Blog Algemeen

Dat mensen verward zijn is volslagen logisch, om tal van redenen. En die wil ik allemaal uitleggen. Maar dat is geen optie, dan zou ik een boek moeten schrijven.

Laat ik beginnen met wat we wel zouden moeten doen. Dat is zoveel mogelijk leven in het moment, in het NU. Niet bezig zijn met de wereld, niet met alles wat ons verwart, maar de volledige aandacht op wat we op dit moment doen.

Voel de stoel onder je billen, adem rustig in en uit, ervaar dat je hier bent. En als je wat uitvoert, heb al je aandacht bij je project. Doe het bovendien met zoveel mogelijk plezier, met liefde, met overgave, zing, dans, etc.

Ik zou het willen samenvatten met wees vreugdevol en liefdevol bewust in het nu.

Het is mooi als je dat constant zou kunnen doen, maar het is ook al mooi als je dat regelmatig doet. Dus zal ik in de rest van mijn verhaal deze ‘mantra’ af en toe herhalen. Zodat je even uit het verhaal kunt stappen en in de hogere trilling van bewuste vreugde en liefde. Want dat is waar we zouden moeten zijn.

Verwarring.

Ik zei dat het logisch is dat mensen verward zijn. Het kan niet eens anders. En mocht je neigen wat ik nu schrijf als complottheorie te betitelen, dan nodig ik je uit zelf onderzoek te doen, zodat je ziet dat ik gelijk heb. Dat het geen theorie is, maar dat het feiten zijn.
Van hogerhand – de organisaties die de macht in de wereld hebben (WEF, VN, WHO, EU) – wordt er verwarring gecreëerd. En of dat leidt tot gewelddadig verzet of tot murwheid maakt niet uit. Verwarring op alle mogelijke gebieden, met als doel chaos in de wereld of in een land, waardoor de overheid verstrekkende maatregelen kan nemen om de controle te versterken. (Kijk wat er gebeurt in vele landen als Frankrijk, Israel, Brazilië, Peru, etc.,etc.). Zoals bijvoorbeeld meer vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld in geval van (al dan niet overdreven gelabelde) ziekte vaccinatieverplichtingen en lockdowns en vaccinatiepaspoorten, zoals bijvoorbeeld digitaal en volledig controleerbaar geld bij bankencrises, zoals de inzet van internationale troepen bij 'rellen'.

Kortom maatregelen gericht tegen het volk onder het argument dat het voor het volk zou zijn. We hebben daar legio voorbeelden van gezien de afgelopen 3 jaar, waarvan – in elk geval in het buitenland (de MSM hier blijven volharden in hun leugenachtige berichtgeving) – nu steeds duidelijker wordt welk een dubieuze rol overheden en ‘wetenschappers’ hebben gespeeld bij het bespelen en manipuleren van het volk. Terwijl ze wisten wat ze deden en wat de gevolgen waren. Het was geen ‘noodgreep’, het was bewust kwaadaardig. En hoe afschuwelijk de effecten daarvan zijn en nog zullen worden weten we pas de komende jaren.

Even een onderbreking: Wees liefdevol en vreugdevol (denk aan iets moois of iets of iemand waar je van houdt) bewust in het NU. Glimlach en voel je billen op de stoel. Kijk om je heen met die glimlach en haal diep adem in……….en uit……….Herhaal dat een paar keer. Wees HIER, wees NU.

Verwarring dus op verschillende gebieden bewust veroorzaakt.
Neem de asielzoekers en vluchtelingen. Altijd was er een probleem over het aantal wat mocht, ineens worden we overstroomd met asielzoekers en vluchtelingen overal vandaan. De hele Oekraïne is welkom, mensen uit Afrika, etc. Terwijl er niet eens woonruimte is voor onze eigen bevolking, onze (klein)kinderen. Hoe zit dat?

Neem de gender-aandacht. Een minuscuul deel van de bevolking zou misschien wel eens van sekse willen wisselen, maar ineens is het alsof het abnormaal is als je dat niet wilt. Blootschilderijen van oude meesters mogen niet meer, maar allerlei woke foto’s met absurd opdringerig naakt worden overal tentoongesteld. En het is niet eens deze waanzin die de chaos creëert, maar de tegenstellingen die erdoor in de maatschappij ontstaat. Mensen die klakkeloos meegaan in alle doorgeslagen ideeën tegenover mensen die zelf nadenken en naar hun hart en gezonde verstand luisteren.

Hetzelfde wat we zien met de oorlog in de Oekraïne. Een oorlog die na een maand al afgelopen had kunnen zijn, ware het niet dat ‘het westen’ (lees de eerdergenoemde instanties) dat helemaal niet wil. Een oorlog die toegeschreven wordt aan de persoon die als de kwade genius wordt bestempeld. Een oorlog die helemaal past in het beleid om chaos en angst te creëren en daarom ook niet mag stoppen. Die steeds weer nieuwe dreigingen aan een WWIII of kernoorlog moet oproepen om de angst te versterken. Zodat .......

Voel weer even die stoel onder je billen, denk aan iets leuks of liefdevols, haal diep adem in en uit…….spring of dans even, neurie een liefdesliedje…..wees in het NU…..doe het lang genoeg om het helemaal te voelen. 

Door alle maatregelen en bedachte stikstofcrisis zijn heel veel kunstmestfabrieken dicht, met als gevolg dat de voeding voor nieuwe gewassen de komende jaren er niet is. Dus zal er minder voedsel verbouwd kunnen worden, los nog van idiote voorschriften aan boeren vanuit het ministerie over wat wel en niet verbouwd mag worden (en wanneer), zodat er voedselschaarste zal ontstaan. Volledig gefabriceerd en onnodig.

Het ergste is wellicht nog de verwarring die bij onze (klein)kinderen wordt gecreëerd door hen in verwarring te brengen over hun seksuele geaardheid, door hen op veel te jonge leeftijd op te zadelen met m.i. idiote vormen van seksuele opdringerigheid, nog los van de afschuwelijke woke kunstvormen die zelfs op huizen worden geschilderd.
En laat ik niet vergeten de satanische uitingen. Ik laat dit verder even voor wat het is. 

Breng de aandacht maar weer even naar het NU, naar je billen, naar je ademhaling. Denk aan iets moois of liefdevols. Kijk even rond en zie hoe prachtig dingen zijn (qua vorm, qua kleur, of gewoon sowieso). Neem de tijd. Even helemaal in het NU en genieten…..dan pas verder!

Maar los van de doelbewust gecreëerde verwarring, is er nog een verwarring die niet anders kan dan er zijn. Dat is de verwarring omtrent de waarheid.

We hebben allemaal onze individuele waarheid, ontstaan op basis van onze informatie, onze ervaringen en onze opvoeding. Daarnaast is er een soort van overkoepelende waarheid op basis van paradigma (dat wat de massa aanneemt als waar).

Terwijl de overheden hun best deden mensen te polariseren tijdens de Covid-periode, wat nog lange tijd door kan gaan erna, is ook dat paradigma zich gaan splitsen.

Een langzaam groeiende groep mensen begint door te krijgen dat er een heel hoop niet klopt van wat ons verteld is.
Als het gaat over covid, als het gaat over de economie, als het gaat over de Oekraïne, als het gaat over onze energie, als het gaat over ons voedsel, als het gaat over de gezondheidszorg, als het gaat over kindermisbruik en handel, als het gaat over de maanlanding, als het gaat over zelfhelende vermogen, als het gaat over…….. Noem maar op.

Dus wat moeten we nu geloven? De complotdenkers – waarvan het ooit zo gemakkelijk was die neer te zetten als onzinnig – blijken in vrijwel alles gelijk te hebben gehad. Om enige stabiliteit vast te grijpen hebben we een mening, een standpunt (soms dat van de massa, soms afwijkend), maar is er evengoed verwarring omdat het helemaal niet zeker is dat we gelijk hebben.

Dus:

Wordt er wereldwijd door de rijksten der aarde gemanipuleerd om binnen enkele jaren alle macht te hebben en alle burgers te reduceren tot ‘slaaf’ zonder bezit en aangesloten op het digitale netwerk, zodat zelfs hun gedachten kunnen worden bestuurd? Geen vlees meer maar geprinte eiwitten, wonend in een 15-minuten regio, verplichte onveilige ziekmakende vaccins, een digitale ID met kredietcontrole, geen eigendom meer maar toch gelukkig? (lees de informatie over en van het WEF/VN/WHO en huiver). 

Zijn de regeringen en hun adviseurs te vertrouwen en is er sprake van problemen met nitraat, met CO2, met de boeren, met door de mens veroorzaakte klimaatverandering, of is dat allemaal of grotendeels bedacht om een andere agenda uit te kunnen voeren. Verdeel en heers, creëer chaos en tweespalt, en je hebt de macht?

Hoe staat je buurman, of je beste vriend in deze wereld? Kun je beginnen over de leugens t.a.v. covid en de maatregelen, of is het beter het ‘gewoon’ over koetje en kalfjes te hebben. Of eigenlijk dat ook maar beter niet, laten we het over het weer hebben.
En hoe zit dat met onze volwassen kinderen (of onze partner)? 

Waar we eens wisten wat we aan elkaar hadden, grotendeels wisten wat de ander ongeveer dacht, hebben we nu in veel gevallen geen idee meer. En liever ruzie voorkomen dan onze mening ventileren, geldt in vele gevallen.

Op zich logisch, maar het maakt wel dat er argwaan is en verwarring. Want hoe zit het nu?
Hoe zit het met die tunnels waarin kinderen worden mishandeld om hun bloed (adrenochroom) te verkrijgen, hoe zit het met de verkiezingsfraude in Amerika en elders? Waarom is die idiote oversterfte er – was dat niet wat de rijksten wilden (terug naar 500 miljoen mensen) of is het allemaal toeval?
Hoe zit het met de prijzen van voedsel en energie? Logisch, of gecreëerd? En de oorlog in de Oekraïne? Waarom heeft een demente oude man in Amerika de macht – en heeft ie die wel of is hij de pion voor iemand erachter?
Hoe zit het met die doorgeslagen woke agenda en seksualisering van de kinderen?
Waarom zijn de daders van de misdaden tegen de mensheid in de vorm van gentherapie vermomd als vaccins nog steeds niet opgepakt?

En ik kan zo nog een hele poos doorgaan.

De kern: we hebben tegenwoordig veel meer vragen dan antwoorden. Terwijl de antwoorden belangrijk zijn om onze koers te kunnen bepalen, om met onze toekomst bezig te kunnen zijn.

Immers, moet ik nu een benzineauto, een hybride of een e-car kopen? Moet ik veel geld uitgeven voor isolatie van mijn huis of kan ik het beter sparen voor als straks het huis in box 3 belandt en we vele duizenden euro’s meer belasting moeten gaan betalen door het huis? Moet ik nu met vakantie naar Verweggistan omdat ik straks misschien niet eens meer het land uitkom zonder vaccinaties, of doe ik dat niet met het oog op het milieu?

Het zijn zomaar wat vragen. Maar er zijn er talloze. 

Daarom: denk weer even aan je billen op die stoel, aan die liefdevolle situatie, aan dat mooie strand of dat berglandschap, adem even diep in en uit, en nog eens……..neem er de tijd voor!

Verwarring is kortom logisch.

Misschien moeten we dat op dit moment gewoon accepteren. En misschien hoeven we niet te weten hoe de buurman denkt, zelfs niet hoe onze kinderen denken. Of onze partner?

Het gaat erom dat we onszelf informeren, weten wat wij weten. Maar er niet steeds mee bezig zijn. En de ander respecteren om of ondanks wie ie is en wat ie misschien denkt. 

We moeten vooral naar ons hart en onderbuikgevoel gaan luisteren (of blijven luisteren), waarbij we op angst gebaseerd instinct moeten leren onderscheiden van het door het hart ingegeven ‘weten’.

Juist in deze tijd (en niet alleen door de spirituele ontwikkelingen, ook door de situatie) is het belangrijk ons hart op de juiste plek te hebben, ons hart te laten spreken. Heb jezelf lief, niet op een narcistische manier, maar wel heel serieus. Jij bent het centrum van de wereld om je heen. Als jij oké bent, als jij liefdevol en krachtig bent, straal je dat ook uit en ben je waardevol voor je omgeving. 

Als je nog niet echt ‘wakker’ bent, ga je dat zeker worden de komende tijd. Dan zul je worden geconfronteerd met ongelooflijke feiten die je niet wist en zul je je ongelooflijk bedrogen voelen en nog verwarder dan nu. Dan is het heel belangrijk om liefde te blijven omarmen, om te weten dat het merendeel van de mensen niet slecht maar goed en liefdevol is. Om liefde dan je drijfveer te laten zijn of blijven. Liefde voor jezelf en je naasten, voor de wereld die niet van God los is. 

Als je wel (grotendeels) wakker bent, is het hart ook heel belangrijk, om al die anderen op te kunnen vangen. Wees liefdevol – ook of juist naar de mensen die je nawezen toen ze niet geloofden wat je hen probeerde te vertellen – denk vanuit je hart en niet vanuit ego. Het heeft geen enkele zin om je fijn te voelen omdat je gelijk kreeg. Niemand – ook niet de wetenschappers die voor complotdenkers werden uitgemaakt – is blij met gelijk krijgen in dit geval. Je moet er zijn voor de mensen die ontwaken en hun wereld zien instorten. 

Om tal van redenen is het belangrijk zoveel mogelijk te genieten en lief te hebben in deze periode.

De verwarring is een kans om te leren en te groeien. En beide gaan vaak met vallen en opstaan, met uitdagingen op het pad. Het zij zo.

Door zoveel mogelijk plezier te hebben, leuke dingen te doen, elkaar te waarderen, dankbaar te zijn, de wonderen van de natuur te zien, in de natuur te vertoeven, in je tuintje te ‘spelen’, zelf wat groente of fruit te kweken, te dansen, te zingen, etc. zorgen we het best voor onszelf en onze medemens.

Kijk hoe het gezicht van een voorbijganger verandert als je naar die persoon glimlacht. Zo simpel is het. De ander glimlacht ook, en de hele chemische samenstelling van dat lichaam verandert positief. Zoveel macht hebben we op onszelf en op de ander. Wij zijn met elkaar in staat om de wereld heel veel mooier te kleuren.

Wie de andere blog over scheppen af en toe leest, weet dat een hogere trilling (door dankbaarheid, liefde, vrede, plezier, etc.) leidt tot meer kunnen manifesteren, meer krijgen van wat je wilt. Laten we allemaal een mooiere, liefdevollere wereld willen.

De verwarring is dus een kans op groei, maar zorg dat je al die gedachten zonder antwoorden beperkt tot een klein deel van de dag. Laat de media links liggen, je wordt toch niet eerlijk geïnformeerd, je hoort alleen wat ze je willen laten weten en geloven (dat was altijd al, en is nu nog erger) en doe leuke dingen. Zet muziek op waar je vrolijk van wordt, zing mee, dans. Bespeel een muziekinstrument, of teken, kleur een mantra. Ga de natuur in, loop met je blote voeten in het gras, etc.

Laat liefde en je hart bepalen hoe en wat je doet. Hoe je je vrije tijd spendeert, hoe je op mensen reageert, hoe je omgaat met wat je aan informatie krijgt. Bedenk dat je een ziel bent (bewustzijn) in een menselijke ervaring, in een menselijk lichaam. Dat lichaam beperkt ons, maar hoe meer je je verbindt met je hart, met je ziel, hoe meer je je kunt losmaken van de verwarring van deze tijd. Hoe meer je de grootsheid van jezelf zult ervaren, en hoe meer je van waarde bent voor de wereld. 

Sterker nog, spiritueel gezien hebben we ervoor gekozen om hier nu te zijn. Omarm dus je hart, omarm je ziel en geniet van deze tijd door leuke dingen te doen. Dat is iets wat niemand je kan afnemen. Maar je moet het wel jezelf toestaan. Dat is wat we hier kwamen doen: leren en vooral genieten.

Dus: dans, zing en heb plezier……..

With love,
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan, en daarmee ook een verschuiving in de Kamerzetels van de Eerste Kamer.

Als ik dit schrijf, vallen me de grote hoeveelheid hoofdletters op. Als deze instanties zo belangrijk zijn, zou je dan niet verwachten dat er meer integriteit zou zijn, dat we meer op die mensen zouden moeten kunnen vertrouwen?
En dat geldt voor de hele politiek.

Zoals ik elk jaar in december al dan niet bewust terugkijk op het jaar (mijn eigen jaar in verbinding met alles en iedereen om me heen), doe ik dat bij verkiezingen ook op de (politieke) periode die achter ons ligt.

Zo heb ik mezelf eigen gemaakt om de politiek te volgen en dan niet wat ze allemaal beweren, maar hoe ze zich gedragen, wat ze stemmen, wat ze in de Kamer(s) doen.
Want als ik op een partij zou willen stemmen, vraag ik me af wat ze doen binnen die partij. In hoeverre ze ook doen wat ze zeggen, in hoeverre ze er zitten voor ons of voor zichzelf of zelfs voor een externe partij.

Ik vraag me af hoe ze zich gedroegen de afgelopen jaren met betrekking tot tal van zaken. Immers, hoeveel vertrouwen kun je in een partij hebben die achter maatregelen stond die heel veel doden veroorzaakte, die onvrijheid propageerde, die absoluut niet doet wat ze zei te zullen doen. Zelfs achteraf geen vragen stelde?

Dat allemaal nog los van het feit dat als we eerlijk en rationeel een partij kiezen dat altijd het kiezen van de minst kwade is of de meest passende, omdat geen enkele partij 100% voldoet aan jouw wensen. Maar als je naar je gevoel luistert, als je naar je waarden luistert, naar wat jij belangrijk vindt in de mens en in de maatschappij, als jij eerlijkheid belangrijk vindt, oprechtheid, waar zou je dan voor kiezen?

Daarom loop ik zomaar wat punten langs, zonder daarbij in te gaan wat elke partij deed, maar gewoon om de vraag te stellen. 

Zijn de volgende zaken normaal, of toch een beetje vreemd?

 • Iedereen het heeft over ‘opwarming’ terwijl er volgens de NASA al minstens 8 jaar geen opwarming is. Terwijl er in vele jaren niet zoveel ijs op de Noordpool was, er een recordaantal ijsberen is, en er koude-records sneuvelen zowel op Antarctica als in het Noordpoolgebied.
 • Er kan in de kamer niet fatsoenlijk gedebatteerd worden over zaken die van groot belang zijn, zoals de afhandeling van zaken rond de corona maatregelen, de zaken rond de vaccindeals, de over-sterfte, etc.
 • Moties die door de Kamer worden aangenomen worden gewoon niet uitgevoerd en de kamer slikt dat gewoon. Zoals over de digitale ID bijvoorbeeld, wat in de hand van humane mensen handig zou kunnen zijn, maar in de handen van kwaadwillende mensen een digitale gevangenis kan worden!
 • Sommige partijen die het erg voor de boeren lijken op te nemen en dat zelfs in hun naam lijken te dragen gaan bij stemmingen mee in het narratief van de overheid en stemmen op die manier tegen de boeren.
 • Nu blijkt dat de vaccins niet beschermden, niet effectief waren en allesbehalve veilig waren, net zoals de maskers niet beschermden en de andere maatregelen veel nadeliger waren dan dat ze nut hadden – allemaal wetenschappelijk vastgesteld – is en wordt daar helemaal niets mee gedaan! Geen enkele verantwoording die wordt afgelegd, geen goed onderzoek vanuit de Kamer, helemaal niets! Politici in de Kamer(s) laten het volledig afweten.
 • Een motie in de Kamer waarin wordt opgeroepen om als de dienstplicht wordt geactiveerd geen dienstplichtigen uit te zenden naar de huidige strijd in de Oekraïne (iets wat logischerwijs niet zou kunnen gebeuren) worst slechts door een 4-tal partijtjes gesteund? Willen we echt onze jongeren een oorlog in sluizen?
 • De oorlog in de Oekraïne zou al na 1 maand beëindigd kunnen zijn omdat er een overeenkomst was tussen Zelenski en Poetin, maar Zelenski werd door Johnson (GB) en de NAVO verboden vrede te sluiten. Het lijkt erop dat deze oorlog bewust in stand wordt gehouden om ons af te leiden van andere dingen die ze bekokstoven en om allerlei tekorten te creëren. Sedertdien zijn er bovendien verschrikkelijk veel extra en dus onnodige doden gevallen.
 • De  partijen rond de opgeblazen gasleiding (Nordstream) wezen eerst Rusland als schuldige aan en nu is vastgesteld dat Amerika het heeft gedaan en Biden dat ook heeft toegegeven – uiteraard tussen de regels door – nu ineens zou een pro-Oekraïense groep de schuldige zijn? Als onze bondgenoot ons fors benadeelde met onze energievoorraad en de energieprijs door die leiding op te blazen, wat betekent dat dan? En hoe zit het met Kamervragen? En met de beschuldigingen aan het kamerlid dat zich afvroeg waarom Amerika werd uitgesloten van mogelijke verdachten?
 • Terwijl steeds meer experts vertellen dat er helemaal geen klimaatcrisis is, wel een klimaatverandering maar meer ook niet, dat het stikstofprobleem is bedacht door de politiek en dat er evenmin een CO2 probleem is, gaan de politici ook gewoon door met als een kip zonder kop de mantra te herhalen. Net als de mantra ‘veilig en effectief’ de afgelopen jaren.
 • Nu is gebleken dat het virus uit een lab komt – zelfs toegegeven door CDC en FBI – worden daar eveneens geen consequenties aan verbonden? Het feit dat Koopmans dat al in een vroeg stadium internationaal in de doofpot wilde stoppen heeft ook geen consequenties? De ondeugdelijke modellen van Van Dissel? De dubieuze acties van Kuipers?
 • In Engeland, Duitsland en Oostenrijk – maar volgens de WOB-verzoeken ook in Nederland – heeft de overheid bewust de angst vergroot en opgeroepen, bewust leugens verspreid om te polariseren en iedereen de prikken te laten nemen die al in een vroeg stadium veel schadelijker bleken te zijn dan nuttig. En ook daarover geen onderzoek, geen vragen door de belangrijkste politici.

Ik kan nog een poos doorgaan, want dit is lang niet alles, maar geeft wel een impressie.....

De belangrijkste functie van de Tweede Kamer is het controleren van het kabinet, van de regering. Ik kan niet anders concluderen dan dat de politici die dat zouden moeten doen op een enkeling na (op enkele kleine partijtjes na) absoluut niet hebben gedaan waarvoor ze door ons daar zijn uitgenodigd/verkozen.

Ze zaten daar dik betaald, maar vervulden allesbehalve hun taak.
Het gros is meegegaan in de leugens die de afgelopen jaren over ons zijn uitgestort en gaan mee in agenda’s die niet in ons belang zijn, maar in het belang van de elite, een groepje allerrijksten die grote internationale organisaties als WHO en WEF via hun geld in de hand hebben qua maatregelen. Met als doel totale controle over alles en iedereen. Het bijzondere is dat dat open en bloot overal terug te vinden is, maar dat desondanks de massa de andere kant op kijkt

Er zijn door dit kabinet beslissingen genomen over zaken die zo belangrijk zijn dat ze door ons als volk beoordeeld hadden moeten worden, waarover wij hadden moeten stemmen – al dan niet als punten in verkiezingsprogramma’s. Maar wij zijn niet eens gekend in die beslissingen, het wordt in achterkamertjes besloten, of door organisaties buiten ons land waaraan het kabinet ons heeft overgeleverd. 

Ik wil tenslotte ook nog even de belofte noemen die aan mensen zijn gedaan die catastrofes te verwerken kregen, al dan niet door toedoen van de overheid. Denk aan de mensen in Groningen, denk aan de mensen bij overstromingen en denk aan de toeslagenouders (en hun kinderen). Geen van die beloften is nagekomen, ondanks dat het vorige kabinet – met deels dezelfde toneelspelers – erover viel.

Het geeft de betrouwbaarheid aan van te veel politici vandaag de dag.
Een groot aantal liegt je gewoon in je gezicht voor en is niet in jou geïnteresseerd.
(Ik heb het niet over lokale politici die met hun hart zich inzetten, want die zijn er ook!)

Het zou logisch zijn als (nog) meer mensen zich afkeren van de politiek en van verkiezingen, maar daarmee geven we de kwaadwillenden nog meer macht, daarmee maken we onszelf nog meer slachtoffer van alles wat onze vrijheid bedreigt en gaat bedreigen.

Ga dus stemmen, maar denk heel goed na of je wilt dat de situatie op deze planeet en vooral in ons land zich zo blijft ontwikkelen als het doet, inclusief de manier waarop de seksuele geaardheid van onze jongeren speelbal zijn van een woke-agenda. Inclusief de vrijheidsbeperkingen die nog op de rol staan bij een volgend virus, inclusief de digitale controle die steeds meer toeneemt. Inclusief de toenemende chaos die bewust wordt veroorzaakt om ons de controle die men over ons wil door de strot te duwen. Immers, hoe meer chaos, hoe meer ‘we’ bereid zijn alles te slikken. 

En mocht je dat niet geloven, denk dan even terug aan de afgelopen jaren, hoe alles werd geslikt door de massa. Zaken die toen al onzinnig en onwetenschappelijk waren en dat achteraf nog meer zijn. Maak de mensen bang, en ze zijn als was in de handen. Dus is dat wat ze doen: mensen bang maken. 
Politici die dit soort dingen met de mensen doen terwijl ze ze horen te dienen, horen niet op die plaats te zitten, horen al helemaal niet gesteund te worden door ons. Ze zouden dit soort gereedschappen niet mogen hebben! Niet die macht over ons mogen hebben.

Stem dus, en stem vanuit je hart en onderbuik. Voel voordat je je stem uitbrengt.
Stem je op ‘het duister’, of op iemand die licht in het duister probeert te brengen?

Ik wens je veel wijsheid.

With love,

Ed

PS. Ik had deze blog alleen kunnen laten gaan over de gezondheidsbeslissingen, omdat dat 'mijn gebied' is, maar de conclusie was hetzelfde geweest. Of nog harder wellicht. Bovendien wordt gezondheid mede bepaald door beslissingen op alle andere gebieden. Denk alleen maar aan de getroffen Groningers (die ook nog eens worden gebruikt om de gaskraan dicht te draaien en de prijzen op te drijven) en 'toeslagenouders'. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Laat ik beginnen met de veronderstelling dat m.i. niemand helemaal door het hart geleefd wordt of helemaal door het ego geleefd wordt. In beide uiterste richtingen zal er wel op z’n minst een splintertje van de tegenpool meespelen.

Spiritueel gezien verschuiven we nu naar een maatschappij, een wereld, die steeds meer hart-georiënteerd is, al zie je dat soms nog niet in het grotere geheel. En voor we daar helemaal zijn, zien we grote verschillen tussen mensen afhankelijk van of ze meer door het hart of meer door het ego geleid worden. De verschuiving op zich heeft alles te maken met de veranderende aardpolen (en dus veranderend klimaat) en de toegenomen zonneactiviteit. Alles heeft met elkaar te maken.

De uiterste zijn twee werelden van verschil en het schijnt dat ‘het duister’ vele duizenden jaren z’n best heeft gedaan om ons als mens te scheiden van onze verbinding met het universum, van de verbinding met onze ziel, van de verbinding met ons hart, van de verbinding met onszelf. (Of moet ik zeggen ons Zelf). En dus werd Ego steeds belangrijker. 

Ook als je helemaal niet spiritueel bezig wilt zijn en niets hebt met ‘het licht’ en ‘het duister’, is het interessant om te kijken naar dat verschil tussen geleefd worden door het hart of door het ego. 

Want hoe meer ik me erin verdiep, ermee bezig ben, me ervan bewust ben, hoe meer ik zie hoe alles met elkaar verbonden is. En hoe meer mensen in een bepaalde mate meer vanuit het hart of het ego leven, hoe meer het totale wereldbeeld anders is of wordt.
En dat is best interessant.

Om te beginnen reageert iedereen anders op een gebeurtenis. De een reageert met het hart en de onderbuik, de ander met een verstandelijke benadering. Of met een reactie op basis van (vaak niet onderkende) angst. Zoals we de afgelopen 3 jaar zagen dat veel mensen niet echt analytisch of verstandelijk konden nadenken, maar volgden wat zelfs de veroorzakers van een deel van de ellende hen wijsmaakten.

Mijn directe reactie toen Covid begon was ‘er klopt iets helemaal niet’. Toegegeven, ik heb mijn kritische medische achtergrond mee, maar de meeste artsen gingen mee in de gekte en hadden dat gevoel kennelijk niet. Mijn reactie was op basis van onderbuik en hart, maar ook analyse op basis van wat ik wist. Achteraf moet ik constateren dat mijn gevoel klopte. En dat is niet voor het eerst.

Mensen die vanuit het hart leven, verschillen uiteindelijk heel erg van mensen die vanuit hun ego leven, al zijn er natuurlijk vele tinten tussenin…………

Vanuit het hart is liefde belangrijk, liefdevol zijn. De ander respecteren, zelfs als je het niet met de mening van de ander eens kunt zijn.
Compassie is een belangrijk thema bij leven vanuit het hart, je betrokken voelen bij een ander (zonder dat je hoeft mee te lijden), je kunnen verplaatsen in de ander en voelen en beseffen wat die ander doormaakt.

Eerlijkheid is belangrijk, of beter misschien oprechtheid. Zonder de bedoeling de ander te kwetsen, maar wel eerlijk en integer ook naar jezelf. Leven naar je normen en waarden, menselijkheid is belangrijk. Samen is belangrijk. 
De deur altijd openhouden, ook al gooit de ander die dicht. Dat heeft ook te maken met het respecteren van de ander, beseffen dat de ander fouten kan maken en dat iemand die fouten recht kan zetten.

Het maakt ook dat je de ander de ruimte geeft en de keus aan de ander laat, niet de ander dwingt of manipuleert een bepaalde keuze te maken.
Ik weet niet of het echt helemaal klopt, maar ik moet denken aan de metafoor van de vis.
Je kunt mensen vissen verkopen of ze leren vissen te vangen. In het eerste geval (ego) heb jij er steeds profijt van, in het tweede geval (hart) leer je mensen zelfstandig te worden.

Ik heb in mijn huisartsenpraktijk heel veel energie gestopt in het uitleggen van ziekte, in het uitleggen wat koorts was en deed, in het uitleggen hoe het lichaam reageerde. Soms tot vervelens toe (voor mij, omdat het de zoveelste herhaling was). Wat ik wilde was mensen vertrouwen in hun lichaam en de natuur geven en ze minder afhankelijk maken van de dokter en de farmaceutische industrie.
Het kostte me ongelooflijk veel extra tijd en energie, maar na jaren ging ik merken dat het werkte, dat mensen minder bang werden en zich bewuster werden van hoe de natuur en hun lichaam werkte. En dat deed mij goed. Dat maakte het ’t waard.

Een ander aspect is dan ook dat je mensen probeert te inspireren in plaats van iets te verplichten of op te dringen. Vanuit het hart leven betekent ook dat je dankbaarheid beseft ten aanzien van dingen waar je dankbaar voor kunt en mag zijn. En dat je veel minder bezig bent met negatieve dingen dan met positieve dingen.

Als het goed is besef je ook (op enig moment) dat je alles IN je hebt in plaats van dat je het buiten jezelf zoekt.

En zelfs op het gebied van motivatie zul je zien dat mensen die vanuit het hart leven een intrinsieke motivatie hebben (de motivatie komt van binnenuit=hart) in plaats van een extrinsieke motivatie (de motivatie komt door een beloning van buitenaf=ego).

De andere kant, het leven vanuit het ego, is in feite heel anders.
Daarbij is controle heel belangrijk, en dus ook het krampachtig vasthouden aan dingen. Maar ook geweld en overheersing om die controle te bewerkstelligen. Beide zaken die bij de vanuit het hart levende mensen ‘not done’ zijn.

Andere facetten die bijna als vanzelf komen kijken zijn onderdrukking en censuur. En intimidatie, propaganda, leugens, etc. Allemaal hulpmiddelen om de controle te behouden.

Je ziet dat bij leven vanuit het ego het hart geen rol speelt. De ander is niet je gelijke, krijgt niet je liefde, maar is een persoon waar je controle over wilt hebben. Zoals je ook de controle wilt hebben over situaties.

Je ziet dat de meeste professionele politici, zo niet allemaal, door ego gedreven zijn. Wellicht zijn ze ooit politicus geworden omdat hun hart hen ingaf dat het goed zou zijn om de politiek een bepaalde richting op te duwen (ik kan me dat voorstellen, zelf heb ik ooit met dat idee jongerenpartijen bezocht – om er snel achter te komen dat ik daar niets te zoeken had vanwege de starheid en inflexibiliteit = ego), maar om in de politiek verder te komen zijn ellebogen nodig en moet je kunnen manipuleren. En dat maakt dat mensen hun ware reden om het te gaan doen vergeten en macht belangrijker wordt. Uiteraard bij iedereen in een andere mate. En als er geld bij komt kijken, wordt het nog lastiger.

Ik denk dat we in de huidige politiek zien waar dat toe leidt. Zelfs tot het nemen van beslissingen die absoluut niet meer in het belang zijn van het volk wat je vertegenwoordigt, maar conform organisaties zijn die op de een of andere manier macht over jou (de politicus) hebben. Want macht leidt tot macht leidt tot macht…….. En als iedereen meegaat in dat plaatje, staan de machtigste mensen bovenaan de piramide. En de rest volgt, doet wat de leider wil…………want anders ben je brandhout.

Wat ik me ook ben gaan realiseren is dat mensen die vanuit hun hart leven (en luisteren naar hun onderbuikgevoel) vaak ook veel bewuster leven. Ze zijn zich bewust van hun handelingen en de impact op de ander. Ze voelen wat het met de ander doet. Dus doen ze het wel of niet. Ze zullen zelden iets doen wat ten koste van de ander gaat. Ze zijn zich bijvoorbeeld bewust van de impact op het milieu van hun daden, dus ze houden daar rekening mee (anders dan de mensen die in het klimaatcrisis-verhaal trappen en vanuit die optiek ineens meedoen met de massa, zogenaamd voor het milieu of klimaat, BN-ers - al dan niet betaald daarvoor - voorop).

Mensen die vanuit het hart leven, willen de waarheid kennen en zoeken dus naar informatie buiten de geijkte paden als blijkt dat daar gecensureerd wordt. En vanuit al die informatie kiezen ze hun pad en hun handelen. In de blogs over het scheppen schreef ik over het feit dat we via het hart verbonden zijn met onze ziel, en met het universum, met onze bron of ‘God’.  

Competitie is ook zoiets van de ego-zijde. Want winnen is belangrijk = controle. Ik merk dat in mijn tenniservaringen. Zelf wil ik vooral lekker spelen, met wat uitproberen en mooie rally’s. Ik hoef niet zo nodig te winnen, al gun ik dat in het dubbelspel wel mijn partner. Anderzijds beheers ik me bovenmatig met serveren en mooie ballen om de ander ook een prettige ervaring te laten hebben. Maar ik zie anderen die kost wat kost moeten winnen, al dan niet met oneerlijk spel of continu gezeur over ballen die wel of niet uit zijn. Ook bij mensen boven de 65  (soms zelfs boven de 80) die toch wijzer zouden moeten zijn.

Dat je het allemaal niet zwart of wit kunt zien en er vele tinten tussenin zijn wordt me duidelijk als ik zie dat mensen die liefdevol zijn (waarbij ik denk dat ze in elk geval een hart hebben en liefdevolle gevoelens, soms empathisch) toch volledig kunnen meegaan in de massa in de zin van het geloof in de vaccins, in de media, de klimaathoax, in de vele leugens van politici. Nogmaals, misschien is wel helemaal niemand echt helemaal in een van de twee hokjes te stoppen. Maar de balans is in het algemeen wel in een richting van een van de twee. 

Ik kan ook perplex staan van de mening van sommige mensen die ik hoog had zitten tot voor 2-3 jaar geleden. Ik begrijp het dan niet. Voor mijn gevoel ben ik niet veranderd, in de zin dat ik altijd al op zoek was naar de waarheid, dat ik nooit de massa heb gevolgd behalve als ik overtuigd was dat die weg de juiste was. Rechtvaardigheid, elkaar respecteren en waar nodig elkaar helpen was altijd mijn visie, voor mij was iedereen in potentie gelijk en waren ‘afwijkende’ seksuele voorkeuren oké als ze mij er maar niet toe dwongen.  

Maar nu zitten we in een wereld waarin ‘afwijkende’ (zonder dat negatief te bedoelen!) seksuele neigingen min of meer worden opgedrongen, waarin kinderen moeten worden blootgesteld aan zaken waar ze helemaal niet aan toe zijn, waarin natuurlijke klimmaatverandering wordt omgetoverd tot klimaatcrisis, waarin natuurlijke CO2- variaties worden omgetoverd tot CO2-crisis, waarin een stikstofprobleem is bedacht, waarin het eten van insecten ineens aangemoedigd wordt, waarin politiek rechts ineens extreem links lijkt geworden, waarin ik niet meer weet hoe ik mezelf  politiek zou moeten omschrijven……….

Maar nog steeds is mijn hart mijn drijfveer, luister ik naar mijn zesde zintuig (mijn ziel) en naar mijn onderbuikgevoel (intuïtie, maar niet instinct). En dat weegt zwaar mee bij het analyseren van een situatie. Ik heb niet het gevoel dat ik ben veranderd, maar de wereld om me heen des te meer. Mensen die vanuit het hart leven, zullen dat allemaal hebben. Zoiets van ‘wat gebeurt er toch allemaal?’. 

Mensen die vanuit het ego leven zullen dat veel minder hebben. Die gaan gewoon mee in de 'gekte' van het moment omdat juist meegaan controle betekent. In elk geval (schijn)controle over hun eigen wereldje, ook al wordt dat bepaald door anderen. De 'vaccins' waren een mooi voorbeeld van dat ego-gedrevene: op zich zijn vaccins altijd al vooral schijnveiligheid, maar deze nieuwe gen-therapie-prikken waren experimenteel en alles behalve veilig en effectief. Echte experts wezen op de mogelijk desastreuze gevolgen. Toch werden ze zo, en met dreiging en manipulatie, gepresenteerd. En waarom trapten zoveel mensen erin? Vanwege de controle die het zou geven = Ego-geleid. En terwijl de gigantische oversterfte een duidelijk gevolg lijkt te zijn van die prikken (zeker gezien die experts die monddood werden gemaakt gelijk bleken te hebben), wordt dat ontkend, gemanipuleerd, weggestopt en niet echt onderzocht = Ego-geleid. 

Er is over dit onderwerp nog veel meer te zeggen, bijvoorbeeld dat ego niet per definitie slecht hoeft te zijn, maar de grote lijnen zijn wel duidelijk hoop ik. Ik wens iedereen sterkte voor de komende tijd, of je nu meer door het hart of door het ego wordt gedreven. 

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Er was een tijd – niet zo lang geleden – dat ministers die de kamer onjuist informeerden of die grote fouten maakten, en dan aanzienlijk minder grote fouten dan die we afgelopen jaren zagen, zelf ontslag namen of moesten vertrekken van hun ambtgenoten. Dat was een soort van erecode, een teken van duidelijke normen/waarden. Van fatsoen misschien wel. 

Het was daarmee ook een soort van voorbeeld voor de rest van de maatschappij: je gedraagt je naar behoren, of er zijn grote consequenties aan verbonden.

Als ik eerlijk ben, dan heb ik heimwee naar die tijd van politiek.

Want het is toch hemel schreiend met wat voor politieke figuren we nu opgescheept zijn. Vrijwel geen minister zit op een plaats waar ze iets vanaf weten. Sommige lijken zo van school geplukt te zijn (hoewel ze qua leeftijd dan wel heel vaak zijn blijven zitten) en hebben geen idee waar ze het over hebben als ze hun beleidsterrein moeten verwoorden of verdedigen.

De minister die op z’n vorige post alles aan elkaar gelogen heeft om maar prikken te slijten en daarnaast de bevolking in tweeën heeft gespleten zodat mensen nog steeds niet met elkaar kunnen praten over de belangrijkste zaken, niet wetende hoe de ander erin staat, en die bovendien vele miljarden heeft kwijtgemaakt, hoefde ook niet op te stappen.

Hij maakt nu op een ander gebied een puinhoop van zijn ministerschap. Hij moet ervoor zorgen dat er heel veel huizen gebouwd gaan worden waardoor boeren moeten verdwijnen, maar ook dat krijgt ie niet voor elkaar (die huizen). Maar ook deze man lijkt gespeend van empathie, van moreel, van waarden, van fatsoen, van menselijkheid. 

En die laatste opsomming lijkt te slaan op vrijwel alle ministers en zelfs op de meeste politici in de tweede kamer. Gespeend van kritisch inzicht, van het kritisch volgen van het kabinet, van menselijke normen, lopen ze als schoothondjes achter alles wat het kabinet doet aan. Hoe fout het ook is, hoe schandalig het de afgelopen jaren soms ook was, het maakt allemaal niet uit.

Het lijkt alsof ze gekozen zijn omdat ze als ja-knikkers fungeren, niet om hun kwaliteiten. Ze blokkeren ook elke mogelijkheid tot onderzoek of echte kritiek. Bovendien worden bestaande normen en waarden grof door elkaar geschud, denk aan het gender-gebeuren, denk aan de satanistische optredens, denk aan ons voedsel/boeren, denk aan onze invloed op beleid. 

De enige mensen die wel kritische vragen durven te stellen worden stelselmatig door een vrijwel gezamenlijk optreden van de andere (schoothondjes) partijen in een kwaad daglicht gesteld. Terwijl zij de enigen zijn die hun politieke taak uitvoeren zoals het hoort, namelijk het controleren en bevragen van het kabinet – zeker als er zulke grote fouten zijn gemaakt als de laatste jaren, en als zo het eigen volk wordt benadeeld en behandeld – worden ze tot paria gemaakt. Net als de enige enigszins kritische publieke omroep hetzelfde lot ondergaat.  

Probleem is dat het grootste deel van de mensen niet meer zelf nadenkt (en dat is niet beter geworden na alle angst die er de afgelopen jaren over ons heen is gestort en nog dagelijks gaat dat door), maar klakkeloos alles gelooft wat door de door de machtshebbers betaalde media (het grote geld wat ook de grote organisaties beheerst) wordt gezegd en geschreven. 

Hoewel ik zolang ik me kan heugen geïnteresseerd was in politiek, en al net zo lang alles volg wat politici beweren te gaan doen en wat ze echt doen, is het terrein wat me het meest raakt natuurlijk toch dat wat met de gezondheid te maken heeft.

Hoewel, wat ik zojuist zei ook nu weer duidelijk is: de partijen die ons als bevolking massaal in de steek hebben gelaten (gezondheid, energie, prijzen, huisvesting, polarisatie, etc.) doen zich nu ineens – zo vlak voor deze verkiezingen – weer voor als onze redders. Ze veranderen ineens van richting, zoals altijd voor verkiezingen, en beloven weer van alles. Ze maken zelfs zogenaamd ruzie met hun collega’s. Maar als je het bij eerdere verkiezingen hebt gevolgd, zou je moeten weten: het zijn niets meer dan leugens, dan lokkertjes. De dag na de verkiezingen zijn ze hun beloftes alweer vergeten.

Normen en waarden? Fatsoen? Eerlijkheid? Het is niet meer besteed aan politiek zo lijkt het.

Ik ga nu niet verder in op dit stuk, wat we zien is dat de politiek steeds meer wordt bepaald door grotere internationale clubs (WEF, VN, WHO, EU, etc. welke overigens allemaal worden geleid door het hetzelfde grote geld), en dat regeringen aan het volk steeds minder een boodschap hebben en doen wat die grote clubs willen zonder dat we als volk daarin een stem hebben – dus waarop stemmen we eigenlijk? Daarop ingaan gaat me nu te ver, maar hou het in het achterhoofd, want het lijkt erop dat het stemmen een kruimel is die ons het gevoel geeft dat we iets te zeggen hebben, terwijl dat maar helemaal de vraag is.

Ga ik toch even naar die gezondheid. Wat duidelijk was de afgelopen decennia, is dat het aantal mensen met chronische ziekten en kankers gaandeweg toenam. Dat is een teken dat er iets niet klopt. Dat er iets is wat ervoor zorgt dat we niet gezonder, maar zieker worden. Uiteraard blijft ook het echte onderzoek daarnaar uit, want wat is de rol van vaccinaties bij de grote hoeveelheid kinderen met chronische ziekten? Wat is de rol van vroege antibiotica ( en dus verstoring van het microbioom) bij kinderen? Wat is de rol überhaupt van chemische middelen die stuk voor stuk niet of nauwelijks iets genezen maar wel het lichaam diep beïnvloeden?

Natuurlijk zijn er ook andere zaken die een rol kunnen spelen, zoals het milieu, de luchtkwaliteit, alle ongewenste stoffen in de voeding en in bijvoorbeeld plastics. Maar ook dat hangt samen met de al eerdergenoemde maatschappelijke normen en waarden. Waarom wordt er niet beter gelet op ons voedsel? Waarom is gezond voedsel veel duurder dan ‘vergif’ of ‘vergiftigd’ voedsel. En waarom ligt die laatste categorie in de winkels? Wil de overheid wel dat wij gezond(er) blijven? 

Ik merk nu hier in de buurt dat boeren die gezond proberen te boeren het vuur aan de schenen wordt gelegd. Er wordt hen een kolossaal bedrag geboden om te stoppen. Het kan voor alle boeren gelden, maar juist die biologische boeren zouden moeten worden ondersteund in plaats van afgekocht.

Er moet iets fundamenteels mis zijn als de gemiddelde gezondheid zo achteruit is gegaan de laatste decennia (daarvoor ging het overigens ook geleidelijk achteruit – het verschil tussen mijn studietijd en later als huisarts was al opvallend). Maar de laatste twee jaren zouden wel eens een versnelling van dat ‘mis’ gegeven kunnen hebben.

Wat inmiddels duidelijk is geworden, is dat het coronavirus vrijwel zeker uit een laboratorium komt en door Amerika is gecreëerd. Het hele proces is zelfs door het ministerie van defensie in Amerika geleid. Er waren al patenten op het vaccin voordat het virus er was, Moderna geeft toe dat ze al vaccins produceerden voordat er Covid was, wat ook niet anders kan omdat er anders nooit zoveel vaccins gemaakt hadden kunnen worden in zo’n geringe tijdspanne. En onderzoeken zijn er vrijwel niet geweest, ook daar zorgde dat ministerie voor. Dat wat in Amerika werd gezegd over de vaccins, werd in Europa gewoon overgenomen. Dus niet onderzochte gen-therapie onder het mom van vaccins

Wel bleek uit de eigen testen van Pfizer al snel dat er heel veel doden en bijwerkingen waren door de vaccins, hetgeen ook voor het gemak werd genegeerd door de machtshebbers. Ze probeerden die gegevens 75 jaar te verbergen, maar dat lukte niet. Ook hier zien we weer die rare normen en waarden, want terwijl dat allemaal duidelijk is nu, lijken er nauwelijks consequenties aan te worden verbonden. 

Geen ontslagen, geen weggestuurde politici, geen excuses voor alle leugens en bedrog. Sterker nog, Pfizer gaat gewoon door met dure reclames om de covid-vaccins aan de man te brengen. Ook de Nederlandse overheid heeft vanaf het begin onder aansturing van de NCTV (waar bemoeide de man zich mee, welke macht heeft ie? En is dat terecht?) stelselmatig gelogen en bedrogen, gepolariseerd, etc. Hugo en Mark waren de marionetten die zich inzetten om ons te beduvelen. Vol overgave. Met behulp van de media. Dat alles is overduidelijk geworden door de informatie uit de WOB/WOO verzoeken. 

Maar waar het me vooral nu om gaat is het effect op de gezondheid. De maatregelen hebben geen goed gedaan, dat weten we. Maar de vaccins? Dat waar geen onderzoek naar mag plaatsvinden in relatie tot de oversterfte die niet door het virus komt?
Experts hebben vanaf dag 1 gewaarschuwd, wat is weggewoven en gecensureerd. Zij wisten echter wat deze vaccins zouden gaan doen. 

Los van de grote hoeveelheid doden door de vaccins (de schattingen lopen uiteen, maar zo’n 20 miljoen tot nu toe komt toch vaak langs), is door de vaccins het DNA veranderd en is er iets in het lichaam gebracht wat voor langdurige chronische ontstekingen – met name ook van de bloedvaten en bloedvatwanden – zorgt. Bovendien wordt het immuunsysteem zo chronisch belast dat het logisch is dat er meer auto-immuunziekten, meer chronische ziekten en meer kankers ontstaan.

Juist chronische ontstekingen zorgden voor meer zieken vóór deze vaccins, dat wordt nu dus flink verergerd. Inmiddels is duidelijk dat een aantal mensen die gevaccineerd zijn met een tijdbom rondlopen door de vele bijwerkingen op het hart en de bloedvaten. Veel te veel (veelal te jonge) mensen storten dood ter aarde. En dat zal nog lang niet over zijn. Het kan nog jaren doorgaan, zelfs als er geen vaccins meer worden genomen. En niemand weet of hij of zij dat gevaar loopt, het is een sluipmoordenaar. Hoe meer vaccins, hoe meer kans vrees ik. Met elk vaccin liep de kans op eerder overlijden op met 7% begreep ik uit recente onderzoeken. En dan nog geeft het vooral onzekerheid, want de kans is er, maar het hoeft helemaal niet te gebeuren bij een individu. Het is misdadig dat mensen dit is aangedaan. 

Maar vervelend zijn dus die veranderingen die door de vaccins in het lichaam zijn aangebracht. Ik ga dan even voorbij aan de verhalen over grafeen en micro-chips en de invloed van 5G – alle inmiddels aangetoond, maar voor mij leidt het nu af van mijn verhaal over de bijdrage aan chronische ziekten en dus verdere verslechtering van de algehele volkksgezondheid.

Want ‘veilig’ en ‘effectief’ bleek het tegenovergestelde: absoluut niet veilig en absoluut niet effectief. Dat laatste niet als bescherming tegen het virus en niet als bescherming tegen overdracht. In feite waren het levensgevaarlijke vaccins die direct of in de loop van vele jaren de gezondheid zouden ondermijnen. En de 'complotdenkers' bleken niet alleen gelijk te hebben gehad (zoals in vrijwel alles, hoe bizar ook), maar wilden ook juist degenen beschermen die zich vaak erg grof over hen uitlieten. 

Met alles wat bekend is, waarvoor alle verantwoordelijken minstens(!) zouden moeten aftreden en wat mijn betreft ook de prikkende artsen zouden moeten boeten, waarvoor de pseudowetenschappers zouden moeten vertrekken, zien we ook dat er nog steeds idiote landen zijn waar men op de verkeerde weg doorgaat. In Nieuw-Zeeland willen ze mensen vervolgen die zich niet laten vaccineren. Er lopen nog steeds teveel gekken los! 

En ook de WHO – geheel overgenomen door Big Pharma – heeft nu zoveel macht dat ze wereldwijd alles een pandemie kunnen verklaren en niet alleen lockdowns kunnen verplichten, maar ook vaccinaties. Landen hebben hun soevereiniteit op dit punt ingeleverd, geheel in lijn met alle andere programmapunten van de WEF en consorten. Deze macht van de WHO is natuurlijk levensgevaarlijk, zeker nu sinds de corona er vrijwel geen onderzoek meer naar producten hoeft plaats te vinden. Er kan ons dus van alles worden ingespoten, zonder onderzoek en zonder verantwoording (en in feite door BigPharma/de olichargen). 

En terwijl we zien welke ellende deze mRNA 'vaccins' hebben opgeleverd (geheel voorspeld door de echte experts), is besloten niet alleen de griepprikken, maar ook de kindervaccins nu van dit mRNA brouwsel te maken. Levensgevaarlijk en m.i. absoluut niet in het belang van de gezondheid van onze (klein)kinderen.

En weer: waar zijn de maatschappelijke normen en waarden?

Waarom hebben we het als mensen zover laten komen? En waarom komen de misdadigers die ons dit hebben aangedaan en opgedrongen ermee weg?

Sterker nog, als er nu landelijke verkiezingen zouden zijn, zouden diezelfde onmenselijke en gevoelsarme lieden weer gaan leiden. Zo slecht is het gesteld met de maatschappelijk wakkerheid en de normen en waarden.

"Wij beseffen de waarde van het water pas als de bron is opgedroogd" - Thomas Fuller

Is dat het? Gaan we pas zien hoe fijn vrijheid en soevereiniteit over het eigen lichaam en het eigen leven is als we het kwijt zijn?

Ik kan alleen maar hopen dat steeds meer mensen wakker worden en het er straks genoeg zijn om een omwenteling te bewerkstelligen waardoor er een maatschappij ontstaat gebaseerd op gezond verstand en leven vanuit het hart in plaats van zonder hart zoals nu.

Met weer ‘normale’ maatschappelijke normen en waarden en een menselijke maat in plaats van alleen machtsblokken.

With love,
Ed

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Op oudejaarsavond keek ik naar de oudjaar-uitzending van De Nieuwe Wereld en een van de gasten was Dr. Dick Bijl. Destijds was hij directeur van het geneesmiddelbulletin, een blad wat kritisch nieuwe farmaceutische producten bekeek en beoordeelde.
Hij werd een beetje verguist nadat hij een onderzoek deed naar en oordeelde over de griepvaccins en concludeerde dat ze weinig tot niets toevoegden (en er dus eigenlijk vooral waren voor de winsten van BigPharma). Maar het is een gezond kritisch arts, die zijn werk toen goed deed. En hij is kritisch blijven nadenken over wat gebeurt.

Nu heeft hij een boek geschreven n.a.v. de Covid-‘pandemie’ ('Voorbij de Pandemische Chaos'). Maar de uitgever wilde hele hoofdstukken schrappen. Voorheen was dat af en toe eens een woord, of werd een zinsconstructie anders. Nu vielen hele hoofdstukken niet in de smaak van de uitgever. Wonderlijk toch? Een goed arts en onderzoeker, die op basis van argumenten en onderzoek een boek schrijft, en waar de uitgever bepaalt dat dingen niet mogen worden genoemd….

Uiteindelijk heeft hij het in eigen beheer uitgegeven. Maar dit is tekenend voor de invloed van BigPharma op de maatschappij.
In mijn laatste jaar als huisarts (1993/94) deed ik ook een onderzoekje. Ik was benieuwd hoeveel van de medische post die ik ontving (die elke huisarts ontving) volledig in handen was van – en dus qua inhoud werd bepaald door - de farmaceutische bedrijven.

Per kwartaal kreeg ik zo’n 140 stukken post, waarvan er 16 een betaald abonnement waren en 13 gekoppeld aan mijn lidmaatschap van de KNMG. De rest kreeg ik ongevraagd en was direct afkomstig van de industrie. Maar ook de 29 abonnementsbladen stonden bomvol met reclame en gekochte informatie van de industrie. De echt objectieve informatie was beperkt tot enkele pagina’s. Ik ontdekte ook dat zogenaamde objectieve informatie vaak niets meer was dan gekochte pagina’s, maar dat stond er niet bij. Dus wat was eerlijke informatie?

Toen ik dit aan mijn collega’s liet weten, met alle getallen en voorbeelden erbij, maakte het geen enkele indruk. Men was niet verbaasd, het kon ze eigenlijk niet zoveel schelen. Iets van ‘nou en?’. Net zoiets gebeurde met het niet meer ontvangen van artsenbezoekers, waartoe ik dat laatste half jaar had besloten. Ik dacht dat ik me niet of nauwelijks liet beïnvloeden, maar merkte gaandeweg toch dat ik een ander – consequenter – voorschrijfgedrag kreeg.
Ook dit meldde ik bij mijn collega’s in de hoop hen aan het denken te zetten. Maar juist die collega’s die direct nieuwe middelen voorschreven nadat de artsenbezoeker was langs geweest lieten me weten dat zij zich totaal niet lieten beïnvloeden………

Het kan de balk in de ogen van die collega’s aangeven, maar misschien geeft het ook aan hoe artsen stiekem, stilletjes en vooral heel consequent, worden beïnvloed, gehersenspoeld en/of geïndoctrineerd. Zonder dat ze het zelf echt doorhebben, en ze accepteren het. 

Het valt me op dat jonge afgestudeerde artsen – in elk geval degenen die ik tegenkwam de laatste jaren – minder zelf nadenken dan mijn lichting destijds. Klakkeloos hebben ze alles wat ‘gewoon’ is in de geneeskunde geslikt en eigen gemaakt. Er wordt nauwelijks meer gedacht in ‘genezen’, maar vooral in het geven van pillen om klachten te bestrijden. En dat noemen ze dan ‘genezen’. Maar ook zonder enige kritiek wordt alles geslikt wat de industrie doet. Ondanks de miljarden aan boetes in verband met bedrog en manipulatie. En ondanks de duizenden doden per jaar door verkeerde medicijnen, medicijnverslavingen e.d.

De afgelopen 3 jaar is gebleken hoe groot de macht echt is (en die wordt nog groter). De WHO riep een pandemie uit (die eigenlijk geen pandemie genoemd mocht worden), en de hele wereld volgde schaapachtig de maatregelen die zij oplegden, zelfs al waren die volledig in tegenspraak met de maatregelen die ze op papier hadden staan en eveneens in tegenspraak met alle wetenschappelijk beschikbare literatuur.
(De WHO wordt in stilte geregeerd door de farmaceutische industrie).
In dit kader is het goed Zweden even te noemen, die hielden zich aan de regels die tevoren op papier stonden (ook bij de WHO), en zij kwamen er het best uit op alle fronten! De minste maatregelen, de minste doden en de minste naweeën. 

In 2021 was het nog erger, want toen werden er experimentele prikken ingevoerd zogenaamd tegen de Covid en zogenaamd veilig en effectief. Gentherapie, die was afgeserveerd als kankertherapie vanwege de vele bijwerkingen en auto-immuun kwalen.
Zonder fatsoenlijk onderzoek – en na enige maanden al met zeer verontrustende cijfers – werden die prikken door artsen aanbevolen en gespoten. Daarbij lieten die artsen hun eed links liggen en zelfs de ons beschermende codes van Neurenberg werden alle aan de laars gelapt. Zeer ernstig! En nu - achteraf - wordt dat doodgezwegen in plaats van besproken.

De invloed van de farmaceutische industrie blijkt zo dus vele malen groter dan die van het gezonde verstand, zelfs van artsen. Artsen die primair onze gezondheid zouden moeten bewaken. Maar juist met die prikken – zoals elke dag meer blijkt – mensen in gevaar hebben gebracht. Niet alleen op korte termijn, maar juist ook op lange termijn.

Niet alleen is er een zogenaamd onverklaarbare oversterfte (het laatste cijfer in Nederland was meer dan 900 mensen in één week extra!), oncologen wereldwijd roepen op tot onderzoek en stoppen met prikken vanwege de enorme toename aan zeer agressieve kankers. Evenzo cardiologen die zien hoeveel (jonge) mensen hartproblemen krijgen en/of dood neervallen. En ook blijken mensen die meer gevaccineerd zijn veel gevoeliger om juist Covid (of andere infecties) te krijgen, en zou een nieuwe sterke variant funest zijn. En ook dat is vrees ik nog maar het begin van de ellende. Immers, de tot complotdenkers betitelde experts die dit voorspelden, blijken in alles gelijk te hebben gekregen..............

Hoe dan ook, artsen hebben massaal hun eed en de codes van Neurenberg aan de laars gelapt uit angst te worden uitgekotst door hun collega’s onder druk van de industrie. En overheden/ministers hebben onder diezelfde druk hun landgenoten verraden waarvoor zij zouden moeten zorgen. Mogelijk door chantage, mogelijk door wurgcontracten die geheim worden gehouden, mogelijk voor beloningen van welke aard dan ook. Maar wat de reden ook is, het gebeurde en gebeurt nog. Kuipers probeert nog steeds mensen te bewegen zich te laten prikken, ondanks alle cijfers die bekend zijn. Gewoon poging tot doodslag, maar desondanks gaat het gewoon door. En nu weer testplicht voor Chinezen, terwijl die testen nergens op slaan en de uitslag niets zegt. Waarom gebeurt het dan?

Verder zagen we de invloed bij de gigantische censuur die er heerst. Experts en specialisten probeerden vanaf het begin de mensen te waarschuwen voor de vaccins, maar ze werden doodgezwegen, zelfs als ze met vele duizenden tegelijk probeerden gehoor te krijgen, konden ze niet gehoord worden door de censuur en de leugens van de media en de overheid. Ook nu zijn er weer 17.000 wetenschappers en artsen die oproepen tot het onmiddellijk staken van de prikken, maar kwam jij het tegen in/op de mainstream media?

Maar we zien ook op vele andere gebieden die invloed van de industrie. De statines (tegen cholesterol) blijken al vele jaren steeds meer eerder kwalijk dan goed te zijn, maar ze staan nog steeds in de protocollen. De meeste artsen zijn zo lang zodanig bewerkt, dat ze niet anders weten dan ze voor te schrijven. En als je bijwerkingen meldt, dan is dat vast niet van de pillen. Net zoals al die oversterfte vast niet door de vaccins komt…..

In feite is de invloed van de farmaceutische industrie er vanaf het moment dat de petrochemische industrie het bedacht om medicamenten te gaan maken, en zich financieel te gaan bemoeien met de geneeskunde opleidingen. Vanaf dat moment werden natuurlijkere geneesmethoden ineens belachelijk gemaakt of hun licentie ontnomen, mochten die ook niet meer onderwezen worden op straffe van inname van de lesbevoegdheid, etc. Chiropractie, natuurgeneeswijzen, etc. werden ineens van zeer waardevol gedegradeerd naar ‘onzin’.

Ook de afgelopen decennia zien we soortgelijke maatregelen. Homeopathische middelen moesten worden geregistreerd (krankzinnig kostbaar, waardoor vele middelen verdwenen omdat het niet rendabel was en een groot aantal middelen uit de vrije verkoop verdween). Bovendien mocht op de verpakkingen niet meer staan waar het goed voor zou kunnen zijn. Je koopt nu dus potjes met een homeopathische naam zonder indicatie waarvoor het is, omdat dat soort onderzoek niet te betalen is. Sporadisch wordt er heel veel geld in een product gestopt zodat er wel iets op mag staan. Aangezien artsen/therapeuten ook niet mogen vertellen waar het goed voor is op hun website, en er censuur heerst op internet moet je flink je best doen om informatie te krijgen. 

Iets soortgelijks gebeurde met vitamine en mineralenpreparaten. Ook daar mag niet opstaan waar het goed voor is. Er moet zelfs – ten onrechte omdat dat absoluut niet waar is – opstaan dat een gevarieerde voeding voldoende is. Alles onder invloed van BigPharma.

Daartegenover staat dat allerlei farmacologische producten gewoon in de winkels mogen worden verkocht met leugenachtige indicaties. Alle puur om klachten te bestrijden en niet om de gezondheid te bevorderen. Iets wat de eerdergenoemde middelen wel doen. Het mooiste voorbeeld is wellicht paracetamol. Gebruikt voor van alles. Voor pijnen, voor katers, voor koorts, of zelfs gewoon als snoepje om je iets beter te voelen.

Maar juist paracetamol zorgt in aantallen voor meer doden en bijwerkingen dan welke pijnstiller dan ook. De voorganger (waarvan het gemaakt is) was fenacetine, wat nierafwijkingen gaf. Ook dat is bekend bij veelvuldig en langdurig gebruik van paracetamol. Maar ook leidt paracetamol bij veel minder gebruik al tot afwijkend gedrag. Mensen worden minder empathisch en nemen meer risico’s, worden roekelozer. Bovendien is koorts onderdrukken contraproductief en tegennatuurlijk, en is het nemen voor pijn vaak ook niet verstandig omdat je iets moet doen aan de reden dat je pijn hebt.

Ach, ik kan nog wel even doorgaan, maar het ging om de invloed van de farmaceutische industrie op de gezondheid. Misschien moet je daarbij bedenken dat de farmaceutische industrie een triljarden industrie is, en voor dat soort winsten ga je (letterlijk) over lijken. Voor dat soort winsten zorg je dat je overal stromannen hebt en lobbyisten die politici en overheden bewerken. Voor dat soort winsten trek je voldoende geld uit om de media te bewerken, en niet alleen via advertenties.
Het is ook een veeg teken dat niet alleen alles geheim is wat zich binnen de muren van die industrie afspeelt, maar dat ook de werknemers van de bedrijven de prik niet hoefden te nemen.

Maar bovenal: een gezond persoon gebruikt geen medicijnen (meer). Dus medicijnen moeten vooral niet gezond maken. Dat is tegen het bedrijfsbelang.
Nu is dat per definitie natuurlijk al niet zo, want als je vooral klachten bestrijdt en eigenlijk niets doet aan de basisverstoring in het lichaam, gaat die ongemerkt door en wordt het lichaam langzaam zieker en zieker. Vandaar dat mensen steeds meer ziektes krijgen en steeds meer medicamenten gaan slikken......
Hetzelfde als we nu min of meer versneld met die afschuwelijke vaccins zien: iedereen die een vaccin met werkzame inhoud heeft gekregen, loopt de kans daar op termijn de tol voor te betalen. Het DNA is veranderd, er is iets in gang gezet wat vele jaren door kan gaan en wat niet normaal, niet natuurlijk, is. Het immuunsysteem is verslechterd en dat heeft negatieve gevolgen voor zowel infectie/ontstekingen als kwaadaardige nieuwvormingen.

Als je geluk hebt, en voldoende goede supplementen slikt waardoor je de spike-component min of meer onschadelijk maakt, valt het misschien mee. Als je pech hebt val je ten prooi aan een van de vele ernstige afwijkingen die in die vele pagina’s van bijwerkingen staan.

Steeds meer komt nu boven tafel.

Maar al deze ellende had nooit kunnen gebeuren als de industrie niet zo’n invloed had gehad. Al deze ellende had nooit kunnen gebeuren als de artsen – individueel en als team – hadden gedaan wat ze horen te doen: het belang van de patiënt vooropstellen, hun eed eerbiedigen, de codes van Neurenberg eerbiedigen.

Dat artsen niet meer zelfstandig genoeg denken, komt ook door de invloed van de industrie op het functioneren van artsen, van artsenverenigingen, van artsenteams, van ziekenhuizen. Artsen worden letterlijk gebombardeerd door informatie in alle mogelijke vormen van hoe ze horen te denken en wat ze horen te doen – volgens de farmaceutische industrie. Dat begint al als medisch student. En het is zo ‘gewoon’ geworden, dat er niet eens meer over wordt nagedacht. Wat de industrie zegt zal wel waar zijn……zij hebben het voor het zeggen/bepalen.......

En met de overheden is het niet anders. Geld bepaalt alles. Bovendien hebben ministers van volksgezondheid als ze minister af zijn vaak hele mooie goed betaalde banen in de industrie.

Als je echt om je gezondheid geeft is het daarom belangrijk zelf na te denken en bij belangrijke, ernstige zaken om een second opinion te vragen. Zorg voor goede gezonde voeding, denk na over wat je in je mond stopt (houdt het je gezond of maakt het je ziek?), zorg voor voldoende lichaamsbeweging en sport, zorgt voor voldoende ontspanning, denk na over wat je drinkt en drink veel gezuiverd water. Zorg dat liefde belangrijk is. 

Probeer intermittent te vasten: gedurende 8 uur eten en 16 uur niet eten (en geen koolhydraten drinken) - dus bijvoorbeeld eten tussen 14 en 20 uur en daarna niet meer tot 14.00 uur de volgende dag. Je kunt het opbouwen (vanaf 8-10 uur opbouwen naar 16 uur), maar als je het eenmaal gewend bent is het geen punt meer. Je geeft je lichaam perfect de mogelijkheid om te herstellen en genezen......
En als je wat mankeert, vraag je af waarom dat is, overweeg een natuurarts, een chiropractor, een osteopaat, een homeopaat, een acupuncturist, een bioresonantie-therapeut, etc. Stuk voor stuk mensen die ervoor zorgen dat de balans in je gezondheid wordt hersteld in plaats van dat de verstoring in stand wordt gehouden met het verdoezelen van de symptomen.

De invloed van de farmaceutische industrie op de maatschappij en onze gezondheid is vele malen groter dan gezond voor ons is. Als we niet oppassen wordt het onze ondergang.

Er zijn zoveel middelen, en inmiddels zoveel vaccins, en we zijn met elkaar nog nooit zo ongezond geweest. Analisten schatten het aantal doden door de mRNA vaccins al op zo’n 12-20 miljoen! En nu willen zo ook alle kindervaccins vervangen door deze mRNA-vaccins! 

Het is heel makkelijk om de slechtere gezondheid af te wentelen op het milieu e.d., net als het heel makkelijk is te zeggen dat wij mensen de oorzaak zijn van de eeuwenoude cyclische klimaatveranderingen. Het maakt bijvoorbeeld dat je als overheid mensen vrijheidsbeperkingen kunt opleggen, zeker als ze de onzin geloven. 

Zou het niet veel logischer zijn om eens te kijken naar hoe onze gezondheid is beïnvloed? Wat er gebeurt wat ons normale functioneren verstoort, waarom we niet op een natuurlijke manier onze gezondheid terugkrijgen bij verstoringen? (want dat zou logisch zijn, daar is ons lichaam op gebouwd!). 

Op welke manier we omgaan met gezondheid en ziekte?

In liefde,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn