Een pleidooi voor rechtvaardigheid

(An anthem for justice, door Margaret Anna Alice , op YouTube voorgelezen door Dr. Tess Lawrie: https://www.youtube.com/watch?v=ueUXNL-A3Zg)

Er zijn GEEN fouten gemaakt: een pleidooi voor rechtvaardigheid

Het was geen ongeluk.

Het was geen overmacht.

Het was geen blunder.

Het was geen incompetentie.

Het was geen gebrek aan kennis.

Het was geen spontane massahysterie.

De planning vond plaats in het volle zicht.

De planning gebeurt nog steeds in het zicht.

De filantropen kochten The $cience™.

De modelleurs voorspelden de leugens.

De onderzoekers bedachten de crisis.

De NGO’s huurden de academici.

De wetenschappers verzonnen de bevindingen.

De spreekbuizen spuwden de praatjes.

De organisaties riepen de noodtoestand uit.

De regeringen richtten de muren op.

De departementen herschreven de regels.

De gouverneurs schrapten de rechten.

De politici namen de wetten aan.

De bankiers installeerden het controlesysteem.

De stromannen wasten het geld wit.

De ministeries plaatsten de orders.

De bedrijven voerden de contracten uit.

De regelgevers keurden de oplossing goed.

De wetten beschermden de leveranciers.

De agentschappen negeerden de signalen.

De multinationals versterkten de media.

De psychologen ontwierpen de boodschappen.

De propagandisten verkondigden de boodschappen.

De fact-checkers besmeurden de dissidenten.

De controleurs legden de vragenstellers het zwijgen op.

De jakhalzen vertrapten de andersdenkenden.

De tirannen sommeerden.

De poppenspelers schokten.

De marionetten dansten.

De samenzweerders voerden uit.

De artsen bevolen.

De ziekenhuizen dienden toe.

De leugenaars maakten het script.

De schapen blaatten.

De vuilakken intimideerden.

De covidianen babbelden.

De ouders gaven zich over.

De brave burgers geloofden… en vergaten.

Dit was beraamd.

Dit werd opgesteld.

Dit werd de focus.

Dit werd uitgesproken.

Dit werd gefabriceerd.

Dit werd vervalst.

Dit werd afgedwongen.

Dit werd opgelegd.

Dit werd ontkend.

We werden geterroriseerd.

We werden geïsoleerd.

We werden gek gemaakt.

We werden ontmenselijkt.

We werden beschadigd.

We werden gedood.

Laat ze er niet mee wegkomen.

Laat ze er niet mee wegkomen.

Laat ze er niet mee wegkomen.

--------------------

(Hier door mij overgenomen omdat het niet - door de lengte - past in een nieuwsoverzicht; maar te 'mooi' om weg te laten)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn