Blog Algemeen

Ik ken inmiddels heel wat mensen die zich hebben afgekeerd van nieuws en actualiteiten.
Ze kunnen het gewoon niet bolwerken.

Elke dag opnieuw geconfronteerd worden met ellende, met crises, met oorlog, met dreiging, met ga maar door. Het is niet gezond.
En een deel van die mensen heeft ook door dat het grotendeels onwaarheden zijn, maar die wel door veel mensen geloofd worden. Hoe frustrerend is dat? 

Dus dan maar niet meer kijken. Is dat de oplossing?

Daar komt nog bij dat we weten dat positieve vibes belangrijk zijn, positief gevoel, positieve gedachten. En die verdwijnen al snel als je wordt geconfronteerd met ellende. Zoals oorlog, vrijheidsbeperkende maatregelen, stijgende inflatie en dreigende brandstoftekorten.

Dus dan maar het nieuws niet meer volgen. Is dat de oplossing?

Ja en nee. Het mainstream nieuws volgen heeft sowieso niet zoveel zin. We worden aan de lopende band voorgelogen, bang gemaakt en met een kluitje in het riet gestuurd. De media zijn door overheden omgekocht (letterlijk, blijkt uit de WOB-rapporten) om het verhaal te vertellen wat de overheid (als onderdeel van een grotere macht) wil vertellen, of het nu waar is of niet. En helaas is het vaak niet waar.

Het nieuws via kritische kanalen volgen is wel nuttig, maar je moet het wel aankunnen. Dat wat 1-2 jaar geleden nog complot-denken was, blijkt steeds vaker en vooral steeds sneller de waarheid te zijn. Onze vrijheden en grondrechten worden in ijltempo bedreigd en uitgehold. De agenda 2030 (WEF, Europese agenda, Great Reset, Building Back Better, etc.) wordt in snel tempo uitgevoerd en door onze strot geduwd. Door de media gepresenteerd als mooie ontwikkelingen……..die goed voor ons zouden zijn………(maar weer: bedenk dat de media eigendom zijn van de grootaandeelhouders en ook nog eens door overheden betaald worden voor het vertellen van één verhaallijn).

Ik zal om te beginnen twee onderwerpen laten passeren waarbij we zien dat we door de media en overheden worden belatafeld. Covid en de Great Reset.

Om te beginnen Covid.

Er lijkt nu even niets aan de hand. Maar vergeet niet dat in Sjanghai hetzelfde virus is, en daar 26 miljoen mensen opgesloten zitten. Bij velen zijn de huisdieren omgebracht, kinderen elders ondergebracht, en mensen opgesloten, soms zelfs met dicht-gebrande sloten. Ladingen mensen hebben al suïcide gepleegd omdat ze knettergek werden van al die beperkingen en de honger. Waarschijnlijk hebben meer mensen zelfmoord gepleegd dan er positief waren….(En dit alles omdat er enkelen positief zijn).

Hetzelfde virus, maar krankzinnige reacties van die overheid. Net als er hier – zeker achteraf – krankzinnige maatregelen waren met lockdowns en coronapassen. Het laat zien hoe een volk afhankelijk is van wat de overheid doet. Overgeleverd aan de macht. Vergeet niet dat daar het sociaal kredietsysteem al bestaat en elke vrijheid verdwenen is. De overheid kan dus letterlijk alles doen wat ze wil. Deel 2 zal laten zien dat het hier dezelfde kant opgaat. 

Maar de stilte hier is er wellicht ook een voor de storm. Zelfs de coronapas lijkt nu even te worden geschrapt uit de tijdelijke corona-noodwet. Maar tegelijkertijd is er met ingang van 1 juni of 1 juli een Europese digitale ID, met een koppeling aan corona die mogelijk vrij verkeer tussen de Europese landen afhankelijk maakt van een coronabewijs. Dus het is nog maar de vraag of we zo vrij kunnen bewegen als het nu lijkt de komende maanden.

Er is helaas nog veel meer aan de hand rond Covid/corona. Uit de gegevens die via de wet openbaarheid van bestuur (WOB) zijn verkregen blijkt dat we volop voorgelogen zijn door het kabinet/de regering. Dusdanig dat zelfs het RIVM er vaak niet in mee kon gaan. De minister besloot vaak tegen het advies van het RIVM in. Het ging er vooral om de bevolking angst aan te jagen en dubieuze maatregelen door te drukken. En met name die corona-pas als start van een digitale ID (met daarna een sociaal kredietsysteem) door te drukken. Vanaf ongeveer dag 1. Dat maakt een bewuste opzet logisch. Bovendien blijkt nu uit die WOB gegevens dat tegen het advies van het RIVM in ex-minister De Jonge niets wilde weten van vroegtijdige behandeling van Covid en daarom HCQ en Ivermetcine verbood. Het is echt onvoorstelbaar

Bovendien blijkt uit de steeds toenemende internationale cijfers dat de vaccins nauwelijks werkten, en ongelooflijke nadelen hebben. Iedereen die gevaccineerd is, en hoe meer hoe erger, blijkt een verminderd immuunsysteem te hebben. Bij mensen die 3-voudig gevaccineerd zijn blijkt het immuunsysteem volgens Britse cijfers (die wel eerlijk melding maken, maar er nu mee stoppen omdat het allemaal te negatief is) 60-80% minder te werken!

Dat betekent dat de komende winter mogelijk een ramp gaat worden. Met mogelijk weer veel maatregelen en lockdowns. Niet omdat het heersende virus zo erg is (al zal dat wel het verhaal zijn), maar omdat iedereen die gevaccineerd is zo verzwakt is dat de gezondheidszorg daardoor overspoeld wordt. De nu al bijna bekende leugen gaat worden dat het virus (welk dan ook) zo erg is, maar de oorzaak is in feite de vaccins. En dit zal worden gebruikt om nog meer vaccins te slijten en misschien zelfs te verplichten. Als je nu denkt ‘is dat niet ziek?’: ja, dat is heel ziek.

Het laat zien hoe onze overheid op dit moment de agenda 2030 volgt en er niet meer is voor de bevolking.

De WHO, geregeerd door de farmaceutische industrie, heeft de volmacht gekregen om te bepalen wat er wereldwijd moet gebeuren bij een pandemie. En aangezien de definitie van pandemie zodanig is veranderd dat zelfs een gewone griep een pandemie kan heten, is er al snel een nieuwe pandemie, getuige ook het feit dat de verkoudheid doe nu rondgaat door Omikron nog steeds een pandemie schijnt te heten. Als de WHO dus straks beslist dat iedereen gevaccineerd moet worden, zal de NL regering dat overnemen.

We zien dus een vaccin wat een experimentele gentherapie bleek te zijn (officieel zo terug te vinden in de Staatscourant), en 95% effectief zou zijn, wat in werkelijkheid het immuunsysteem onderuithaalt, tot o.a. veel meer kanker en hartkwalen leidt, tot veel meer miskramen en afwijkingen bij de foetus leidt, tot een door vaccin veroorzaakte aids leidt, en in (half) Europa al tot 44 duizend doden heeft geleid. Het aantal ernstige bijwerkingen ligt boven de 2 miljoen.

Samenvattend gaan we mogelijk een hete winter tegemoet, niet door welk virus er dan ook zal zijn, maar doordat de afweer van alle gevaccineerden dusdanig slecht is door de vaccins, dat het niet alleen gaat leiden tot heel veel extra doden maar ook tot overbelasting van de zorg.

Bedenk bovendien dat er sinds oktober 15.000 doden meer oversterfte is. Alle mensen die corona hebben worden als coronadoden geteld, dus die 15.000 mensen zijn niet door corona dood. Die draai probeert de regering (via het CBS) er wel aan te geven, maar deze mensen zijn dus extra doden door óf de vaccins en/óf de maatregelen (uitgestelde zorg, psyche, e.d.). En nu besluit het ministerie de grenzen van oversterfte dusdanig aan te passen dat er bijna nooit meer sprake is van oversterfte volgens die definitie. Zo worden ook die doden, dat gevolg van maatregelen, dus weer weggemoffeld

Voor de mensen die dit soort informatie dus niet horen omdat ze alleen de mainstreammedia volgen, en denken dat er nu niets aan de hand is, zal elke informatie van de overheid als waarheid overkomen. Als de pleuris de komende winter weer uitbreekt, zal dat zijn vanwege het virus en zullen vaccins wel nodig zijn (en 100% veilig en effectief, er zijn nog steeds mensen die die onzin geloven).

Maar mensen die wel geïnformeerd zijn, weten hoe we zijn beduveld. Hoe het virus is gebruikt om de macht over ons te vergroten en vrijheden/grondrechten te ontnemen, om te zien hoever ze konden gaan. Hoe de macht van de overheid dus is vergroot. Hoe het ‘vaccin’ geen echt vaccin was en tot een sterke afname van de gezondheid heeft geleid. Zij weten dat als de pleuris uitbreekt dat komt door de effecten van de vaccins en niet door welk virus dan ook.

‘Wat niet weet, wat niet deert’ is dus niet waar.

Door jezelf niet juist te informeren maak je jezelf tot een weerloos slachtoffer. Een slachtoffer van de overheid, van de leugens, van de ‘vaccins’, van de breed uitgevoerde censuur.

Maar als ik kijk naar de gemiddelde Nederlander, dan geeft dat niet zoveel hoop. Overwegend struisvogels (onbewust, ik neem het ze niet kwalijk, het is zoals het is), en dus houdt niemand echt de overheid tegen om nog meer de gezondheid en gezondheidszorg te beschadigen en de macht te vergroten tot Chinese proporties. Met alle consequenties die dat heeft.

Het is ook vervelend om te zien wat er echt gebeurt. Net als het vervelend is om te denken dat de overheid tegen ons is in plaats van voor ons. Dus is het logisch als je dat niet wilt of kunt geloven. Het is een overlevingsreactie. Ik zal het niemand kwalijk nemen. Maar hoe meer mensen blijven geloven in de goedheid van de overheid terwijl ze de agenda 2030 uitvoeren tegen hun eigen volk, hoe groter de kans dat we al onze vrijheden en grondrechten kwijt gaan raken.

En op alle mogelijke manieren proberen ze te voorkomen dat de waarheid boven tafel komt. Media zijn dus omgekocht door overheden of hebben opdracht dat te melden wat de grootaandeelhouders willen, artsen worden in veel landen bedreigt met bul-verlies als ze zich kritisch durven uit te laten. Desondanks zijn er nogal wat artsen en zelfs medische bladen die hun zorgen en twijfels uiten op de valreep, voordat ze straks gestraft gaan worden.  

Het is dus wel degelijk heel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal wakker zouden zijn we onze grondrechten en vrijheden zouden kunnen behouden. Maar als we ‘niet weten’, kunnen we ook niet beschermen wat we niet weten dat in gevaar is. 

En dan zullen we moeten dansen naar de pijpen van hen die ons willen laten dansen, die de macht over ons willen hebben, die ons uitkleden tot op het bot.  Onze gezondheid wordt op die manier steeds slechter, we worden zwakker, we worden steeds meer slachtoffer van hen die ons onder controle willen houden……

Wie? Daar gaat deel twee over.

Wordt vervolgd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Laat ik vooropstellen dat ik niemand wil veroordelen of niemand in een negatief daglicht wil plaatsen met wat ik nu schrijf.

Iedereen heeft recht op een eigen mening en op een eigen gedrag. Ooit heb ik geleerd dat iedereen het beste doet wat op dat moment in het vermogen van die persoon ligt. Dat heeft te maken met ervaringen uit het verleden, met onbewuste emoties, etc. Je kunt mensen hun gedrag dus nauwelijks kwalijk nemen. Al gaat het soms over grenzen wat tot bestraffing leidt als er misdaad in het spel is.

In 'scheppen 42' schreef ik al even over een soort tweedeling in de maatschappij, de 'wakkeren' en zij die geen idee hebben waarover de wakkeren wakker zijn. Daartussenin ziet een groep mensen die wel ziet wat er gebeurt, maar het niet wil weten, 'het mag/kan niet waar zijn'.....
Op dit moment (nog) de grootste groep mensen heeft niet in de gaten wat er wereldwijd voor bizarre dingen gebeuren, in welke fuik we met z'n allen lopen. Mede dankzij de eenzijdige informatie van de media. Dat is voor hen (nu nog) lekker, hoeven ze er ook niet mee bezig te zijn. Als ze straks de gevolgen gaan ervaren, zal dat anders zijn. Het gaat heel veel heel boze mensen opleveren. 

Maar ik wil het dichter bij huis houden. Ik wil het over de ervaringen van de afgelopen 2 jaar hebben. Over wat lessen hadden kunnen zijn, maar de meeste mensen hebben er niets van geleerd. En dat verbaast me zo. En ook weer niet (gezien de invloed van de media).

Ik volg de wetenschappelijke onderzoeken en kritische kanalen. Ik volg ook de politiek kritisch, omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn keuzes. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn leven, voor mijn geluk, voor mijn ervaringen. En dus moet ik alert zijn op zaken die dat buiten mij kunnen beïnvloeden. 

Want laat ik daar duidelijk in zijn. Ik heb geleerd dat niemand anders verantwoordelijk is voor het geluk van iemand. Dat kun je alleen maar zelf zijn. Net zoals je grootste geluk misschien wel was dat je als uniek mens bent geboren. En dat unieke mens zul je altijd zijn. 

Je kunt niet iemand anders zijn, dus dat kun je ook beter maar niet proberen. Al kun je natuurlijk van sommige mensen wel veel leren en die kennis gebruiken om zelf een betere versie van jezelf te zijn. Dat is het mooiste wat je de wereld te bieden hebt: de beste versie van jezelf

Tijdens mijn geneeskundestudie, maar meer nog later tijdens andere studies, heb ik geleerd van heel veel mensen. Ik heb goede dingen geleerd, en ik heb ook geleerd hoe het vooral niet moest. 
Ik weet niet hoe het nu is bij de studie geneeskunde (of is het echt alleen nog maar medicijnen?), maar toen ik studeerde heb ik geleerd kritisch te denken, zelf na te denken, te twijfelen en vragen te stellen. Ik heb dat de afgelopen 2 jaar bij het gros van de artsen gemist, ongetwijfeld door andere belangen of angsten.

Voor ik aan het senior co-schap neurologie kon beginnen, moest ik zelfs in gesprek met de chef de clinique voordat ik mocht beginnen. Dat was ongebruikelijk en bij sommigen tegen het zere been, maar ik was er wel oké mee. De man wilde weten wat voor vlees hij in de kuip had, of mensen zelf ook nadachten, of ze zich bewust waren wat ze daar kwamen doen, of ze zich hadden voorbereid, of ze vragen hadden. Misschien wel of ze slechts voor de punten kwamen of ook nog betrokken waren. Velen werden naar huis gestuurd om zich beter voor te breiden.

Ik had een goed gesprek, stelde veel vragen en leerde er veel van. Maar mocht ook direct beginnen. Niet omdat ik zo goed was, maar omdat ik geïnteresseerd en leergierig was

Op veel andere afdelingen leerde ik van ervaren artsen, maar ook van specialisten in opleiding. Soms omdat ik het met dingen helemaal niet eens was en ik het gesprek aanging (vaak samen met collega's die er net zo in stonden - dat is altijd prettiger dan in je eentje als leerling), soms omdat de betreffende arts heel kritisch en onderzoekend was. Leergierige specialisten waren een goede inspiratiebron, maar ach, zo horen wetenschappers ook te zijn: nieuwsgierig en onderzoekend, wachtend op iemand die hun visie uitdaagt of zelfs verandert. Ook die instelling miste ik de afgelopen twee jaar bij hen die ons de wet voorschreven. 

Later in de huisartsenpraktijk zag ik dat veel van wat ik geleerd had niet klopte met wat ik ervoer, en dat maakte me nog kritischer. Hoe meer er niet klopt met wat je hebt geleerd, hoe meer je immers controleert of dingen wel kloppen. Tenminste, zo zat ik in elkaar. En dat leerde me ook weer veel.

Misschien dat ik daarom zo ruw wakker schrok toen er allemaal dingen gebeurden de afgelopen 2 jaar die in mijn ogen niet logisch waren. Die medisch helemaal niet logisch waren, en die menselijkerwijs gesproken zelfs onzinnig of mensonterend waren. 

Waar ik nog meer van schrok was de schaapachtigheid waarmee mensen, maar ook artsen als een soort gedresseerde aapjes deden wat er werd gezegd. Dacht er nu werkelijk niemand na? Stelde de eed dan zo weinig voor? Ach ik schreef er al eerder over.

In elk geval heeft het duidelijk gemaakt dat politiek nooit en te nimmer op de plaats van de arts mag gaan zitten, en dat landelijke politiek nooit en te nimmer zou mogen bepalen wat een arts wel of niet geeft.

Met Ivermetcine en HCQ hadden waarschijnlijk veel meer mensen de IC's overleefd of waren er niet eens beland. Maar artsen mochten het niet geven, en ik zou nu waarschijnlijk ook niets mogen zeggen over al die onderzoeken die hebben laten zien hoe effectief en krachtig die middelen waren. De waarheid mag immers niet meer gezegd worden. Ala '1984' moeten we zeggen wat de overheid wil dat we zeggen. 
(waarmee niet alleen de vrijheid van meningsuiting, maar ook onze gezondheid het kind van de rekening is zoals we de afgelopen 2 jaar hebben kunnen vaststellen; en ik ben bang dat dit nog maar het begin is). 

Want wat inmiddels met de dag duidelijker wordt is dat het allemaal een grote fout is geweest. Vanaf het begin. Aangenomen dat het ging om het virus & de volksgezondheid en niet om een dubbele agenda! En als het wel een dubbele agenda was, opzet, dan is het perfect uitgevoerd en heeft het naar wens geleid tot tweedeling, blinde volgzaamheid, angst en uitdunning van de bevolking. En dat op weg naar onontkoombare controle. 

Inmiddels blijkt dat dat wat vaccins werden genoemd dat feitelijk niet zijn, dat ze in de verste verte niet doen wat ze zouden moeten doen, dat ze onvoorstelbaar veel doden en chronische slachtoffers hebben veroorzaakt, dat ze stoffen bevatten die iets te maken moeten hebben met controle en digitale informatie. 

Op dat laatste ga ik nu niet verder in. Hoewel het kenmerkend is dat juridisch (in elk geval in de VS) mensen die met een mRNA 'vaccin' zijn behandeld geen mensen meer zijn maar 'voorwerpen' en bovendien min of meer bezit van de firma die het leverde, omdat er sprake is van gen-therapie en dus DNA-verandering. Dat kan nog rare consequenties gaan hebben! Bizar. 

Maar het feit dat ze niet of nauwelijks werken, dat ze zelfs mensen die ze kregen kwetsbaarder maken, dat na boosters de kans corona te krijgen groter wordt, mag niet genegeerd worden. Veel mensen krijgen zelfs een soort van (Vaccin)aids: het afweersysteem gaat steeds slechter functioneren, waardoor niet alleen chronische ziekten, maar ook kanker en ontstekingen meer kans krijgen

We weten dat Pfizer meldde dat na 3 maanden van de 42000 mensen er 1200 waren overleden en 11000 een blijvende handicap hadden. Getallen die op zich al zouden moeten maken dat niemand meer zo'n prik kreeg. Maar nu de getallen die bekend worden steeds duidelijker worden, zou dat gevoel die prik niet meer te nemen of zelfs van de markt te halen alles moeten overheersen. Artsen en overheden zouden hand in hand die vaccins moeten verwerpen.

In Amerika stierven 11x zoveel militairen na het vaccin dan anders, de kans op een hartinfarct is bij gevaccineerden 5x zo groot als bij ongevaccineerden, er is 5x zoveel borstkanker, 21x zoveel te hoge bloeddruk, ruim 4x zoveel onvruchtbaarheid, ruim 6x zoveel MS, 10x zoveel neurologische aandoeningen. Ik kan nog veel meer getallen uit de literatuur halen, maar de indicatie is duidelijk. 
Het werpt wel een aantal vragen op.

Als iets wat zoveel schade aanricht en zo weinig werkzaam is toch op de markt wordt gehouden, waarom is dat? Die vraag is te meer interessant omdat het virus zo relatief onschuldig is (overigens is het gemiddelde aantal doden de afgelopen 3 winters vrijwel gelijk aan 'normaliter' met de griep). Natuurlijk kan het zijn omdat een aanvankelijk opgezet verhaal niet losgelaten kan worden omdat niemand gezichtsverlies wil leiden. Maar als politici er voor het volk zijn - gekozen door het volk als het goed is - dan had dit allang gestopt moeten zijn. 

Het voedt dan ook het idee dat er meer opzet in het spel is, dat dit een groter plan is, een boosaardig plan. En naarmate er meer onderzoekers komen die 'rare' dingen in zowel weefsels als 'vaccin' vinden (waarna een deel van die experts raadselachtig overlijdt) en er meer bekend wordt over hoe microscopisch klein en zelfstandig chips tegenwoordig kunnen zijn, de kracht en variabiliteit van de 5G antennes in verband wordt gebracht met die stofjes in de 'vaccins' en WEF-nerds vertellen dat wij transhumaan gaan worden en straks draadloos verbonden zijn met de digitale wereld.........tja. 
Ook dit is bizar.

De rol van de media werd al eerder beschreven. Zij hadden ons moeten beschermen tegen al deze wanstaltigheden, tegen onwerkzame en te dodelijke vaccins. Maar naar nu blijkt kregen ze miljarden om 'het verhaal' te verkondigen en tegengeluiden te doen verstommen. Net zoals op de ministeries werd verzonnen hoe het beste de bevolking te bespelen, inclusief het RIVM. Ook daar lezen we nauwelijks iets over in de media. Het hadden de koppen moeten zijn. 

Maar waar ik het meest verbaasd over ben zijn mijn medemensen.
Dat politici agenda's hebben die niet in het belang van hun volk zijn is niet nieuw, zelfs millennia oud denk ik. Het gaat immers om macht en niet om menslievendheid. Dat media er niet zijn in het belang van de lezer is ook niet nieuw, zeker niet omdat ze bestaan door reclames en advertenties. Dat zijn in feite de echte opdrachtgevers, die geldschieters. 

Een tennismaat van me is een stuk ouder dan ik. Hij is door zijn culturele afkomst een stuk bewuster dan veel anderen. Toch nam hij al 3 prikken en geeft aan zich sedertdien ziek te voelen. Iets wat in zijn gedrag ook zichtbaar is. Toch gaat hij ook de 4e prik halen. Hij weet wat ik ervan vindt, wat ik erover weet. Maar....de kleinkinderen... en zijn vrouw en kinderen dringen erop aan........'vertel het maar tegen hen'.... alsof hij niets te vertellen heeft over zijn eigen lichaam. 

Anderen waar ik mee praat omdat ik er een goede relatie mee heb, kijken schaapachtig en zeggen 'ik weet hoe jij erin staat', en gaan ook gewoon de boosters halen. Boosters die hen nog kwetsbaarder maken en nog minder werken. Nog meer doden oplevert. Mensen luisteren niet eens naar de bezwaren of naar wat erover bekend is. Of misschien luisteren ze wel, maar ze horen het niet, of willen het niet horen. Het maakt het leven te ingewikkeld.

Het is die wonderlijke schaapachtigheid die me zo verbaast. Enerzijds doen wat een ander zegt terwijl je weet dat je voorgelogen wordt (100% veilig en effectief.......), en anderzijds als een schaap staan te kijken als je kennis in de schoot wordt geworpen die voor jou van levensbelang kan zijn. Ik mis nog net de 'bhèè'. Om vervolgens toch gewoon door te gaan zonder iets te veranderen.

Dat brengt me bij wat ik al eerder zei: We zijn volledig zelf verantwoordelijk voor ons eigen geluk, voor ons eigen leven. De rechter in Frankrijk beklemtoonde dat toen hij bij een overleden persoon door het 'vaccin' zelfmoord in de schoenen schoof omdat hij het vaccin had genomen. Hij had kunnen weten dat hij er dood door kon gaan en was zelf verantwoordelijk.........dus zelfmoord!

Normaliter koppel ik dat zelf verantwoordelijk zijn aan positieve veranderingen in een persoon. Dat zou nu ook zo kunnen zijn als we zelf de verantwoordelijkheid nemen en dus op basis van alle bekende kennis beslissen niet meer mee te doen. Maar ik noem het vooral in dit geval omdat er zo weinig mensen zijn die zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Ze laten zich door een ander vertellen wat ze moeten doen. 

Bij mijn tennismaat zijn het vrouw en kinderen; daarvan mag je nog verwachten dat ze het goede met je voor hebben. In veel andere gevallen zijn het de media die maar één repeterend en deels onwaar verhaal hebben, en een voortdurend liegende minister, of zelfs ministers. En toch.......

Overigens is dat zelf verantwoordelijk zijn natuurlijk op veel meer aspecten van het leven van toepassing, ook op de manier waarop je omgaat met alle informatie. Omdat veel mensen niet kunnen omgaan met de dreigingen en angst die wordt gecreëerd, willen ze er niets over weten en volgen ze de overheid. Dat is ook het plan van de overheid, daar is ook sterk op ingezet. Angst maakt willoos, volgzaam.

Ik kwam gisteren een quote tegen die daar iets moois over zegt: als je steeds bezig bent met ellende, voed je dat en wordt de ellende groter; als je er niet mee bezig bent, gebeuren er dingen die je niet had gewild; het is dus belangrijk om je bewust te zijn van wat er gebeurt, maar daarnaast te zorgen dat je zoveel mogelijk leeft in de vorm van plezier, ontspanning, lachen, dansen, muziek, liefde, etc.

Zorgen dus voor een hogere frequentie/trilling omdat dat goed is voor zowel onze eigen gezondheid als die van onze naasten en moeder aarde. Maar wel zorgen dat je weet wat er gebeurt, wat er speelt. En zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

En dat laatste houdt naast informatie vergaren uit andere bronnen dan de mainstream media ook in dat je moet zorgen dat je je oké voelt en niet overspoeld raakt door de ellende die je opvist. Dus slechts een korte tijd per dag bezig zijn met informatie verzamelen (blckbx heeft nu 3x per week een half uurtje een nieuwsuitzending om 19.00 uur - via de computer/smartphone/tablet te volgen) en daarnaast vooral zorgen dat het leven leuk is

Zorg dat je werkplek gezellig is, werk vanuit je hart, benader anderen vanuit je hart. Bedenk dat liefde een alles genezende en verbeterde kracht is. Leef in liefde. Liefde voor jezelf (verantwoordelijkheid - doe wat goed is voor jou), voor je naasten. En zorg dat je vaak lacht, vooral vanuit je hart, vanuit je kern. 
Een gemeende lichte glimlach is krachtiger dan een niet gemeende schaterlach!

Kortom, maak dat je leven de moeite waard is, dat je relatie warm en (h)echt is, dat je werk leuk is, dat je huis gezellig is. En bedenk dat wat echt belangrijk is niet te koop is. Dure dingen kopen, dure reizen maken, het maakt uiteindelijk niet gelukkiger, maar heeft wel een ecologisch kostenplaatje. En bedenk dat gevoelens belangrijk zijn en niet mogen worden afgestopt door angst, zeker niet positieve gevoelens! 

Terwijl ik enerzijds bewust ben van het feit dat die hele oorlog in de Oekraine de schuld (opzet?) is van politici en er heel veel andere dingen gebeuren dan de media ons doen geloven, geeft het me ook een warm gevoel als ik hoor hoe mensen liefdevol vluchtelingen in huis nemen. Al verbaast het me ook hier dat het precies is wat de media zeggen dat je zou moeten doen. Bij alle andere oorlogsvluchtelingen was dat nooit zo. 

Er is liefde genoeg onder de mensen en dat geeft mij goede hoop voor de toekomst. En ook als dat toch een extreem gecontroleerde toekomst mocht zijn, welke kant we snel op lijken te gaan, blijven we zelf verantwoordelijk op welke manier we dat benaderen, hoe we daar mee omgaan. 
Wijzen, verwijten, boosheid, etc. zijn tekenen van het afschuiven van de eigen verantwoording. Ondanks alles het beste ervan maken is een teken van de eigen verantwoording nemen. 

Laten we er dus voor gaan er het beste van te maken, de tekening van ons leven 'leuk' in te kleuren. Maar wel proactief, uit eigen beweging, en niet alleen in wonderbaarlijke schaapachtigheid........

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Was Canada lang een land waar naartoe mensen wilden emigreren, dat ligt nu anders denk ik.
Met 'voorbeeld' bedoel ik ook niet het goede voorbeeld, maar eerder datgene wat ons te wachten staat. Het voorbeeld van een veranderende maatschappij en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

De afgelopen 2 jaar hebben we tal van maatregelen (deels wereldwijd) gezien die het toonbeeld zijn van anti-sociaal gedrag, van sociopathisch gedrag. Maatregelen die grote groepen mensen, zoniet hele bevolkingen benadeelden zonder enig nut. Alleen al het verplichten van mondkapjes terwijl het nut nooit wetenschappelijk is aangetoond - het nadeel wel - om het gedrag te beïnvloeden en mensen monddood te maken behoort tot dat gedrag. Het onnodig opdringen van een experimentele gentherapie behoort hier ook toe. Net als het verzwijgen van informatie over de testresultaten. Een normaal menselijk wezen zou dat niet doen! Sociopaten of psychopaten wel

Ik weet niet of er ooit onderzoek naar is gedaan, maar het lijkt alsof in de top van de industrie (met name BigPharma) en politiek meer mensen zitten die sociopathische trekjes hebben. Niet zo vreemd, want je komt er alleen door ellebogenwerk en het omverhalen van je tegenstanders. 

Maar goed, Canada dus. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om een demonstratie die vanaf het begin uitdrukkelijke en bewust vreedzaam en liefdevol (behalve naar Trudeau) was hardhandig af te breken
Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis - ik zal daar straks meer over zeggen - omdat het zal gaan bepalen of wij de komende decennia 'vrij' zullen zijn of marionetten van een 'elite' die de zaakjes goed heeft voorbereid.

Ik zag livebeelden uit Canada die me echt deden schrikken. Zo werd een oude vrouw met rollator door de politie te paard gewoon omver gereden (gelukkig overleefde ze het), werden vrouwen van dichtbij met traangas in het gezicht gespoten (incl. een journaliste die haar werk deed), en werd een al gewonde veteraan op de grond liggend nog eens extra getrapt door agenten. Verder werden er akoestische golven gebruikt om mensen af te schrikken. 

Het zijn beelden die niet passen bij de manier waarop de demonstranten zich gedroegen. Het zijn beelden van iemand die kost wat kost wil winnen, wil dat het ophoudt. Dit artikel uit de Huffpost van 2014 was al voorspellend..... En het frappante is dat in Australië hetzelfde gebeurde: buitensporig geweld en het gebruik van microgolven en akoestische golven om mensen pijn te bezorgen (en behoorlijke brandwonden). Ook daar moet kost wat kost gebeuren wat de overheid wil. Ook al slaan de regels nergens op. Hier een slachtoffer. En nog een paar. En nog wat beelden. Wat wonden. Hier de uitlagen op een EMF-meter ter plekke.

En het heeft allemaal met elkaar te maken. Maatregelen die disproportioneel zijn, zelfbeschikkingsrecht wat buitenspel wordt gezet, het verplichten van (nota bene experimentele) 'vaccins', mensen tegen elkaar opzetten, grondrechten inperken, vrijheid beperken, reizen bemoeilijken, etc. 

In Canada hebben de truckers het voortouw genomen om demonstraties in gang te zetten. In Europa wordt het ook geprobeerd, maar 'wij' hebben te weinig door waar het echt om gaat. Het gaat niet zozeer om de maatregelen in verband met Covid, het gaat om het beroven van grondrechten en vrijheden als opmaat naar een nieuwe maatschappij, 'Building Back Better' of 'The Great Reset'. Trudeau had het daar ook regelmatig over, wat niet zo gek is gezien het aantal mensen in Canada wat erbij betrokken is en zijn connecties de WEF wat achter die Great Reset zit. Dr. Malone legt hier uit hoe jonge politici door het WEF werden opgeleid (o.a. Macron, Trudeau, Johnson).

Dit alles tezamen maakt de bereidheid van mensen in Canada om te demonstreren met de dag groter. Het is nu of nooit meer. En het optreden van troepen maakt dat niet beter, temeer daar een deel van die troepen niet uit Canada zelf lijkt te komen, hetgeen het allemaal nog schimmiger maakt. De uniformen dragen geen naam, geen batch, geen nummer en ze spreken geen Canadees.....het lijken VN-troepen

Bij die Great Reset is een internationale digitale ID een heel belangrijk punt, omdat daar binnen enkele jaren alles aan wordt gekoppeld. Kijk: Canada. Niet alleen je medische gegevens, maar ook je bankrekeningen, het aantal vaccins, je bezittingen (die je overigens na 2030 niet meer hebt, je hebt dan geen eigendommen meer, maar 'je bent gelukkig'), je reisgegevens, de wijze waarop je het milieu belast, etc, etc. Een verplichting daarbij is één tot meerdere vaccins per jaar (of iets wat daarvoor doorgaat). Kinderen zouden officieel van de staat zijn en je bent ze kwijt als je niet doet wat de overheid zegt. Maar kijk eens wat er met veel kinderen in NL gebeurde door de toeslagenaffaire? Ze werden de ouders ontnomen! De volgende stap is dus niet zo ver weg. 

Ik zal zo meer uitleggen, maar bedenk dat dit geen complottheorie is, maar helaas pure realiteit. Het is overal openlijk terug te vinden: de beste manier om iets geheim te houden (want dan zal het wel niet waar zijn, omdat het zo onwaarschijnlijk ondemocratisch en stiekem is, smerig is misschien wel een beter woord). Toen Rutte werd gevraagd naar de WEF en Klaus Schwab (de leider), ontkende hij eerst daar ooit van gehoord te hebben en toen zijn leugen duidelijk werd begon hij de logtrompet te steken over deze man. Zo vriendelijk, zo wijs.....
Want ook in Nederland is de overheid gekoppeld aan dat WEF. Het WEF houdt alle overheden en hun gedragingen en daden nauwlettend in de gaten. Loop dus als overheid niet uit de pas!

Veder wil de Great Reset een maximale leeftijd vaststellen. En uiteraard verdwijnt kiesrecht. Alle eigendommen worden van de 'staat'. Zelfbeschikkingsrecht verdwijnt dus. Reizen wordt beperkt. Werk wordt zoveel mogelijk gedaan door robots en digitale hulpmiddelen. Je wordt 24 uur per dag gevolgd via chips die overal kunnen zitten (en misschien wel als nanochips via vaccins worden ingebracht). Dus als je ouder bent, wees blij dat je nu nog leeft.

Laat ik ook zeggen dat er een aantal goede kanten aanzitten domweg omdat het gros te weinig sociaal is en/of te egoïstisch. We weten allemaal dat we moeder aarde aan het verwoesten zijn op de manier waarop 'we' leven. En toch stromen de vliegtuigen vol als het weer 'kan', boeken we vakanties ver weg, pakken we de auto om om de hoek boodschappen te doen, etc. etc. En deels om de toekomst van de aarde veilig te stellen zijn die Great Reset regels. Misschien is dat wel de enige manier om de aarde te redden.
Voor de mensen die geen waarde hechten aan zelf bepalen wat in het lichaam wordt gespoten, geen behoefte hebben aan bezittingen, geen stemrecht willen, op tijd dood willen gaan, niets te vertellen willen hebben, alle macht aan een groepje elite wil laten, etc. dus een prima oplossing

In navolging van de WEF-agenda - die ook openlijk terug te vinden is - zijn wereldwijd de politieke agenda's in het geniep - buiten invloed van de kiezers - aangepast. Op het moment dat het virus amper in ons land was, werd de belastingdienst al betrokken bij het ontwikkelen van een zogenaamde corona-pas. In alle landen, ook bij ons, werd Covid gebruikt om de digitale ID op tafel te krijgen. Daarom ook de 'jacht' op ongevaccineerden, want zij moeten ook in het systeem. Inclusief de kinderen (maar hoever kun je gaan met rechten ontnemen en zaken verplichten zonder dat het volk je doorheeft? Trudeau merkt het). En daarom blijft de pas nu ook gelden voor reizen, zodat ie niet echt meer weggaat. 

Overigens werden zowel Bill Gates als het WEF betrokken bij het vaccinatiebeleid door het kabinet. In mei 2020 had Rutte contact met Melinda Gates en werd gesproken over een vaccinalliantie..... 

Er is de 'elite' dus alles aan gelegen om de kwestie in Canada te winnen. Er is Trudeau alles aan gelegen. Kost wat kost. Immers, winnen de demonstranten, dan veroorzaakt dat wereldwijd een domino-effect en klopt de WEF agenda niet meer, die tot nu toe perfect op schema loopt. Daarom is het ingrijpen - net als in voorbeeldland Australië - zo onvoorstelbaar inhumaan en krachtig, met inbegrip van dubieuze 'wapens' en rare eenheden die vanuit de VN lijken te komen. Veel politieagenten en zelfs commissarissen hebben al ontslag genomen, het leger wilde niet ingrijpen. Vandaar nu de noodwet. 
Het is ook bizar dat geen enkel Europees land iets heeft gezegd over wat er daar gebeurt. Als dat elders was gebeurd (Korea, China, Rusland) had iedereen op z'n achterste poten gestaan. 

We zien wat een sociaal krediet systeem (digitale ID die gebruikt kan worden om je te bestraffen als je niet precies doet wat de 'elite' wil) kan doen. China past het al toe. Trudeau doet het nu zelfs zonder dat systeem, maar mét zou dat een stuk makkelijker gaan. Werden de afgelopen jaren al accounts op de social media geblokkeerd of verwijderd als je te kritisch was of de verkeerde dingen zei, in Australië worden nu de bankaccounts van truckers bevroren, iets wat tot voor kort ondenkbaar was zonder commentaar van andere landen. Maar de tijden zijn duidelijk veranderd. En niet alleen de bankaccounts van de truckers, ook die van de mensen die via crowdfunding geld gaven aan hen, van mensen die blijven demonstreren en wellicht zelfs van mensen die openlijk een andere politiek aanhangen (die dreiging heeft hij uitgesproken).

Zo zijn Canada en Australië een voorbeeld geworden van een nieuwe maatschappelijke realiteit die ons te wachten staat. Doen wat papa zegt, of...... Het zijn sociopaten die de macht naar zich toe trekken, mensen die niet het verschil tussen goed en kwaad kennen, mensen die het normale menselijke gevoel en empathie minder tot niet hebben, maar wel in staat zijn slim en geslepen te praten, zodat er toch veel mensen op hen stemmen. Zodat ze de agenda die ze ons niet voorhouden kunnen invullen zoals ze willen en we op een gegeven moment voor een voldongen feit worden geplaatst.

Daarom zijn ook tienduizenden wetenschappers buiten spel gezet door een handjevol personen die zich dé wetenschappers vonden. Dat kan als je macht hebt, geholpen door de social media. Van Dissel is zich van geen kwaad bewust, maar had dubbelrollen een liet zich vertellen door het ministerie wat te doen. In een eerder interview gaf ie dat ook toe. Vrijwel alle modellen en voorspellingen waren onjuist, maar het OMT en het RIVM regeerden Nederland en het kwam Rutte goed uit. Bedenk dat op basis van die verkeerde voorspellingen de maatregelen inclusief de corona-pas gebaseerd zijn!

Vergeet niet dat als de agenda straks verder wordt uitgevoerd we niets meer te vertellen hebben. Kuipers gaat over een paar maanden tekenen voor verplichte passen en vaccinaties, wat dan een Europese wet is en niet te negeren valt. Voor de rest van ons leven zetten we onszelf buitenspel als we dit laten doorgaan. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. 

Wat ik niet begreep was waarom een partij als de VVD die altijd de staatskas bewaakte en ten koste van jarenlange forse bezuinigingen de staatsschuld wilde beperken, ineens 180 graden draaide en het prima vond om krankzinnige bedragen uit te geven. Kijk naar de begroting. Giga schulden, giga bedragen. Ten koste van de toekomst van onze kinderen, tenzij........we straks allemaal ons geld en bezit kwijt zijn. In dat geval maakt het niet uit hoeveel er nu wordt uitgegeven. Sterker nog, als banken en het land failliet zijn is het des te makkelijker om die grote transformatie uit te voeren en ons bezit in te vorderen......

En politiek links en rechts, ach bestaat dat nog wel? De felste tegenstanders van de WEF-agenda roepen dat het allemaal linkse acties zijn (nooit gedacht dat VVD en CDA ooit links genoemd zouden worden), een soort communisme. Maar als een handjevol aandeelhouders de macht krijgt, is dat dan niet juist kapitalistisch, rechts? Daarom, voor mij bestaat er geen links en rechts meer, maar wel mensen die op een gezonde manier vrijheid bepleiten, die er met elkaar voor elkaar willen zijn, en mensen die ons tot marionetten willen maken (zoals dus bijna alle partijen, dankzij de invloed van de WEF). 

Gelukkig is het in Canada nog lang niet over. Juist het optreden van Trudeau (of z'n vriendjes) en de wetenschap over het WEF maakt dat mensen bereid zijn voor hun leven te vechten, voor zeggenschap over hun eigen lichaam, voor een verkiesbare democratie. In principe geweldloos, vreedzaam (dat is ook krachtiger). En tegen tirannie, dictatorschap en socioapathie. Maar ze worden al bozer.....(21 febr.,Ottawa).
In alle delen van Canada is men nu wakker. En verwacht mag worden dat het geweld van de kant van de overheid heftiger gaat worden, tot Trudeau gestopt wordt of mensen niet meer meedoen. Het WEF (met al de compagnons als WHO, UN, etc.) is er alles aan gelegen Trudeau te laten winnen, dus het wordt nog interessant en spannend. Bedenk dat chaos en ellende ook in de kaart speelt van het WEF!

Het feit dat de Nederlandse media weinig aandacht schenken aan het geweld en het bevriezen van bankrekeningen zodat mensen hun hypotheek en eten niet kunnen betalen, terwijl het om vreedzame demonstranten ging, is veelzeggend. En bedreigend voor onze toekomst. De media zijn ook in handen van de groep sociopaten die andere plannen met ons mensen heeft. Ze zijn alle het bezit van dezelfde grootste aandeelhouders. 

Schrale troost kan zijn dat een ex-CEO van een van die grootste aandeelhoudersclubs, Blackrock, vertelt dat hij denkt dat de daders achter alles wat er nu gebeurt gepakt zullen worden en het verhaal niet door zal gaan. En dat omdat alle verwoestende cijfers achter de vaccins en maatregelen op tafel komen. De enorme hoeveelheid oversterfte en doden door vaccins, de enorme hoeveelheid bijwerkingen, het niet werken van de vaccins, het disproportionele geweld tegen burgers, vrijheidsberovingen, misbruik van noodwetten, etc. 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het mijn tijd wel zal uitduren. Ik heb een leeftijd die ik misschien straks ook nog net zou mogen hebben (of niet), maar ik zit dichter bij het eind dan bij het begin. Of misschien is het eind wel het begin. Ik ben bovendien in staat te beseffen dat ik een ziel ben in een menselijk lichaam, ben in staat te observeren en neutraal waar te nemen. Ik zie een snel veranderende wereld die op de rand staat van een mogelijk grote en onomkeerbare verandering. Maar ik ben daar niet bang voor. Het is zoals het is.

Aan de andere kant heb ik kinderen op de wereld gezet met het idee dat ze een leuk leven zouden hebben en zij hebben weer kinderen die ik dat ook gun. Met eigen keuzes, met zelfbeschikking over hun lichaam, deel van een wereld waar mensen voor elkaar en met elkaar leven. Niet een dictatuur geleid door digitale sociopaten of psychopaten. En daarom verdiep ik me er toch in. Daarom schrijf ik dit toch. 

Blijf wakker, weet wat er gaande is, en sta op als dat nodig is. De generaties die nu leven kunnen uitmaken hoe de toekomst eruit gaat zien van deze mooie planeet. Wordt het een 1984-achtig scenario, of blijven we een 'vrije' wereld houden? Maar ook in dat laatste geval moet er een manier worden gevonden om een duurzame wereld te garanderen, met minder reizen, minder milieu-verwoestende bezigheden en minder egoïsme. Het feit dat de teststraten het druk hebben omdat mensen een groen vinkje willen is daarbij een veeg teken dat 'men' het nog niet begrijpt. Dat speelt een Great Reset in de kaart en doet sociopaten denken dat zij goed bezig zijn met hun anti-sociaal gedrag
Bedenk dat wereldpolitiek nooit rekening hield met individuele belangen, het ging altijd al om het belang van machtshebbers. En dat wordt nu wel heel sterk uitvergroot. 

Laten we hopen dat de acties in Canada goed uitpakken voor komende generaties. 

Dit is voor mij een 'mooi' en symbolisch plaatje

Het ga je goed!

Zorg goed voor jezelf en je naasten, maar denk ook aan de toekomst........

(P.S. Wat ik niet begrijp is waarom al die politici meedoen aan dat WEF-plan. Waarom ze hun ziel verkopen en de kiezers bedonderen. Denken ze nu echt allemaal dat ze vooraan mogen zitten straks? Dat zij wel alle rechten mogen houden? Dat ze bij de 'elite' mogen horen? Wat is hun beloofd?) 

P.S.2: Bedenk dat er voortdurend afleidingen worden gezocht om ons af te leiden van wat er echt gebeurt, wat er zonder ons daarin te kennen achter onze ruggen gebeurt. De situatie in de Oekraïne zou wel eens deel kunnen zijn van die afleiding, er is naartoe gewerkt. Laat je niet afleiden, blijf opletten. 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Terwijl ik al 50 jaar dagelijks bezig ben met geneeskunde, ontwikkelde zich iets wat een pandemie genoemd werd.

Mijn stelregel is in de loop der tijd geworden dat je informatie vanuit noord, oost, zuid en west moet bekijken om een zo juist mogelijke mening te vormen. De valkuil is eenzijdige informatie

Ik begon als heel reguliere arts, maar vond niet wat ik wilde vinden, namelijk het echt genezen van mensen. Dus ging ik om me heen kijken (en voelen). Ik ging vragen stellen aan mensen die anders werkten. Maar ook aan reguliere collega's. Ik merkte dat ze niet zo bezig waren met of ze wel of niet genezen, als de cliënt/patiënt maar (tijdelijk) ‘tevreden’ was. Dan waren zij het ook. Tot mijn verbazing.....

Maar ik was niet tevreden, dus nog meer vragen. En uiteindelijk ook veel lezen (dat ging mij kennelijk toen gemakkelijker af dan veel anderen). En heel veel diverse boeken en studies. Tot mijn nieuwsgierigheid zo groot werd dat ik een ‘alternatieve’ studie ging doen om mijn kennis en mogelijkheden verder uit te breiden.

Maar daarna nog een en nog een en nog…… mijn wil om te leren en de nieuwsgierigheid naar het menselijk lichaam en alles wat daarmee samenhing werd al groter. Het werd me steeds duidelijker dat ons lichaam niet een simpele chemische fabriek is, maar een veel ingewikkelder ‘systeem’, waarbij ‘energie’, ‘ziel’, ‘intuïtie’, ‘gut feeling’, overtuigingen, het microbioom, en nog veel meer, een belangrijke rol spelen.

Ons lichaam afdoen als een fabriekje waar je gewoon wat chemisch materiaal instopt als er een ‘foutje’ is, is niet alleen misplaatst maar misschien ook wel een schandalige voorstelling van zaken. Wij – ons lichaam – is zoveel meer. En zo horen we ook benaderd te worden. (En zeker niet als proefkonijnen).

Maar goed, met al die kennis die ik heb opgebouwd over het menselijk lichaam begon dus die pandemie. En begonnen maatregelen die ik niet begreep vanuit de kennis en die ook compleet verkeerd voelden voor mij op basis van die kennis.

We hebben gezien wat het bracht:

 • Zinloze lockdowns die de economie gigantisch hebben geschaad, de mentale gezondheid hebben verslechterd, misbruik hebben versterkt, leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen hebben vertraagd, ouderen in eenzaamheid hebben gebracht, zelfmoorden hebben doen toenemen, etc.,etc.
 • Zogenaamde vaccins die in feite een experimentele gentherapie waren, werden opgedrongen – nog net niet verplicht. De bevolking was in feite een kooi met proefkonijnen. En waarom? Ik begrijp het nog steeds niet.
 • De ‘vaccins’ bleken niet te werken, voorkwamen geen besmettingen en geen ziekte, en maakten mensen zelfs kwetsbaarder voor het virus. Na elke boosterronde overleden er ook weer een serie ouderen.
 • De hoeveelheid hartziekten, kanker en chronische ziekten namen toe en zullen nog veel meer toenemen als gevolg van dit experiment
 • Officieel zijn er in Europa en Amerika nu zo’n ruim 65.000 doden als gevolg van de vaccins gemeld, maar dat zijn er door onderrapportage waarschijnlijk meer dan een miljoen! Wereldwijd dus nog veel meer.
 • Artsen en wetenschappers die hun mond open probeerden te doen werden tot kwakzalvers of complotdenkers of brengers van desinformatie betiteld. En de rest hield vervolgens slaafs de mond om niet ontslagen te worden, belachelijk gemaakt te worden of beroofd te worden van een diploma of contract.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar de strekking moge duidelijk zijn. Dit zeer kwalijke experiment heeft walgelijke resultaten gebracht.

En waarom kon dit experiment plaatsvinden?
*   Omdat het lang tevoren was uitgewerkt en voorbereid. Misschien niet alle facetten, maar het is toch raar dat de eiwitvolgorde van spike-eiwitten in de vaccins gelijk is aan een patent wat
Moderna al jaren voor de pandemie had verkregen. Over de oefening een maand tevoren is al genoeg geschreven....

 (En dat de agenda van het WEF precies op die momenten het virus ‘voorspelde’….)

*  Omdat de WHO onder invloed van BigPharma de definitie van pandemie had veranderd, en omdat wereldwijd grondwetten zo waren aangepast dat overheden volledig afgingen op de WHO bij een pandemie.

* Maar vooral omdat er angst werd gegenereerd. Angst voor een virus wat voor sommigen grote problemen of overlijden bracht (maar vooral mensen die al dan niet bekend niet echt gezond waren), maar gemiddeld onder de 80 jaar voor minder doden zorgde dan een stevige griep.

Op alle mogelijke manieren werd die angst gecreëerd.

 • Voorspellingen die kant nog wal raakten van Van Dissel en co
 • Hypnotische taalconstructies in de persconferenties
 • Het gebruik van scheldwoorden als ‘wappies’ en ‘complotdenkers’ voor mensen (en wetenschappers) die kritisch waren
 • Mensen tegen elkaar opzetten en ongevaccineerden tot mensen met ongewenst of asociaal gedrag bestempelen door een minister die uit z’n ogen keek alsof ie net opium had gesnoven.
 • Beloven dat je meer vrijheid kreeg als je je liet prikken, of dat je dan op vakantie kon – wat dus inhield dat je dat allemaal niet kon of kreeg als je je niet liet prikken.

Ook hier kan ik nog wel even doorgaan maar gaat het om de strekking.

Maar intussen werden er achter onze ruggen om dingen gecreëerd die onze vrijheid de komende jaren flink gaan beperken, en ons via wat stappen in enkele jaren wellicht tot slaaf gaan maken van een kleine groep rijke mensen.

Onze lichamelijke integriteit, ons zelfbeschikkingsrecht over ons lichaam (wat we wel of niet innemen of in ons lichaam laten inbrengen), staat op het spel. Er zijn vergevorderde internationale plannen om ons te verplichten te accepteren wat de overheid – en in geval van een ‘pandemie’ de WHO (en dus BigPharma) – ons wil toedienen. En hoewel Kuipers beloofde dat Europa de digitale coronapas niet zou kunnen verlengen zonder toestemming van de kamer, is de Europese corona-ID een jaar verlengd.

Daarnaast werd de pandemie gebruikt om een internationale ID aan te gaan maken, waarvan de corona-app een ideaal opstapje was. Die internationale ID gaat straks aan alles gekoppeld worden wat maar mogelijk is. Je bankgegevens, je ID-gegevens (paspoort, rijbewijs, persoonlijke ID), je brandstof verbruik, je opleidingen, je strafblad/overtredingen, je reisgedrag en CO2-verbruik, je koopgedrag en dus consumptiegedrag, je gezondheids-gegevens, je sporten, etc.,

Complete controle dus over alles wat we doen door de heren achter de digitale apparaten.

Waardoor we gestraft kunnen worden als we niet voldoen aan de ‘eisen’ die naar alle willekeur kunnen worden opgesteld. Het wordt een sociaal kredietsysteem (een soort puntensysteem; niets aan de hand als je braaf alle kunstjes doet die gevraagd worden…)

(In de Oekraïne krijgen nu mensen die door de oorlog werkloos raken een uitkering, maar alleen als ze gevaccineerd zijn! Vanuit China weten we dat mensen in kampen worden gestopt als ze te veel ‘strafpunten’ op hun sociale kredietsysteem hebben gekregen en je krijgt al strafpunten als je door een rood licht loopt of vergeet een ander voorrang te geven – en met camera’s op alle mogelijke punten en computersystemen die dat alles kunnen controleren zonder mensen, wordt dat steeds eenvoudiger).

Door voldoende angst te creëren, werd de massa het gezond nadenken, de gezonde analyse, ontnomen. Vandaar dat die experimenten (die ‘vaccins’ werden genoemd en waarvan ontkend werd dat het gentherapie was terwijl in de Staatscourant over gentherapie wordt gesproken en BigPharma dat nu ook toegeeft), werden geaccepteerd en genomen. We zijn voorgelogen door onze eigen regering over wat we in ons lichaam kregen! 
Dat verlagen van het verstandelijk denken gaat nog steeds door, nu door een nieuwe angst – terwijl Kuipers ook alweer bezig is de angst richting winter op te voeren voor een virus: die van de oorlog in de Oekraïne.

Zo werd vanaf het begin (de eerste dag, wat het verdacht maakt) angst gebruikt om dingen gedaan te krijgen die de overheid (al dan niet gepusht door een hogere macht - WEF?) wilde. En dat is redelijk geslaagd. Als ik om me heen luister blijft men de onzin die verteld is geloven (doordat de media hun werk al twee jaar niet doen), en net als er rond de ‘pandemie’ maar één verhaal mocht zijn, is dat nu met de oorlog net zo. Alleen zijn de ongevaccineerden nu vervangen door 'Russen'.

Grondwetten en grondrechten zijn de afgelopen twee jaar met voeten getreden onder het mom van ‘noodzakelijk’, gesteund door rechters die er ook intrapten (of meededen). Maar als we terugkijken was dat een drogreden en waren de gevolgen erger dan wanneer al die maatregelen er niet waren geweest. In elk geval zijn er onnodig veel meer mensen gestorven en levensjaren verwoest, vooral van jonge mensen die van het virus helemaal niets te vrezen hadden. En de naweeën gaan nog lang door….

Gelukkig komen nu steeds meer gegevens boven water, in Amerika, in Engeland en via de WOB-verzoeken ook in ons land. En niet te vergeten de gegevens van de trials van Pfizer, omdat sommige rechters in Amerika wel hun eigen verstand gebruiken. Gemeenschappelijk hebben alle landen, dat ze die gegevens zo lang mogelijk achterhielden. Langer dan gebruikelijk, langer dan toegestaan.
De gegevens die eruit komen zijn niet mals. Zo blijkt o.a. dat de deskundige mening van het RIVM regelmatig werd overvleugeld door politieke beslissingen van de minister. Weinig tot geen maatregelen waren wetenschappelijk onderbouwd. De Jonge nam nogal wat beslissingen tegen advies van het RIVM om het allemaal erger te laten lijken. En weer is de vraag waarom?  

Opvallend waren natuurlijk de data van Pfizer, die al enige tijd bekend zijn. Van de 42.000 mensen die meededen bij de eerste trial, bleek uit de bijwerkingen dat er na 3 maanden na de vaccins 1100 dood waren en 25% chronisch gehandicapt.

Deze gegevens waren aan de beleidsbepalers dus al na 3 maanden bekend!

Op dat moment had direct gestopt moeten worden met het vaccineren van mensen. Omdat op dat moment ook al het sterftepercentage bekend was en veel lager was dan eerst gedacht.

Het feit dat dat niet gebeurd is, maakt de beleidsmakers tot daders van alle ellende die mensen is toegebracht, misschien wel letterlijk tot massamoordenaars gezien het aantal mensen wat door de vaccins is gestorven. Maar waarom?
Omdat ze zoveel geld hadden geïnvesteerd en dat anders niet konden verantwoorden? Omdat ze wurgcontracten met de industrie hadden? Omdat ze wisten dat het geen echte vaccins waren en wat de echte bedoeling ervan was? 

Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat de echte bedoeling was, maar nu vele experts hebben ontdekt wat er allemaal inzit wat niets met vaccins te maken heeft (maar wel met codering en elektromagnetische geleiding/doorgifte - grafeen, luciferase, nanodeeltjes, etc.) en zelfs mensen op raadselachtige wijze overleden omdat ze dat naar buiten brachten, ga ik weer vragen stellen.

Voor Nederland geldt dat ik me verbaas over wat de kamer (niet) doet. Er is geen enkele neiging om te onderzoeken wat er allemaal mis is gegaan, af wat veel beter had gekund. En als de oppositie probeert dingen boven tafel te krijgen, wordt dat tegengehouden. De regeringspartijen doen alsof alles wat gebeurd is volslagen normaal was en de bedoeling. (En misschien is dat laatste ook wel zo, alleen weten wij dat dan niet). Net zo goed als dat alle regels die Europa bedenkt over ons burgers gewoon geslikt worden door het kabinet en vrijwel de hele kamer zonder dat wij daar als kiezers in gekend zijn. Wat natuurlijk ook kan is dat alle partijen die al die maatregelen zo klakkeloos steunden – al dan niet ook besmet door angst – als de dood zijn voor wat er uit zou komen, uit zulke onderzoeken.…….

Ik zei vorige keer al dat ik geen stemadvies wil geven. Maar als we over enkele jaren als slaven van een aantal rijken en beroofd van allerlei vrijheden en met name ons lichamelijke zelfbeschikkingsrecht willen terugkijken op wat we hebben laten gebeuren, moeten we zeker op de regeringspartijen stemmen. Of op de PvdA of GL.

Oftewel, denk tien keer na voordat je dat doet. En als je me niet gelooft, bewaar dan deze blog een paar jaar en lees hem dan nog eens. Ik had je gewaarschuwd. En als je denkt dat het complot denken is, zoek dan eens de informatie over het WEF op en bedenk dat vrijwel alle zogenaamde complottheorieën in 2 jaar zijn uitgekomen. Ze hadden gelijk!

De beste stemwijzer is dan ook het stemgedrag van partijen. Voor mij was dat altijd al wat ik in de gaten hield. Want alle beloftes komen vooral voor verkiezingen. Daarna zijn wij het weer vergeten en doen zij soms compleet andere dingen. Veel politici zeggen op TV of bij een spreekbeurt het een, maar doen het ander als het op stemmen aan komt! 

De premier die mensen in het hele land 2 jaar lang tegen elkaar uitspeelde (en voorloog) zegt nu dat we moeten verbinden, en mensen denken nog dat ie het meent ook!
Alle partijen hebben het nu over de hoge brandstofkosten en de koopkracht op de media, maar als het op stemmen aankomt, doen ze niets. (Of misschien straks 1 dag voor de verkiezingen?).
Dubieuze discussies en beslissingen worden uitgesteld tot na de verkiezingen. 
Zoals ook vorig jaar zijn er versoepelingen in de aanloop naar verkiezingen. Ach ze zijn zo goed voor ons….. (sorry voor het sarcasme, ik vind het zo onbegrijpelijk dat de massa dat niet door heeft.....)

Je ziet hoe ‘slim’ de massa is. Vergeleken met enige weken geleden maken de regeringspartijen forse opgang in de peiling. Het gevolg van wat ik persoonlijk zie als kiezersbedrog, maar de politicus zal het zien als politieke slimmigheid. We zien ook dat er nu wordt 'gestreden' voor de vrijheid van de Oekraïne, maar toen het om onze eigen vrijheid en die van onze kinderen ging bleven de meesten op de bank zitten.

De meeste mensen hebben ook nog niet in de gaten hoe onze vrijheden stap voor stap worden ingeperkt (vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te reizen binnen Europa, vrijheid van informatiekeuze, vrijheid van uitgaan, vrijheid wel of niet te vaccineren, digitale ID, quarantaine bij iets wat minder dan griep is, etc.)
Dat neemt niet weg dat het een goed gevoel kan geven toch iets voor andere mensen te doen, maar het is zo tegenstrijdig met elkaar.

Als je stemgedrag wilt gebruiken om je keuze te maken, kun je deze pagina stemgedrag eens bekijken. Ik heb een flink aantal stemmingen overgenomen die rond corona gebeurd zijn. Je kunt dat eenzijdig noemen, maar de afgelopen 2 jaar gingen vrijwel alleen daarover, en de kiezers bepalen min of meer of het daar de komende jaren ook over blijft gaan, net als die dreiging van ‘Europa’. Door te kijken wat partijen stemden, kun je meer zien waar ze echt staan als het erop aan komt. 

Overigens zijn het maar gemeenteraadsverkiezingen, al kan de uitslag wel een vingerwijzing zijn van de bevolking richting regering. En er zijn natuurlijk partijen die in elk geval niet meegaan met het weggeven van onze persoonlijke integriteit en soevereiniteit, hetgeen ook uit de stemmingen blijkt.
In onze gemeente bekeek ik de stemwijzer en kwam uit op partijen die ik gezien bovenstaande absoluut niet ga kiezen. Zo betrouwbaar is dus een stemwijzer! En de lokale partijen wilden meer camera's en meer BOA's. Voor hulp aan de burger zou dat laatste oké zijn, maar niet voor controle. 

Als het aan mij ligt gaan volgende blogs over verschillende medische onderwerpen die ik wat uitdiep. Waardoor ik met wat positievere informatie kan bezig zijn.
Ik hoop dat het huidige onderwerp niet meer nodig is, al heb je al begrepen dat het twijfelachtig is.  

En intussen wil ik je het volgende meegeven:

Je hersenen zullen zich constant herpakken om de informatie die je erin stopt te volgen. 
Als je voortdurend klaagt, scheldt, excuses zoekt, etc. zullen je hersenen het makkelijker maken om dingen te vinden waarover je je kunt opwinden, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Net zo zullen je hersenen als je steeds zoekt naar mogelijkheden, overvloed, liefde en dingen waar je dankbaar voor bent, het makkelijker maken om die dingen om je heen te vinden.
Het vereist enige oefening, maar na een tijdje is het een heel krachtige manier om je werkelijkheid te 
herscheppen......

Positiviteit trekt positiviteit aan, en negativiteit trekt negativiteit aan. Wees dankbaar, positief, liefdevol, respectvol, begripvol...........en je krijgt het allemaal meer terug! 

Dus ga na deze blog vooral even leuke dingen doen. Spring even wat op en neer, en wees dankbaar voor het feit dat je leeft, dat je ervoor kunt kiezen te lachen, dat je je liefde kunt geven aan anderen. En waar ben je nog meer dankbaar voor?

Het ga je goed. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ja, ik zou het over Marc Overmars kunnen gaan hebben. 

Maar ik moet toegeven dat ik dat niet allemaal gevolgd heb. Hij is een grens overgegaan kennelijk. En vooral een grens van anderen, wat hij nu erkent, maar voor hem was het dus aanvankelijk niet grensoverschrijdend. 

En dat is een beetje het probleem. Dat was het altijd al, maar dat wordt nu steeds erger, omdat enerzijds sommige oude grenzen worden bijgesteld onder invloed van aandacht en omdat anderzijds hele groepen mensen andere normen en waarden hebben dan andere groepen mensen. En pas als de media er aandacht aan schenken of er baat bij hebben, komt het naar buiten. 

Bovendien komt het de media ook wel goed uit nu. Eerst de Voice en nu Overmars maken dat de aandacht even verlegd kan worden en het niet hoeft te gaan over het grensoverschrijdend gedrag van de media zelf.

Want er is zeer veel grensoverschrijdend gedrag.

Afgelopen dagen was er de mini-documentaire van journaliste Sietske Bergsma en kamerlid Gideon van Meijeren. Los van wat je van de laatste vind (al dan niet ook omdat ie lid is van het FvD), de documentaire is schokkend, en de reactie van de GGD daarop nog erger. 

De GGD houdt zich niet aan de wettelijke manier van werken met kinderen tussen 12-16 jaar. Deze groep hoort toestemming van de ouders te hebben voor een vaccin, maar bij wijze van uitzondering kan het ook als de ouders tegen zijn, maar de jongere weloverwogen zwaarwegende argumenten heeft het wel te doen. Dit hoort de arts uit te vragen. En als een jongere twijfelt, moet je die naar huis sturen en er nog eens over na laten denken. Dus niet pushen ('je bent er nu toch') of in de mond leggen dat ie z'n ouders moet voorliegen. 
Bovendien was wat werd verteld over bijwerkingen en de kwaliteit van de vaccins ver bezijden de waarheid. Er was veel meer materiaal dan dit, maar dat wilden ze (nog) niet uitzenden. Vanwege o.a. privacybescherming. De hele werkwijze van de GGD-artsen was een schande voor de GGD, maar de GGD wijst direct terug en steekt niet de hand in eigen boezem. Iets wat ze uiteraard hebben geleerd van de overheid. (Niet teveel nadenken over wat je doet, geen zelfkritiek, maar gewoon doorgaan en doen alsof je neus bloedt - wie doet je wat?).

De kamer zou de plek bij uitstek moeten zijn waar vragen gesteld zouden moeten worden over deze werkwijze. Aan de verantwoordelijke minister, en aan de premier. Maar dinsdag besloot een kamermeerderheid dat ze dat niet nodig vonden. De FvD was erbij vetrokken dus het was niet de aandacht waard. (De complotdenkers van het eerste moment volgens Hugo, die overigens wel in bijna alles gelijk bleken te hebben, en dat nog meer gaan krijgen de komende jaren vrees ik - ik ben overigens geen FvD fan, maar het is wel een van de weinige partijen die echt zien wat er gebeurt over onze ruggen). Waarmee onze kinderen min of meer zijn overgeleverd aan een instantie waarbij prikken, desnoods achter de rug van ouders om om bij de Mac te kunnen gaan 'eten' - met alle gezondheidsnadelen - belangrijker is dan de gezondheid en eerlijke informatie. Ik noem dat grensoverschrijdend. Choquerend. 

Het feit dat wetenschappers niet alleen niet gehoord worden, maar ook nog eens gecensureerd worden als ze wel de waarheid spreken maar niet een die de overheid en autoriteiten willen horen, is grensoverschrijdend.

Journalisten hebben ervoor geleerd om aan waarheidsvinding te doen. Ze horen aan nieuwsgaring te doen, aan hoor en wederhoor om zo een zo objectief mogelijk verhaal te brengen. De afgelopen 2 jaar hebben journalisten van de mainstream media zich absoluut niet zo gedragen - een enkele uitzondering daargelaten. Ze hebben geslikt dat ze een overheidsverhaal moesten blijven herhalen en dat ze zich vooral niet mochten verdiepen in nadelen daarvan. 
Vandaag zag ik dat er half januari al 39.000 doden waren gemeld als bijwerking van de vaccins (in de helft van de Europese landen). En meer dan 1,8 miljoen ernstige bijwerkingen. Dit soort zaken zouden de journalistiek moeten bezig houden en dat zou onderzocht moeten worden. Zeker gezien het feit dat er een onderrapportage van zo'n 30-40x is (dus feitelijk waarschijnlijk meer dan een miljoen doden). Het is op z'n zachtst gezegd raar dat dat niet gebeurt. 

Het feit dat de kranten zich massaal lenen voor staatspropaganda (want hoe moet je het anders noemen) in het 'vrije westen' en hun jas van onderzoeker hebben uitgedaan, mag toch ook zeker grensoverschrijdend genoemd worden lijkt me. 

Ik zag een verhaal van een begrafenisondernemer, iemand die lijken balsemde. Hij gaf aan dat meer dan de helft van de lijken die hij balsemde rare rubberachtige stolsels had, iets wat hij voor de vaccins nog nooit had gezien. Hij had zeker 15 collega's gesproken die hetzelfde hadden geconstateerd, maar hun mond er niet over open durfden te doen.
In hetzelfde vraaggesprek vertelde hij ook over de juf op school, die tegen hem aangaf dat er 4 kinderen waren met myocarditis door de vaccins, maar ook zij gaf aan haar mond er niet over open te doen
En we weten van ziekenhuizen waar verpleegkundigen sporadisch wel uit de school klappen, maar artsen ook hun mond houden.

Onlangs bleek dat een app-opname tussen Duitse artsen aantoonde dat zij geen zin hadden om tijd en energie te steken in het melden van bijwerkingen, óf ze hadden er gewoon geen zin in, óf het koste uren om al (!) die zaken te melden elke week. Weer een ander stak de draak met ernstige bijwerkingen van een patiënt. Dit zijn geen uitzonderingen, dit is zoals het in het algemeen gebeurt. Artsen zijn verblind door BigPharma en zijn hun eed vergeten waardoor ze arts mochten worden. 

Ik meen dat ook dit toch wel grensoverschrijdend is. Sowieso dat mensen die zaken merken die niet kloppen hun mond niet opendoen. Van een juf begrijp ik dat nog, maar artsen zouden meer aan de gemeenschap dan aan zichzelf moeten denken

Het feit dat de sociale media breed censureren, accounts blokkeren, etc. en alleen het eenzijdige verhaal van de autoriteiten willen toestaan, klopt natuurlijk in het geheel niet. 
Opvallend was natuurlijk het verhaal van Spotify en podcast-man Joe Rogan. Vele miljoenen luisteraars per uitzending. Hij vond dat ie eerlijke informatie moest geven, en dus wetenschappers uit verschillende 'kampen' aan het woord moest laten. Niet alleen de overheidsambtenaren, maar ook wetenschappers met een ander geluid. Hoor en wederhoor. 
Daarom wilde Neil Young (ex-protestzanger) zijn muziek van Spotify. En daarna Jodi Mitchel. 
Spotify bleef ogenschijnlijk partij kiezen voor Joe Rogan, en Neil vertrok naar concurrent Amazon. 

Maar Spotify rook onraad, werd bang, en besloot toch ook eisen te gaan stellen aan de inhoud van podcasts. Met als gevolg dat 70 podcasts van Joe Rogan werden verwijderd van Spotify. Spotify behoort nu dus ook bij de social media die dansen naar de pijpen van de autoriteiten. Opvallend detail is dat het platenlabel van Neil Young eigendom is van een van de grootste aandeelhouders ter wereld, die in verband wordt gebracht met de Great Reset - een totale controle door een groepje elite (de grootste aandeelhouders en hun uitvoerende politici) via digitale ID's over de hele wereldbevolking. 
Intussen heeft een niet censurerende partij (Rumble) Joe Rogan een contract aangeboden van 100 miljoen in 4 jaar en mag hij daar al zijn content uploaden. 

Hoewel ik misschien 100 miljoen aan inkomsten ook wel grensoverschrijdend vind, is het feit dat de eerlijke journalistiek van Joe Rogan om beide kanten te laten horen verboden wordt zeer grensoverschrijdend..... 

Al in het begin van het vaccinatieverhaal - eigenlijk al ervoor, toen er nog geen vaccins waren, maar er al werd gezegd dat vaccins de enige uitweg zouden zijn - waren er veel wetenschappers die lieten weten dat dat niet zou gaan gebeuren. Dat vaccins niet de uitweg zouden zijn. Toen ook nog bekend werd welk soort 'vaccin' er ging worden gemaakt en werd gegeven, groeide dat aantal wetenschappers wat waarschuwde, wat opsomde wat de gevolgen zouden zijn. 
Ze werden genegeerd en tot complotdenkers gebombardeerd.

Wat zeiden ze? De vaccins zouden niet voldoende werken. Ze zouden de weerstand eerder doen afnemen dan verbeteren. Er zouden steeds nieuwe nodig zijn. Ze zouden zorgen voor veel meer doden en veel meer mensen met auto-immuunziekten. Ze zouden overbrenging van het virus niet voorkomen. Sterker nog, mensen die gevaccineerd waren zouden meer kans lopen de ziekte te krijgen. En zo nog wat voorspellingen die met name op de lange duur veel meer zieken en doden zouden opleveren.

Vervelend genoeg kregen ze gelijk. De 'complotdenkers' hadden (weer) gelijk. Soms zijn 'complotdenkers' namelijk mensen die 'voelen' en 'weten' (vaak zelfs op basis van diepgaande kennis) dat zaken niet kloppen. Gewoon wetenschappers of gewone mensen die logisch combineren wat ze weten. Sinds de invoering van de vaccins zijn er 40% meer doden en met name op jongere leeftijd dan normaliter toen er geen vaccin was (en mensen voor het eerst met het virus in aanraking waren gekomen!). Het aantal doden door de vaccins (vaak binnen enkele dagen al) is gigantisch, het aantal ernstige bijwerkingen nog veel groter. Uit overheidscijfers (Can/GB) blijkt dat hoe vaker mensen gevaccineerd zijn, hoe kwetsbaarder ze worden - hoe slechter het immuunsysteem is geworden. Waardoor ze ook vatbaarder voor het virus (en zeker de variant ervan) worden. Het aantal mensen waar kanker wordt geconstateerd neemt ook flink toe. Allemaal heeft het te maken met het afweersysteem.

Een overheid die echt zou geven om zijn bevolking had ten eerste al niet toegestaan dat een niet onderzocht (of nauwelijks onderzocht, maar uit die 'nauwelijks' gegevens bleek al dat het niet deugde) medicament werd toegestaan. Zeker niet bij een niet zeer dodelijke ziekte. Want het is een middel wat een genetische code geeft aan onze cellen, een genetische manipulatie dus - iets wat vanaf het begin ook nog is ontkend. Het is geen vaccin zoals we vaccins altijd zagen en maakten. Dit is gewoon gen-therapie, die ook nog eens veel langer in het lichaam doorwerkt dan werd gezegd. Niet eens nieuw, maar alle keren dat het eerder werd gebruikt als vaccin vielen er teveel doden om het toe te staan

Nu ook, maar het maakt kennelijk niet uit. Een paar (honderd) duizend doden meer of minder
Een overheid die echt om zijn bevolking zou geven zou hooguit toestaan dat zo'n middel in nood (en bij een zeer dodelijke ziekte) zou worden gegeven aan de mensen die het meest kwetsbaar waren. Immers, wat hadden die te verliezen: van het virus zouden ze dood kunnen gaan, van dit middel misschien ook. Maar zo'n overheid zou het zeker niet adviseren aan mensen die het niet echt nodig zouden hebben. En al helemaal niet aan kinderen. Ik weet sowieso al dat er verschillende kinderen zijn overleden na de start van de vaccins, een schande gezien het feit dat ze anders nog geleefd zouden hebben. 

Als dat niet grensoverschrijdend is, wat is het dan wel? 

Een overheid die de gezondheid van zijn burgers hoog in het vaandel zou hebben staan, zou haar burgers adviseren om dingen te doen die hen sterker zouden maken, en zeker als al snel uit onderzoek bleek dat bijvoorbeeld een lagere vitamine D spiegel zou leiden tot veel meer IC-opnames en doden. Dan zou je toch adviseren om extra vitamine D te nemen? Net als extra vitamine C, en zink, om maar iets te noemen, en sporten, niet snoepen, voldoende slaap, etc.

En zou het ook niet logisch zijn als zo'n overheid - gezien het feit dat er heel veel mensen doodgingen ondanks intensieve behandelingen - zou toestaan dat artsen middelen zouden inzetten die al lang bekend waren en weinig bijwerkingen lieten zien? Goedkope middelen, met een goede staat van dienst? Zoals Ivermetcine en HCQ. Over beide zijn heel veel onderzoeken bekend. Nog afgelopen dagen bleek dat Ivermetcine preventief gegeven 90% doden minder gaf. En bleek ook opnieuw dat HCQ werkzaam was. Maar eigenlijk was dat allang bekend. Veel artsen hebben ermee gewerkt met veel betere resultaten dan de zogenaamde protocollen die de meeste ziekenhuizen aanhouden. In opdracht van de overheid

In zowel Japan als India kwam de Covid onder controle door Ivermetcine. Het werd in Japan door de hoogste artsen geadviseerd. 

Het feit dat die middelen hier niet mochten worden gegeven, dat alleen veel duurdere medicatie met veel ernstiger bijwerkingen werden toegestaan, dat artsen door de overheid werd verteld wat ze moesten doen en dat hen goede middelen werden verboden, dat werken naar eigen inzicht werd verboden met dreiging van gigantische boetes, is grensoverschrijdend.

De overheid heeft blijk gegeven helemaal niet bezig te zijn met de gezondheid van z'n burgers, heeft blijk gegeven niet bezig te zijn met op wetenschappelijke basis gezondheid bedrijven (daarom zeggen ze het ook zo vaak waarschijnlijk, dat ze 'wetenschap' volgen; als je dat echt zou doen hoef je dat niet telkens te benadrukken). De komende week gaat dat nog duidelijker worden. 

Heel veel landen hebben bijna alle maatregelen afgeschaft. Omdat ze zinloos zijn, de bevolking beperken, discriminerend zijn en bovendien ongelooflijk veel geld kosten. Naast het feit dat ze de economie en middenstand kapot maken. 
Meer dan 750.000 mensen hebben al een petitie getekend in Nederland tegen het CTB. Toch gaan nu de geruchten dat er enige zogenaamde versoepeling zal komen, maar de CTB's blijven. 

Het lijkt er de overheid dus vooral om te gaan dat ze het volk onder controle kunnen houden, kunnen controleren. En stapje voor stapje meer. Volgens de agenda die 'Europa' heeft opgesteld (al dan niet samen met het WEF). Corona was wat dat betreft een ideaal middel om het doel te bereiken. Het is voor de overheid jammer dat deze variant nu juist een einde aan alle paniek maakt. Daarom proberen ze toch nog even door te zetten met beperkingen in de hoop dat er een nieuwe variant opstaat die ze kunnen gebruiken om de riemen verder aan te trekken. Het RIVM zorgt op verzoek van het kabinet wel voor wat sombere grafieken die nergens op slaan - maar ja, 'wetenschap' he - en ze kunnen ons blijven treiteren. 
Om bij een volgende gelegenheid - en die zal zich al dan niet gefabriceerd wel aandienen - een stapje verder te gaan. 

Het heeft niets meer met democratie te maken, niets met een kabinet wat goed voor z'n volk zorgt, niets met de ouderwetse vrijheden die we hadden, en misschien ook wel niets met vrede. Dit is een soort van oorlog van de overheid tegen het volk. Niet tegen een virus, zoals het in het begin leek. Een overheid die er zit en vóór ons zou moeten zijn, die er namens ons zou moeten zitten. Maar nu een agenda uitvoert die tegen ons is, die grotendeels vanuit Europese politici is bedacht. Het is niet ónze regering! Niemand van ons heeft dit gekozen. 

Ik stop ermee, er is teveel grensoverschrijdend gedrag. Er komt geen eind aan. Het wordt zo negatief. 

Hoewel ik geen idee heb hoe we een eind kunnen maken aan de grensoverschrijdende gedragingen van de overheid, vind ik de bereidheid van een steeds groter deel van de mensen om samen met de truckers en/of boeren op te trekken uit protest hartverwarmend. Alleen als we met z'n allen laten weten dat het over moet zijn kan dat iets opleveren. Het feit dat Mark Rutte de komende persconferentie aan Kuipers overlaat kan door de agenda komen, maar het zetelverlies wat voorspellingen laten zien zou wel eens zwaarder kunnen wegen. Als Kuipers, en niet Rutte, wordt gekoppeld aan voortzetten van het CTB is dat voor Rutte gunstiger. 

Er zijn straks gemeenteraadsverkiezingen. Alleen voor verkiezingsuitslagen zijn sommige politici gevoelig. Alle oudere gevestigde partijen hebben de afgelopen periode tegen meer vrijheid gestemd, hebben gestemd voor voortzetting van de noodwet, hebben gestemd tegen het bespreken van het gedrag van de GGD's naar kinderen, hebben gestemd tegen het verbod op boetes of zelfs gevangenisstraf voor het weigeren van vaccins(!)...... daarnaast kun je je afvragen of je zou moeten stemmen voor een partij die heel erg aan Europa hangt. Vanuit Europa komt de pressie voor een digitale ID! 
Denk aan dat soort zaken als je stemt. Op partijen stemmen die meedoen in de lijn van het kabinet is groen licht geven om ermee door te gaan. Het zou goed zijn het stemgedrag van partijen te bekijken voordat je gaat stemmen
Als er ooit een moment was om 100% bewust te stemmen is dat wel nu. En misschien daardoor wel op een partij waar je zeker niet op de automatische piloot op gestemd zou hebben......maar dat is óók bewust zijn. 

Ik wil niet zeggen nu of nooit, maar het zou best eens kunnen dat we al veel te veel achter de feiten aanlopen. Er is al veel op gang gezet wat bijna niet meer te stoppen is. Zonder dat het ons gevraagd is, zonder dat het onderdeel van verkiezingsprogramma's was. Als de overheid op deze manier door kan gaan, zijn er straks niet alleen een digitale ID waardoor alles gekoppeld gaat worden en we compleet onder controle worden gehouden omdat afwijken tot 'bestraffing' leidt. Let wel: afwijking van wat de elite vindt, niet wat het volk vindt! Maar zijn er ook meerdere (experimentele?) vaccins verplicht per jaar om onder controle te blijven. En onze echte vrijheid - ook al is die altijd beperkt en zit die vooral in ons hoofd - zullen we voor de rest van ons aardse leven kwijt zijn met zo'n digitale ID. Net als de democratie dan geschiedenis is......

Grensoverschrijdend. Jazeker. 

Nu doorslapen is vrijwel zeker wakker worden in 1984, of nog slechter.........de truckers hebben dat door, de boeren ook, maar de gemiddelde burger? Zeker niet als alleen mainstream media wordt gekeken. Dat bleek bij de demonstratie in Rotterdam waar veel mensen niet eens wisten dat er duizenden truckers in Ottawa stonden.....dat er truckers-konvooien in Nederland en Europa aan het warmdraaien waren. 
Veel mensen die ik spreek hebben geen idee van de alternatieve media als Blckbx, CaféWeltschmerz, Rumble, Bitchute, De Nieuwe Wereld, om er maar een paar te noemen. En natuurlijk Telegram als ongecensureerd alternatief voor WhatsApp. 

Het enge is dat zolang er niemand dood neervalt naast mensen, en zolang ze zelf niet direct censuur ervaren, ze neigen te ontkennen dat het er is. Mensen willen hun ideale beeld van het leven niet laten verstoren. "Ik heb toch zeker nergens last van"? En dan koop je inderdaad je vrijheid door een prik te nemen waarbij je niet beseft dat je eigenlijk juist je vrijheid inlevert.... dan ga je in de rij staan om op basis van een onzintest een groen vinkje te krijgen zodat je op het terras mag gaan zitten, of naar de film mag. Met een gevoel van 'hoi, hoi', terwijl je dus daarmee je vrijheid eigenlijk inlevert of verkoopt.....

Grensoverschrijdend en choquerend. Helaas. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn