Blog Algemeen

We leven in een Newtoniaanse wereld met een Newtoniaans idee over de natuur. In die wereld zijn we ook opgevoed. 

Een van de ideeën daarbij is dat materie alleen materie kan beïnvloeden en niet beïnvloed kan worden door energie
Materie en onzichtbare krachten als energie zijn van elkaar gescheiden. 
Vanuit dit idee - in aanmerking genomen dat we het lichaam als materie zien - is het ook bijna logisch dat alle klachten van het lichaam worden benaderd met chemische bestanddelen. 

De kwantumfysica laat echter zien dat die scheiding een illusie is, onwaar is. Dat alles energie is, dat alles verbonden is. Energie is wat de vorm geeft aan materie. En dat heeft interessante en belangrijke consequenties. 

Het bewustzijn geeft vorm aan de realiteit, zowel die van je lichaam als de wereld om je heen. Als je bewustzijn niet in harmonie is, is het lichaam - en dus je gezondheid - dat ook niet. 

Een negatieve overtuiging kan iedere ziekte op deze planeet veroorzaken, zelfs de dood. Dat doet me denken aan een verhaal van Deepak Chopra in zijn boek 'Leven zonder grenzen'. Een jonge vent van in de dertig komt bij een cardioloog voor een keuring en zegt tegen die cardioloog dat ie niet moet zeggen dat er iets met z'n hart is, omdat dat zijn dood zal betekenen. (Zijn overtuiging!). De cardioloog onderzoekt hem en vindt een onbeduidende afwijking, maar vertelt dat toch omdat hij zich wil indekken. De man luistert, zegt 'ik zei nog dat u dat niet moest zeggen', en stort ter aarde. Dood. 
Dit is wat overtuigingen met ons kunnen doen. 

Omgekeerd kunnen dezelfde soort overtuigingen, maar dan positief, alle mogelijke ziekten genezen. Ons bewustzijn is krachtiger in het beïnvloeden van ons lichaam dan chemie. 

Als je geest niet in harmonie is, zijn de 50 biljoen cellen waar het lichaam uit bestaat ook niet in harmonie. En als die niet in harmonie zijn, heet dat on-gemak (dis-ease) of ziekte. 
Als je denkt dat je slachtoffer bent, zwak bent, ziek wordt of kanker krijgt, is het die informatie die je zendt naar je lichaam. en je lichaam voldoet aan je gedachten. De kans dat je slachtoffer, zwak of ziek wordt is groot, idem t.a.v. kanker. 

Zo is het verhaal dat je genen je controleren een mythe. Volgens Bruce Lipton (wetenschapper op dit gebied) is slechts 1% van de ziekten een direct gevolg van de genen. En 90% van de gezondheidsproblemen is het gevolg van hoe we omgaan met ons leven. 
Volgens hem bestaan er geen kankergenen, geen gen wat kanker veroorzaakt. Om een kanker te laten beginnen, moeten minstens 12-15 genen samenwerken om die kanker te scheppen. En dat gebeurt onder invloed van het bewustzijn. 
De controle ligt niet in de genen, maar in de omgeving. Je omgeving wordt vooral beïnvloed door je bewustzijn. En als je je bewustzijn verandert, verander je de genen. 
Je kunt volgens hem in 8 uur je genetische activiteit veranderen door de manier waarop je leeft te veranderen. 

Probleem is wel, dat over het algemeen onze bewuste mind 95% van de tijd aan het denken is, waardoor in die tijd de onbewuste geest het roer overneemt. En de onbewuste geest is een soort van automatische piloot met een program wat werd geschreven tussen 0 en 7 jaar. Geschreven door te observeren wat het gedrag was van de mensen om je heen (je ouders of opvoeders). En ook nog eens 70% van dat programma is negatief (ontkrachtend, zelf-saboterend, beperkend).
Belangrijk is dus dat we ervoor gaan zorgen dat we meer dan die 5% van de tijd bewust aanwezig zijn in ons lichaam. Anders is onze invloed beperkt tot die van het 'programma'. 

We kunnen wél veel meer van de tijd bewust aanwezig zijn. Denk aan verliefdheid. Het leven mocht niet zo lopen als je wilde, maar ineens kwam je die persoon tegen; en binnen 24 uur veranderde je wereld. Alles was ineens mooier, er waren minder zorgen, je voelde je beter, je kon meer...........Als je verliefd bent, ben je volledig mindful, je denkt minder en bent meer geheel aanwezig. En dus wordt je bestuurd door je bewuste, en niet door de programma's (met al hun twijfels en negatieve vragen). 

Als je bewuster wilt gaan leven is het belangrijk te kijken naar je leven en te (h)erkennen dat wat er gebeurt in je leven voor 95% aan je programma kan worden toegeschreven. En als het dus niet gaat zoals je wilt, moet je het programma veranderen. Je wordt dan de schepper van je leven. Luister eens naar wat en hoe je denkt, en vraag je af of dat praktisch, positief, constructief is. Zo niet? Denk dan anders. Verander je denken, verander de manier waarop je naar dingen kijkt als de huidige je niet brengt wat je wilt. Je hebt de keuze! Niet volgens het programma, niet via je onbewuste geest, maar wel met je bewuste geest!

Het veranderen van je bewustzijn (naar meer aanwezig zijn, positiever denken, positievere overtuigingen) verandert niet alleen je lichaam en gezondheid, maar ook je wereld. 

De meesten van ons hebben meer negatieve dan positieve overtuigingen. Maar die kunnen we dus veranderen. 

Een mooi voorbeeld van voorbijgaan aan een heersende overtuiging is die van de moeder die een auto optilt, en dat zelfs minuten volhoudt, tot haar kind veilig is. Het lijkt onmogelijk en onze overtuiging zal ook zijn dat het onmogelijk is. Maar als er een situatie is waarin de overtuiging is dat je die auto moet optillen om je kind te redden, overschrijft dat kennelijk de overtuiging van het programma. En ineens kan het wel.

Zo zijn veel mensen die met heel giftige slangen werken ervan overtuigd dat ze niet ziek zullen worden door het slangengif. En ook die overtuiging heeft kracht: ze worden ook niet ziek.

Het zijn allemaal voorbeelden van hoe energie krachtiger is dan materie, hoe energie materie vormt of schept. 
Zo wordt door menig onderzoeker geloofd dat 2/3 van alle genezingen door het placebo-effect komt (door de overtuiging van de gebruiker dat het medicament zal helpen). 

En ten aanzien van de wereld: als 99% van de mensen zou zeggen "ik verander de wereld door mijn bewustzijn te veranderen", zou de wereld in enkele uren veranderen. Daarom zijn die massale geleide meditaties ook best nuttig. Doordat er zoveel mensen meedoen, verandert er allicht iets in de wereld positieve richting. Zeker bij degenen die meedoen en hun bewuste geest die positieve richting geven.
Overigens, 21 juni is er weer zo'n wereldwijde gemeenschappelijke meditatie. Maar waarschijnlijk lees je dit later. maar zo niet: zoek even op internet hoe en wat en hoe laat..........

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gisteren had ik een kleine aanvaring met iemand die werkt in een wetenschappelijke wereld en helemaal vaart op dat wat ‘wetenschap’ heet.

Zelf ben ik opgeleid in Leiden, in de wetenschappelijke wereld van geneeskunde. Als jonge student keek ik enorm op tegen alle hoogleraren. De een was prat op z’n eigen kennis, de ander helemaal niet, maar beide ‘soorten’ maakten indruk op mij als overrompeld (met al die informatie) kneedbaar mannetje. Naarmate ik ouder werd waren het vooral de hoogleraren zonder pretenties, maar met een enorme kennis, die indruk maakten.

Als iemand zoveel leest en zoveel weet over een onderwerp, dan moet dat wel de waarheid zijn, zo dacht ik destijds. Bovendien, keer op keer werd me verteld dat deze universiteit tot de beste van de wereld behoorde, en dat alle kennis uit oost en west kwam en het beste eruit werd gefilterd. Ik zat dus op de best mogelijke plek.

Haarscheurtjes in dat idee kwamen al toen ik te maken kreeg met hoogleraren die het kennelijk ontbrak aan menselijk inlevingsvermogen, waar patiënten als objecten werden gepresenteerd zonder te beseffen dat zo iemand onbeschoft behandeld werd. Of een ‘chef de clinique’ die iemand verrot schold omdat ie niet aan zijn beeld van de ideale ouder voldeed. Waren deze mensen wel zo alwetend en perfect?

En zodra ik buiten het academisch circuit kwam werden de haarscheurtjes groter. Hier waren ook artsen die veel kennis hadden, en soms heel wat logischer meningen hadden dan die academici (dat is iedereen met een academische opleiding) in het academisch ziekenhuis.

Natuurlijk heb ik veel geleerd waar ik dankbaar voor ben, ook of juist van een aantal van die hoogleraren. En ik heb ook veel geleerd van de dingen die ik ‘fout’ vond aan die mensen. Een leerschool was het dus zeker. Maar het voetstuk waarop ik al die mensen zette, brokkelde wel af.

Toen ik afstudeerde, had ik het gevoel onderdeel te zijn van een groep mensen die heel veel wisten en heel veel konden op het gebied van gezondheid. Ik was immers opgeleid in een van de beste opleidingen ter wereld.

Iets wat een grote scheur veroorzaakte was iets ogenschijnlijk onbenulligs. Een van mijn collega huisartsen was naar een congres over aids geweest. En een van de belangrijkste conclusies was: ‘als we weten waarom de een wel ziek wordt en de ander niet door het virus, hebben we de oplossing’.
En ik dacht: “maar dat weten ze bij de gewone griep en verkoudheid nog niet eens, en die zijn er al honderden jaren”………en ik zag ‘geneeskunde’ ineens in een ander licht.

Dit was wellicht de eerste keer dat ik een echt ‘bla, bla, bla’ gevoel kreeg bij wetenschap (in dit geval die van de geneeskunde).

Naarmate ik de jaren erna met steeds meer verschillende soorten wetenschappers te maken kreeg, werd dat gevoel sterker en sterker. Ze hebben een enorme kennis, maar het is vaak beperkt tot een eng klein deel van de wereld, een klein deel vaak van zelfs hun eigen vakgebied. En hoewel er zeker wetenschappers zijn die over hun eigen vakgebied heen kijken en wetenschappers die een open mind hebben, zoals elke wetenschapper dat zou moeten hebben, zijn veel wetenschappers ingekapseld in hun eigen kennis. En waar het mens-eigen is dat we bevestiging zoeken voor onze eigen overtuigingen, doen wetenschappers dat ook. Ze worden dus steeds bevestigd in de mening die ze toch al hadden. 

Zo zien we dat alle wetenschappers die het nu heerlijk vinden (ook mens-eigen) door de media naar hun mening te worden gevraagd, die graag geven. Opvallend is wel dat wetenschappers met hetzelfde kennisgebied soms volledig tegengestelde visies hebben en dat alles gebaseerd op allerlei onderzoek en grafieken, statistieken.

Dat is ook deel van die wetenschap. Het maakt verschil welke onderzoeken je wel of niet opneemt in je conclusie en het maakt verschil hoe een grafiek of statistiek is opgesteld. En de keuze wordt helaas vaak onbewust mede gemaakt door de al bestaande overtuigingen.

Als de ene dag 1 persoon overlijdt en de dag erna 3, dan zegt dat niet zoveel omdat zo’n grafiek over langere tijd zou moeten gaan om echt iets te zeggen, maar als je toch een grafiek maakt, zie je dat er nu een 200% stijging in sterfte is. Alle reden voor grote paniek. Maar als er de dag ervoor 10 mensen overleden waren en de dag erna 15, slaan die 1 en 3 doden nergens op en de grafiek dus ook niet. Het is een ietwat overdreven voorbeeld om te laten zien hoe je kunt goochelen met cijfers en getallen om een uitslag te krijgen die je wilt.

Als je een langzaam stijgende grafiek horizontaal in elkaar schuift, wordt de stijging sneller….lijkt gelijk een stuk enger of erger.

Ooit zei iemand tegen me ‘wetenschap is weten op het schap’.

Wetenschap gaat over kennis, verzamelde informatie, die wordt geselecteerd op basis van interesse, ‘belangrijkheid’, eigen overtuigingen, etc.
Maar ‘weten’ is iets anders, dat is een diepe interne overtuiging. Daarbij speelt een ongrijpbare factor een rol, informatie die we via kanalen krijgen die we niet helemaal kunnen (be)vatten, universele kennis. Dat ‘weten’ is vaak veel waardevoller dan al die kennis. En toch wordt in onze kennismaatschappij dat weten steeds verder verlaten en teruggedrongen.

Daarom word ik langzamerhand een beetje allergisch voor het woord ‘wetenschap’. Door al de ego’s in die wereld en het grote aantal mensen zonder open mind is een groot deel van de wetenschap er vooral voor zichzelf. Of voor daar waar het geld zit. Want zonder geld kan het niet bestaan en met wetenschap als ‘etiket’ kun je ook weer geld maken.
Bovendien heeft de moderne wetenschap van de laatste 100 jaar een groot deel van de ‘oude wetenschap’ achterhaald, maar heeft die nog steeds wel de macht. Veel meningen en conclusies zijn gebaseerd op die oude wetenschap zonder de nieuwe wetenschap erbij te betrekken. Ook dat zien we nu bij alle corona-adviezen. Het gaat om de materie en niet om wat wij zelf kunnen doen. 

En alle pillen die in de medische wereld worden gelanceerd en tegenwoordig de stroom aan nieuwe vaccins, ze worden allemaal onder het mom van wetenschap gelanceerd. En dan is het dus goed? Helaas denken veel te veel mensen dat nog steeds.
Als ik iemand vraag welke ziekte of aandoening er door de wetenschappelijke geneeskunde écht wordt genezen, word ik aangekeken of ze water zien branden.

Waar heb ik het over? Bijna alles wordt toch genezen?

En dat is wat ik bedoel. Als het ‘wetenschappelijk’ is, is het per definitie goed. En twijfelen veel mensen geen seconde of het is oké. Maar er wordt vrijwel niets écht genezen. Symptomen worden weggepoetst en het lijkt alsof we geen klacht meer hebben, maar in ons lichaam, in de diepte, wordt niets genezen en moet dat wat fout is een andere manier zoeken om te laten merken dat er iets fout is. Dus een nieuwe aandoening, waarvoor weer nieuwe pillen……en gaandeweg krijgen we steeds meer pillen……en meer chronische aandoeningen……..

Nee, gezond verstand, mens zijn en een open mind, zijn voor mij heel wat waardevoller dan ‘wetenschap’. ‘Wetenschap’ is een beetje holle frase, omdat er zoveel richtingen zijn en zoveel vertakkingen, die soms lijnrecht tegenover elkaar staan en tegelijkertijd elkaar niet zien staan. Er is zoveel kennis, maar het wordt zo raar gebruikt. Kennis is belangrijk, maar het wordt door velen behoorlijk overgewaardeerd. En de term 'wetenschap' wordt te pas en te onpas gebruikt om onzin en producten aan de man te brengen. 

Maar leve alle wetenschappers die vooral veel gezond verstand en een open mind hebben! Die verder kijken dan hun eigen vakgebied, die holistisch durven te kijken. Die durven te twijfelen aan zichzelf en aan alle bestaande wetenschappelijke ‘wetten’.

Dat zijn de wetenschappers waar we het van moeten hebben.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het blijft altijd lastig om te bepalen wat wat is.

Wat is de kip en wat is het ei?

De moderne wetenschap toont aan dat wij er het eerst zijn, en dat wij daardoor de wereld scheppen, op z’n minst beïnvloeden. Ik zal daar niet al te ver op ingaan, maar het is zo dat onze gedachten, dat waar wij mee bezig zijn (ook al willen we wat anders), ervoor zorgt wat de realiteit wordt. We krijgen niet zozeer wat we willen, maar waarmee we bezig zijn.

We willen een goede gezondheid, maar zijn bang dat we een ziekte zullen krijgen. Met dat laatste zijn we meer bezig………..dus krijgen we een ziekte, en niet die gezondheid.

Het is belangrijk dat te beseffen. Het maakt dat het belangrijkste advies is: wees bezig met wat je wilt, en niet met wat je niet wilt!

Het lastige is dat, als het om de wereld als totaal gaat, de wereld die we uiteindelijk aanschouwen een wereld is zoals die door al onze medemensen gezamenlijk wordt gezien, wordt gedacht, wordt geschapen. De wereld is namelijk niet iets wat alleen in handen is van onze wil, onze schepping, maar een gemeenschappelijke schepping. 

Het betekent, dat als we veel bezig zijn met agressie en met negativiteit (zoals de media en zoals nu in de corona-tijd), de wereld die we gaan ervaren er niet fraaier op wordt.

Het maakt ook dat mensen die veel anderen beïnvloeden een gigantische invloed hebben op he de wereld zich ontwikkelt. Immers hoe meer mensen denken en bezig zijn met het feit dat A tot B leidt, hoe groter de kans dat het gebeurt…….

Als Trump weer wat onzin verkondigd, iets waar hij patent op lijkt te hebben, blijkt vaak dat ie ook nog gelijk krijgt, omdat zoveel mensen dat geloven, en omdat de energie van al die mensen maakt dat het ook nog gebeurt. En daardoor heeft Trump ook veel macht, het lijkt alsof hij weet dat het zo werkt. Gooi wat onzin in de lucht, weet dat veel van je volgers het geloven en die energie in de wereld zetten, en grote kans dat het bewaardheid wordt……

Maar de andere kant is dat we daar gebruik van kunnen maken. Dat we – met die kennis – kunnen zorgen dat wij niet meegaan in die valkuil. Er zijn een aantal facetten die we kunnen beïnvloeden zonder dat anderen daar invloed op hebben:

  1. Dat waarvoor we ons bed uitkomen, de dans van ons leven. Dat wat we zo belangrijk vinden om ons bed voor uit te komen. Wat is dat voor jou? Heb je het niet, bedenk iets, en zorg dat je daar voortaan je bed voor uit komt!
  2. Overvloed – geld. Gedachten over wat wij financieel willen. Het klinkt gek, maar op dit gebied kunnen we wensen, visualiseren en scheppen, zonder dat anderen er veel invloed op hebben. Maar besef ook dat rijkdom weinig met geld te maken heeft!
  3. Gezondheid – lichamelijke gezondheid. Ook hier kunnen we veel, door de juiste wensen en gedachten te hebben over onze gezondheid. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat te beseffen. Angst kan ons nekken. De angst die de WHO en de overheid ons aanpraten kan desastreus zijn. Ga er niet in mee. Wees voorzichtig, maar laat je geen angst aanpraten! Jij moet bezig zijn met vertrouwen in een goede gezondheid en niet met bedreigingen ervan!
  4. Relaties – ook dit is een gebied waar je veel invloed op kunt hebben door de juiste intenties en de juiste gedachten. Denk je dat je nooit iemand zult vinden, je zult gelijk krijgen. Denk je dat je de ‘juiste’ zult tegenkomen, je zult ook gelijk krijgen.
    Het is als dat examen: denk je dat je het zult halen, krijg je gelijk. Denk je dat je zult zakken, krijg je ook gelijk.
  5. Uiterlijk – hoe zal je eruitzien? Ook dat is een gebied waar we min of meer eigen rechter kunnen zijn, zonder dat anderen veel invloed hebben. Onze intentie, dat wat we willen, is belangrijk – maar dat is dan wel waar we mee bezig moeten zijn.

Alle andere gebieden maken dat we op z’n minst deels afhankelijk zijn van wat anderen denken, vrezen, willen, etc.

De wereld is – ik zei het al – een schepping van ons gemeenschappelijk. Van alle angsten, ongeloof, obsessies, en ook wensen van ons allen tezamen.

En als je naar de wereld kijkt, zal je ook zien dat het wenselijk is dat meer mensen positiever zouden denken en voelen. Ook de wereld wordt grotendeels door de angsten van mensen gevormd.
Daarom: wees positief, denk positief, wens positief. Wees niet bezig met angsten, maar met een positieve uitkomst. Wees niet bezig met ‘wat als’, maar met wat je echt wilt.

Het is uiteindelijk de energie van onze gedachten, van onze gevoelens die maakt hoe de wereld eruit zal zien. En denk niet dat je er geen invloed op hebt! De invloed op je wereld is gigantisch groot.

Door met een positieve houding in de wereld te staan, maak je de wereld al positiever. Enerzijds een beetje als invloed op al die andere invloeden, maar anderzijds heel veel als invloed op je eigen kijk op die wereld. Door met een positieve blik naar de wereld te kijken, zal je je focus leggen op wat positief is, op wat goed gaat, op wat mooi is. Je ziet de positieve ontwikkeling, ziet dat mensen bewuster worden, hebt geloof in een positieve ontwikkeling richting de toekomst. En dat maakt je positief. Dat maakt het leven waardevol. 

En uiteraard heeft een negatieve benadering het omgekeerde effect. Het maakt dat je vindt dat je steeds gelijk krijgt met betrekking tot alle kritiek en negativiteit, en dat de wereld steeds verder afglijdt. Dat we in een waardeloze en duistere wereld leven. Dat het leven bijna nutteloos en waardeloos is.

Het gaat er dus om wat je wilt. Wil je een positieve wereld of een negatieve? En als je je keus maakt, denk dan ook in die richting. Want je zult krijgen waar je mee bezig bent…..

Ook hier zien we weer dat energie, de energie van ons denken, leidt tot veranderingen in de materiele wereld.  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Therapie ?

Ik schreef onlangs de blog over de bijzondere wereld waarin we leven. Ik heb nog zo’n voorbeeld.

We leven in een wereld die wereldwijd wordt gedomineerd door M&M’s: De militaire industrie, de media en de medische industrie (farmaceutische industrie, BigPharma). En vooral die laatste is heel machtig.
Denk je van niet? Meer dan de helft van alle advertenties in de media komen van de farmaceutische industrie. De media bestaan bij gratie van die advertenties. Bovendien zijn de vele firma’s steeds meer geclusterd tot enkele hele grote firma’s. Met dus heel veel geld en macht. Over de media.
De boetes die zijn uitgedeeld in verband met bedrog aan die industrie lopen in de vele miljarden, hun omzet is uiteraard vele malen groter. De omzet is zelfs zo groot, dat ze er alles aan zullen doen om die zo te houden. En hoe groter het verlies als het niet lukt, hoe heftiger de maatregelen ‘mogen’ zijn om dat te voorkomen. Ik denk dat ik niets miszeg als ik stel dat men bereid is ‘over lijken’ te gaan.  

Ondanks het feit dat met de middelen die deze industrie op de markt brengt er nauwelijks iemand echt genezen wordt, is het zelfs in de wet opgenomen dat deze vorm van geneeskunde (ik persoonlijk vind dat het die naam niet mag hebben) de enige wettelijk erkende geneeswijze is.
Als je deze geneeswijze toepast en er gaat iets fout met de patiënt, valt je niets te verwijten. Als je beter je best doet iemand te genezen met een andere methode, en er gaat iets fout, dan hang je.

Maar in feite wordt ook alleen wat met de reguliere geneeskunde wordt gedaan gezien als therapie. Sterker nog, alleen wat wordt gedaan met de chemische middelen die bij deze vorm van geneeskunde horen.

Als iemand is opgegeven door de reguliere geneeskunde en zich vervolgens al dan niet met behulp van een therapeut of alternatieve geneeskundige overgeeft aan meditatie en dat meerdere keren per dag doet, zichzelf ziet genezen van alle tumoren en alles wat niet goed zit in het lichaam, en blijkt na enige tijd genezen te zijn, dan heet dat een spontane genezing.
Waarvoor geen verklaring is.
Maar, zeg je dan, die meditaties dan? Er is toch bewezen dat meditaties werken en hele diepe werking kunnen hebben?
Ja, klopt. Toch heet dit een spontane genezing in de geneeskunde, want meditatie is geen therapie.

Sterker nog, iemand in eenzelfde situatie die zich richt tot een alternatief genezer en met bijvoorbeeld orthomoleculaire middelen (vitamines en mineralen) +/- homeopathische middelen wordt genezen, krijgt hetzelfde verdict: een spontane genezing.
Zelfs als iemand met bijvoorbeeld bioresonantie of acupunctuur tientallen malen behandeld is waardoor de genezing is opgetreden: spontane genezing.

Soms is het zelfs zo dat de patholoog-anatoom die de diagnose heeft gesteld bij zo’n genezing achteraf de diagnose verandert. Immers, het kan niet zo zijn dat iemand geneest via een niet-reguliere weg. Ik ken meerdere van dit soort voorbeelden van collega homeopathisch artsen.

Want al die acties gelden niet als therapie.

We zien het zelfs nu tijdens de corona-tijd. In de ziekenhuizen over de hele wereld is vooral ‘uitgeprobeerd’. Vele middelen zijn uitgeprobeerd op de mensen die op de IC’s lagen omdat men geen idee had hoe men de problemen moest oplossen. Middelen die aanvankelijk goed leken aan te slaan bleken na verloop van tijd toch niet te werken of te veel bijwerkingen te hebben.
Op veel plaatsen heeft men ten einde raad ook vitamine C en/of vitamine D, en/of zink ingezet om mensen het leven te reden. Vaak naast andere medicatie. Een opvallend groot percentage van mensen die dit ten deel viel overleefde corona.
Toch zal je in geen medisch blad terugvinden dat deze middelen uiteindelijk levens hebben gered.

Ze worden namelijk niet als therapie gezien. Ze komen niet van de farmaceutische industrie vandaan, en u en ik kunnen ze gewoon in de winkel kopen. Zelfs in de supermarkt, waar we behalve groenten en fruit vooral veel vinden wat ongezond is.

Het is ook grappig om te zien dat volgens de Nederlandse overheid extra vitamine C nemen onzin is, maar vitamine C bij de groothandels wereldwijd volledig uitverkocht was/is. Het is bijna niet te verkrijgen. Kennelijk zijn er heel veel mensen die deskundiger zijn dan de Nederlandse overheid en wel goed voor zichzelf zorgen.

Maar het is toch raar, dat in een tijd dat de moderne wetenschap aan de lopende band bewijst dat onze mentale instelling, meditatie, EFT, en alle therapie die de energie beïnvloedt zoals acupunctuur, homeopathie, bioresonantie, e.d. genezend kunnen werken op ons lichaam (in tegenstelling tot veel reguliere middelen die slechts symptomen onderdrukken en de energie van het lichaam verstoren), de geneeskunde die niet echt geneest bepaalt dat al die therapieën geen therapieën mogen heten. Dat ze niet serieus genomen mogen worden. 

Dus wat is therapie?

Is dat iets wat tot genezing leidt, of is dat iets wat chemisch is en bij de farmaceutische industrie vandaan komt?

U en ik weten het antwoord wel denk ik.
Nu de geneeskunde nog…………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Een bijzondere wereld

De afgelopen jaren is steeds meer nadruk gelegd op het gevaar van alle desinfecterende middelen in bijvoorbeeld zeep. Al die middelen maakten dat ons afweersysteem minder goed ging functioneren, dat ook antibiotica minder effect kregen. We zouden ze niet moeten gebruiken. Het was juist beter om in aanraking te komen met vuil in plaats van al dat steriele gedoe. Dat was beter voor onze weerstand.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
We moeten allemaal regelmatig en overal onze handen desinfecteren.
In het belang van onze gezondheid…………..    

Bij volkeren die meer lichamelijk contact hebben met elkaar, meer onderling knuffelen bijvoorbeeld, blijkt de darmflora een veel grotere diversiteit te hebben dan bij ons. En dat is goed, want een bredere darmflora betekent een betere weerstand, en minder (chronische) ziekten. We zouden elkaar dus meer moeten aanraken en minder vies van elkaar moeten zijn.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
We moeten vooral niet knuffelen, elkaar niet aanraken.
In het belang van onze gezondheid…….

De moderne wetenschap toont aan dat emoties grote invloed hebben op onze gezondheid. Overigens is dat al 200 jaar een van de insteken van de homeopathie, de invloed van emoties op ziekte en gezondheid. Maar goed, het blijkt dat negatieve emoties als boosheid, verdriet, jaloezie, twijfel, en vooral angst grote negatieve invloed heeft op onze gezondheid. Via mechanismen in de hersenen, maar ook via de energie die lage vibraties kent en die slecht zijn voor onze gezondheid en ons afweersysteem. Angst vermijden dus.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
We worden volgepompt met angst door de overheid, door de heren medici en door de media.
In het belang van onze gezondheid…………

Op het moment dat ik dit schrijf las ik net een artikel in een medisch blad (Pubmed) waarin werd toegegeven dat vitamine D toch wel een rol speelt bij de weerstand. Een grotere rol dan de sceptische schrijver had gedacht zelfs. En ook in het covid-19 gebeuren in de longen zou vitamine D een rol spelen. Orthomoleculaire artsen – die er echt voor hebben geleerd – zeggen dat al tijden en die adviseren ook om meer te nemen dan de overheid als dagelijkse dosering adviseert. Dus geen 400 of 800 IE maar minstens 2000 IE per dag.
Terloops noem ik even vitamine C die mogelijk nog belangrijker is.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
Onze overheid adviseert om geen extra vitamine D of C te slikken, want dat heeft toch geen zin.
In het belang van onze gezondheid…………

Als er iets is wat belangrijk is gebleken voor oudere mensen, is het wel de aanloop van hun kinderen en als het even kan kleinkinderen. Het bleek dat juist het contact met kleine kinderen de gezondheid van ouderen positief beïnvloedt. Er werd zelfs voorgesteld om daarom crèches juist in bejaardencentra onder te brengen. Het contact met kleine kinderen doet iets met ouderen waardoor ze geestelijk en lichamelijk beter functioneren.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
Deels worden ouderen in tehuizen zelfs opgesloten en afgesloten van de wereld en alle anderen wordt verteld dat kleine kinderen vooral bij ouderen weg moeten blijven.
In het belang van onze gezondheid…….. 

Buitenlucht blijkt vele malen gezonder dan de lucht in huizen. Zeker als er meer binnen wordt gezeten, er meer mensen zijn en er minder vaak ramen open gaan. Bovendien zorgt naar buiten gaan voor beweging. Ook het overbrengen van virussen als covid-19 gebeurt veel gemakkelijker binnen dan buiten. Daarom zou het beter voor onze gezondheid zijn als we meer naar buiten zouden gaan.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
Er wordt ons geadviseerd vooral thuis te blijven, binnen te blijven. Na ja, je mag de tuin in of een klein stukje lopen. Maar het liefst zoveel mogelijk binnen.
In het belang van onze gezondheid………..

En dan de sociale contacten. Die met goede vrienden en vooral met je familie, met je kinderen. Ik had het al over de kleintjes. Maar ook die met de buren. Sociale contacten zijn heel belangrijk. Het aantal mensen met storingen daarin neem toe. Er zijn steeds meer autisten die moeilijker contact maken, in elk geval echt contact. Steeds meer mensen met psychische problematiek. Maar of het nu burn out is of depressie, contacten zijn belangrijk. Met goede vrienden, maar ook met de buren. Dus voor de gezondheid is het goed regelmatig goede (echte, niet via social media) sociale contacten te hebben.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
Er wordt op het hart gedrukt minstens 1,5 meter afstand te bewaren van iemand waarmee we praten (wat het contact al minder waardevol maakt, al is het alleen al door de ‘angst’ die ermee insluipt), je kinderen ook op 1,5 meter te houden, en niet te gaan reizen, dus verre vrienden daar te laten waar ze zijn.
In het belang van onze gezondheid………..

Tenslotte het hele plaatje: al deze maatregelen zijn er omdat we daarmee het aantal slachtoffers zouden beperken. Maar om gezond te blijven zijn een aantal zaken nodig voor mensen. Zoals goede voeding, eigenlijk ook supplementen, zoals goede medische benadering, zoals beweging, zoals voldoende slaap, zoals een omgeving die maakt dat we psychisch goed kunnen functioneren, etc.

En wat gebeurt er bij ‘Corona’?
Het aantal mensen met psychische problemen neemt gigantisch toe, terwijl er toch al te weinig behandelruimte was. Het aantal mensen wat gaat sterven aan hongersnood wordt minstens 3x zo groot als het aantal mensen wat aan corona doodgaat. Onder de mensen met TBC sterft 20% meer. Het aantal malariadoden (altijd al meer dan nu aan coronadoden) stijgt geweldig. Het aantal huiselijke geweldsdelicten stijgt enorm. En ga zo maar door. Er gaan dus vele malen meer mensen dood door de maatregelen tegen corona dan aan corona zelf.
In het belang van onze gezondheid……….

Ik zou zelfs nog even door kunnen gaan, maar ach, het gebeurt allemaal voor onze gezondheid toch? Of niet?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn