een hogere frequentie heeft dan de overgave/matheid/verdriet die er daarvoor was. En dat is beter voor de gezondheid en beter voor de wereld. Het tilt de wereld uiteindelijk ook naar een betere plaats waar meer mensen elkaar echt ontmoeten en zo samen een mooiere wereld kunnen creëren.

Ik wens jullie een mooie week met heel veel positieve ervaringen. 

In licht en liefde
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn