Blog Algemeen

Het is een beetje een rare wereld. Of misschien was dat altijd al zo, en valt het nu meer op.

Ik realiseer me steeds meer dat het deels komt door het verschil in ontwikkeling tussen de verschillende zielen/mensen op deze aarde. En ik bedoel nu minder de intelligente dan de spirituele ontwikkeling. Hoe meer wij mensen ons spiritueel ontwikkelen (door de tijd als ziel), hoe meer we in staat zijn meer te zien dan alleen de materiele (overlevings)kant van de wereld. We worden ons steeds meer bewust van alles om ons heen, steeds meer ook van onszelf en steeds meer ook worden we ons bewust dat we ons dat bewust zijn.

Het zijn stadia die maken dat we – mits we de positieve kant ‘kiezen’ – beter in staat zijn zaken als balans, vrede, rust en liefde te ervaren, er dankbaar voor te zijn, en te handhaven. Het maakt dat we meer en meer niet alleen voor onszelf op de wereld zijn, maar ook voor anderen. Dat we anderen willen helpen te groeien, te ontwikkelen. En daarin bescheiden, en niet zelfzuchtig, zijn.

Los van waar ikzelf sta – dat is niet aan mij om te bepalen – moet ik denken aan de manier waarop ik huisarts wilde zijn. Ik wilde mensen vooral helpen zichzelf te helpen. Mijn spreekuren liepen vaak uit omdat ik veel uitleg wilde geven, zodat mensen begrepen wat er aan de hand was, wat ze zelf konden doen, hoe ze het de volgende keer konden voorkomen. Het liefst zonder recept te hoeven geven, maar wel de weg naar de oplossing.
En ja, daar kon ik soms wel moe van worden, maar het gaf ook veel voldoening als mensen het begrepen bleken te hebben. En ook daar merkte ik grote verschillen tussen mensen, wat ik toen nog niet linkte aan een spirituele ontwikkeling.

Maar goed, alle zielen zijn dus bezig zichzelf te ontwikkelen naar een hoger niveau van bewustzijn, en iedereen (elke ziel) zit daarbij op een ander stukje van de weg. Sommige dicht bijeen, andere ver uiteen. Sommige beginnen net, andere zijn al ver.

En dat is wat we nu ook in de wereld zien waarin een helemaal niet zo dodelijk virus een enorme chaos heeft veroorzaakt en nu het grootste medisch experiment ooit op de mens wordt losgelaten alsof het een ‘must’ is om eraan mee te doen.

Los van wat ik verder zie dat er is, zijn dit gewoon feiten.

Om een idee te geven over de verschillen in ontwikkelingen qua bewustzijn:
De mensen die demonstreren tegen de maatregelen zijn in de ogen van de een onze helden, mensen die opkomen voor ons belang, voor onze gezondheid en voor onze vrijheid. Het ingrijpen van de overheid is veel te agressief en overdadig.
In de ogen van anderen zijn het ‘wappies’, ‘idioten’, ‘gestoorden’ (omdat ze niet begrijpen dat al die maatregelen ‘nodig zijn’). Het ingrijpen kan niet hard genoeg zijn.

En binnen die twee uitersten heb je dan nog een serie gradaties, mensen die op het ene punt bewuster zijn dan op het andere. Het maakt dat je met iemand kunt praten, het gevoel kunt hebben dat je op één golflengte zit, en even later liggen de meningen ver uit elkaar… Zoals dat met kennissen of familie zomaar kan gebeuren.

Maar deels wordt dit naast de individuele ontwikkeling ook veroorzaakt door de informatie die we krijgen. Daar komt de titel enigszins vandaan. Als je een computer hebt met een beperkt aantal programma’s, kun je er lang niet zoveel mee als wanneer je alle mogelijke programma’s hebt.

In potentie leven we in een wereld waarin we – zeker via internet – met iedereen verbonden zouden kunnen zijn, alle mogelijke informatie zouden kunnen vinden. En het woord ‘nieuws’ doet denken dat we via ‘het nieuws’ op de hoogte zouden worden gehouden van alle ins en outs rond onderwerpen.
Maar de machine hapert, de computer heeft te weinig programma’s. ‘We’ horen het laatste jaar meer niet dan wel. En met ‘we’ bedoel ik de wat minder bewuste mensen die zich tevredenstellen met wat de overheid en de media zeggen.

Want iedereen die iets meer z’n best doet om informatie te verkrijgen, kan informatie genoeg vinden die in tegenspraak is met wat het nieuws vertelt. Die aanvult wat het nieuws (niet) vertelt. Of je kan een genuanceerd verhaal vinden waarom bepaalde maatregelen wel of niet nuttig zijn.

Het nieuws via de media zorgt vooral voor angst en gedweeheid (bijna apathie), waarop Rutte destijds heel slim insprong door de lockdown ‘intelligent’ te noemen. Want daardoor dacht iedereen die zich eraan hield dat ze intelligent waren. 

Maar in feite horen we meer niet dan wel via de media.

We horen bijvoorbeeld niet dat er nog steeds geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes iets uithalen, maar intussen loopt wel iedereen in de winkels met die dingen voor en zien we van elkaar geen gelaatsuitdrukkingen meer, behalve de zelden lachende of vriendelijke ogen. Mensen lijken ook chagrijniger te worden.

Er is niet uitgelegd dat de 1,5 meter was om de druppeltjes met mogelijk virus te voorkomen, waardoor bij het dragen van mondkapjes de 1,5 meter afstand dus in feite onzin is. Toch lopen mensen zelfs met mondkapjes met grote bogen om elkaar heen of zijn boos als de ander de 1,5 meter niet aanhoudt. 

We horen niet dat kinderen geen enkel gevaar lopen bij dit virus, terwijl dat het des te riskanter en dubieuzer maakt om ze dan te vaccineren met een vaccin wat totaal niet op lange termijneffecten getest is. De media zouden ervoor moeten staan de kinderen te beschermen, maar in plaats daarvan berichten ze over de industrie (diezelfde industrie van list en bedrog) die nu vaccins op kinderen test…..alsof dat een volgende stap in de oplossing is…..oh wee, als je niet meedoet….. 

We horen niet dat er diverse experts zijn die vertellen dat het dragen van mondkapjes heel ongezond kan zijn, dat er 3 miljoen per minuut van gebruikt worden wereldwijd wat een enorme verergering van de ‘plastic soep’ geeft aangezien een groot deel ervan in het milieu (en de oceanen) belandt en vele ervan veel plasticdeeltjes bevatten.

We horen niet dat er al 5300 doden zijn gemeld als bijwerkingen van de vaccinaties in Europa. En zo’n 135.000 serieuze bijwerkingen. Gemeld door het Europese medische agentschap wat ook vond en vindt dat de klontering van de AstraZ vaccins niet bewezen kan worden, of dat de doden erdoor niet opwegen tegen het belang van de vaccinaties (die loze belofte van ‘normaal’) Die informatie wordt onthouden aan de mensen die niet actief zelf informatie zoeken of ontvangen. 

Maar even voor de duidelijkheid: als ik met mijn fiets door een lading glas rijdt, en even later een lekke band heb, is het lastig te bewijzen dat het komt door dat glas als er niet nog een glassplinter in mijn band zit. Maar is er iemand die eraan zou twijfelen? 

Waarom is 1 en 1 ineens geen twee meer? Het zou de media sieren als ze daarop zouden springen, het naadje van de kous zouden zoeken en ons goed zouden voorlichten, maar kennelijk is dat dus de taak niet meer van de media. 

Zo is het kennelijk ook niet hun taak om ons te vertellen dat er tienduizenden artsen zijn (Europees maar ook wereldwijd) die proberen hun stem te laten horen omdat ze het niet eens zijn met maatregelen of met de vaccins. Maar deze duizenden artsen worden in tegenstelling tot het handjevol 'nieuwe medische BN'ers' verstomd. 

En het is niet hun taak om ons te vertellen dat de belangrijkste kritische artsen wereldwijd – die voor duizenden mensen een betere gezondheid betekenden – van de social media zijn verwijderd, of dat hun video’s van Youtube zijn verwijderd. Zelfs als ze getallen noemden die de WHO of het RIVM gaf, of dingen die onze premier zei.

Het is kennelijk ook niet hun taak om te laten zien dat het RIVM het continu mis heeft met de voorspellingen en modellen. Dat ze steeds van het slechtste uitgaan en op basis daarvan de maatregelen ‘afdwingen’ van ondeskundige politici. We zitten nu in een situatie die beter is dan de beste voorspelling waarbij dan alle versoepelingen achterwege zouden zijn gebleven, inclusief dichte scholen. Dat zou toch te denken moeten geven, maar misschien is dat juist wat we niet mogen doen. Denken dus.

Dat is overigens ook het gevolg van die defecte machine van nieuwsmeldingen. Mensen die niet verder gaan dan de media krijgen een verwrongen beeld van de werkelijkheid, maar leven zo in die angst-wereld, dat ze niet eens geloven of zelfs maar horen wat er aan andere informatie komt.

Ik noemde afgelopen week in een gesprekje over corona de 5000 doden die ik eerder noemde, en had verwacht dat in elk geval iemand zou vragen hoe ik daar aan kwam. Er was geen enkele reactie en direct ging het over wie wanneer een afspraak voor de vaccins had………want ‘dan pas voelen ze zich veilig’. Overigens ging even later de kerkklok en kwam er een opmerking 'daar is weer een C-dode', daarbij voorbijgaand aan het feit dat er dagelijks gemiddeld 460 mensen sterven, waarvan op dit moment 'maar' 31 aan covid (misschien). 

Het is alsof de angst mensen in een koker plaatst waarbij maar één richting mogelijk is en alle informatie die van buitenaf komt niet doordringt. En de media zijn de rugwind in die koker (en de koker zelf)……..het enige computerprogramma wat werkt is door die koker lopen….. en de worst die voorgehouden wordt is een fakeworst: ‘het vaccin is de oplossing van alles’.

Zoals ik al zei, het is een rare wereld..........maar gelukkig nadert de zomer, met minder kans op ziekte, meer kans op mooi weer, en meer mogelijkheden dingen buitenshuis te doen. En dus ook de broodnodige verstrooiing en afleiding. Misschien verruimt dat de wereld een beetje. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ben je gezond als je een serie medicijnen slikt maar wel kunt sporten?

Is geneeskunde echt geneeskunde als het niet in staat is ook maar enige chronische ziekte te genezen?

Is nieuws echt nieuws als het alle informatie binnen een bepaald terrein laat horen en de rest uitfiltert?

Is vrijheid van meningsuiting echt vrijheid van meningsuiting als ‘de overheid’ bepaalt wat je wel en niet mag zeggen?

Zoals ik al zei, het ligt aan de definitie.

Tegenwoordig (al decennia, maar steeds ingrijpender en meer van hogerhand gesteund) wordt alles wat niet ‘regulier’ is al snel kwakzalverij genoemd. Maar iedereen die mijn blog leest, weet dat ik mezelf vaak een kwakzalver vond toen ik huisarts was.

Voor mij is de definitie van kwakzalverij je daden uitvoeren als ‘geneeskunde’ terwijl je weet (of zou kunnen weten) dat dat niet zo is. Doen alsof je anderen geneest, terwijl dat niet zo is.

Voor mij was een groot deel van het geneeskundig handelen kwakzalverij omdat ik het chronisch voorschrijven van medicatie zonder te genezen geen genezen vond. En mensen middelen geven terwijl je weet dat ze zonder die middelen ook zouden herstellen, vond ik ook geen geneeskunde. 

Was alles wat ik deed kwakzalverij? Nee, natuurlijk niet. Het meest dierbaar waren de goede gesprekken, de aandacht voor mensen, de stervensbegeleiding, het geruststellen als dat op z’n plaats was. Maar ook slecht nieuws hoorde erbij. En af en toe kon ik bij een acute ziekte iets corrigerend optreden, of de pijn verminderen tot het voorbij was.
Ik heb vele mooie herinneringen, aan situaties, aan mensen, aan discussies met collega’s, aan ‘lastige’ patiënten, aan prachtige patiënten, aan goede gesprekken met patiënten, maar ook aan mini-ruzietjes omdat ik niet alles accepteerde. Noch van de patiënten noch van specialisten die ‘mijn’ patiënten behandelden.

Zoals ook nu nog ben ik redelijk makkelijk, maar ik heb grenzen. En als je daar overheen gaat, dan reageer ik. Zo simpel is het. Ik kon me altijd goed aanpassen, wat vaak nuttig was, maar ook daar gold: tot een bepaalde grens. 'Vervelend' is het een beetje dat ik meen me te moeten bemoeien met zaken de de echte geneeskunde geen goed doen, die ten koste gaan van de volksgezondheid. Ik voel me schuldig als ik dat niet doe. 

Aanvankelijk zag ik al mijn handelen natuurlijk niet als kwakzalverij. Zou ook wel sneu zijn geweest na al die jaren studie. Ik begon het zo te zien toen ik gefrustreerd raakte door de waarheid te zien van het (on)vermogen te genezen. Ik had geleerd dat ‘onze’ geneeskunde de allerbeste was, dat al het ‘alternatieve’ onzin (of kwakzalverij) was.

Maar ik begon te zien dat al die poeha over ‘genezing’ een dekmantel was van het onvermogen te genezen. Door genezen te definiëren als ‘klachten wegwerken met pillen’ was het geneeskunde. Maar met echt genezen had het niets te maken.

Mijn inzicht werd helaas (omdat ik nog jaren moest doormodderen als huisarts gezien de investeringen en schulden) sterker toen ik ging proeven aan die alternatieven.

Ik merkte dat kinderen sterker werden en gezonder werden als ik het juiste homeopathische middel gaf. Ook als ze al jaren aan het kwakkelen waren. Maar ook bij volwassenen zag ik dat. Met de goede homeopathische middelen konden ze minder medicatie gaan slikken of zelfs helemaal stoppen. En wat vooral opviel: mensen werden sterker, krachtiger. Ze werden energieker, kregen meer levensenergie. Iets wat ik met onschuldige reguliere middelen nooit had gezien.  

Later zag ik ook krachtige verbeteringen door de juiste orthomoleculaire middelen (vitamines, mineralen, plantenextracten). Of door combinaties (integratie)  van de mogelijkheden.

Terwijl ik het gevoel had dat ik mensen met de reguliere middelen vaak verzwakte omdat ze bleven hangen in een chronische kwaal, of op z’n minst chronisch ziek liet zijn waarbij ik de klachten iets kon verlichten met de reguliere medicatie, konden ze via de ‘alternatieve’ aanpak sterker en gezonder worden.

Als je dat weet en toch die reguliere geneeswijze toepast, wat ben je dan op dat moment? 

Dat was mijn dilemma, wat met de jaren sterker werd naarmate ik meer kennis verwierf van de ‘alternatieven’.

Als ik nu – met de kennis die ik heb opgedaan (of het nu gaat over homeopathie, kinesiologie, orthomoleculaire kennis, fytotherapie, aromatherapie, NEI, NLP, acupressuur, etc.) – kijk naar de huidige wereld rond COVID-19, dan huilt mijn hart.

Ik zie hoe onder het mom van het bevorderen van gezondheid gepust wordt om dingen te doen die niet gezond zijn.  Maar ik hoor en lees ook vele artsen die het er niet mee eens zijn, maar of genegeerd worden (of zelfs gecensureerd) of zich niet mogen uitspreken op straffe van baanverlies. (“Ik kan niet meer dan dit zeggen, maar ik heb er zo mijn mening over”). 

Juist in deze situatie had de ‘alternatieve’ geneeskunde een geweldig verschil kunnen maken. Niet op de IC, dat is het gebied van de reguliere geneeskunde, net als chirurgie dat is, maar wel als het gaat om het versterken van de weerstand, van de ‘vital force’, de levenskracht. Preventief ook.

En of dat dan met homeopathie, met kinesiologie, met vitamines en mineralen, met een van de andere mogelijkheden of met een combi zou gebeuren, zal me een worst zijn. Ik noem het ook liever complementaire geneeskunde, omdat het iets toevoegt, omdat het geïntegreerd zou kunnen worden. Het hoeft niet altijd óf dit óf dat te zijn. 

Maar de definitie van wat geneeskunde is, wordt tegenwoordig in het geheel bepaald door de WHO, het ‘onafhankelijke’ instituut (maar gesponsord BigPharma en Gates). Zo zijn de afgelopen jaren de definities van pandemie en haardimmuniteit veranderd, waardoor we nu een pandemie hebben (met zelfs volgens van Dissel eenzelfde sterftecijfer als bij een stevige griep – in antwoord op een vraag van Van Haga), en de haardimmuniteit ineens alleen nog via vaccins zou kunnen worden verkregen.

En ook de definitie van nieuws is veranderd. Voorheen was er ‘nieuws’, en daar kon je het mee eens zijn of niet. Tegenwoordig (pas sinds de ‘pandemie’ begon) is er nieuws wat nieuws mag heten en nieuws wat niet goed uitkomt. Dat laatste heet dan fakenieuws en wordt als zodanig betiteld of weggewerkt. Een beetje zoals de reguliere geneeskunde dat ook met symptomen doet.

En net zoals dat laatste betekent dat mensen ziek blijven (of chronisch ziek worden) en de symptomen steeds op een andere manier opduiken, zal het met het nieuws ook gebeuren. Althans, dat hoop ik. Als het niet zo is, dan geraken we in een digitale dictatuur. We zijn al hard op weg, maar ik vertrouw op positieve krachten die dat beletten.

Er is weinig alternatief nieuws, ik noemde eerder al wat opties via You Tube kanalen. Maar ook daar zijn inmiddels uitzendingen gewoon offline gehaald omdat er dingen werden gezegd waarvan men niet wilde dat u en ik ze zouden horen. Blckbx heeft nu besloten een eigen nieuwskanaal te gaan verzorgen buiten You Tube, zodat ze de waarheid kunnen blijven vertegenwoordigen via interviews. De Amerikaan Del Bigtree heeft hetzelfde gedaan met ‘HighWire’, omdat ook hij van You Tube werd verbannen met zijn zoeken naar de waarheid. Zijn uitzendingen kun je nu zien via z'n website, of de opname erna. 

Waarheid is dus ook zo’n woord geworden wat wordt bepaald door de definitie. Alleen was het voorheen zo dat iedereen z’n eigen waarheid had, gedestilleerd uit vele meningen en nieuwsbronnen. Het laatste jaar is het zo dat er een officiële waarheid bestaat (bepaald door de wereldelite) en daarnaast dus een zogenaamde fake-waarheid. Wat 'fake' is, wordt bepaald door diezelfde elite. En in de maatschappij zien we dat de massa de ‘officiële waarheid’ omarmt (bij gebrek aan beter weten), en dat je voorzichtig moet zijn met je mening te ventileren als ie afwijkt van deze officiële waarheid. Het bijzondere is dat diezelfde massa schande spreekt van China, maar waar is het echte verschil nog? 

Het is eng hoe definities snel kunnen veranderen, hoe meningen en invloeden snel kunnen veranderen, hoe de massa snel verandert. Het is eng hoe een elite in staat is wereldwijd mensen tot slaaf te maken in plaats van zelfstandig denkende mensen.

Ik hou van vastigheid, van duidelijkheid, van waarheid, van orde. Dat zit ook ingebakken in mijn numerologie. Maar wel als die klopt met mijn hart, mijn interne gevoel en intuïtie. En de laatste 3 worden behoorlijk onder druk gezet. 

Gelukkig ben ik ervan overtuigd dat er nog grotere krachten zijn, dat moeder natuur en/of het universum aan onze kant staan. Het is gebleken dat we met veel positieve energie (gedachten, gevoelens) het energieveld van de aarde kunnen verbeteren, en dat dat op alle mogelijke zaken inclusief gezondheid een positief effect heeft. 

En stilletjes hoop ik dat er genoeg mensen wakker worden voordat we allen worden opgeslokt door een dictatoriaal systeem waarin we helemaal niets meer te vertellen hebben. Er is genoeg liefde en er zijn heel veel mensen die positieve energie sturen tijdens hun meditaties en gedachten naar de wereld, de mensheid en de natuur.

Hoe meer we met positieve zaken bezig zijn, hoe krachtiger we ons maken. Maar ook hier geldt weer wat is de definitie van ‘positief’? – er wordt gesuggereerd dat het bezig zijn met vaccinaties en het krijgen van vaccins positief is. Maar is dat zo? Voor wie?

En weer ligt het dus aan de definitie………..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

5. De Partij

Hoe het in het boek zat weet ik niet precies, maar in onze huidige maatschappij is er niet zoiets als De Partij.

Maar als je kijkt naar wie de macht heeft, wie grote invloed heeft op de verschillende touwtjes, dan zijn er wel een paar aan te wijzen. En als je de invloed van die personen en instanties ziet en begrijpt, is het niet onlogisch tot de conclusie te komen dat we behoorlijk worden gemanipuleerd, dat we marionetten zijn, en dat al die Big Brothers ook marionetten zijn aan de touwtjes van die personen en instanties. Ik zal er een aantal langslopen.

Google. Over Google hoef ik het niet te hebben. Ik noemde al een aantal zaken. De macht is vele malen groter dan we denken. Op vele manieren en op vele fronten is Google in staat in te spelen op onze behoeften en wensen enerzijds en is het in staat ons te beïnvloeden anderszins. Veel meer nog dan we denken, want wij denken dat we zelf bij een site uitkomen als we iets zoeken, maar het is vooral Google die ons ernaar leidt, met voorkeuren zoals het Google uitkomt.

Amazon. Onlangs bleek dat Amazon voor 40% bepaalt wat er op internet gebeurt. Voor ons minder denkbaar omdat hier Bol nog het meest verkoopt, en Amazon niet zoveel voet aan de grond heeft, maar in Amerika is Amazon de grootste. Als internetwinkel, maar ook voor de boeken, films, etc. En Amazon censureert, verkoopt boeken niet omdat de inhoud hen niet bevalt. Maar ze doen nog veel meer op het gebied van internet. De baas is een van de rijkste personen ter wereld, hij doet aan stuivertje verwisselen met de volgende twee mensen:

Elon Musk. Is politiek misschien niet zo actief, maar via zijn bedrijven (Tesla, Space X, voorheen PayPal) zet hij zich in the picture. Door zijn tweets en acties weet hij regelmatig de financiële wereld fors te beïnvloeden. Onlangs steeg de bitcoin met tientallen procenten (=10.000den euro), nadat hij 1,5 miljard erin had gepompt en zei dat hij de bitcoin als betaalmiddel zou gaan accepteren in de toekomst (uiteraard heeft hij zelf ook bitcoins!). Een gigantische invloed van 1 persoon op de financiële wereld, en de eigen portemonnee.

En natuurlijk Bill Gates. Ook uit dat technische wereldje afkomstig. De Nerd achter Microsoft. Ook toen was controle over zo’n beetje alles voor hem al belangrijk. Hij schijnt virusprotectie te hebben verkocht door virussen te creëren. Maar dat was in zijn tijd voor Microsoft. Nu is hij met andere dingen bezig. Sommigen denken dat het filantropie is. Maar dan toch wel een bijzondere, namelijk filantropie waarvan vooral hijzelf beter wordt. Als hij een deel van wat hij ‘filantropisch’ schenkt aan farmaceutische bedrijven (waar hij aandelen in heeft, en winst mee behaalt) zou inzetten voor de hongersnood, zou er geen hongersnood meer zijn.
Maar nu sponsort hij farmaceutische bedrijven en vooral de vaccinindustrie. Hij geeft grote bedragen aan de WHO, en heeft een grote vinger in de pap als het gaat om Monsanto, de genetische manipulatie en kankerverwekkende onkruidbestrijding. Hij schijnt de grootste bezitter te zijn van landbouwgrond in de wereld. En jij mag raden wat daarop gebeurt. Hij is een groot pleitbezorger van alle mogelijk vaccins, hoe meer hoe beter. Er is nog meer, maar het gaat om het geheel, niet om deze persoon in het bijzonder.

De WHO. Alle landen hebben zich verplicht de WHO te volgen in al hun advies. Op zich logisch als de WHO een totaal onafhankelijk instituut zou zijn, maar er komen grote giften van de farmaceutische industrie en Bill Gates doneerde vorig jaar maal liefst 400 miljoen, net zoveel als de grootste geldschieter Amerika voor ze zich onder Trump afkeerden van de WHO. Kortom, de financiële invloed van instanties die vaccins aanmoedigen en propageren is geweldig. Daarnaast bleek op een symposium over veiligheid 14 maanden geleden dat de WHO liegt over veiligheid, effectiviteit en onderzoek van vaccins. Bovendien hebben ze de laatste maanden een rare switch gemaakt en daarmee gebroken met wat wetenschappelijk vaststond. Quarantaine had geen enkele zin zeiden ze na bijna 100 jaar onderzoek en ervaring (en Ebola, MERS, etc.), maar plotsklaps propageren ze quarantaine en strenge lockdowns. Dat laatste raadden ze later weer af, maar zonder enige kracht. Lockdowns, die zoals het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe laat zien eerder averechts dan positief werken. En ook werd tot onlangs gezegd dat de belangrijkste haardimmuniteit werd verkregen door de door het virus verkregen immuniteit, en eensklaps kan het vrijwel alleen door vaccinaties………. De WHO heeft dus een wereldwijde gigantische macht en lijkt de objectieve waarheid (voor zover die nog bestaat) in steeds grotere mate aan de laars te lappen.

De Wereldbank. Ik ben niet zo in thuis in die materie, dus zal er kort over zijn. Deze Wereldbank bepaalt in grote lijnen beleid op financieel terrein, en heeft zo grote invloed. De Wereldbank vermeld in haar stukken dat ergens rond maart 2025 (!) het eind van het corona-tijdperk is………..

De pers, de media. Er zijn in feite wereldwijd maar 3 grote persbureaus die gebruikt worden door de (westerse) media. Niets voor niets lezen we bij sommige berichten in diverse media letterlijk dezelfde tekst. Deze persbureaus bepalen wat wij wel en niet te horen en zien krijgen, of beter gezegd: wat de media wel en niet te horen en zien krijgen zodat ze het kunnen doorgeven. Het hoeft geen betoog dat op die manier al ons nieuws behoorlijk gekleurd wordt en dat de onderwerpen en de mening over die onderwerpen ook behoorlijk gekleurd kan worden. Bedenk dan ook nog dat de media overleven dankzij de reclame-inkomsten van de grote industrieën, waarvan de farmaceutische de grootste is……

De farmaceutische industrie (inclusief vaccinindustrie en kankerindustrie). In deze bedrijfstak gaan vele miljarden om, bedragen zo groot dat we ons die niet eens kunnen voorstellen. Alleen al aan marketing worden miljarden besteedt, en aan lobbyen in de politiek, net als miljarden worden betaald aan boetes vanwege crimineel gedrag. De winsten zijn nog vele malen hoger, maar kunnen daar alleen blijven als ze hun macht weten te houden. Deze industrie gaat over lijken om de winsten veilig te stellen, en heeft het geld om ongeveer alles naar de hand te zetten. In hoeverre ze dat doen kan ik niet vaststellen, maar dat hun vinger in de pap zit is wel duidelijk.

Tenslotte het Wereld Economisch Forum, wat wel eens een soort verbinding zou kunnen zijn van al deze spelers. Eens per jaar komt dit bijeen – veel regeringsleiders, de rijksten ter aarden en de belangrijkste industriële kopstukken – om de toekomst te plannen met allerlei toespraken en voorstellen. In het draaiboek van dit forum stond bijvoorbeeld al een hele planning rond corona voor het er was.
Opzet onder andere is om steeds meer alles digitaal onder controle te krijgen. Het liefst van iedereen op elk moment weten wat ze doen en waar ze het doen. Verder een totale controle op (verplichte) vaccinaties wereldwijd. De macht steeds meer wereldwijd in plaats van in alle verschillende landen…….

Er zijn dus een aantal hele grote krachten in de wereld die op verschillende niveaus en plekken met elkaar afspraken maken over hoe het met het ‘volk’ moet. Hoe ze het beste de controle kunnen krijgen, hoe ze het beste wereldwijd zaken kunnen uitrollen, etc. 

Overigens is na de simulatie van een corona-epidemie eind 2019 door verschillende van deze partijen afgesproken dat alles wat de mening van de gevestigde orde zou bekritiseren zoveel mogelijk zou worden weggewerkt en gecensureerd. Inclusief alternatieve geneeswijzen, kritiek op vaccinatie, aanprijzen van vitamines en mineralen, en kritiek op de aanpak van de pandemie. Vandaar dat er zo’n breed offensief is tegen alle kritiek, via internet, via providers, via de media, vanuit regeringen,  etc.

Tot voor kort wilde ik van al deze zaken niets weten, ik ervoer het voor mezelf als een vorm van complotdenken. Of eigenlijk wilde ik het meer niet weten omdat ik me niet kon voorstellen dat mensen dat zouden willen, zoveel macht. Of dat er mensen zijn die dat überhaupt willen. Waarom? Maar is het niet zo dat bedrijven vaak complotten sluiten om hun producten op prijs te houden? Is het niet zo dat de farmaceutische industrie niet te beroerd is data te vervalsen of zelfs aandoeningen te bedenken om producten te verkopen? Of bedrijfjes op te kopen met werkzame anti-kanker medicatie om daarna de prijzen een veelvoud te maken van daarvoor? Dat alles doen ze om meer macht te krijgen, om er beter van te worden te koste van anderen.

Dat ontkennen maakt dat we ons als weerloze individuen opstellen, het al te stevig uitdragen maakt dat we als complotdenker worden gezien. Een grappige paradox dus. Of we zijn te passief, of we worden niet serieus genomen omdat we te duidelijk zijn.

Er zijn het afgelopen jaar dingen gebeurd die in een eerder tijdperk niet mogelijk waren. De digitale wereld heeft daarbij een grote rol gespeeld, net als de ‘macht’ van de WHO die overigens ook een tiental jaren geleden de definitie van pandemie had veranderd zodat nu ongeveer alles een pandemie kan heten.

Hoe we ook wenden of keren, en welke invloed er ook is geweest, het afgelopen jaar heeft de wereld op z’n kop gezet. En hoewel er wereldwijd niemand meer is gestorven dan in andere jaren, heeft Covid daarvoor gezorgd. Of liever de invloed van een aantal instanties op het gedrag van ongeveer alle landen in de wereld. Het gevolg is dat er naar de toekomst grote veranderingen in gang zijn gezet. Natuurlijk hoop ik ook goede, maar de belachelijke houding ten opzichte van virussen en bacteriën maakt dat we voortaan bij elk virus idiote maatregelen gaan nemen en de financiële consequenties van al die lockdowns zullen ons nog vele jaren achtervolgen, en niet op een goede manier. Door de schulden zijn niet zozeer wij alsook de regeringen speelbal geworden van de grote financiële instellingen.

We gaan zien wat dat gaat betekenen, maar de macht van de bovengenoemde instanties is er zeker niet minder om geworden. Net zoals de heren Bezos (Amazon), Gates en Musk hun kapitaal vele tientallen procenten hebben zien stijgen het afgelopen jaar. Door onze ellende en hun slimme beleggingen en investeringen………

1984, daar ging het om, lijkt nog steeds een raar boek, maar als je goed kijkt en niet je ogen sluit voor dingen die je liever niet wilt weten, is het veel dichterbij dan we denken.

Anderzijds blijf ik ook nu geloven in de goedheid van de mens en de goedheid van een grotere macht dan de hebberige mens. De voorspellingen van zowel de astrologie als de numerologie wijzen erop dat we met elkaar een menselijke maatschappij tegemoet gaan met meer aandacht voor de menselijke warmte, de duurzaamheid, de natuur en minder voor geld, prestatie, macht en overheersing.

Ik geloof graag in die voorspellingen………..

Einde.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Onlangs kochten we voor onze tuin, waarin sedert enige jaren een stukje moestuin telkens iets groter wordt (eerst ten koste van stenen, nu ten koste van gras), bij een zorgboerderij in Den Ilp een aantal zakken biologische compost en potgrond.
Dit is biologische compost en potgrond van een firma die dit speciaal maakt en composteert op een biologische en natuurlijke manier met natuurlijke materialen. Kwalitatief beter dan wat we in een tuincentrum kopen (als dat al kan momenteel).

Maar op zich gaat het niet om deze producten, ik schrijf dit omdat de vrouw waar ik het haalde niet alleen de zorgboerderij heeft en deze producten doorverkoopt, maar bovendien een voedseltuin/bos (op veengrond, heel lastig) aan het maken is.

Het idee daarvan is, dat je allerlei eetbare producten (bewust) door elkaar hebt staan, zodat ze elkaar versterken, en dan met name meerjarige planten, struiken en bomen. Of kruiden die zichzelf weer uitzaaien. Zo’n project neemt uiteraard vele jaren voordat je een ‘bos’ hebt, maar het is prachtig werk. En zeker op die plek moet je ook uitproberen op welk stuk grond welke planten/struiken/fruit het wel/niet doen.

Ons mini-moestuintje begonnen we ook al te midden van allerlei fruitboompjes en fruitstruiken in onze eigen tuin. In het begin maakten we keurige rijtjes met alleen een groente per rijtje. Vorig jaar zijn we begonnen met bewust dingen door elkaar te zetten, en ook begonnen met verschillende niveaus te werken. Ik heb een paar druivenplanten extra geplant om nog meer druivensap te kunnen maken op het eind van het seizoen en bessen langs draden geleid zodat ze op verschillende hoogtes groeien. En aardbeien in stapelbare (en hang-) bakken.

Ui/prei/bieslook en aardbeien kunnen bijvoorbeeld prima door elkaar en beschermen elkaar ook.  Ze verbeteren elkaar dus. En zo zijn er vele voorbeelden.

De fruitboompjes en struiken zijn we op een gegeven moment gaan kopen omdat we bedachten dat als we dan toch boompjes hadden, we net zo goed konden kiezen voor iets eetbaars, voor lekkere boompjes en struiken.

En toen we ons realiseerden hoe ‘schoon’ aardbeien waren, besloten we biologische aardbeienplantjes te kopen en zelf te zorgen voor aardbeien. En die zorgen weer voor hun eigen nageslacht. Eenmalig aanschaf, jarenlang plezier en heerlijke aardbeien. 

Zoals bijna alle planten en groenten zorgen voor hun eigen nageslacht. We proberen tegenwoordig de zaden te verzamelen en die het jaar erop weer te gebruiken. Niet zozeer om zuinig te doen, maar meer om te gebruiken wat de natuur ons geeft. Als we van de snijbiet bijvoorbeeld één plant laten bloeien (‘uitschieten’), hebben we het volgend jaar weer zaden. Op dit moment staat er een bakje met zo’n twintig peperplantjes, omdat Hanneke van één pepertje de zaadlijst eruit heeft gehaald en die zaadjes heeft geplant.

Vorig jaar kwam er ineens op een plek waar ik geen tomatenplantjes had gezet een enorme tomatenstruik te groeien – het gevolg van zaadjes uit de tomaatjes die het jaar ervoor op de grond waren beland…… En zo hadden we onverwacht een grote struik met vele kerstomaatjes. 

We vragen ons regelmatig af waarom niet meer mensen dat doen. Fruitboompjes en struiken in hun tuin. Je hoeft er nauwelijks iets aan te doen, en je hebt zuiver, schoon fruit zonder pesticiden en ander gif. Ik ken mensen die ervan griezelen om zo’n vruchtje te eten, maar die wel in de supermarkt de gespoten producten halen. Puur natuur legt het af tegen ‘vergiftigd’ fruit…….(en groenten, want stel je voor dat er een wurmpje in zit, dan maar gif). 

Wat groente in je eigen tuintje zetten is een klein stapje verder, maar ook niet zo heel veel verder. Gewoon met iets kleins beginnen. Ik noemde al snijbiet, je strooit het in een rij en na een paar weken kun je er al van eten. Het blijft groeien.
Of rucola. Natuurlijk kun je het (niet biologisch) bij de supermarkt kopen, maar het groeit ook snel in je eigen tuintje en zaai zichzelf weer uit. En natuurlijk ook kropjes gewone sla of 4 seizoenensla (roodbruin en groen dooreen). 

Wil je elke dag kunnen eten van je eigen tuin, dan moet je een grote tuin of moestuin hebben (en dan nog….), maar begin gewoon eens te genieten van die paar keer dat je uit de eigen tuin kunt eten als je klein begint.
Net als de kruiden. Een rozemarijnstruik (mooi, bloeiend, lekker ruikend), wat bieslook, peterselie en selderie, tijm, iets met citroen (citroenverbena, citroentijm), knoflookbieslook, basilicum. Of lavas (magieplant, wordt wel groot!)

Het is prachtig om je eigen kruiden in je soep of je gerechten te gebruiken. Wat gebakken zoete aardappeltjes met peper, zout en rozemarijn……heerlijk en gezond.
En tijm, rozemarijn, selderie, peterselie e.d. in de soep.

Bovendien blijkt dat je veel meer kunt eten dan je denkt, want het loof van bijvoorbeeld de bietjes, bloemkool en de wortels, de bladeren van paardenbloemen, het is allemaal eetbaar. (Als het niet bespoten is, anders absoluut niet doen). Net als het groen van de bleekselderie. Als je smoothie(s) maakt, kun je al die dingen daarin verwerken.
Overigens is bleekselderie ook iets wat je prima in je tuintje kunt zetten, zeker als je dat zelf regelmatig gebruikt.

Zelfs mensen die (iets wat heel jammer is, maar ieder z’n smaak) hun tuin hebben vervangen door tegels of plavuizen, kunnen met potten tal van kruiden en eetbare gewassen in hun tuin zetten.

Als de meeste mensen dat eens zouden doen, dan zouden we de natuur op een veel efficiëntere manier gebruiken. Bovendien krijgen we dan weer meer voeling met de natuur. Ik stond gisteren de biologische compost (en die uit de eigen compostbak) over de tuin te verspreiden (veel te laat, maar door de vele eetbare dingen in de tuin stelde ik het steeds uit) en deed dat met mijn blote handen. Ik bedacht me dat de buurvrouw verderop ervan zou walgen, die doet echt alles met handschoenen aan. Stel je voor dat… 

Wat zo krom is, is dat we dus aan de lopende band gif in ons lichaam stoppen via alle bespoten groenten (en fruit) van de supermarkt, via onverantwoorde frisdranken, via onverantwoorde schoonheidsproducten, zelfs via ademen (zeker ook met mondkapjes), maar dat het eten van zelfgekweekte groente en kruiden en van ‘schone’ vruchten ‘eng’ wordt gevonden. 

Dat laatste zit uiteraard vooral tussen de oren, en is daar op de een of andere manier beland, maar het is wel jammer. De natuur biedt ons zoveel prachtigs…..En ook zoveel bescherming. Planten produceren stoffen die hen beschermen tegen bacteriën, virussen en schimmels. Diezelfde stoffen beschermen ook ons.

Zo gaf de natuur ons ook een uitstekend afweersysteem. Wat stelselmatig wordt verslechterd door wat we eten, drinken, inademen, inspuiten, slikken, en door wat we op ons emotionele bord krijgen.

Juist kruiden, groenten en vruchten uit eigen tuin kunnen maken dat we aan een versterking ervan doen!

Stiekem (of nu dus iets minder stiekem) hoop ik dat steeds meer mensen bedenken dat planten en bloemen in de tuin mooi zijn, maar dat de bloemen van kruiden en fruit ook mooi zijn. Dat het prachtig is om fruit te zien groeien en kruiden in bloei te zien staan, geflankeerd door tientallen insecten. Ineens moet ik ook aan oregano denken, elk jaar vol zoemende bijen. (Die ons nog nooit hebben lastiggevallen maar wel voor een prachtig orkest aan muziek zorgen).

Leve de natuur!

Merci!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De leider, Big Brother……

Big Brother in het boek blijkt uiteindelijk niet een persoon te zijn, maar slechts een denkbeeldige persoon. Iemand die het gezicht was van De Partij, maar niet echt bestond.

Ik denk dat dat in onze wereld niet zo heel veel anders is. Mijn bewondering voor de schrijver, George Orwell, wordt er zeker niet minder door. Hij had een scherpe blik en kennelijk een behoorlijk voorspellende geest. 

Er zijn wat poppetjes die min of meer dienen als Big Brother, zoals in deze tijd in ons land voorop onze premier, maar ook wat ministers, wat virologen en wat burgemeesters.

Ze wijzen ons net als ‘Big Brother’ erop dat we ons vooral aan de regels moeten houden, hoe krankzinnig we ze ook mogen vinden. Ze willen controle over ons, over onze bewegingen, over ons leven. En zelfs allerlei vormen van plezier worden beknot of onmogelijk gemaakt, omdat we ons vooral aan de regels moeten houden. Dat alles onder het mom van een oorlog met een virus. Ogenschijnlijk disproportionele maatregelen die grote schade aanbrengen aan de mentale, emotionele, sociale, financiële en fysieke gezondheid van velen.

In Amsterdam en andere steden zag je hoe drones werden ingezet om het publiek over de regels te informeren, hoe het publiek in de gaten werd gehouden en hoe er grof geweld werd gebruikt op het moment dat mensen zich niet aan de regels hielden. En dat allemaal onder het mom van het tegengaan van ongezonde situaties. De vraag is voor wie ongezond.
Natuurlijk was het ook disproportionele geweld van de jongeren die zich verzetten tegen de avondklok niet juist en passend, maar was het (los van vernielingen) erg onlogisch?

We zien dat ongefundeerde en onwetenschappelijke maatregelen worden genomen, denk alleen maar aan de mondkapjes die verplicht worden in winkels zonder dat er ook maar enig wetenschappelijke basis voor is. En desondanks is het eindeloos verlengd.
In Amerika draaien ze helemaal door en worden er zelfs 2 geadviseerd. Zelfs burgemeesters die zeggen dat de demonstratieplicht het laatste is wat zou moeten worden beperkt, doen om het hardst mee aan het beknotten ervan. En er is keihard ingrijpen als mensen hun vrijheid proberen te verdedigen.

Iets soortgelijks geldt voor de avondklok. In eerste instantie waren de burgemeesters eigenlijk tegen, tot ze kennelijk bedachten dat handhaven makkelijker was als je tegen iedereen kon optreden als ze na 9 uur buiten waren. Het was voor mij dan ook geen verbazing dat er geen enkel protest was tegen het verlengen ervan, ook was er geen echt keihard argument voor – behoudens de altijd weer hel en verdoemenis predikende RIVM. Het was wel makkelijk zo.

Eigenlijk zijn het allemaal poppetjes die elk om hun eigen reden meedoen in deze hele poppenkast van maatregelen. Met een soort van gemeenschappelijke kern: Angst, en zeggen dat we ons aan de regels moeten houden. Deels zonder dat ze zelf begrijpen waarom, deels vanwege een dubbele agenda (ook wel makkelijk).  

In het boek komt Winston op de eerste pagina een lift uit en ziet op de tegenoverliggende wand ‘Big Brother’ die hem voor de duizendste keer vertelt dat ie zich aan de regels moet houden. Niemand weet uiteindelijk meer waar de regels voor dienen, als je je er maar aan houdt…..

Veel mensen zijn met regels bezig en uiteindelijk gaat het allemaal over controle. Controle door wie en opgelegd door wie? Ik weet het niet, en het is de vraag of de poppetjes het wel echt weten. Ik geloof niet in krankzinnige complottheorie, maar ik geloof ook niet in toeval. Het is raar dat wereldwijd ogenschijnlijk idiote maatregelen worden genomen die veel meer schaden dan goeddoen, omdat er enkel mensen besmet zijn. Dat gebeurt namelijk nog steeds.

Big Brother zegt dat we ons aan alle regels moeten houden, zit ons op onze huid, maar bestaat eigenlijk niet. Niet in het boek, en niet in onze wereld. In elk geval niet als één aanwijsbaar individu.

Maar hoe zit het dan met ‘De Partij’ in het boek. Wat is dat in ons leven als 1984 op de loer lijkt te liggen?

 

wordt vervolgd met deel 6 "5. De Partij". 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn