Alle heisa over de vaccins en de bijwerkingen, over de oversterfte, en met name alle leugens van media en overheid, alle censuur, alle gedraai door journalisten, gaat uiteindelijk ook ten koste van al de slachtoffers. En niet te vergeten de nabestaanden van hen die onnodig zijn overleden. Zeker als dat jonge mensen betrof. Niet dat ouderen minder belangrijk zijn, maar die hebben een leven geleefd wat de jongeren niet meer kunnen leven.

Hoe dan ook, deze blog dus over de slachtoffers, hoewel ik geen Story of Privé wil zijn en dus geen zielige verhalen ga opdissen…….

Het schijnt dat in Nederland zich 444 mensen hebben gemeld met langdurige klachten na hun Covid vaccinatie. Ineke zegt over haar langdurige klachten ‘Dit gun ik echt niemand 

(Ik kan me van het prille begin herinneren dat er tal van mensen waren met allerhande neurologische klachten die hen het werken (en leven ook vrijwel) onmogelijk maakten, die door specialisten van het kastje naar de muur werden gestuurd en waarbij de klachten deels voor psychisch werden betiteld – het geeft iets aan over de weerstand die slachtoffers ondervonden en hoe ze vaak niet serieus werden genomen. De hierboven genoemde 444 mensen zal ook slechts een zeer kleine afspiegeling zijn van het werkelijk aantal mensen met chronische klachten. Niet iedereen vindt dit soort wegen om zich te melden en veel mensen willen helemaal niet zichzelf melden bij een of andere instantie. Een andere groep neemt voor lief wat er met hen gebeurd is en probeert er het beste van te maken, te 'overleven')

Een vertegenwoordiging van de groep mensen met vaccinatieschade mocht na lange tijd vragen (1,5 jaar) spreken met het ministerie van VWS over de vaccinatieschade door het Covid vaccin. En terwijl het motto van het ministerie steeds was dat je er niet alleen voor stond, is de conclusie na het gesprek dat je er alleen voorstaat.
Het ministerie wilde ook maar 3 mensen ontvangen. Er mocht niet gepraat worden over schadevergoeding. Er kon 1 uur gepraat worden. Men vond al die verhalen van slachtoffers moeilijk te begrijpen (Ed: is er iets aan te begrijpen dan? Het is. Punt.). Vaccinatieschade was een woord waar ze ook niet veel mee konden, terwijl dat in Duitsland een normaal begrip is.
Er blijkt nooit een plan te zijn geweest om mensen met vaccinatieschade te helpen. ‘Covid-support zou voldoende moeten zijn vond men, maar die doen niet meer dan inventariseren en doorverwijzen….Erkenning van schade door de vaccins zit er niet in, een gesprek met de minister ook niet. (https://thelongshot.nl/gesprekmetvws/)

Dr. Thomas Binder uit Wettingen in Zwitserland (cardioloog en internist, en gepromoveerd op immunologie en virologie) reageerde al direct na de coronadwangmaatregelen dat deze zinloos en ineffectief waren. Hij vond dat hij mensen eerlijk en begrijpelijk moest voorlichten. Hij zei dat hij meer dan 10 miljoen sterfgevallen door vaccins wereldwijd genocide vond. Nadat hij door collega’s werd aangeklaagd, werd hij op brute wijze gearresteerd en onderworpen aan gedwongen psychiatrische behandeling. (https://auf1.tv/nachrichten-auf1/schweizer-arzt-ueber-10-millionen-impftote-weltweit-sind-genozid/?ac=1&lc=1) In dit geval dus niet de ‘patiënt’ slachtoffer, maar de dokter…..

Bij de Europese database van de EMA zijn inmiddels meer dan 5 miljoen bijwerkingen gemeld na de Covid vaccins. Daarvan 38.250 ernstige. 3 miljoen zijn er gemeld door artsen. Zo overleed een peuter na een vaccin, een andere peuter werd weggehaald bij de ouders
(Ed: dit is 1-10% van het werkelijke aantal, of wellicht zelfs nog minder, omdat veel artsen niet de moeite namen of niet bereid waren het te melden. Vele artsen hebben zelf aangegeven dat hun bijwerkingen nooit gemeld zijn door collega’s; overigens waren de laatste keer dat ik de bijwerkingen zag die ook hoger:

Meer dan 5 miljoen bijwerkingen, en 50.000 doden, terwijl dit maar een deel van Europa is, en een deel van wat echt gebeurd is. Ik denk dat deze getallen - die toch al veel te laag zijn - later veranderd zijn, zoals ook in NL regelmatig getallen worden veranderd ten gunste van de overheid/BigFarma)
(april 23) Volgens de data van de WHO (het geringe percentage wat daar is gemeld) zijn er meer dan 5 miljoen mensen vaccinatieslachtoffer geworden, waaronder tienduizenden sterfgevallen. Vaker vrouwen dan mannen. De meesten uit Europa. Vooral in de leeftijdsgroep 18-44 jaar. Statisticus Steigstra zegt: “het vloerkleed moet steeds groter worden….”. (https://www.ninefornews.nl/grens-van-5-miljoen-geregistreerde-vaccinatieslachtoffers-gepasseerd-vloerkleed-moet-steeds-groter-worden/)

De Britse regering geeft toe dat de Covid vaccins in recordaantallen mensen in de werkende leeftijd doden. Hun totale stilzwijgen over de buitensporige sterftecijfers zegt genoeg. In 2021 (nog corona heersend) 47.000, 1e helft 2022 4700, 2e helft 2022 26300……. (https://www.frontnieuws.com/de-britse-regering-geeft-stilzwijgend-toe-dat-de-covid-vaccins-in-recordaantallen-mensen-in-de-werkende-leeftijd-in-het-verenigd-koninkrijk-doden/) 

Kla.tv heeft 17 uur beeldmateriaal verzameld over de gevolgen van de vaccinatiecampagne, en dat teruggebracht tot 40 minuten. Alleen al 763 bekende mensen zijn overleden als gevolg van het vaccin. Hoeveel ‘gewone’ mensen dan wel niet? Peter Ganz is initiatiefnemer van een tentoonstelling van 3500 gedocumenteerde gevallen van prikschade. Bij een huiszoeking werden zijn documenten in beslag genomen. De documentaire is hier te zien: https://www.ninefornews.nl/enorm-vaccinatieschandaal-komt-aan-het-licht-763-bekende-mensen-dood-na-coronaprik/

(april 23) BBC News geeft eindelijk toe dat de Covid vaccins te veel doden hebben veroorzaakt. Juist de BBC heeft vanaf het begin bewust gelogen over de veiligheid van de vaccins.

(mrt 23) In Engeland werden in de 18 maanden na maart 2020 ruim 90.000 ‘Covid-sterfgevallen’ geteld binnen 28 dagen na een positieve test. Daarvan stierven er ruim 86.000 aan reeds bestaande gezondheidsproblemen. 96% stierf dus niet aan Covid zelf. Terwijl er tienduizenden stierven aan de vaccins. Tussen 2/1/21 en 2/7/22 stierven ruim 30.000 mensen binnen 21 dagen na de prik. Na de tweede dosis waren dat nog eens ruim 11.000 mensen. Als je deze cijfers (gepubliceerd door de overheid) bekijkt, blijkt het vaccin 8x dodelijker te zijn dan het virus zelf……(https://www.frontnieuws.com/covid-19-vaccins-blijken-acht-keer-dodelijker-te-zijn-dan-de-ziekte-zelf-overheidsgegevens/ )

Uit de eigen cijfers van Pfizer bleek ook al dat 3% van de mensen binnen 3 maanden na het vaccin overleden en dat 28% blijvend invalide was…….

(mrt 23) Magdalena Dzambo was iemand die zich uitsprak over haar ervaringen tijdens de manifestatie Dutch 4 Freedom in Den Haag. Haar vaccin, één Pfizer prik, verwoestte haar leven totaal. ‘Ik was kerngezond en nu ben ik een schim van mezelf’. Na een heftige auto-immuunreactie. ‘Ik voel me verkracht door de overheid via het hersenspoelen dat de vaccins veilig zouden zijn’ (https://www.ninefornews.nl/magdalena-dzambo-in-indringende-speech-ik-voel-me-verkracht-door-de-overheid/)

(mrt 23) Ook voormalig Pussycat Dolls lid Jessica Sutta vertelt op Epoch TV over haar ernstige lijden na de Moderna prik. “Een dode is genoeg. Een dood kind op het voetbalveld is genoeg!” ‘Waarom is deze prik nog niet gestopt’?

(feb 23) In de Groene Amsterdammer staat een lang artikel over de vaccinatieschade, met name ook mensen met longcovid-achtige klachten na vaccinatie. ‘Iemand moet het voor deze mensen opnemen’. Probleem is ook dat er geen wetenschappelijke erkenning is, en dat speelt patiënten parten. Posts en apps worden regelmatig verwijderd op social media. Zelfs patiëntengroepen werden gecanceld op WhatsApp. Vaak moet daarom codetaal gebruikt worden om niet verwijderd te worden. (https://artsencollectief.nl/vaccinatieschade-erkend-in-artikel-groene-amsterdammer/)

Eric Clapton is een van de andere slachtoffers die zich uitspraken. ‘Ik kan niet slapen vanwege de pijn…….het vaccin heeft mijn immuunsysteem aangetast….’. Ik kan me herinneren dat ie zich afvroeg of ie weer gitaar zou kunnen spelen, het artikel is verwijderd.

Olivia Teseniar was deel van de trial-groep van Moderna. Na 2 jaar ernstige bijwerkingen heeft ze nu T-cel lymfoom en leukemie. Haar verhaal werd niet doorgegeven aan de FDA die het vaccin moest goedkeuren…….. 

(jan 23) Critici van de vaccins werden belasterd, o.a. met de term complottheoreticus. Twee jaar na het begin van de vaccinaties kan niet langer worden ontkend dat de ongevaccineerden gelijk hadden met hun zorgen. De Amerikaans ondernemer Ryan Cunningham verklaarde onlangs in een tweet: “Ik wou dat ik vanaf het begin een complottheoreticus was geweest in plaats van me te laten vaccineren”. Hij leeft met ernstige vaccinatieschade. (https://www.frontnieuws.com/tweet-van-vaccinslachtoffer-gaat-viraal-ik-wou-dat-ik-een-samenzweringstheoreticus-was-geweest/)

(jan 23) Fysiotherapeut Adam Rowland was meer dan fit. Hij begeleide topsporters om hen in uitstekende conditie te houden. Totdat twee AstraZeneca prikken zijn leven verwoestten, zijn huwelijk kapot maakte en hem suïcidaal achterliet terwijl hij aan zijn 77 jarige moeder vroeg hem te helpen als hij er een eind aan wilde manken. “Ik stond aan de top van mijn carrière. Het heeft me 16 jaar gekost om daar te komen, maar het is onwaarschijnlijk dat ik ooit nog zal werken”. (https://www.frontnieuws.com/tweet-van-vaccinslachtoffer-gaat-viraal-ik-wou-dat-ik-een-samenzweringstheoreticus-was-geweest/)

De zoon van Ernest Ramirez (VS) stierf 5 dagen na het Covid vaccin van Pfizer. Hij vertelt over de rariteiten rond zijn sterfte. De FEMA (Federal Emergency Management Agency) nam contact met hem op om de doodsoorzaak te veranderen van ‘Covid-vaccin’ naar ‘Covid’, dan konden ze hem financieel helpen………..

(dec 22) Een voormalig ballroom danser uit Kent, Maxwell Harrison, heeft opgeroepen tot een betere compensatie voor hen die lijden onder de bijwerkingen van de Covid vaccins. Hijzelf heeft zijn passie, het dansen, moeten opgeven vanwege een ‘zeldzame’ hartconditie ten gevolge van de prikken. Hij geeft aan niet tegen vaccins te zijn, maar…. Hij kreeg pijn op de borst, dacht dat het niets bijzonders was, tot hij een serieuze hartsituatie kreeg. Ademen lukte niet meer, pijn was extreem, hartkloppingen, etc. Hij bleek een door het vaccin opgewekte perimyocarditis te hebben….(https://www.itv.com/news/meridian/2022-12-09/covid-vaccine-dancer-diagnosed-with-rare-heart-condition-calls-for-compensation)

(Juni 23) Dat Anthony Fauci vanaf het begin gelogen heeft blijkt wel uit het feit dat een wetenschapper heeft ontdekt dat de eerste slachtoffers van de pandemie onderzoekers waren van het Wuhan Laboratorium (wat werd gefinancierd door Fauci/VS) (https://www.thegatewaypundit.com/2023/06/fauci-lied-scientists-discover-first-victims-covid19-pandemic/) 

(jan 23) In 2021 overleed de bekende Britse radiopresentatrice Lisa Shaw op 44-jarige leeftijd t.g.v. bloedklonters na een AstraZeneca vaccin. Dit werd overigens uiteindelijk ook toegegeven tijdens een uitzending. Een collega deed onlangs een oproep op Twitter om contact met haar op te nemen als mensen een vaccin uit de batch PV46669 van AstraZeneca hadden gekregen. Ze heeft prikspijt na ernstige bijwerkingen. Ze werd overspoeld met ladingen huiveringwekkende verhalen. Waaronder een dochter die schrijft hoe haar moeder een beroerte na het vaccin kreeg en na het tweede vaccin in het ziekenhuis overleed……Of Robert, die 4 dagen na zijn vaccin een hartinfarct kreeg…… Iemand met het Guillain-Barré-Syndroom, iemand met verlammingen na het vaccin, een vader overleden aan hartinfarct na vaccin……..Er leek geen einde aan te komen
(overigens: alle reacties wel na AstraZeneca, maar telkens een ander batchnummer)
(https://www.ninefornews.nl/allemachtig-lees-de-reacties-op-deze-oproep-on-voor-stel-baar/)

wordt vervolgd.......

In licht en liefde
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn