Deze code is voortgekomen uit de processen van Neurenberg na afloop van de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de Nazi-experimenten tijdens die oorlog. Ik hoef daar niets verder over uit te leggen, hoop ik. 

Het is een serie ethische onderzoekprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen.

Samen met de verklaring van Helsinki zouden ze de basis vormen voor de Nederlandse Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen…….

De 10 punten (de tekst van de punten heb ik van wikipedia):

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.
  Dat betekent dat de persoon zonder tussenkomst van geweld, fraude, misleiding, of andere vorm van dwang in staat moet zijn een vrije keuze te maken. Er moet voldoende kennis en begrip over het onderwerp zijn. Er is een plicht van informed consent: alle voor- en nadelen moeten uitvoerig worden verteld, waarna men een keuze kan maken. (Hier gaat de overheid dus al in de fout, mensen zijn helemaal niet eerlijk voorgelicht en er is behoorlijke drang/dwang al is het nog niet met fysiek geweld; De Jonge heeft daar nog een schepje opgedaan door te zeggen dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is).
 2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met een andere methode of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  (Door in andere landen duidelijk werkzame middelen hier te verbieden en alles wat preventief kan helpen af te wijzen, doet de overheid het voorkomen alsof er geen andere optie is, maar die zijn er dus wel degelijk; weer in de fout.)
 3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  (In de dierproeven gingen verreweg de meeste dieren dood, niet echt een goede basis dus om door te gaan; alle kennis die er was zoals mondmaskers die geen zin hadden en quanantaine die niet nodig was, is overboord gegooid. Evenals de kennis die er was met betrekking tot alle pogingen tot nu toe vaccins tegen coronavirussen te maken – allemaal mislukt; en nu ineens kunnen 7-10 firma’s - los van elkaar - die vaccins maken?)
 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed voorkomen worden
  (met 22.000 doden alleen al in Europa en meer dan een miljoen ernstige bijwerkingen in Europa gaat het hier dus ook flink in de fout)
 5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is ervan uit te gaan dat overlijden of handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen
  (gezien de eerdergenoemde cijfers en de echte deskundigen die vanaf minuut 1 waarschuwen voor de gevolgen is ook hier de code m.i. duidelijk geschonden)
 6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humane belang van het probleem dat het experiment moet oplossen
  (er is eerder een humaan belang geschonden: een ongelooflijke nergens op gebaseerde onvrijheid en dwang je te laten vaccineren en/of testen; een controle/test maatschappij die nergens op gebaseerd is, behoudens de wil te controleren)
 7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersonen te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  (in tegendeel: zelfs de medische wereld neigt te ontkennen dat klachten die je niet had en zijn begonnen na de vaccinaties met de vaccinaties te maken hebben; hoe ‘vals’ dat ook is, misschien is het ook ergens goed voor: de verzekering dekt niet de gevolgen van medische experimenten; in Amerika zijn al veel mensen aan lager wal geraakt omdat de honderdduizenden aan ziekenhuiskosten door de verzekering niet betaald worden)
 8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment uitvoeren of leiden, in alle stadia van het experiment
  (wel, je wordt geprikt door iemand die heeft leren prikken, en je wordt naar huis gestuurd……..niets begeleiding, niets controle, zelfs niets onderzoek; mensen die overleden zijn krijgen ook geen obductie om te zien waardoor ze overleden zijn)
 9. Gedurende de hele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  (Er valt niets stop te zetten, want het experiment gaat vele jaren door zonder dat je het kunt stoppen; het is door het vaccin in gang gezet en is in feite niet meer te stoppen - en bij de officiële proefpersonen is er geen controlegroep meer over omdat iedereen gevaccineerd is)
 10. Gedurende de hele loop van het experiment moet de verantwoordelijk wetenschapper bereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft aan te nemen, met gebruik van het gezonde verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van proefpersonen
  (Ach, wat moet ik nog zeggen? En wie is de verantwoordelijke wetenschapper? Die ‘bestaat’ niet…..)

Het mag duidelijk zijn dat deze code, die menselijkerwijs gezien zo belangrijk was, en ontstaan is na gruweldaden, aan alle kanten wordt overtreden. 

Op geen enkele manier is dat goed te praten, zeker niet bij een virus met een overlevingskans van 99,95% onder de 70 jaar. 

En dat is een veeg teken. Niet alleen omdat het veel massaler is dan in de Nazi-tijd, maar omdat het ook tot in vele generaties door gaat werken. Een zeer groot deel van de wereldbevolking is nu betrokken in een medisch experiment waarvan de uitkomst niet duidelijk is maar door vele deskundige wetenschappers wordt gevreesd.
En waarom? Omdat er een virus is wat net zoveel doden veroorzaakt als een stevig griep. 

Het enge is ook, dat hoe langer dit doorgaat, hoe onomkeerbaarder het wordt. Hoe meer deze trein op gang is, hoe moeilijker te stoppen. Ik hoop dat mensen in staat zijn om te bedenken dat ze verkeerde beslissingen hebben gemaakt (burgers, politici, wetenschappers, artsen, etc.) en dat durven toe te geven. Alleen dan kunnen we deze absurditeit nog stoppen. 

Je vraagt je af hoe het mogelijk is. Hoe het mogelijk is dat artsen hieraan meedoen, dat sommige artsen zelfs oproepen het verplicht te maken. En hoe het mogelijk is dat burgers zich dit allemaal laten welgevallen. Hoe het mogelijk is dat alle politici als één blok meedoen met dit bedrog.

Bedrog? Jazeker.
Uit alles blijkt dat de vaccins veel en veel slechter functioneren dan werd beloofd. En dat ze veel meer negatieve effecten hebben dan was beloofd. In Israel waar veel mensen zelfs 3x gevaccineerd zijn, zijn zowel het grootste deel van de mensen die in het ziekenhuis belanden als die overlijden minstens 2x gevaccineerd! Het besmettingsniveau was ondanks al die prikken nog nooit zo hoog. Door de door de vaccins veroorzaakte mutanten en de vermindering van weerstand door de vaccins, zijn juist de gevaccineerden gevoeliger. Bovendien blijken gevaccineerden veel meer virusdeeltjes bij zich te dragen die ze kunnen overbrengen, en kun je je afvragen of ze niet chronisch ziek worden gemaakt door een doorwerkend mechanisme van spike-eiwitten-productie.  

En onze minister De Jonge blijft ijskoud tegen beter in beweren dat de gevaccineerden de oorzaak van de ellende zijn (en zullen zijn!). Om nog meer mensen in het experiment te trekken (het liefst iedereen, want dan zal niemand meer kunnen zien wat een ellende ze brengen, dan is er geen vergelijk meer). De heksenjacht op ongevaccineerden - misschien wel de enige mensen die nog gezond zijn - wordt steeds feller. Na ingeleverde vrijheden, leveren we nu ook onze privacy in omdat werkgevers onze gezondheidsgegevens mogen inzien, altijd beroepsgeheim van artsen wat niet zonder goede reden werd gedeeld. De zeggenschap over ons eigen lichaam zijn we nu ook aan het kwijtraken. De wereld is echt van God los. 

Als huisarts keek ik ooit met een groep collega's naar een bizarre en onthutsende film over de artsen die de experimenten deden in de tweede wereldoorlog. Die artsen waren sympathieke  en empathische mensen (geweest), die dit soort dingen nooit en te nimmer gedaan zouden hebben. En toch deden ze het. En vergoelijkten ze het zelfs. Ze begrepen er achteraf ook niets van......
Wij waren er doodstil van, minutenlang kon je een speld horen vallen, voordat iemand iets zei.

Hoe kon dit gebeurd zijn? Hoe konden integere mensen aan zoiets meegewerkt hebben? 

Angst en groepsdruk maken dat mensen dingen doen die hun ziel nooit goed zou keuren, ze 'verkopen hun ziel'. 

Blijf in naam van alles wat goed is bij je verstand, volg je hart en je intuïtie. Laat je niet gek maken. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn