Blog Algemeen

Wat is het?

Onlangs zag ik een mooi plaatje waarin de farmaceutische industrie op twee manieren werd afgeschilderd.

Als het ging om de 'gewone' medische zgn. geneesmiddelen, waren het duivels.
Als het ging om vaccinaties waren het goden.

Het gaf een beetje aan hoe het gemiddelde publiek keek naar de industrie die de middelen op de markt brengt. En natuurlijk valt het dubbele op, de tegenstrijdigheid. 
Kennelijk zien heel veel mensen het bedrog, de uitbuiting, de dubbele moraal, etc. als het gaat om gewone geneesmiddelen. Ze zien dat onderzoeken niet eerlijk verlopen, dat statistieken worden vertekend, dat middelen die geen bijwerkingen zouden hebben die uitgebreid wel hebben, etc. 

Men weet dat men de waarheid van de industrie met een korrel zout moet nemen.

En toch, als het om vaccinaties gaat, is er ineens een andere houding. Daar is men ogenschijnlijk blij mee, daar heeft men ineens wel vertrouwen in, terwijl het diezelfde industrie is die ze produceert. Met dezelfde dubbele moraal. 

Ik vond die afbeelding frappant, want ook als het om vaccinaties gaat is er dezelfde dubbele waarheid. Maar kennelijk is de angst voor kinderziekten zo effectief gecreëerd, dat de gemiddelde ouder als de dood is dat zijn/haar kind een kinderziekte zou krijgen die misschien een complicatie zou creëren. En dan is diezelfde dubieuze industrie dus ineens een Godheid, iemand die je klakkeloos vertrouwt, waar je je kind aan toevertrouwt.

Enerzijds vind ik het begrijpelijk. Net als de ouder die een kind verliest door vaccinaties en zegt toch weer vaccinaties te geven aan het volgende omdat ze er dan 'alles aan heeft gedaan'. Het heeft te maken met de verantwoording niet zelf willen nemen en die af te schuiven naar een ander, in dit geval de overheid, of de industrie.

Als die ander zegt dat het goed is om beslissing X te nemen, en ik doe dat, dan ben ik slachtoffer en niet verantwoordelijk als er wat gebeurt......

Maar wat als je zelf meer verantwoordelijkheid neemt? Geloof je dan klakkeloos de industrie, of ga je luisteren naar de kritische geluiden en teksten? Ga je dan kijken en luisteren naar wat anderen te vertellen hebben over hun ervaringen? 
Al die kinderartsen die de ellende hebben ervaren van vaccinaties en daarover hebben geschreven, of ouders die over de ellende hebben geschreven die ze meemaakten na vaccinaties van hun kinderen? Jonge meiden die na de HPV vaccinatie hun leven verwoest zagen? 

Wat doe je met die informatie als ouder? Gewoon beschouwen als misinformatie, als nepnieuws, als onzin? Of ga je er toch over nadenken? 

Ik geef het je te doen. Ik heb medelijden met de hedendaagse ouder die moet beslissen met een overheid die zo leugenachtig volhardt in het kleuren van informatie. De overheid betitelt mensen die kritisch zijn als snel als nepnieuws, terwijl het mensen zijn die zich voelen als roependen in een woestijn. Ze proberen te vertellen hoeveel ellende vaccinaties kunnen veroorzaken en hoe leugenachtig alle reclame ervoor is. Zoals onlangs bleek uit de top over de veiligheid van vaccins van de WHO, is dat geen nepnieuws, maar de waarheid.  

Tja, als er iets is wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is hat dat de waarheid verschillende gezichten heeft......

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Op de Global Vaccine Safety Summit, de top van de WHO begin december 2019, sprak een antropologe die onderzoek deed naar het vertrouwen in vaccinaties bij de beroepsgroep.

Nu moet ik zeggen dat ik heel veel artsen vanuit Amerika weet, inclusief kinderartsen, die uiterst kritisch zijn over vaccinaties omdat ze zelf zoveel ellende hebben gezien ten gevolge van de vaccinaties. Net alleen ernstige bijwerkingen, maar ook doden. In Nederland horen we dat niet zo, wat mede komt omdat we een klein land zijn waar iedereen elkaar kent of tegenkomt, en waarin artsen vaak te bang zijn om hun mond open te doen. En logisch, want we zien al dat gewone mensen op de social media worden 'afgemaakt' als ze kritisch durven te zijn. Net zoiets gebeurt met artsen door hun collega's als ze te kritisch zijn. Dat wordt niet gewaardeerd.

Daardoor horen we in Europa niet zoveel van artsen die zich openlijk kritisch uitlaten over vaccinaties. Des te verbaasder was ik te horen dat er juist in Europa een steeds grotere groep artsen is die twijfelt aan de veiligheid van vaccins en ook aan het feit dat er weinig bijwerkingen zouden zijn. Die artsen spreken zich daar dus niet openlijk over uit, maar vullen dat wel in als het ze door de WHO wordt gevraagd.....

Met name dus de veiligheid wordt in twijfel getrokken en de bewering dat er nauwelijks bijwerkingen zouden zijn. Daarnaast zijn er hele grote twijfels over de griepvaccinatie voor zwangeren. En terecht. 

In een vorige blog schreef ik al over het gebrek aan onderzoeken naar veiligheid en bijwerkingen op termijn, en het gebrek aan kennis over wat de verschillende stoffen in het vaccin op het lichaam als geheel hebben. Of op het afweersysteem, op de microbioom, op de hersenen, op.......

In Engeland is er een professor Exley die heeft aangetoond dat autisten duidelijk meer aluminium in hun hersenen hebben dan mensen die niet autistisch zijn (overigens geldt dat ook voor mensen met Alzheimer), en laat in diverse vaccins nu aluminium zitten. En ook nog in een dosering die omgerekend naar gewicht veel te hoog is. Net zoals in het vaccin wat zwangeren tegen kinkhoest zouden moeten krijgen aluminium zit - hoeveel daarvan komt in de foetus? - en wat doet dat met dat mensje in wording?

Dat er steeds meer artsen wakker en dus kritisch worden is niet zo heel gek. Er worden aan de lopende band beweringen gedaan die ieder wakker mens aan het denken zou moeten zetten. 

Zo vertelde de CDC in 2018 dat er geen informatie is over in hoeverre verschillende vaccins op elkaar inwerken en hoe de verschillende stoffen wellicht op elkaar of het lichaam reageren. En dat daarom wordt geadviseerd twee vaccins in verschillende armen te geven......
(alsof je het tegen een hersenloze kleuter hebt........die niet beter weet of het vloeistofje blijft net onder de huid zitten....). 

Of het onderzoek wat onlangs werd gedaan wat zou moeten ontkrachten dat vaccins tot autisme leiden. Er werden gevaccineerden met gevaccineerden vergeleken (weliswaar verschillende vaccins, maar toch), en - verrassend - er was geen verschil. En omdat er geen verschil was werd de conclusie getrokken dat vaccinaties dus geen autisme veroorzaken. De meeste artsen trappen erin, maar er worden er dus steeds meer wakker.

Dit soort uitlatingen en onderzoeken lijken ook vooral te gebeuren om de conclusie in de media te kunnen krijgen, een conclusie die al tevoren vast staat door de vorm en opzet van het onderzoek. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de beroepsgroep niet al te kritisch de onderzoeken leest en veelal alleen de conclusie bekijkt. Enerzijds door het gebrek aan kritische instelling, anderzijds door gebrek aan tijd. De meeste artsen zijn hun volledige tijd bezig met patiënten, nascholen en wat bijlezen. De meeste artsen zijn ook helemaal niet gewend onderzoeken kritisch te benaderen, ze willen met mensen bezig zijn. En ze vertrouwen volledig op de berichtgeving die tot hen komt van instanties als overheid, industrie en RIVM. 

Maar gelukkig ontwaken er dus ook steeds meer en trappen ze niet meer allemaal in 'nepnieuws' over vaccins. Wat het overigens wel lastig maakt, want wat moet je dan? Wat moet je patiënten adviseren? En in hoeverre durf je hardop je bedenkingen uit te spreken? 
Vandaar dat tot nu toe die groep het wel richting WHO meldt, maar niet hardop tegen collega's. Maar dat komt ook nog wel......

En het wordt hoog tijd, want er worden aan de lopende band nieuwe vaccins bedacht en op de markt gebracht, die stuk voor stuk hetzelfde gebrek aan onderzoek naar veiligheid en vervolgonderzoek hebben als de oudere.......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

leugentje

Het is helemaal ‘in’, het “FACT CHECKEN”.

De indruk wordt daarbij gewekt dat er feiten worden gecheckt, dat er wordt gekeken of iets waar is. En dat weten we dan weer. We kunnen voortaan stoppen met twijfelen of die mening wel of niet terecht is. We weten voor eens en altijd de waarheid. 

Maar niets is minder waar. Er wordt helemaal niet gekeken of iets waar is, er wordt aan één of twee mensen gevraagd (2 mensen op een wereldbevolking van miljarden) wat zij van die mening vinden. En hun mening wordt genoteerd, en verheven tot ‘waarheid’.

Daar komt bij, dat mensen die bepaalde studies doen, een titel krijgen of tot een beroepsgroep worden gerekend, en vervolgens als deskundig op dat gebied worden gezien of genoemd. En ook dat is niet juist. Ja, op een gebiedje van dat beroep zal die persoon deskundig zijn, maar op de rest ligt de focus niet tijdens de beroepsuitoefening. Bovendien wordt de deskundigheid bepaald door wat de persoon is geleerd, door de mensen waar hij/zij mee omgaat, etc. Vanuit andere invalshoeken ziet de waarheid er vaak anders uit.

Ook deskundigen zijn vaak mensen met een beperkt beeld van de totale werkelijkheid. Zoals wij allemaal ook maar een stukje kunnen zien of horen van alles wat er te zien en te horen is, domweg omdat onze zintuigen beperkt zijn. Bovendien neigen ook deskundigen (het zijn net mensen) zich vast te houden aan dingen die ze geloven omdat ze het zo hebben geleerd. Veranderingen in hun ‘geloof’ zijn niet zo gemakkelijk.

En als je dus een zogenaamde deskundige vraagt om een oordeel te geven over iets waar die persoon zelf een gekleurde bril voor op heeft, wat verwacht je dan als antwoord?

Als je een gemiddelde reguliere dokter iets vraagt over advies omtrent vitamines of mineralen wat is gegeven door iemand die daar z’n vak van heeft gemaakt, of die daar een studie in heeft gedaan, is het alsof je een kleuter vraagt wat ie van jenever vindt. De gemiddelde reguliere dokter weet nauwelijks iets van vitamines en mineralen af. Dat wordt hem/haar niet geleerd. Ondanks het feit dat al onze cellen, die de basis zijn van ons lichaam en onze gezondheid, die stoffen broodnodig hebben en ziek worden of zelfs doodgaan als ze niet de juiste stoffen krijgen, met als gevolg dat wij ziek worden. Dat probleem oplossen zou het aanpakken van de oorzaak zijn, maar omdat ze er niets van af weten blijft het helaas bij symptoombestrijding in plaats van een oorzakelijke aanpak.

Het woord ‘deskundig’ kortom heeft maar een betrekkelijke waarde, omdat elke deskundige maar een betrekkelijke kennis heeft en vaak ook nog een eigen interessegebied. Net zoals de gemiddelde huisarts meer van geneeskunde weet dan de gemiddelde specialist (ook al is dat beeld omgekeerd), en de gemiddelde ‘alternatieve’ arts meer dan de gemiddelde reguliere arts (en ook dat beeld is omgekeerd). Het kennisgebied is namelijk groter, er kan breder worden gekeken. De ‘alternatieve’ arts heeft bijvoorbeeld een reguliere studie gedaan en is zich daarna geen verbreden/verdiepen/specialiseren in een andere vorm van geneeskunde (of meerdere). De afwegingen die gemaakt kunnen worden zijn dus ruimer, en de mogelijke behandeling idem. 

Dus fact checken? Leuk om mensen een bepaalde richting op te laten denken en sturen.

Maar helaas niets meer dan het vergroten van de macht van de media over onze manier van denken en handelen, om die te beïnvloeden in de richting die bepaalde groepen mensen willen.

In feite is het een manier van brainwashen, van hersenspoelen. En omdat we het allemaal zo druk hebben met andere dingen, en eigenlijk nauwelijks meer in de gaten hebben wat er echt gebeurt, ondergaan we het gewillig.

Advies: neem fact checken met een grote korrel zout en laat je niet manipuleren.  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nepnieuws of Fake News.

Na het zogenaamde 'fact checken' is het interessant om iets over het zogenaamde nepnieuws te zeggen. Zeker in het licht van de informatie die ik onlangs over de veiligheid van vaccinaties tot me kreeg.

Nepnieuws is soms echt onzin, zoals veel van wat president Trump in de wereld brengt en photoshopt. Maar heel vaak is nepnieuws informatie die door mensen die het niet goed uitkomt nepnieuws wordt genoemd. Zoals bijvoorbeeld informatie over de kracht van alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur of chiropractie, over vitamines, over supplementen, etc.

Een tijdje geleden, toen de discussie over verplicht vaccineren weer eens speelde, bestempelde onze minister (of staatssecretaris) alle kritische informatie over vaccinaties als nepnieuws. En Google en Facebook en Instagram doen dat ook. Ze blokkeren sites of accounts als die kritische informatie verschaffen. Onze minister vond zelfs dat Bol.com dat soort boeken niet zou mogen verkopen.

Grappig is dat onlangs op een top over veiligheid van vaccins georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO juist hun deskundigen vertelden dat die kritische informatie geen nepnieuws was, maar meestal gewoon de waarheid, en dat ze moesten ophouden met het te bestempelen als nepnieuws. Niet in het minst omdat mensen die neutraal staan t.o.v. vaccinaties 500x zo snel de kant kiezen van de critici (hun informatie is kennelijk overtuigender dan die van de voorstanders).

De conclusie hiervan mag dus zijn dat onze minister nepnieuws gespreidt door te vertellen dat die informatie nepnieuws zou zijn. Hoe verwarrend kan het zijn......

Er is al een tijdje een wereldwijde lobby bezig die miljarden pompt in het beïnvloeden van de politieke en publieke opinie omtrent vaccinaties, betaald door tientallen farmaceutische bedrijven. De mantra: "Vaccinatie is 100% veilig en effectief". Dit is een weliswaar dure maar ook effectieve manier om nepnieuws tot waarheid te verheffen. Maar loont zeker voor BigPharma, met als plan een hele reeks nieuwe vaccins voor van alles en nog wat. Komende blogs zal ik daar meer over vertellen, nu even de hoofdlijnen.
Effectief? Zeker! Je ziet dat wereldwijd politici en media na-papegaaien dat vaccins 100% veilig en effectief zijn. En veel van hen zijn overtuigd van de leugen die ze verspreiden. 

Terwijl op de top van de WHO dus werd gezegd dat de kritische verhalen en statistieken over vaccinaties geen nepnieuws maar veelal de waarheid zijn, werd het tussen de regels (maar uiteraard niet direct) ook duidelijk dat veel van de positieve informatie over vaccins wel nepnieuws is. 

Zo hoeven vaccins niet te voldoen aan alle regels die gelden voor gewone medicamenten als het gaat om onderzoeken naar veiligheid, onderzoeken naar effecten op termijn, onderzoeken naar bijwerkingen, dubbelblinde onderzoeken om überhaupt de werkzaamheid te bewijzen, etc. Terwijl al tientallen jaren vaccins worden gebruikt en we wereldwijd van die vaccins afhankelijk zijn geworden, is er in al die jaren geen onderzoek geweest naar de effecten en veiligheid ervan op het lichaam, op ons afweersysteem in het algemeen, naar het effect op ons microbioom, naar het effect op onze hersenen, effecten op onze genetische erfenis, en ga zo maar door. Het enige wat is bekeken is het effect op afweerstoffen met betrekking tot de desbetreffende ziekteverwekker. En dat bepaalde of een vaccin 'oké' was. 

De geweldige toename van het aantal chronische ziekten bij kinderen is niet officieel in verband met vaccinaties te brengen omdat er domweg nooit onderzoek naar is gedaan. De toename van medicatie bij kinderen idem dito. 
In december werd in Texas een school gesloten vanwege een kinkhoestepidemie op die school. Belangrijk en veelzeggend detail was dat er een 100% dekkingsgraad was, alle kinderen waren keurig volgens schema gevaccineerd. Hebben we dat in de media gehoord? 
Nee, want dat zou haaks staan op het nepnieuws wat de media verspreiden over vaccinaties. En helaas voor hen was er zelfs niet één kind wat niet gevaccineerd was, anders had dat ongetwijfeld de schuld gekregen.......

Maar effectiviteit 100%? Nee dus. En veiligheid 100%? Absoluut niet, zoals op die top in december bleek. Aan elk vaccin zitten risico's, en er zijn heel veel vragen over de veiligheid nog lang niet beantwoord. Sterker nog, eigenlijk hebben ze geen idee wat de toevoegingen in de vaccins (maar zonder die toevoegingen werken de ziekteverwekkers niet!) precies doen met het lichaam en met de ziekteverwekkers, daar is domweg geen onderzoek naar gedaan. Dus worden onze kleintjes die slechts een paar maanden oud zijn gevaccineerd met iets waarvan zelfs de deskundigen niet precies weten wat het op en met het lichaam doet, al helemaal niet op termijn Ik kom daar later op terug. 

Dus wat is nepnieuws? Dat wat we met z'n allen neigen te geloven omdat de media, politici en de overheid het vertellen - het als een mantra blijven herhalen, of dat wat kritische mensen die hun gezonde verstand gebruiken (wat we m.i. verplicht zijn te gebruiken omdat we als mens dat vermogen hebben gekregen) en zelf onderzoek doen ons willen vertellen? 

Mag ik concluderen dat we iets vooral nepnieuws noemen als het ons (qua inspanning om het juiste boven tafel te krijgen, financieel, politiek, kiezertechnisch, etc. ) niet goed uitkomt? 

wordt vervolgd..........

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Goede voornemens?

Ja, het nieuwe jaar is weer begonnen. Veel mensen zullen weer goede voornemens hebben, die al dan niet worden bewerkstelligd. En of het nu wel of niet lukt: laat het geen invloed hebben op je eigenwaarde. Constateer wat is en probeer er gewoon van te leren zonder oordeel……

Zelf heb ik me voorgenomen het komend jaar vitaler te willen zijn. Meer reserve te hebben en gezonder te zijn dan alleen maar ‘gezond’. En met plezier te sporten.
Veel mensen voelen zich ‘gezond’, maar balanceren eigenlijk op het randje. Je voelt je oké, maar er is weinig nodig om uit balans te zijn of ‘ziek’ te worden. Of het nu lichamelijk, psychisch, emotioneel of spiritueel is. Natuurlijk heeft dat ook te maken met alle prikkels en alle verplichtingen (die we ten dele onszelf opleggen!). 

 In de huidige maatschappij met al z’n uitdagingen, problemen, gevaren, etc. is het al te gemakkelijk om van dat ‘zesje’ waar je je gezond voelde af te schuiven naar een ‘vijf’ of lager. En opklimmen kan zijn als het beklimmen van een vette gladde paal….. Als grootvader (zo heet je als je kleinkinderen hebt) merk ik dat dingen die met mijn (klein)kinderen gebeuren een veel grotere impact hebben dan ik vooraf gedacht zou hebben. Ik blijk gewoon een mens, met gevoel en empathie. En ik merk dat het ook daarom nog belangrijker is om goed op jezelf te passen.

Maar goed, dat wetende moet ik dus beter voor mezelf zorgen. Zorgen voor voldoende slaap, voor voldoende ontspanning, voor een goede kwaliteit eten, voor veel beweging, voor een goede kwaliteit vochtinname. Voor liefdevolle relaties.

En bovenal voor een bewuster leven. Bewuster in de zin van beseffen wat goed is voor mezelf, mijn naasten en anderen. Weten dat ik meer voor anderen kan betekenen als ik zelf beter in mijn vel zit. Weten dat we met elkaar en niet tegen elkaar moeten leven. Weten dat het beoefenen van bijvoorbeeld Qigong niet alleen voor mij goed is, maar voor iedereen als ik elke keer heling en liefde de wereld in stuur.

Weet dat goede voornemens die verder reiken dan alleen jezelf heel waardevol zijn.
Hoe ga jij waardevol zijn voor je naasten – in de directe omgeving of verder af?

Hoe ga je beter voor jezelf zorgen? 

Beter eten? Meer biologisch? Minder vlees? Minder snoepen? Intermitterend vasten? Meer sporten of bewegen? Minder alcohol? Niet meer roken? Liefdevoller naar je medemens? Minder gamen? De aandacht bij een ander als je met die persoon praat? Bewuster genieten van mooie dingen? 

Ach, waar bemoei ik me eigenlijk mee. ….ik wil het helemaal niet weten. Doe wat voor jou goed voelt. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn