Blog Algemeen

Controle

Het is misschien wel het belangrijkste woord in deze tijd, al wordt het zelden zo genoemd.

Ik las net dat de economie blijft kwakkelen tot ‘het virus onder controle is’.

Het zal wel typisch menselijk zijn, alles onder controle willen houden. En ik herken het ook zeker. Ik ben ook iemand die graag de controle heeft over wat er gebeurt met mijzelf of met mijn lichaam, mijn omgeving, mijn toekomst, etc., al is dat allemaal behoorlijk realistisch en niet obsessief. 
Misschien heb ik daarom wel nooit onder een baas gewerkt. Ik wil zelf bepalen wat ik doe......

En onze premier, met zijn kabinet, weten er ook alles van. Ze willen ‘het’ onder controle houden, krijgen. De burgermeesters hebben het gevoel de controle kwijt te raken, het RIVM ziet verontrustende cijfers (ook geen controle dus).
Google, Microsoft, en alle andere tech-giganten willen ook controle. Bij voorkeur over ons doen en laten, ons gaan en staan, ons koopgedrag, ons surfgedrag….

Maar op het digitale stuk na – op die manier is elke stap ongeveer te volgen – is het hele idee van controle natuurlijk een illusie.

We kunnen ons best doen gezond te eten, leven, drinken, sporten, lief te hebben, etc., maar controle over onze gezondheid hebben we ook slechts beperkt. Een plotse gebeurtenis, een onverwacht heftig emotioneel moment, het kan inslaan als een bom en verregaande gevolgen hebben. Ik ervoer het aan den lijve met mijn fietsongeluk in 2003: het leven wordt zo 180 graden omgegooid.

En misschien is het ook maar beter dat te accepteren. Te accepteren dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren en dat we ons daarbij moeten neerleggen. Ons daaraan moeten aanpassen.

Ons lichaam is nota bene het enige wat we nog een beetje kunnen controleren, al het andere is nog lastiger te controleren.

Dat brengt me bij een uitspraak van de historicus Phillipp Blom onlangs in een dagblad: “We moeten weg van de narcistische fictie dat we als mens boven de natuur staan”. 

Hij slaat de spijker op z’n kop. De natuur laat zich niet controleren. De natuur is in controle, de natuur is in harmonie, zoekt telkens opnieuw naar harmonie en balans.
Het is juist de mens die de balans en harmonie van de natuur telkens weer verstoort. Omdat die niet accepteert deel van dat geheel te zijn, een nietig deeltje van die hele natuur.

Ook nu zien we dat weer. Hoewel ik niet zeker weet of dit virus wel echt natuur is, laten we ervan uitgaan dat het een natuurlijke mutatie is. Elk jaar zien we in de winterperiode virussen verschijnen en de laatste jaren ook coronavirussen. Niet elk jaar is het meest heersende virus even krachtig, maar bijvoorbeeld in 2017/2018 leverde het 9500 doden op. (Nu 2019/2020 waren het er tegen de 10000, iets meer dus).

Levert dit huidige virus iets meer doden op dan 3 jaar geleden, het grootste verschil is de impact die het heeft op mensen. Het verwoest de energie behoorlijk (en soms letterlijk het leven) bij die relatief kleine groep die ermee te maken heeft.

Dat is heftig, maar m.i. geen reden om alles vervolgens buiten proporties op te blazen. En dat gebeurt wel.

Dit virus wat voor nauwelijks meer doden zorgt dan 3 jaar geleden, is opgeblazen tot de grootste vijand sinds de tweede wereldoorlog. De enige artsen die zeggenschap hebben in alle maatregelen zijn die rond het kabinet, alle anderen worden genegeerd. Het geeft ook aan hoe artsen zich laten gebruiken. Kijk alleen al naar de mondkapjes: wetenschappelijk onzin, maar het RIVM schaart zich erachter ondanks de eigen bedenkingen.

En alles heeft te maken met het willen controleren. Het willen controleren van iets wat niet te controleren is. Dat is te zien in de fraaie grafieken van Ivor Cummins. Wat we ook doen, het verloop is er niet anders door. Het verloop is de natuurlijke golf van het virus. Zoals elk jaar de virussen hun eigen (vrijwel dezelfde golfbeweging overigens) verloop hebben.

Ook de griepvaccins hebben daar niets aan veranderd.

Omdat het niet onmogelijk is dat de elektromagnetische veranderingen van het aardoppervlak (door wifi en vooral nu 5G) invloed zouden kunnen hebben – en luchtverontreiniging daar weer een katalysator is – kon ik de afgelopen periode redelijk voorspellen wanneer de ‘besmettingen’ zouden toenemen. Los van, of zelfs lijnrecht tegen de maatregelen in. Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar een beetje van schrok.

Hoe dan ook, van controle is geen sprake. Ik betwijfel ook of deze strenge lock down iets gaat veranderen. Als je hem maar lang genoeg maakt daalt de curve uiteraard vanzelf, dus de kans is groot dat ze straks gaan beweren dat de maatregelen hielpen. (De lock down in Frankrijk is nu na 6 weken beëindigd, omdat het niets opleverde en de bevolking depressief werd......dat bedoel ik dus. Dat was politiek gezien niet een slim moment om te doen, de natuurlijke curve ging niet omlaag). 

Net zoals dat met het vaccin kan gaan gebeuren. De curve zal dalen, het lijkt dan beter te gaan, er lijkt dan controle te zijn. Maar het zal schijn zijn. En toch zal het worden toegeschreven aan de vaccins. Waarom? Omdat het om heel veel geld (en prestige, en de verkiezingen naderen!) gaat en we de indruk willen hebben dat ‘wij’ de controle uitoefenen.

Het enge is dat het tegenovergestelde gebeurt. Door alle opsporingsmethodes en apps verliezen we de controle juist. We worden speelbal van het grote geld, van de technologie. En de vaccins zijn dusdanig nieuw en slecht gecontroleerd qua veiligheid en effectiviteit, dusdanig samengesteld met hulpstoffen, dusdanig gekweekt via andere weefsels, dusdanig werkzaam op het genetisch vlak, dat we ook op dat gebeid de controle kwijtraken. Bovendien zijn er overheden die vaccins verplichten: controle bij de overheid, controle over eigen lichaam kwijt!  

Terwijl we de natuur nooit zullen kunnen controleren – vrijwel alle vaccins tegen ziekten zijn daar een bewijs van, het eraan toegeschreven effect is voornamelijk door het natuurlijke verloop van de ziekte – maar we wel beperkt baas kunnen zijn over ons eigen lichaam, stellen we die integriteit in de waagschaal op het moment dat we er vreemde stoffen in laten prikken waarvan we eigenlijk niet weten wat die doen. Weg controle!

Is de gezondheid van de kinderen erop vooruitgegaan door alle vaccinaties?  We leven in een tijd van grotere hygiëne, meer kennis, beter voedsel dan tientallen jaren geleden, maar er zijn nog nooit zoveel kinderen chronisch ziek geweest.

In plaats van te controleren wat we een beetje kunnen controleren, de integriteit en vitaliteit van ons lichaam, door te zorgen voor de goede supplementen, voldoende rust, goede beweging, etc. wordt alles ingezet om te controleren wat we niet kunnen controleren: het virus.

Hoe dom is het?

Denk na bij alles wat je doet. Maar denk vele malen meer na voordat je iets in je lichaam laat spuiten, zeker als daarvan allesbehalve duidelijk is wat dat voor consequenties op termijn heeft. Besef dat je positieve dingen voor je lichaam en jezelf kunt doen en doe die.

En ondanks de grote verschillen in meningen tussen mensen: wees lief voor elkaar!
Want controle over ons denken en gedrag hebben we wel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wat me opvalt, is dat in de huidige tijd van mensen tegen elkaar opzetten door de maatregelen, een tijd van toenemende polarisatie, een tijd van angst, mensen vaak helemaal niet naar elkaar luisteren. Daardoor groeit de kloof tussen mensen die kritisch (of wakker) zijn en de mensen die alles maar voor zoete koek slikken.

Als ik angstige mensen probeer uit te leggen dat ze niet zo angstig hoeven te zijn, bijvoorbeeld omdat de cijfers die genoemd worden helemaal niet zo verontrustend zijn als ze worden gebracht, dat dit virus helemaal niet zo extreem is, kom ik niet binnen.
Er komt gelijk een ‘ja, maar’, terwijl ze niet echt hebben gehoord wat ik zei.

Wellicht herken je dat. Het lijkt alsof mensen niet meer voor gezonde rede vatbaar zijn, en ten dele klopt dat.

Ons onwillekeurige (autonome) zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het sympathische zenuwstelsel (SZ) en het parasympatische zenuwstelsel (PSZ).
Die namen mag je weer vergeten, wat wel belangrijk is, is te onthouden dat als het SZ geactiveerd is er sprake is van een vecht/vlucht status/reactie. Dat wil zeggen dat het lichaam wordt klaargemaakt voor vluchten of vechten: het bloed gaat naar de spieren om dat te kunnen doen en wordt onttrokken aan o.a. de hersenen en de darmen, de bloedsuiker gaat omhoog, de adrenaline gaat omhoog. We zijn klaar voor de strijd. Het nadeel is dat we in deze fase niet goed analytisch (afwegend) kunnen nadenken. Actie overheerst, we zijn qua denken ‘verlamd’. Het is in feite een oude aangeleerde primitieve reactie, maar het is niet anders.

Het klinkt een beetje gek dat we in de alarmfase komen bij emoties als angst en boosheid, maar vroeger was dat onze overlevingsstrategie. Toen moesten we direct reageren als we bedreigd werden door een leeuw of zo. Nu is het een overdreven reactie, maar hij is er wel. En we doen er vrijwel niets tegen. Behalve eruit blijven. 

Het andere deel van het onwillekeurige zenuwstelsel, het PZS, is heel belangrijk voor ons herstel. Als dit actief is, kan ons lichaam herstellen, groeien, tot rust komen. In die fase kunnen we wel goed analytisch denken, dingen afwegen. Deze fase is dus heel belangrijk voor onze gezondheid.
Het mooiste zou het zijn als ons lichaam ongeveer gedurende 80% van de tijd in die fase is.

Normaliter was dat ook zo, want er was alleen alarm nodig als er iets bedreigends gebeurde. Het probleem is helaas dat ons lichaam, ons onbewuste met name, op heel veel prikkels reageert zoals het vroeger op bedreiging reageerde. Je kunt denken aan een fietsbel of claxon, maar ook aan alle andere prikkels om ons heen, al het geluid om ons heen. Elk pingeltje van je smartphone, elk SMS-ja, elk appje. Kijk maar eens hoe snel iemand de telefoon pakt als er een geluidje gaat – alsof ons leven ervan afhangt…..
En vergeet niet de media, zowel TV/radio als via de tablets en smartphones, de social media.
Als een bombardement komt alle informatie op ons af, van minuut tot minuut bijna, en ons onbewuste reageert erop alsof het echt een bombardement is.

Gisteren zat ik naar een voetbalwedstrijd te kijken. Omdat er geen publiek is en een hol stadion niet klinkt laten ze tegenwoordig een band met publiekgeluiden meelopen. Dat is ‘gezelliger’. Maar bij echt publiek hoor je ‘Oh’s’ en “Oei’s” en gejuich en gefluit, soms zingen. Daar tussenin is het rustiger. Nu is het 90 minuten lang herrie. Ik besefte dat ik er geïrriteerd door raakte. Zet je het zachter hoor je de commentator niet en is er ook minder aan, laat je het zo staan word je 90 minuten lang gebombardeerd door ongewenst geluid. En dus reageert mijn onbewuste alsof er iets niet pluis is (en dat klopt ook nog in zekere zin).

Door al dat soort zaken komt het dat het SZ veel meer dan die 20% is geactiveerd. Los van het feit dat dat niet gezond is voor ons lichaam, omdat het dan te weinig kan herstellen (met als gevolg een hogere hartslag en bloeddruk, een hoger bloedsuiker, sneller ontstekingen en infecties, meer stress-gevoelens), maakt dat ook dat we in een soort van continue alarmfase zitten. Een fase waarin we eigenlijk niet in staat zijn goede afwegingen te maken, zinvol na te denken. Een beetje opgefokter ook, sneller boos, een korter lontje.

Als je met iemand praat en je ziet dat de pupillen wijder worden bij wat je zegt, kun je eigenlijk net zo goed ophouden met zinvol praten, want dat is een teken van alarm waarbij wat je zegt niet meer binnenkomt. Het verwijden van de pupillen is een van die tekenen van activiteit van het SZ.

Het spreekt voor zich dat de huidige tijd hier geen goed aan doet. En dat is niet alleen de angst, het is ook de ergernis. Ergernis over de maatregelen, de onzinnigheid van alles, of over het niet naleven ervan door anderen.

Je mag gerust weten dat als ik een mondkapje op moet doen in een winkel ik daar ook meer gestrest rondloop. Ik weet dat het wetenschappelijk gezien onzin is om met zo’n ding om rond te lopen, en het feit dat het toch moet, dat mij symbolisch de mond wordt gesnoerd, dat ons hele volk ten onrechte met die dingen rondloopt, omdat wat burgermeesters dat hebben doorgedrukt (terwijl het RIVM het ook niet zinvol vindt – het is een politieke beslissing, geen medische!), maakt dat er spanning ontstaat. Ik ervaar het als onnatuurlijk en onrechtvaardig. Het doet (nog) iets met me.

Niet zoveel dat ik echt in een acute alarmfase beland, maar ongetwijfeld zal op die momenten niet mijn PSZ overheersen. En dat is relatief niet gunstig. Nu doe ik slechts 2-3x per week een boodschap en ben dan ook maar 15 minuten in zo’n winkel, maar heel veel mensen hebben veel meer van die fases, en heel veel mensen komen er ook niet meer van los. Als ik over straat loop en zie hoe mensen me soms angstig ontwijken, dan krijg ik daar medelijden mee – deze mensen zijn in een bijna continue staat van paraatheid. Er heerst bij vrijwel alles wat zijzelf of een ander doet angst. Wat continu wordt aangewakkerd door de media en sommige zogenaamde ‘deskundigen’.

En het ergste daarvan is dat ze eigenlijk langzaam hun lichaam aan het slopen zijn. Hun lichaam is te veel en te lang in een vecht-vlucht-staat. Het afweersysteem gaat daardoor slechter functioneren, de kans op chronische ziekten neemt toe, de kans op corona neemt toe.

En ze zijn dus niet meer bereikbaar voor relativerende informatie, voor juiste informatie. Hun staat wordt versterkt en in stand gehouden door alle media-informatie, en wellicht door hun gedachten die op dezelfde golflengte zitten.

Daarom is het zo belangrijk de media zoveel mogelijk links te laten liggen en te zorgen voor ontspanning. Doe uit de televisie en lees een boek, doe een spelletje, pak een puzzel. En als je toch op de buis wilt kijken, kijk dan naar een komedie of een romantische film. Natuurlijk ook niet een gruwelfilm of een spannende detective, want je wilt juist uit de spanning.

En zorg dat je dagelijks een periode hebt dat je helemaal geen tablet of telefoon in je buurt hebt. Zorg voor een paar prikkelvrije uurtjes per dag. Geef je lichaam de kans te herstellen van alle prikkels, te herstellen van het vechten en vluchten wat we de hele dag doen (ook al slaat het nergens op).

Zoek regelmatig de natuur op, loop dagelijks een poosje met blote voeten over het gras of in je tuin, geniet bewust van je omgeving, je huis, je partner of je huisdier. Ervaar dankbaarheid voor al het mooie wat er om je heen is. Voel liefde in je hart en deel dat denkbeeldig met de wereld.

Mag wat soft klinken, maar het zijn allemaal dingen die je zullen helpen je gezondheid te behouden of verbeteren. Die zullen helpen je lichaam tot rust te brengen en in de gezonde situatie te brengen.

En train je er maar in, want we zijn nog lang niet klaar met deze rare tijd………door dat te doen ben je de meester over je eigen leven, misschien zelfs wel over je eigen gezondheid. En uiteindelijk kun je dan ook meer van het leven genieten dan wanneer je in de golf van angst, verwarring of boosheid zit. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Spirituele groei heeft alles te maken met de mate van bewustzijn, of liever bewust zijn.

Het laagste niveau van spirituele groei is het slachtofferbewustzijn. We zijn ons vooral bewust dat we slachtoffer zijn, dat we zelf niets in de melk te brokkelen hebben, dat dingen ons worden aangedaan.
Bij het potje tennis roept iemand "die valt nou nooit eens goed', en ik denk 'maar wie slaat die bal dan op die plek?'. Of 'het mag vandaag maar niet lukken'. Of iemand loopt continu op zichzelf te schelden met stevige bewoordingen. 

Vergelijken, wijzen naar anderen, verwijten, schuldgevoel, maar ook boosheid en jaloezie, het is allemaal slachtofferbewustzijn. We zitten middenin een groot slachtofferbewustzijn momenteel: het virus is de schuld. Of de overheid die te heftig heeft gereageerd, of de mensen die al dan niet realistisch de andere kant laten zien en al snel complotdenkers heten te zijn. 
Ook ik merk dat ik me de laatst maanden veel vaker tot dat niveau laat afdalen (zie je, ik schrijf al in slachtofferstijl, alsof een ander - of corona - verantwoordelijk is voor het feit dat ik mezelf verlaag tot dat stadium; natuurlijk hebben dingen om me heen invloed op mijn gevoel en hoe ik doe, maar ik blijf zelf verantwoordelijk - ook voor mijn gevoel). 
Slachtofferbewustzijn maakt niet gelukkig, want de negatieve emoties die je ervaart richting anderen (wijzen) hebben een negatief effect op je eigen geluksgevoel en ook op de gezondheid. Bovendien is het een niveau van afscheidingsgevoel: ik en de ander. Iets wat nu - met de angst bij corona - sterk wordt gevoed. Er wordt gezegd dat het om solidariteit (met de zwakkeren) gaat, maar intussen worden we bang voor elkaar en ontstaat er steeds meer polariteit. 

Een tweede niveau is het manifesteer-bewustzijn. Het besef dat we in staat zijn zelf dingen te bereiken, voor elkaar te krijgen. Dat we dingen kunnen laten gebeuren zoals we willen. Met behulp van affirmaties en visualisaties bijvoorbeeld. Waar je aan denkt en wat je voor je ziet, gebeurt. De link met het vorige niveau is dat negatief denken tot negatieve uitkomsten leidt, waarbij we al snel het gevoel hebben dat het ons wordt aangedaan, terwijl we bij dit niveau beseffen dat we het onszelf aandoen. En dat positief denken en dingen positief voor ons zien leidt tot positieve uitkomsten.
Als ik slecht sta te serveren, stel ik me voor dat ik de beste serveerder ben die er bestaat en dat mijn service perfect gaat, dat ik vol zelfvertrouwen kan serveren..........en prompt gaat het stukken beter! 
Een wat eenvoudige benadering van dit niveau is dat je gewoon dingen kunt doen die je gezondheid bevorderen, zoals op de goede manier bewegen, voldoende slapen, gezond eten en drinken en supplementen nemen. Allemaal dingen die veel effectiever zijn dan denken dat je geen invloed hebt en dat de overheid verantwoordelijk is voor je gezondheid. 
We zijn ons bewust dat ons denken (en doen) grote invloed heeft op ons leven, op onze ervaringen, op dingen die gebeuren. 
Mooi voorbeeld hierbij is de werking van het gelukshormoon. De productie van het gelukshormoon neemt toe als we iets goeds doen voor een ander, maar ook als we iemand gelukkig zien, of als we iemand iets goeds zien doen naar een ander....dit zijn dus goede dingen voor ons en onze gezondheid! 
Jammer dat we niet - vanaf school bijvoorbeeld - leren gebruik te maken van deze wetenschap, van deze kennis. Stel je voor dat we zo zouden zijn opgevoed vanaf onze kindertijd: Als we iets doen wat goed is voor een ander is dat ook vooral goed voor onszelf. Als we liefdevol samenwerken, bereiken we meer. Als we iets goeds voor de ander wensen, worden we gezonder, sterker, krachtiger, en bereiken we meer...........

Een derde niveau is het kanaal-bewustzijn, het besef dat dingen via jou gebeuren. Alsof er een 'hogere macht' je dingen laat doen, zorgt dat je dingen doet, waardoor het als het ware vanzelf gaat. Zoiets ervaren we als we in de flow zijn. We zijn gefocust met iets bezig en het gaat vanzelf, we voelen ons fijn en gelukkig. Je bent dus niet het slachtoffer, je hoeft ook niet eens te visualiseren, het gebeurt gewoon.
Een tijd geleden mediteerde ik elke dag minstens 15 minuten en als ik ging tennissen, stond ik op het veld zonder gedachten en zonder plannen. Zonder echt na te denken stond ik te spelen. Ik voelde me gelukkig en blij, en won alles. Het leven was mooi, het tennis was mooi, de mensen waren mooi. Het klinkt wellicht een beetje eufoor, en ik was ook niet echt met dat gevoel bezig, het was er gewoon. Ik was in de flow, wat ook gold voor grote delen van mijn leven.
Het is ook een niveau van overgave. Is dat bij het eerste stadium een overgeven in de zin van 'ik kan er toch niets aan doen', in dit geval is het overgave met vertrouwen, overgave aan iets als een 'hogere macht', 'God', het Universum, Moeder Natuur, het 'Al', etc. (vaak overigens onbewust). 

Het vierde niveau is zijn-bewustzijn. We zijn ons bewust dat we Zijn. Dat we één zijn met de natuur, één zijn met de kosmos, één zijn met alles en iedereen om ons heen. Dat we een golf van de oceaan zijn en daarmee ook de oceaan, een straal van het grote licht, maar daarmee ook het licht. We zijn ons bewust dat als we iets nadeligs doen richting een ander dat ook een nadelig effect op ons heeft, dat als we iets positiefes doen voor een ander dat ook positief voor ons is. 
Het maakt dat we beseffen dat we beter kunnen samenwerken dan elkaar beconcurreren. Dat het beter is naar vrede te streven dan met alle (helaas vaak letterlijk) geweld gelijk willen krijgen. Dat we beseffen dat het ego - onze unieke persoonlijkheid - op een gezonde manier moet worden gebruikt, zonder egocentriciteit of egoïsme en zonder scheidingen te creëren.
Het is het niveau waar mensen beseffen dat al die godsdiensten en religies uiteindelijk eenzelfde God hebben, die alleen maar met verschillende namen worden aangeduid omdat mensen dat bedacht hebben. En dat 'God', 'Universum', 'Kosmos','Allah', 'Moeder Natuur', etc ook alleen maar andere namen zijn voor dezelfde macht die groter is dan de onze. Een macht waar we ons aan kunnen overgeven (helaas ook zoals in stadium 1: onderworpen, slachtoffer) in vertrouwen (niveau 3) of ons zelfs één mee kunnen voelen (gods-bewustzijn, niveau 4). 
In de groep waarin ik tennis behoor ik tot de betere tennissers. Als we dubbelen speel ik vaak met iemand die minder goed is. Sommige anderen lopen dan al snel op zo iemand te schelden dat ze het niet goed genoeg doen en de persoon gaat dan steeds slechter spelen. Ikzelf ga ervan uit dat we allen min of meer één zijn, dat die ander z'n best doet, dat we het 'samen' doen. Dat straal ik ook uit. Ik complimenteer dus juist als de ander iets goed doet en mopper nooit op die ander. Het gevolg: de ander speelt veel beter dan normaal. 
Als je je één voelt met de wereld om je heen, kleurt de wereld mooier. De verschillen worden kleiner en de overeenkomsten groter. Je accepteert mensen meer voor wie ze zijn en zoals ze zijn. Zij zijn een beetje jij en jij bent een beetje zij. 

Als iedereen in niveau 4 zou functioneren zouden we een heel mooie wereld hebben. Met weinig ruzies en oorlogen, met veel samenwerking. Er zou eerlijker verdeeld worden, er zouden meer mensen gelukkig zijn.

Maar het is goed te beseffen dat ons leven uit verschillende gebieden bestaat. En op al die gebieden zitten we mogelijk in een ander niveau. Ik noemde al het ego (wat ons door de tijd heeft beschermd!), maar denk ook aan relaties, aan financiën, aan het lichaam, aan overtuigingen (geloof), aan het gevoel t.a.v. de maatschappij (de gemeenschap), aan spiritualiteit, aan levensonderhoud.

Hoe meer we ons bewust worden, hoe meer we kunnen groeien op spiritueel niveau. Een belangrijke stap om daarin vooruit te komen is wellicht niveau 1 zoveel mogelijk te mijden, af te zweren. Stop met verwijten maken, met je schuldig te voelen, met een ander voor wat dan ook de schuld te geven, met boos te zijn, met jaloers te zijn, etc.
Maar besef ook dat anderen in niveau 1 je naar dat niveau kunnen toe trekken als ze gaan verwijten, boos op je zijn, etc. 

Leer van ervaringen, zie ervaringen als leerschool. Alles wat er gebeurt in het leven kun je zien als lessen waarvan je iets kunt leren. En wat je bijvoorbeeld kan helpen minder in niveau 1 te komen is te leren jezelf versterkende vragen te stellen. Zoals

*    'wat kan ik volgende keer beter doen' (in plaats van nu boos op jezelf te zijn),
*    'wat kan ik hiervan leren?' (in plaats van meneer geslagen te zijn door een ervaring), of
*    'als deze situatie zo blijft, hoe kan ik dan het beste denken om gemoedsrust te hebben?' (bijvoorbeeld in deze corona-gekte - hoe kun je beter denken zodat je je minder gestrest voelt? welke positieve vraag kun je jezelf stellen?)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik moet beginnen mijn excuses aan te bieden. Een tijd lang heb ik niets geschreven voor de blog.

Dat komt omdat ik alle negativiteit zat was, dat ik het zat was uit te leggen waarom er niets klopt van wat er nu gebeurt. Het feit dat ik dáármee bezig was en niet met iets leuks maakte dat ik stopte met schrijven.

Maar…….het verandert niets aan de situatie. Ja, ik ben met leukere dingen bezig, maar de gekte gaat door. Gisteren zag ik een quote van Albert Einstein:

“De wereld wordt niet vernietigd door hen die kwaad doen, maar door hen die het kwaad zien en er niets tegen doen”

Het zette me aan het denken.

De dag ervoor zag ik een YouTube presentatie van Ivor Cummins (https://www.youtube.com/watch?v=3cjgicrA504&t=1s) over de statistieken en COVID. Heel verhelderend. 

Gisteravond natuurlijk onze premier die vertelde dat besloten was dat we niet mochten versoepelen.

En dan vanochtend in de media de klacht van o.a. Van Dissel dat hij vreest voor al het ‘nepnieuws’, zoals verhalen dat de testen niet betrouwbaar zijn. Misschien was dat voor mij wel de laatste druppel om te besluiten toch weer te gaan schrijven, zelfs als dat slechts enkele mensen bereikt. Ik schijn nu eenmaal iemand te zijn die kennis blijft verwerven en dat wil delen, en voor mij is het belangrijk te proberen de waarheid zoveel mogelijk te achterhalen. Voor mij zijn wetenschappers alleen wetenschappers als ze een open mind hebben en breed kijken. Als ze bereid zijn kritisch te kijken naar eigen handelen. Als ze werken met zaken zoals ze zijn in plaats van zoals ze willen dat het is, en zich niet laten gebruiken door de politiek of eigenbelang.  

Om met dat laatste te beginnen: die testen zijn door de mangel gehaald door serieuze wetenschappers en volslagen ongeschikt bevonden. De uitvinder ervan heeft dat vanaf het begin gezegd. Een van de fabrikanten ervan – Sir Roger Hodkinson (Canada) – heeft gezegd dat er direct mee gestopt moet worden, dat de hele pandemie een hoax is gebaseerd op leugenachtige cijfers. Door die wetenschappers wordt gezegd dat wel tot 80-90% vals positieve testen kunnen worden gevonden door de manier waarop ze nu worden gebruikt. In Portugal heeft de rechter de testen na uitgebreide inventarisatie met wetenschappelijk deskundigen als onbetrouwbaar bestempeld en de erop volgende verplichte quarantaine ongrondwettelijk!

En waar wordt het hele beleid op gebaseerd? Precies, op die testen en de cijfers aan zogenaamde besmettingen. Wat helemaal geen besmettingen zijn, maar mensen die positief hebben getest op een test die op vele vlakken niet deugt (volgens deskundige wetenschappers). Een positieve test zegt noch dat je Covid hebt (gehad), noch dat je besmettelijk zou zijn. Zegt eigenlijk niets duidelijk.

Op cijfers die in feite weinig tot niets zeggen wordt een beleid uitgerold met o.a. verplicht dragen van maskers terwijl elk serieus wetenschappelijk onderzoek (tot nu toe 22) laat zien dat het helemaal niets uitmaakt.

Waarom zou je als regering mensen opzadelen met mond/neusmaskers (toch een soort muilkorf) als het helemaal niets doet? Figuurlijk/letterlijk monddood maken?

Het is een serieuze vraag!

Waarom gebeurt dit terwijl het nergens op slaat? 

En hetzelfde geld voor alle verboden om samen te komen, om samen leuke dingen te doen, om straks samen kerst te vieren.
Ivor Cummins laat aan de hand van de grafieken in Europa en Amerika zien dat het verloop van het virus ongeveer overal gelijk is, met of zonder maatregelen. Sterker nog, de landen met minder maatregelen gaan gemiddeld zelfs iets beter. Lock down of masker, het heeft geen invloed op de curves. En waar enig effect lijkt te zijn, was de curve al bezig te veranderen. (Als je een lock down instelt als het al beter gaat, zal het daarna ook beter gaan – niet door de lock down, maar omdat het al beter aan het gaan was).

Ik zal de komende periode vast op meer zaken ingaan, maar nu even de cijfers van gisteren op basis waarvan we niet mogen versoepelen richting Kerst, of wellicht mogen we helemaal geen Kerst vieren. Dat gaan we de 22e horen…… 

De cijfers zouden heel onheilspellend zijn. En waarom? Omdat er in een week tijd 27% meer besmettingen werden getest. Dat klinkt heftig ja, maar ze vergeten te zeggen dat er ruim 23% meer testen zijn gedaan

Bovendien waren er gisteren bijna 1000 minder positieve testen dan eergisteren.

Het R-getal wat aangeeft hoeveel mensen elkaar besmetten willen ze onder de 1 hebben, maar toen het er even onder was, werd er ook gezegd dat het niet goed ging. Dat R-getal is nu gedaald tot 1. Gedaald dus, maar weer is het niet goed. Het aantal opnames op de IC is gedaald ten opzichte van weken geleden, maar – terwijl we in de verste verte niet in de buurt komen van de getallen van maart-april – het is niet goed volgens de heren.

De ziekenhuisbezetting is inderdaad ongeveer 100 hoger dan 5 dagen geleden, maar ook 100 lager dan 14 dagen geleden(!). Naar welke cijfers moeten we dus kijken? Het is gemakkelijk ze zo te kiezen dat je slecht nieuws kunt vertellen, maar waarom zou je? 

Het lijkt er steeds meer op dat de heren pas tevreden zijn bij een getal 0. En als je bedenkt dat we in een tijd van het jaar zitten van infecties en virussen, is dat nogal naïef om niet te zeggen dom.

En dan het inspelen op de emoties door Rutte. Hij begrijpt dat Kerstmis juist dit jaar zo belangrijk is, en er zullen bijna 10.000 stoelen leeg blijven door mensen overleden aan Covid. En juist daarom moeten we het sober vieren (en moeten we als ouders kiezen welke kinderen wel of niet over de vloer mogen komen).
In de winter van 2017 op 2018 waren er ook bijna 10.000 doden, toen door de griep. Deden we toen ook zo hysterisch? Werd er toen ook zo op het gemoed gespeeld?
Ook toen lagen de ziekenhuizen vol (nu niet eens), lagen de IC’s vol (nu niet eens) en hadden de mortuaria het druk.

De manier waarop de cijfers worden gebruikt om ons te vertellen dat we het weer niet goed genoeg hebben gedaan en dat we wellicht nog meer beperkingen hebben te accepteren is weerzinwekkend.
Ik kan niet geloven dat dit een wereldwijd plan is om mensen te onderwerpen aan een strak regiem waarbij onderworpenheid aan de industrie (verplichte vaccins; digitale volgsystemen; overal continu bereikbaar en traceerbaar) en overheden de basis is. Ik kan me niet voorstellen dat onze medemensen ons dat zouden willen aandoen, dat overheden daarin meegaan. Ik wil zo'n theorie niet geloven, zelfs al zijn er veel dingen die daarop wijzen. 
Maar ik vraag me wel af wat dan de leidende factor achter dit alles is. 

 • Zonder enig wetenschappelijke grond, zelfs er tegenin, maskers verplichten
 • Testen doen waarvan wetenschappelijk vaststaat dat ze in feite niets zeggen.
 • Die uitslagen gebruiken om een volk te gijzelen en vrijheid te ontnemen
 • Kokervisie van beperkt deskundigen beschouwen als wetenschap
 • Vaccins waarvan veiligheid nooit gegarandeerd kan zijn opdringen aan de bevolking
 • Vaccins waarvan de effectiviteit niet echt goed onderzocht is (die 90% is complete onzin) loslaten op kwetsbare mensen
 • Alle onderzoeken die de schadelijkheid van maskers aantonen compleet negeren
 • Vertellen dat het heel slecht gaat, terwijl dat niet waar is
 • Mensen tegen elkaar opzetten door te zeggen dat het gedrag niet goed genoeg is (van mij natuurlijk wel, dus ben jij 'fout')
 • Negeren hoe het natuurlijk verloop van het virus is
 • De invloed van de verstoring van het elektromagnetisch veld van de aarde en de gevolgen daarvan compleet negeren en deze zogenaamde pandemie gebruiken om het juist verder te verstoren met alle 5G apparatuur en satellieten. 
 • Een virus zeer dodelijk noemen terwijl onder de 70 jaar de sterfte lager is dan aan een griep en terwijl meer dan 85% van de besmette mensen er zelfs geen klachten door krijgt
 • Een virus zeer besmettelijk noemen terwijl je wel heel erg je best moet doen een ander te besmetten
 • Verzwijgen dat er 2 mensen zijn overleden in de testfase van het Pfizervaccin

Ik kan nog wel even doorgaan.

Wat echter ook duidelijk is, en dat beangstigd me meer dan welk virus dan ook, is dat het gros van de mensen alle leugens (of iets vriendelijker: verdraaide feiten) van de media en de overheid gewoon als waarheid in hun hoofd laten gieten. Mogelijk is dat het verwoestende effect van de social media: mensen bombarderen met informatie die niet klopt zodat ze murw worden en denken dat wat ze in hun hoofd gegoten krijgen allemaal waar is……..

Als er iets is wat ons echt bedreigt, is dat het wel.

Het maakt ons tot weerloze, zelfs beetje hersenloze slachtoffers van nepnieuws wat wordt verkocht als de waarheid. In intussen wordt alles wat in de buurt van de waarheid komt als nepnieuws afgeserveerd, gecensureerd, verboden of belachelijk gemaakt. 

Ik schrijf weer, maar wordt er niet vrolijker van……. kan het echter ook niet negeren of wegstoppen. En ik weet dat er heel veel mensen - ook veel collega's - over de hele wereld wel nadenken en proberen mensen wakker te houden of maken. Geeft moed, maar het blijft allemaal vervelend. 

En toch: de numerologische voorspelling van 2021 geeft me een sprankje hoop, al wordt de chaos en polarisatie eerst nog groter.
(Ik zal er nog over vertellen).

P.S.: Een video van vele artsen die waarschuwen voor het vaccin (de vaccins): https://lbry.tv/@OracleFilms:1/Ask-The-Experts-(Covid-19-Vaccine):e?r=9Uook9q1EaoZ6saST9goH4pBMxdxEAmU 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Het gaat zo goed met het Corona-plan, dat er waarschijnlijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

We mogen al niet meer knuffelen, niet zingen en niet juichen……..
Zelfs niet meer vrij ademhalen als we in Rotterdam, Amsterdam of het openbaar vervoer stappen.

Maar het is niet genoeg. Deskundigen vallen over elkaar heen om te vertellen dat er nog grotere rampen dreigen en het helemaal niet goed gaat.

 Jongeren neigen – op dit moment volledig begrijpelijk (en misschien ook wel terecht) – zich steeds minder aan de maatregelen te houden. (Zij zijn niet kwetsbaar, ze worden niet of nauwelijks ziek, waarom zouden zij alle plezier opzij zetten - laat ze plezier hebben, maar wel verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, dus blijf bij kwetsbaren vandaan). 

Wat we zien is een vrijwel stabiele toestand als het gaat om ziekenhuisopnames en IC-opnames, idem wat betreft sterfte. Vele malen lager zelfs dan aanvankelijk de bedoeling van de maatregelen was, want die waren bedoeld om de overstroming van de IC’s te voorkomen.

Wat we wel zien is een toename van het aantal positief geteste personen, cijfers die niets zeggen – zeker gezien het stabiele beeld van de ernstig zieken – mede omdat iedereen wordt gepusht zich te laten testen. En dus vind je meer positieve testen, omdat tevoren mensen zich niet lieten testen vanwege de gevolgen ervan (o.a. binnen blijven). 

We horen steeds – al maanden – dat we de gevolgen na 14 dagen gaan zien. Welke 14 dagen dan? Welke gevolgen? Ja, er is een heel lichte stijging op de IC’s omdat de 1-2 mensen die er per dag belanden er wat langer liggen dan gebruikelijk. Maar verder is alles stabiel. Niets aan de hand dus. En dat is al vele weken zo. 

 Ik kan niet anders concluderen dat de angst het wint van het gezonde verstand, dat er een soort van waanzin is ingetreden in het verstandelijk functioneren van veel zogenaamde deskundigen (=mensen die op een klein gebiedje deskundig zijn en zich nu met een groot gebied bemoeien). Er wordt niet met het verstand gedacht, het gevoel wordt al helemaal uitgeschakeld, maar er wordt gedacht met de emotie angst.

Nu laat het RIVM weten dat er meer griepprikken zijn besteld, en ze gaan mogelijk vroeger gegeven worden. Maar de griepprik heeft niets met corona te maken, sterker nog, het beschermt specifiek tegen alleen het virus in de prik (en versterkt dus niet de afweer in de breedte wat een natuurlijk griepvirus wel doet). Bovendien bleek uit onderzoek dat de kans op corona na een griepprik behoorlijk groter is. Met welke logica dus deze actie? Wordt de angst die gecreëerd wordt nu gebruikt om meer griepprikken aan de man te brengen, terwijl ze eerder averechts werken? 

De volgende maatregelen lijken misschien logisch: 

 • We mogen elkaar helemaal niet meer begroeten (je weet niet wat je ermee kan overbrengen)
 • We mogen niet meer lachen in deze ernstige tijden, zeker niet in het openbaar
 • We mogen elkaar niet meer aankijken binnen een straal van 5 meter, want je weet niet wat een blik kan overbrengen, sommige kunnen immers doden

Maar het blijft natuurlijk gissen, want misschien heeft de overheid het licht wel gezien. Ze was immers nooit zo begaan met onze gezondheid en nu mogen we ineens niet eens meer in aanraking komen met een virus (zelfs als dat leidt tot immuniteit – of misschien wel juist daarom denk ik cynisch, immers dan heeft een duurbetaald vaccin geen zin meer). 

Dus misschien heeft de overheid ineens beseft dat er per dag meer dan 120 mensen aan kanker doodgaan, ondanks (of dankzij) de giftige chemotherapie en de beschadigende bestralingen die worden gegeven. En dat dat bovendien grotendeels te voorkomen is door een paar simpele maatregelen.

Dus misschien worden o.a. de volgende maatregelen wel afgekondigd:

 • Alle suikers en snoepgoed wordt uit de winkels gehaald omdat suikers directe voeding is voor kankercellen
 • Alle kant-en-klaar producten worden verboden vanwege de vele toevoegingen die niet goed voor ons lichaam zijn
 • Alcohol gaat op rantsoen omdat ook daar een duidelijke wetenschappelijke link is met kanker
 • Sigaretten worden verboden
 • Alle pesticiden en insecticiden worden per direct verboden omdat vrijwel al ons eten en drinken besmet is met deze middelen die ongezond zijn voor ons lichaam
 • Roundup – een ervan – wordt vernietigd, nu nog gewoon te koop bij de tuincentra, maar volgens Amerikaanse rechters wetenschappelijk bewezen kankerverwekkend
 • Zachte plastics worden verboden vanwege de effecten van de weekmakers op de hormonen (en hormoongevoelige kankers), dus geen producten meer verpakt in plastics
 • Op een nader te bepalen wijze wordt thuiswerken verplicht en het autorijden beperkt om de hoeveelheid giftige uitlaatgassen te beperken
 • Brommers en op benzine rijdende scooters worden per direct verboden vanwege de gigantische uitstoot van giftige uitlaatgassen
 • Biologische voeding wordt met ingang van 1 september 20% goedkoper en alle groenten en fruit die op enigerlei manier anders bewerkt zijn 20% duurder
 • Met uitzondering van biologisch vlees wordt vlees 50% duurder omdat het tot de producten behoort die niet goed voor ons zijn
 • Ook zuivelproducten, op roomboter na, worden fors duurder.
 • Mensen die elkaar emotionele schade berokkenen worden gestraft.
 • Plantaardige oliën die bijdragen aan ontstekingen (en indirect dus ook aan kanker en chronische ziekten), zoals zonnebloemolie, frituurvet, raapzaadolie, palmolie, e.d. worden 2x zo duur. Olijfolie en kokosolie worden via subsidie veel goedkoper.
 • Postbus 51 wordt in ere hersteld, al worden er vanaf nu vooral voorlichtingsfilms en oefensessies getoond. Zoals bijvoorbeeld EFT sessies om emotionele ballast te verwijderen, Qigong sessies om het bewegingspatroon te verbeteren en de weerstand en gezondheid te verbeteren, uitleg over vasten omdat het goed is voor de gezondheid, etc.
 • Omdat veel medicatie het microbioom verstoort en vele bijwerkingen heeft, en bovendien mede leidt tot de vele chronische aandoeningen, moet er veel minder reguliere medicatie worden voorgeschreven en wordt er gewerkt aan een samenwerking van reguliere en ‘alternatieve’ artsen, waarbij die laatsten als eerste hun voorschriften mogen doen, zo nodig gevolgd door reguliere aanpak als het niet blijkt te werken. 
 • Omdat de juiste supplementen bijdragen aan een beter immuunsysteem en daardoor minder ziekte, mogen producenten weer op de producten zetten waar het goed voor is.
 • Omdat ook homeopathie wetenschappelijk heeft aangetoond werkzaam te zijn en een bijdrage te vormen aan een gezondere wereld, geldt daar hetzelfde: op de potjes mag weer staan waarvoor het nuttig kan zijn.

Ach ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn zoveel dingen die de overheid zou kunnen doen om het aantal kankerpatiënten terug te dringen, maar ik ben bang dat andere belangen veel zwaarder wegen dan onze gezondheid. De geschiedenis leert ons dat in elk geval.
Dus wat er nu gebeurt, het ‘abnormale normaal’ zal ik maar zeggen, is heel raar.

Het past niet in het normale plaatje. In plaats van de wereld weer normaal te laten zijn worden er steeds weer nieuwe dingen bedacht om de zaak op z’n kop te zetten.
Eigenlijk laat de maatschappij – en de mensen die zich niet houden aan de regels – zien dat het best oké gaat, maar de bewindsvoerders zien met een andere bril. En sowieso trilt hun bril wat van de angst-bibberaties, dus misschien is het daarom dat ze niet goed zien. Politici willen in het algemeen vooral scoren, dus die zeggen wat ze denken dat de kiezers willen horen. Berekenend onverstandig en onbetrouwbaar dus. 

Terwijl de kans op een tweede golf juist door de vele positieve testen elke dag kleiner wordt, wordt die tweede golf (en de positieve testen!) telkens opgevoerd om meer maatregelen te nemen of voor te stellen. 

Persoonlijk ben ik benieuwd hoe lang de maatschappij deze gekte nog accepteert. Terechte maatregelen oké, maar als de overheid in paniek schiet en er niet meer weet uit te komen, gaat er iets fout. Gelukkig is de baas van het RIVM op dit punt tot nu toe de enige enigszins verstandige factor (dat ik dat ooit zou zeggen). 

Maatregelen om angst die nergens op stoelt, of maatregelen om de maatregelen, het zijn zaken die in niet thuishoren in een land wat wordt geleid door intelligente mensen. Mocht de lock down nog ‘intelligent’ heten, daarna is het allemaal wat minder intelligent geworden vrees ik. Zeker alles wat in de media breed wordt uitgemeten. Om als kapitein je roer enigszins recht te houden op die golven van gekte, kritiek en ophitserij..........pejte af voor onze premier. Niet mijn kleur, maar op dit punt doet ie het goed. 

In de homeopathie heb je een middel wat je kunt geven als mensen bijvoorbeeld op een hond reageren alsof het een tijger of leeuw is. Kortom extreme angst waar dat niet terecht is. En daardoor steeds verkeerde angstige beslissingen, op onterechte angst gebaseerd.

Ik heb het gevoel dat veel mensen – inclusief veel politici – eens zo’n middel zouden moeten nemen, om dingen weer in hun juiste perspectief en proporties te zien.

Maar...........hoewel deze corona-hype en alle aandacht ervoor allemaal een beetje overtrokken aandoet, laten we ook verstandig blijven. De getallen zijn nu oké, maar als iedereen alle gewone maatregelen als handen wassen, een beetje afstand houden, de drukte niet opzoeken en bij ziekte verstandig thuisblijven aan de laars lapt, kan alles zomaar omslaan en krijgen al die doemdenkers gelijk.
En bovendien, laat de mensen uit de risicogroepen vooral ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich beschermen. Niet met onzin-maatregelen, maar wel op dezelfde manier als ze dat met een griepepidemie zouden doen, die voor hen net zo gevaarlijk zou zijn. 

Als iedereen gewoon z'n gezonde verstand gebruikt, maar vooral niet vergeet z'n intuïtie (heel wat anders dan angst - als er angst is ben je afgesloten van je intuïtie, net als van de maatschappij/het universum/genezing) te gebruiken, komt het allemaal goed en kan de maatschappij de draad weer oppakken. Hopelijk wel op een meer duurzame manier. 

We gaan het zien.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn