Dit bericht is vrij snel na het vorige, wat komt omdat er veel gebeurt en veel nieuws is.

Je kunt er over redetwisten of het goed of slecht nieuws is. Het nieuws bijvoorbeeld van veel meer doden door de vaccins dan door COVID, of 5 mensen opofferen om één dode te voorkomen is vreselijk nieuws, maar kan - als dat besef doordringt - misschien ook zorgen voor ommekeer....... zeker als het gaat om het vaccineren van kinderen wat nog veel erger is. Daar worden er nog veel meer geofferd om er één te voorkomen. 

Vandaag schrijft Nu.nl bijvoorbeeld dat de FDA in Amerika nu toestemming heeft gegeven voor boosters boven de 65 jaar. Ze vergeten echter alle verontrustende zaken te vermelden die ook boven tafel kwamen tijdens de vergadering. Die feiten alleen al zouden moeten maken dat opgehouden wordt met alle vaccins en maatregelen, maar dan reken ik buiten de financiële belangen.......

Zoals bijvoorbeeld ook dat er al 150.000 tot 200.000 mensen door de vaccins zijn overleden in Amerika, terwijl de overheidssite er 15.000 aangeeft en de CDC sowieso neigt te ontkennen dat er doden vallen. De berekeningen van Jessica Rose (immunologe en wiskundige) over de 150.000 worden op verschillende manieren gedaan met dezelfde uitslag. De video over de 200.000 gaat uit van een hogere onderrapportage en is ook plausibel. De video is ruim 2 uur, maar je kunt ook de sheets op pdf bekijken. 

Uitgaande van dezelfde onderrapportage zou het aantal foetale doden geen 1400 zijn in Amerika, maar vele malen hoger. Ik durf het getal niet eens op te schrijven. Inmiddels zijn er ook berichten dat er niet alleen een grote toename van het aantal miskramen is, maar ook ellende als er geen miskraam is. Ik kan echter niet een link vinden die ik tot nu toe goed genoeg vindt om te delen (wordt dus hopelijk niet vervolgd in dit geval). 
Wel is het zo dat de New England Journal of Medicine is teruggekomen van de uitspraak dat het vaccineren van zwangeren veilig is. Dat werd aanvankelijk zo gezegd en dat is teruggenomen. Natuurlijk wordt er niet gezegd dat het onveilig is, want dat past niet in het verhaal...........

Ook wordt steeds duidelijker dat de vaccins menstruatieproblemen lijken te geven. De NIH in Amerika trekt nu 1,67 miljoen uit om dat te onderzoeken. Het lijken inmiddels duidelijke bijeffecten van de vaccins te zijn, zonder dat het vermeld wordt als bijwerking. 

In Engeland zouden meer dan 30.000 vrouwen zijn met menstruatieproblemen na het vaccin. 

Intussen komen er ook steeds wat meer onderzoeken boven tafel over de afgelopen periode. Zo heeft de CDC (RIVM van VS) cijfers die laten zien wat de grootste risico's voor sterfte zijn, waarbij angsttoestanden heel hoog scoort! 
Verder is ook hier duidelijk dat overgewicht een grote risicofactor is, en hoe meer overgewicht, hoe groter het risico. 

Een internationale onderzoeksgroep aan de Universiteit van Osaka heeft verder ontdekt dat als reactie op de spike-eiwitten twee soorten antistoffen ontstaan: een die de infectie bestrijdt, maar ook een die het verergert....en die laatste zou wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor de heel ernstige infecties.

Over ernstige infecties gesproken, we weten inmiddels dat de ernstige COVID-gevallen in Israel voor >90% volledig gevaccineerd zijn, maar wat interessant is, is dat de enorme toename aan besmettingen en ziekenhuisopnames begon na de 3e booster.......In Duitsland werd na sterfgevallen besloten dat de 3e prik te gevaarlijk was (zie sheet 43 en 44), wat bijzonder is aangezien het hetzelfde vaccin is als 1 en 2. Kennelijk hebben de experts die zeiden dat elke booster de situatie erger maakt (het lichaam verder verzwakt) gelijk?

Gelukkig gebeurt er wel wat, al is het allemaal mondjesmaat, als het gaat om mensen die opstaan of naar voren komen. 

Op blckbx.tv was een uitzending met twee academici die aansloegen op én Hugo de Jonge die zei 'nul begrip te hebben voor mensen die zich niet willen laten vaccineren', én een plastisch chirurg die voorstelde ongevaccineerden uit te sluiten van alle sociale voorzieningen. Deze twee hadden met 2 andere collega academici op LinkedIn een column geschreven als reactie. En daar wordt in de uitzending over gepraat. Net zoals over het mensen tegen elkaar opzetten en het dehumaniseren, het ont-menselijken: de ander niet meer als mens zien en behandelen. 

Een verpleegkundige luidt de noodklok over niet gemelde doden en 'gewonden' door de COVID-vaccins. Hier de video: video. Overigens kunnen we via de verklaringen van de BPOC, de buitenparlementaire onderzoekscommissie zien hoe dat in Nederlands gelijksoortig gaat. 

En dan natuurlijk nog Australië, waar de truckers hebben bereikt dat zij geen mandaat hebben voor de vaccins, maar nu de bouwvakkers de toon gaan zetten. Zij komen vanaf nu elke dag om 10.00 AM samen in Melbourne en leggen daar het verkeer stil, tot hun eisen worden ingewilligd. Enerzijds hoop je dan dat anderen zich erbij gaan aansluiten, anderzijds is het de vraag of ze het gaan volhouden aangezien ik net een filmpje zag waarbij de politie in Melbourne aan het schieten was. Als ze hun verhaal willen volhouden, zal de overheid wellicht keihard optreden....

Het wordt in elk geval steeds duidelijker dat alles wat we via de mainstream media horen (of niet horen) een grote leugen is. En dat alle maatregelen vooral negatief werken, qua gezondheid en qua aantal doden. 
Het laatste rapport uit Engeland laat zien dat er meer dan 10.000 onnodige kankerdoden zijn/worden veroorzaakt door de lockdowns. 

tot hier, het is weer meer dan genoeg. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn