Blog Corona info

Deze blog geeft informatie die ik via m.i. eerlijkere kanalen krijg, en die we niet of nauwelijks van de overheid of de mainstream media horen.

Wil je deze info niet lezen of horen? Lees deze blog dan niet. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dit bericht is vrij snel na het vorige, wat komt omdat er veel gebeurt en veel nieuws is.

Je kunt er over redetwisten of het goed of slecht nieuws is. Het nieuws bijvoorbeeld van veel meer doden door de vaccins dan door COVID, of 5 mensen opofferen om één dode te voorkomen is vreselijk nieuws, maar kan - als dat besef doordringt - misschien ook zorgen voor ommekeer....... zeker als het gaat om het vaccineren van kinderen wat nog veel erger is. Daar worden er nog veel meer geofferd om er één te voorkomen. 

Vandaag schrijft Nu.nl bijvoorbeeld dat de FDA in Amerika nu toestemming heeft gegeven voor boosters boven de 65 jaar. Ze vergeten echter alle verontrustende zaken te vermelden die ook boven tafel kwamen tijdens de vergadering. Die feiten alleen al zouden moeten maken dat opgehouden wordt met alle vaccins en maatregelen, maar dan reken ik buiten de financiële belangen.......

Zoals bijvoorbeeld ook dat er al 150.000 tot 200.000 mensen door de vaccins zijn overleden in Amerika, terwijl de overheidssite er 15.000 aangeeft en de CDC sowieso neigt te ontkennen dat er doden vallen. De berekeningen van Jessica Rose (immunologe en wiskundige) over de 150.000 worden op verschillende manieren gedaan met dezelfde uitslag. De video over de 200.000 gaat uit van een hogere onderrapportage en is ook plausibel. De video is ruim 2 uur, maar je kunt ook de sheets op pdf bekijken. 

Uitgaande van dezelfde onderrapportage zou het aantal foetale doden geen 1400 zijn in Amerika, maar vele malen hoger. Ik durf het getal niet eens op te schrijven. Inmiddels zijn er ook berichten dat er niet alleen een grote toename van het aantal miskramen is, maar ook ellende als er geen miskraam is. Ik kan echter niet een link vinden die ik tot nu toe goed genoeg vindt om te delen (wordt dus hopelijk niet vervolgd in dit geval). 
Wel is het zo dat de New England Journal of Medicine is teruggekomen van de uitspraak dat het vaccineren van zwangeren veilig is. Dat werd aanvankelijk zo gezegd en dat is teruggenomen. Natuurlijk wordt er niet gezegd dat het onveilig is, want dat past niet in het verhaal...........

Ook wordt steeds duidelijker dat de vaccins menstruatieproblemen lijken te geven. De NIH in Amerika trekt nu 1,67 miljoen uit om dat te onderzoeken. Het lijken inmiddels duidelijke bijeffecten van de vaccins te zijn, zonder dat het vermeld wordt als bijwerking. 

In Engeland zouden meer dan 30.000 vrouwen zijn met menstruatieproblemen na het vaccin. 

Intussen komen er ook steeds wat meer onderzoeken boven tafel over de afgelopen periode. Zo heeft de CDC (RIVM van VS) cijfers die laten zien wat de grootste risico's voor sterfte zijn, waarbij angsttoestanden heel hoog scoort! 
Verder is ook hier duidelijk dat overgewicht een grote risicofactor is, en hoe meer overgewicht, hoe groter het risico. 

Een internationale onderzoeksgroep aan de Universiteit van Osaka heeft verder ontdekt dat als reactie op de spike-eiwitten twee soorten antistoffen ontstaan: een die de infectie bestrijdt, maar ook een die het verergert....en die laatste zou wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor de heel ernstige infecties.

Over ernstige infecties gesproken, we weten inmiddels dat de ernstige COVID-gevallen in Israel voor >90% volledig gevaccineerd zijn, maar wat interessant is, is dat de enorme toename aan besmettingen en ziekenhuisopnames begon na de 3e booster.......In Duitsland werd na sterfgevallen besloten dat de 3e prik te gevaarlijk was (zie sheet 43 en 44), wat bijzonder is aangezien het hetzelfde vaccin is als 1 en 2. Kennelijk hebben de experts die zeiden dat elke booster de situatie erger maakt (het lichaam verder verzwakt) gelijk?

Gelukkig gebeurt er wel wat, al is het allemaal mondjesmaat, als het gaat om mensen die opstaan of naar voren komen. 

Op blckbx.tv was een uitzending met twee academici die aansloegen op én Hugo de Jonge die zei 'nul begrip te hebben voor mensen die zich niet willen laten vaccineren', én een plastisch chirurg die voorstelde ongevaccineerden uit te sluiten van alle sociale voorzieningen. Deze twee hadden met 2 andere collega academici op LinkedIn een column geschreven als reactie. En daar wordt in de uitzending over gepraat. Net zoals over het mensen tegen elkaar opzetten en het dehumaniseren, het ont-menselijken: de ander niet meer als mens zien en behandelen. 

Een verpleegkundige luidt de noodklok over niet gemelde doden en 'gewonden' door de COVID-vaccins. Hier de video: video. Overigens kunnen we via de verklaringen van de BPOC, de buitenparlementaire onderzoekscommissie zien hoe dat in Nederlands gelijksoortig gaat. 

En dan natuurlijk nog Australië, waar de truckers hebben bereikt dat zij geen mandaat hebben voor de vaccins, maar nu de bouwvakkers de toon gaan zetten. Zij komen vanaf nu elke dag om 10.00 AM samen in Melbourne en leggen daar het verkeer stil, tot hun eisen worden ingewilligd. Enerzijds hoop je dan dat anderen zich erbij gaan aansluiten, anderzijds is het de vraag of ze het gaan volhouden aangezien ik net een filmpje zag waarbij de politie in Melbourne aan het schieten was. Als ze hun verhaal willen volhouden, zal de overheid wellicht keihard optreden....

Het wordt in elk geval steeds duidelijker dat alles wat we via de mainstream media horen (of niet horen) een grote leugen is. En dat alle maatregelen vooral negatief werken, qua gezondheid en qua aantal doden. 
Het laatste rapport uit Engeland laat zien dat er meer dan 10.000 onnodige kankerdoden zijn/worden veroorzaakt door de lockdowns. 

tot hier, het is weer meer dan genoeg. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik begin dit keer met de BPOC, de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, die haar werk begonnen is in oktober 2020 omdat er vanuit de politiek geen interesse was dingen te onderzoeken of aan de kaak te stellen.
Op hun website kun je verklaringen vinden die onder ede zijn opgenomen van een grote diversiteit aan mensen, inmiddels al 120. Denk aan winkeliers, onderwijzers, zelfs leerlingen, etc. etc. die te maken kregen met maatregelen en de nadelen die dat met zich meebracht. De verklaringen zijn op video en ook uitgeschreven.
Op een gegeven moment meldden zich spontaan agenten, ook van hen 80 verklaringen!, met weerzinwekkende verhalen (die vreedzame demonstranten ook al vertelden). Ze wilden niet op video – althans niet publiekelijk en aanvankelijk – maar de geschreven verklaringen spreken boekdelen.

Op 20 september 2021 schreef de BPOC een verklaring over haar functioneren en het feit dat ze zelfs met de dood zijn bedreigd.

Dat is het gevaar als je de waarheid op tafel legt. De BPOC is nu ook begonnen met een meldpunt voor vaccinatieschade vanwege de twijfels aan de oprechtheid van het Lareb, het officiële bureau (het Lareb gedraagt zich qua meldingen van bijwerkingen een beetje als het RIVM: wegwuiven en als toeval bestempelen). Nu al 1845 sterfgevallen gemeld. Even ter herinnering: bij de griepvaccins zijn dat er 7-10. 

De laatste tijd viel me op dat via YouTube regelmatig video’s van de verklaringen online komen, zoals die van Sietske Bergsma, journalist en voormalig advocaat. 

Noemde ik vorige keer de serie Tegenwind, gemaakt door Jakobien Huisman en haar partner, te zien op www.blckbx.tv, inmiddels is Prof. Dr. Mattias Desmet (klinisch psycholoog)  te gast geweest die opzien baarde met zijn verklaring over ‘massavorming’ in een uitzending met Marlies Dekkers op ‘De Nieuwe Wereld’.
En ook Prof. Dr. Theo Schettersimmunoloog en vaccinoloog, die overduidelijk is al vanaf het begin.

Dat is het wat betreft de Nederlandse inbreng, maar er is veel meer wat belangrijk is.

Zoals de wetenschappelijke studie naar de effecten van vaccinaties op kinderen, die je HIER kunt zien. De conclusie laat weinig twijfel over de juistheid van de beslissing. Kinderen zijn veel meer de dupe van de vaccins dan ze van COVID kunnen zijn. Maar dat geldt dus niet alleen voor kinderen.....

Iets wat we ook terugzien bij de vergadering van de FDA (Amerikaanse medicijnwaakhond) waarop werd besloten de boostervaccins niet aan iedereen te geven (alleen boven 65), en waarbij artsen waarschuwden voor de grote schade die de vaccins toebrengen. Er zijn dit jaar tot nu toe al 46x zoveel doden gevallen door vaccins als elk jaar hiervoor in Amerika. Maar er zijn meer nadelen

Terwijl er in Australië weer een keiharde confrontatie was tussen politie en demonstranten, tekenden 65.000 mensen een petitie om de papieren in te kunnen zien die de overheid had op basis waarvan ze de vaccins verplicht stelde.
En tegelijkertijd staan na de truckers (die alleen voor zichzelf winst behaalden door hun protesten) nu ook de bouwvakkers op als reactie op de verplichte vaccinaties 

Opvallend was verder het bericht van het TV station in Detroit, wat mensen vroeg naar ervaringen met overledenen die het vaccin niet hadden genomen. Ze werden overstelpt met inzendingen – meer dan 180.000 – over sterfgevallen en ernstige vaccinatieschade juist door de vaccins. Het station kreeg zo in de gaten dat er iets niet klopte met alle verhalen van de overheid (en media). 

Verder zijn er wat berichten over jonge mensen die proberen met hun schade in de media te komen om andere mensen te waarschuwen. Dat valt nog niet eens mee, want de reguliere media doen daaraan niet mee, die moeten het verhaal overeind houden dat er nauwelijks bijwerkingen en doden zijn. Deze jonge atleet kreeg geld geboden om zijn verhaal te verbergen.
(Overigens las ik net dat zelfs persbureaus als Reuter geld van geheime diensten kregen om bepaalde dingen te verzwijgen of juist te melden, al ging dat niet over COVID - het zegt wel alles over integriteit en oprechtheid)

Het grootste ziekenhuis in Indiana (VS) zag 125 stafleden verdwijnen vanwege de vaccinatieplicht
Een ziekenhuis in New York moet de afdeling bevallingen gedwongen sluiten vanwege het aantal verloskundigen wat vertrekt vanwege hetzelfde item.

Overigens lijkt het erop alsof het net zich begint aan te trekken rondom ons. In Italië heb je geen werk en inkomen meer zonder coronapas, in een ander land kun je niet meer tanken zonder coronapas. In China is alles wat je kunt en mag gekoppeld aan goed gedrag (= gedrag wat de overheid van je wil), het komt dichterbij die supercontrole. 

Gelukkig heeft bij ons de tweede kamer tegen een 2G-beleid gestemd. Dat heeft niets met elektromagnetische straling te maken, maar alles met het niet meer toestaan van een negatieve test. In dat geval zou alleen doorgemaakt hebben (een positieve test in het nabije verleden) of een vaccin nog recht geven op een pas…….Laten we hopen dat de tweede kamer hierbij blijft, en de situatie hier verder verbeterd waardoor er geen grond meer is voor de maatregelen. Zodat iedereen dat door heeft. 

Tenslotte is het laatste nieuws dat ik zie voordat ik dit plaats dat bij de zomergolf in Engeland 74% van de doden volledig was gevaccineerd, en bedenk dan dat er in het begin nog niet echt sprake was van veel volledig gevaccineerden. Dat moet betekenen dat het percentage op het eind nog veel hoger lag. 
Voeg daarbij de kennis uit Israel (>90% volledig gevaccineerd) en we zien dat het een pandemie is van gevaccineerden, en niet van ongevaccineerden zoals Hugo de Jonge en de Belgische premier raaskallen. 
Ik zag ook nog een lange verklaring van een lijkschouwer uit Engeland voorbij komen die verklaarde dat alle doden doden waren die gevaccineerd waren en het deltavirus hadden.....maar dat nu slechts als kennisgeving. Het was al meer dan genoeg. 

P.S. De links gaan vaak naar eenzelfde soort bronnen, zoals rumble (soort vrijere YouTube), The Epoch Times of Health Impact News. Dat komt omdat die bronnen weergeven wat de mainstream media ons onthouden en ik bovendien wel vaak andere stukken lees, maar altijd de bron wil weten. En die ook het liefst doorgeef. Het is soms even zoeken, maar ik ben blij met genoemde nieuwmedia omdat ze niet censureren. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Als je op de blauwe tekst drukt met je muis, word je doorverwezen naar het artikel of de video)

 • Maurice de Hond heeft op z’n website een artikel over apen die aerosolen met virusdeeltjes kregen . Als dat er weinig waren, kregen ze geen symptomen, maar wel afweerstoffen (!). Met veel meer deeltjes kwamen er ook symptomen. 
  Het brengt de term ‘microvaccinaties’. Als je weinig deeltjes binnenkrijgt, leert je lichaam het herkennen en bouw je afweerstoffen op, maar wordt niet als geïnfecteerd gezien.

  Dus: hoe meer lock down-achtige maatregelen, hoe minder ‘microvaccinaties’…..en bij loslaten van de maatregelen dus minder bescherming. In Zweden is dus heel veel van dit soort bescherming opgebouwd, wat laat zien dat hun aanpak goed was!
 • In Nederland wordt alles gegokt op vaccineren als enige oplossing. Er wordt nauwelijks iets gedaan aan de te beperkte capaciteit in de ziekenhuizen en vooral de IC’s (het aantal personeelsleden wordt alleen maar kleiner), er wordt nauwelijks ingezet op genezen of behandelen in een vroeg stadium met bijvoorbeeld Ivermetcine of Hydroxychloroquine (dit wordt zelfs verboden), en er wordt niets gedaan aan echte preventie met bijvoorbeeld leefstijl en supplementen.
 • In Amerika dreigt een crisis nu miljoenen mensen in de verpleging ontslag nemen of ontslagen worden vanwege de verplichte vaccins in de zorg. En hoewel de media het doen voorkomen alsof vrijwel iedereen hier in de zorg gevaccineerd is, weten de mensen die werken in de zorg wel beter. Ook hier zou een crisis kunnen volgen bij een verplichting. Om precies dezelfde redenen: geen zin hebben het lichaam bloot te stellen aan een experiment waarvan de uitslag niet vaststaat, maar waarvan – als je ‘wakker’ bent en niet klakkeloos de media gelooft – bekend is dat het vele nadelen kan hebben.
  Overigens meldt een ziekenhuis in New York nu dat het stopt met bevallingen door gebrek aan verloskundigen, verloskundigen die ontslag hebben genomen/gekregen door de vaccinatieverplichting. 
 • De AMA (American Medical Association) heeft een handboek gemaakt waarin haar leden, de artsen, wordt verteld hoe ze moeten handelen en wat ze moeten zeggen. Het is schokkend te zien dat artsen en medisch personeel instructies krijgen de waarheid te verdraaien als het gaat over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins, alsook over het aantal doden. Dat laatste moet door een ander woord te gebruiken zwaar worden overdreven om mensen bang te maken zodat ze zich laten vaccineren.
  Dit alles maakt – en in Nederland is het gezien de 60 waarschuwingen van de inspectie niet heel veel beter – dat artsen dus niet hun eigen mening mogen hebben, hun eigen onderzoek mogen doen, patiënten niet eerlijk mogen voorlichten.
 • En dan nog wat opvallende beelden:
 • Zoals de beelden van de demonstratie in Amsterdam op zondag 5 september. Uit de media kreeg ik de indruk dat het om hooguit 40.000 man ging. De beelden tonen iets anders. 
  Sterker nog, de politie beweerde dagen erna dat er slechts 20.000 waren en dat al die andere getallen zwaar overdreven waren. Ik krijg dan toch het gevoel dat we beduveld worden. De vraag is waarom?  
 • Zoals het interview met Jakobien Huisman over de documentaire die ze maakte over 6 mensen met verschillende invalshoeken: met een lector gezondheidswetenschappen, een gezondheids- en welzijnseconoom, een klinisch psycholoog, een privacy-specialist en een onze bekende sociaal geograaf, statisticus en opiniepeiler Maurice de Hond.

 • En dan de eerste aflevering daarvan met de gezondheidswetenschapper Drs. Sam Brokken, die zelfs zijn baan verloor door zijn eerlijke mening.  

Tenslotte ben ik blij met de uitgelekte aankondiging dat de 1,5 meter maatregel gaat stoppen, maar ook teleurgesteld in het feit dat de testmaatschappij nieuwe vormen krijgt doordat de museums en horeca alleen nog met een 'coronabewijs' mogen worden bezocht. Zeker wetende hoe 'virusdicht' die bewijzen zijn. Het gaat duidelijk niet over het virus, maar over iets anders. 

wordt vervolgd.....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik ben een groot fan van omdenken, en kan genieten van de stukjes die ik een paar keer per jaar voorbij zie komen als ik eens op twitter kijk.
Het idee is dat je iets wat negatief is kunt ombuigen met taal tot iets wat positief is.

Maar de opzet van de bedenkers was ongetwijfeld anders dan die nu wordt gebruikt door overheden en media. Dat is namelijk geen omdenken maar puur bedrog.

Is het omdenken dat je vaccins toestaat en promoot waarvan je de onderzoeken niet eens hebt bestudeerd op het moment dat je dat doet (zoals in elk geval Australië en Engeland), maar weet dat deskundigen grote vraagtekens hebben? 

Is het omdenken als je vaccins die eigenlijk niets goeds doen, brengt als de redding voor de natie?

Is het omdenken als je vaccins die in absolute zin slechts 1 op de 100 mensen beschermen presenteert als vaccins met 96% bescherming? 

Is het omdenken als vaccins die kunnen leiden tot extreme dodelijke overreacties bij contact met het vaccin worden gepresenteerd als ‘je kunt er niet ernstig ziek mee worden’?

Is het omdenken als vaccins die niet voorkomen dat je besmet wordt worden gepresenteerd ter voorkoming van ziekte?

Is het omdenken als vaccins die totaal niet voorkomen dat je het virus overbrengt worden gepresenteerd als middel om te voorkomen dat je anderen ziek maakt? 

Is het omdenken om de jeugd te pressen tot het nemen van vaccins onder het motto van ‘vrijheid’ en ‘je kunt je oma niet besmetten’ terwijl je weet dat er (meer) doden en chronisch zieken zullen ontstaan bij de jeugd door die vaccins?

Is het omdenken om te zeggen dat gevaccineerden ongevaarlijk voor de maatschappij zijn terwijl ze meer virusdeeltjes bij zich dragen dan de ongevaccineerden en bovendien minder snel symptomen zullen geven terwijl ze wel ziek zijn; en dus eerder ziekte zullen overbrengen omdat ongevaccineerden thuisblijven vanwege de symptomen? 

Is het omdenken om te zeggen dat gevaccineerden beter beschermd zijn dan ongevaccineerden terwijl een natuurlijke immuniteit veel sterker en breder is en veel langer duurt dan een nepimmuniteit door het vaccin?

Is het omdenken om mensen die corona hebben doorgemaakt en mogelijk hun leven lang immuun zijn om te dopen tot mensen zonder immuniteit en te verplichten zich te laten vaccineren om een ‘pas’ te krijgen? 

Is het omdenken om de ongevaccineerden de schuld te geven van ‘golven’ terwijl je tijdens een pandemie vaccineert, wat leidt tot mutaties en dus golven omdat de gevaccineerden niet optimaal beschermd zijn tegen mutanten (sowieso niet, maar dat is een ander stukje)?

Is het omdenken om te vertellen hoe de vaccins hebben geleid tot afname van opnames terwijl er veel meer opnames zijn dan toen er geen vaccins waren?

Is het omdenken om te zeggen dat de meeste ernstig zieken in het ziekenhuis niet gevaccineerd zijn terwijl dat niet wordt bijgehouden en er cijfers worden gepresenteerd van een tijd geleden toen er ook minder gevaccineerd was?

Is het omdenken om te zeggen dat ongevaccineerden meer risico lopen in het ziekenhuis te belanden terwijl Israël (deels na 3 vaccins) laat zien dat meer dan 90% van de ernstig COVID zieken volledig gevaccineerd zijn?

Is het omdenken om een ziekte die niet meer doden geeft dan een griep onder in elk geval de 70 jaar, en zelfs veel minder bij jongeren, te betitelen tot een ernstig dodelijke ziekte waarvoor mondmaskers, lock downs en vrijheidsbeperkingen nodig zijn?

Is het omdenken om wetenschappers die aan de wieg stonden van zowel de PCR test als het mRNA vaccin en die waarschuwen tegen het gebruik van beide tot complotdenkers te betitelen?

Is het omdenken om elke vorm van natuurlijke bescherming, of het nu gaat om supplementen of lifestyle, weg te wuiven als onbelangrijker dan het vaccin?

Is het omdenken om een experimenteel, mogelijk zeer kwalijk, vaccin door de strot van je bevolking te duwen met beloningen als ijsjes of een festival (wat dan weer niet mag), of onder het motto van ‘vrijheid’?

Is het omdenken om mensen, die zorgvuldige afwegingen maken of ze iets wat nieuw en niet goed getest is wel in hun lichaam willen laten spuiten terwijl ze geen groot risico lopen ernstig ziek te worden, egoïsten of zelfs asociaal te noemen?

Is het omdenken om terwijl er in Europa (zonder GB) alleen al 25.000 mensen zijn overleden door de vaccins die vaccins veilig te noemen en te doen voorkomen alsof er nauwelijks iets dergelijks gebeurt? 

Is het omdenken om te doen alsof er nauwelijks bijwerkingen zijn, terwijl in Europa er al meer dan een miljoen ernstige (mogelijk blijvend) bijwerkingen zijn gemeld?

Is het omdenken om terwijl we al eeuwen bekend zijn met ziekten door virussen en bacteriën en schimmels, maar tegelijkertijd die virussen, bacteriën en schimmels maken dat we kunnen leven omdat ze belangrijk zijn voor onze gezondheid, deze micro-organismen de oorlog te verklaren?

Is het omdenken van de media om in plaats van de waarheid te onderzoeken en de kijker en lezer eerlijke informatie te geven, dat te vervangen door een verhaal wat bestaat uit vooral leugens en halve waarheden als het gaat om COVID?

Is het omdenken om te zeggen dat de inhoud van het vaccin niet verder dan de arm komt, terwijl het door het hele lichaam - inclusief de hersenen - verspreid wordt? 

Is het omdenken de indruk te geven dat het lichaam 'even' wordt aangezet tot het maken van spike-eiwitten om vervolgens afweerstoffen te kunnen maken, terwijl dat aanmaken van spike-eiwitten in allerlei weefsels gebeurt en doorgaat en daardoor leidt tot onder andere ontstekingen en verstoringen in de bloedvatwanden? 

Is het omdenken van de minister om mensen te enthousiasmeren om te gaan dansen met of na een dubieus vaccin in plaats van sport en een goede nachtrust te promoten?

Is het omdenken van de Vlaamse premier om ongevaccineerden de schuld te geven van de coronamaatregelen in plaats van te vertellen dat ze dat doen om controle uit te oefenen op iedereen?

Is het omdenken om te vertellen dat ongevaccineerden geen recht hebben de gezondheid van anderen in gevaar te brengen (wat ze niet doen) terwijl je dat juist zelf doet door een vaccin te verplichten wat nu meer dood en verderf zaait dan het virus zelf? 

Zijn de media met omdenken bezig als ze ons de echte cijfers onthouden en in plaats daarvan onzin verkopen? Of als ze de oorzaak van bijvoorbeeld overlijden verdraaien?

Is het omdenken om artsen te vertellen dat ze de cijfers zo moeten presenteren dat mensen bang worden gemaakt en een vaccin willen?  

Ik kan nog wel even doorgaan.

Het is inderdaad allemaal geen omdenken, maar puur bedrog.

En eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast voor het moment dat alle nog slapende mensen wakker worden. Of voor het moment dat politici uit hun waantoestand ontwaken en inzien hoe iedereen bedrogen wordt. Dat kan niet anders dan leiden tot een soort anarchie, aangezien vrijwel alle politieke partijen even blind hebben meegedaan. Maar dat laatste zou ook kunnen veroorzaken dat ze niet wakker wensen te worden!

Het is mooi dat dat TV-station in Detroit, dat dacht gegevens te gaan verzamelen over mensen die waren gestorven omdat ze het vaccin niet hadden genomen, werd overspoeld door 180.000 inzendingen van sterfte en ernstige bijwerkingen door het vaccin. En ineens begreep dat er iets niet klopte met alle berichtgeving.

Maar ja, of dat echt leidt tot verandering? Ik heb de indruk dat de bijwerking van narcolepsie van de mexicaanse griep nu viraal is gegaan. 

Help me s.v.p. om om te denken.
Help me te visualiseren dat politici en de overheid er voor ons zijn, in plaats van dat wij marionetten zijn voor de overheid. Help me te visualiseren dat de overheid een eigen gezonde visie heeft, en niet een marionet is van het grote geld, van de industrie die vaccins wil slijten, die macht wil.

Help me te visualiseren dat de overheid/politici inzien dat ze fout zitten met de beroving van lichamelijke vrijheid en lichaamsintegriteit en dat toe gaat geven. Help me te visualiseren dat we weer een vrij en leuk land worden in plaats van een goedkope kopie van China.

Help me te visualiseren dat alle slapers op tijd wakker worden, voordat we allerlei zaken niet meer kunnen omkeren.

Ik denk graag om, maar wel op een integere en gezonde manier (ik geef toe, in mijn ogen, iemand anders kan er anders over denken). 

P.S. Ik heb na de speech van de Vlaamse premier een woedende blog geschreven, en nog een en nog een. Ik heb ze weggegooid en ik hoop dat deze blog die woede niet zo uitstraalt. De man zit op dezelfde lijn als onze overheid, maar uit zich nog krankzinniger. 

Ik stuiter door dit soort mensen af en toe heen en weer tussen de waarnemer (of de waarnemende ziel) en de mens met emotie.
De waarnemer ziet een wereld waarin mensen rare en onlogische dingen doen, of het nu gaat om politici of politie, om artsen of burgers. Maar de waarnemer kan daarbij neutraal blijven, zonder sterke emotie.

De mens in mij voelt zich af en toe overspoeld door mensen die krankzinnig lijken, die het zinnige verstand verloren lijken te hebben, maar wel alle macht naar zich toe trekken.
Dat maakt machteloos, en machteloosheid maakt boos. Dat laatste is overigens - voor de goede orde - een betere emotie dan machteloosheid!

En als ik die boosheid bewust ben, probeer ik naar die waarnemer te gaan en het allemaal te relativeren, voor mijn eigen gemoedsrust én om scheppend iets goeds te kunnen doen….

 Het ga je goed! 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 1. Denemarken heeft besloten per 10 september COVID van de A-lijst van bedreigende ziekten te halen. En daarmee vervallen dus ook de eraan gekoppelde maatregelen. COVID is op de A-lijst geplaatst door de WHO, maar in Nederland bijvoorbeeld is gestemd in de politiek om het er hier ook op te zetten, wat werd aangenomen. Op de A-lijst staan zeer bedreigende ziekten als SARS en Ebola. COVID hoort daarop niet thuis en Denemarken heeft dat ingezien. Maar zolang epidemiologen blijven roepen dat er pieken komen, zal het er hier wel op blijven staan, omdat het de gelegenheid geeft maatregelen door te voeren die anders niet zo gemakkelijk genomen zouden kunnen. 
 2. The Associated Press, het grootste westerse persbureau, heeft besloten het verhaal van de 'pandemie van de ongevaccineerden' niet meer te steunen. Alle bewijs laat zien dat de gevaccineerden net zo hard het virus doorgeven als de ongevaccineerden. Onze minister De Jonge blijft nog mensen tegen elkaar opzetten, maar de AP wens zich daarin niet meer te herkennen.
 3. Ernst Kuipers heeft het afgelopen anderhalf jaar laten zien dat zijn spookverhalen keer op keer niet klopten, maar gaat onverdroten voort: Nu voorspelt hij weer dat er 3500 mensen op de IC's komen door de ongevaccineerden. Het is wonderlijk - maar ook weer niet als je begrijpt hoe alles in elkaar zit - dat deze man de gelegenheid krijgt zijn spookverhalen te vertellen. Hoewel, misschien blijken het geen spookverhalen, maar worden de zieken niet veroorzaakt door de ongevaccineerden maar juist door de vaccins. We gaan het zien. 
 4. Er wordt in Nederland helemaal niet bijgehouden wie van de mensen met COVID in het ziekenhuis wel of niet gevaccineerd zijn. Bovendien zijn veel van de COVID-mensen in ziekenhuizen mensen die er voor iets anders kwamen, maar toevallig positief testen. En dan worden ze gelijk als COVID-patient geteld, ook al hebben ze geen klachten op dat gebied. 
 5. Hoewel je als je COVID hebt gehad levenslang immuun bent, wordt dat in Nederland niet als zodanig gezien. Je moet je alsnog laten vaccineren, zeker na een half jaar. Bizar eigenlijk. 
 6. In Israel is het zo dat als je niet je derde vaccin hebt gehaald, je als ongevaccineerd wordt beschouwd. Dat belooft wat voor de toekomst. Je hebt je laten vaccineren, met alle gevolgen van dien, en dan ineens geldt dat allemaal niet meer omdat je je niet nog meer wilt laten vaccineren.....
 7. Uit een film over de WHO blijkt dat de definitie van een pandemie in 2009 is veranderd onder druk van de farmaceutische industrie, zodat vrijwel alles een pandemie kon worden genoemd, er maatregelen konden worden opgelegd en ze vaccins konden slijten. In feite is de WHO zo afhankelijk van externe geldschieters (de farmaceutische industrie en Bill Gates) dat ze naar de pijpen moeten dansen van die instanties. Niets dus onafhankelijk en niets in het belang van de burgers. Alles in het belang van de industrie. En ook de overheden dansen naar de pijpen van diezelfde industrie...... ineens wordt alles duidelijk. Dansen met Janssen.......
 8. De Jonge heeft toegegeven dat het feit dat gevaccineerden toegang tot evenementen hebben, terwijl duidelijk is dat ze net zo goed het virus verspreiden, wordt gedaan om anderen te bewegen zich te laten vaccineren. Het is dus schijnbescherming, maar die moet zoveel mogelijk verspreid worden.
 9. Je bent duidelijk beter beschermd tegen varianten en het virus als je het hebt gehad, dan wanneer je gevaccineerd bent. Maar ook is duidelijk dat je een kleinere kans hebt een natuurlijke infectie door te maken als je je hebt laten vaccineren. Vaccineren maakt dus dat de kans kleiner wordt dat je goed en breed beschermd bent. Zeker bij jongeren verhinder je dus natuurlijke bescherming door de vaccinaties. Het is bizar dat dat niet wordt meegenomen in de afwegingen van wel of niet vaccineren. Eigenlijk zou je jongeren dus niet moeten vaccineren, net als gezonde volwassenen die een infectie zonder al te grote problemen zouden doorstaan. 
 10. Huisartsen die het nut zien van Ivermectine, een middel wat in andere landen geweldig blijkt te hebben geholpen tegen de gevolgen van COVID, zeker als het in een vroeg stadium wordt gegeven, durven het niet voor te schrijven uit angst voor represailles. In Japan wordt het nu dus zelfs geadviseerd door de belangrijkste instantie. De inspectie heeft 60 huisartsen gewaarschuwd omdat ze zich niet aan de richtlijnen hielden (dus zelf nadachten en ten faveure van de patiënten handelden) en zelfs 3000 euro boete gegeven aan een huisarts wegens het voorschrijven van een medicament wat de inspectie niet goedkeurde (Ivermetcine en hydrochloroquin zijn door de inspectie om onduidelijke redenen verboden verklaard. Als je ook maar iets afwijkt van de lijn van de overheid/inspectie, wordt je aangepakt. 

Ik stop met 10 punten, omdat het anders te lang wordt, wordt vervolgd..........(maar dan in principe met verwijzingen/hyperlinks) 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn