Blog Corona info

Deze blog geeft informatie die ik via m.i. eerlijkere kanalen krijg, en die we niet of nauwelijks van de overheid of de mainstream media horen.

Wil je deze info niet lezen of horen? Lees deze blog dan niet. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Als je op de blauwe tekst drukt met je muis, word je doorverwezen naar het artikel of de video)

 • Maurice de Hond heeft op z’n website een artikel over apen die aerosolen met virusdeeltjes kregen . Als dat er weinig waren, kregen ze geen symptomen, maar wel afweerstoffen (!). Met veel meer deeltjes kwamen er ook symptomen. 
  Het brengt de term ‘microvaccinaties’. Als je weinig deeltjes binnenkrijgt, leert je lichaam het herkennen en bouw je afweerstoffen op, maar wordt niet als geïnfecteerd gezien.

  Dus: hoe meer lock down-achtige maatregelen, hoe minder ‘microvaccinaties’…..en bij loslaten van de maatregelen dus minder bescherming. In Zweden is dus heel veel van dit soort bescherming opgebouwd, wat laat zien dat hun aanpak goed was!
 • In Nederland wordt alles gegokt op vaccineren als enige oplossing. Er wordt nauwelijks iets gedaan aan de te beperkte capaciteit in de ziekenhuizen en vooral de IC’s (het aantal personeelsleden wordt alleen maar kleiner), er wordt nauwelijks ingezet op genezen of behandelen in een vroeg stadium met bijvoorbeeld Ivermetcine of Hydroxychloroquine (dit wordt zelfs verboden), en er wordt niets gedaan aan echte preventie met bijvoorbeeld leefstijl en supplementen.
 • In Amerika dreigt een crisis nu miljoenen mensen in de verpleging ontslag nemen of ontslagen worden vanwege de verplichte vaccins in de zorg. En hoewel de media het doen voorkomen alsof vrijwel iedereen hier in de zorg gevaccineerd is, weten de mensen die werken in de zorg wel beter. Ook hier zou een crisis kunnen volgen bij een verplichting. Om precies dezelfde redenen: geen zin hebben het lichaam bloot te stellen aan een experiment waarvan de uitslag niet vaststaat, maar waarvan – als je ‘wakker’ bent en niet klakkeloos de media gelooft – bekend is dat het vele nadelen kan hebben.
  Overigens meldt een ziekenhuis in New York nu dat het stopt met bevallingen door gebrek aan verloskundigen, verloskundigen die ontslag hebben genomen/gekregen door de vaccinatieverplichting. 
 • De AMA (American Medical Association) heeft een handboek gemaakt waarin haar leden, de artsen, wordt verteld hoe ze moeten handelen en wat ze moeten zeggen. Het is schokkend te zien dat artsen en medisch personeel instructies krijgen de waarheid te verdraaien als het gaat over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins, alsook over het aantal doden. Dat laatste moet door een ander woord te gebruiken zwaar worden overdreven om mensen bang te maken zodat ze zich laten vaccineren.
  Dit alles maakt – en in Nederland is het gezien de 60 waarschuwingen van de inspectie niet heel veel beter – dat artsen dus niet hun eigen mening mogen hebben, hun eigen onderzoek mogen doen, patiënten niet eerlijk mogen voorlichten.
 • En dan nog wat opvallende beelden:
 • Zoals de beelden van de demonstratie in Amsterdam op zondag 5 september. Uit de media kreeg ik de indruk dat het om hooguit 40.000 man ging. De beelden tonen iets anders. 
  Sterker nog, de politie beweerde dagen erna dat er slechts 20.000 waren en dat al die andere getallen zwaar overdreven waren. Ik krijg dan toch het gevoel dat we beduveld worden. De vraag is waarom?  
 • Zoals het interview met Jakobien Huisman over de documentaire die ze maakte over 6 mensen met verschillende invalshoeken: met een lector gezondheidswetenschappen, een gezondheids- en welzijnseconoom, een klinisch psycholoog, een privacy-specialist en een onze bekende sociaal geograaf, statisticus en opiniepeiler Maurice de Hond.

 • En dan de eerste aflevering daarvan met de gezondheidswetenschapper Drs. Sam Brokken, die zelfs zijn baan verloor door zijn eerlijke mening.  

Tenslotte ben ik blij met de uitgelekte aankondiging dat de 1,5 meter maatregel gaat stoppen, maar ook teleurgesteld in het feit dat de testmaatschappij nieuwe vormen krijgt doordat de museums en horeca alleen nog met een 'coronabewijs' mogen worden bezocht. Zeker wetende hoe 'virusdicht' die bewijzen zijn. Het gaat duidelijk niet over het virus, maar over iets anders. 

wordt vervolgd.....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 1. Denemarken heeft besloten per 10 september COVID van de A-lijst van bedreigende ziekten te halen. En daarmee vervallen dus ook de eraan gekoppelde maatregelen. COVID is op de A-lijst geplaatst door de WHO, maar in Nederland bijvoorbeeld is gestemd in de politiek om het er hier ook op te zetten, wat werd aangenomen. Op de A-lijst staan zeer bedreigende ziekten als SARS en Ebola. COVID hoort daarop niet thuis en Denemarken heeft dat ingezien. Maar zolang epidemiologen blijven roepen dat er pieken komen, zal het er hier wel op blijven staan, omdat het de gelegenheid geeft maatregelen door te voeren die anders niet zo gemakkelijk genomen zouden kunnen. 
 2. The Associated Press, het grootste westerse persbureau, heeft besloten het verhaal van de 'pandemie van de ongevaccineerden' niet meer te steunen. Alle bewijs laat zien dat de gevaccineerden net zo hard het virus doorgeven als de ongevaccineerden. Onze minister De Jonge blijft nog mensen tegen elkaar opzetten, maar de AP wens zich daarin niet meer te herkennen.
 3. Ernst Kuipers heeft het afgelopen anderhalf jaar laten zien dat zijn spookverhalen keer op keer niet klopten, maar gaat onverdroten voort: Nu voorspelt hij weer dat er 3500 mensen op de IC's komen door de ongevaccineerden. Het is wonderlijk - maar ook weer niet als je begrijpt hoe alles in elkaar zit - dat deze man de gelegenheid krijgt zijn spookverhalen te vertellen. Hoewel, misschien blijken het geen spookverhalen, maar worden de zieken niet veroorzaakt door de ongevaccineerden maar juist door de vaccins. We gaan het zien. 
 4. Er wordt in Nederland helemaal niet bijgehouden wie van de mensen met COVID in het ziekenhuis wel of niet gevaccineerd zijn. Bovendien zijn veel van de COVID-mensen in ziekenhuizen mensen die er voor iets anders kwamen, maar toevallig positief testen. En dan worden ze gelijk als COVID-patient geteld, ook al hebben ze geen klachten op dat gebied. 
 5. Hoewel je als je COVID hebt gehad levenslang immuun bent, wordt dat in Nederland niet als zodanig gezien. Je moet je alsnog laten vaccineren, zeker na een half jaar. Bizar eigenlijk. 
 6. In Israel is het zo dat als je niet je derde vaccin hebt gehaald, je als ongevaccineerd wordt beschouwd. Dat belooft wat voor de toekomst. Je hebt je laten vaccineren, met alle gevolgen van dien, en dan ineens geldt dat allemaal niet meer omdat je je niet nog meer wilt laten vaccineren.....
 7. Uit een film over de WHO blijkt dat de definitie van een pandemie in 2009 is veranderd onder druk van de farmaceutische industrie, zodat vrijwel alles een pandemie kon worden genoemd, er maatregelen konden worden opgelegd en ze vaccins konden slijten. In feite is de WHO zo afhankelijk van externe geldschieters (de farmaceutische industrie en Bill Gates) dat ze naar de pijpen moeten dansen van die instanties. Niets dus onafhankelijk en niets in het belang van de burgers. Alles in het belang van de industrie. En ook de overheden dansen naar de pijpen van diezelfde industrie...... ineens wordt alles duidelijk. Dansen met Janssen.......
 8. De Jonge heeft toegegeven dat het feit dat gevaccineerden toegang tot evenementen hebben, terwijl duidelijk is dat ze net zo goed het virus verspreiden, wordt gedaan om anderen te bewegen zich te laten vaccineren. Het is dus schijnbescherming, maar die moet zoveel mogelijk verspreid worden.
 9. Je bent duidelijk beter beschermd tegen varianten en het virus als je het hebt gehad, dan wanneer je gevaccineerd bent. Maar ook is duidelijk dat je een kleinere kans hebt een natuurlijke infectie door te maken als je je hebt laten vaccineren. Vaccineren maakt dus dat de kans kleiner wordt dat je goed en breed beschermd bent. Zeker bij jongeren verhinder je dus natuurlijke bescherming door de vaccinaties. Het is bizar dat dat niet wordt meegenomen in de afwegingen van wel of niet vaccineren. Eigenlijk zou je jongeren dus niet moeten vaccineren, net als gezonde volwassenen die een infectie zonder al te grote problemen zouden doorstaan. 
 10. Huisartsen die het nut zien van Ivermectine, een middel wat in andere landen geweldig blijkt te hebben geholpen tegen de gevolgen van COVID, zeker als het in een vroeg stadium wordt gegeven, durven het niet voor te schrijven uit angst voor represailles. In Japan wordt het nu dus zelfs geadviseerd door de belangrijkste instantie. De inspectie heeft 60 huisartsen gewaarschuwd omdat ze zich niet aan de richtlijnen hielden (dus zelf nadachten en ten faveure van de patiënten handelden) en zelfs 3000 euro boete gegeven aan een huisarts wegens het voorschrijven van een medicament wat de inspectie niet goedkeurde (Ivermetcine en hydrochloroquin zijn door de inspectie om onduidelijke redenen verboden verklaard. Als je ook maar iets afwijkt van de lijn van de overheid/inspectie, wordt je aangepakt. 

Ik stop met 10 punten, omdat het anders te lang wordt, wordt vervolgd..........(maar dan in principe met verwijzingen/hyperlinks) 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Deze code is voortgekomen uit de processen van Neurenberg na afloop van de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de Nazi-experimenten tijdens die oorlog. Ik hoef daar niets verder over uit te leggen, hoop ik. 

Het is een serie ethische onderzoekprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen.

Samen met de verklaring van Helsinki zouden ze de basis vormen voor de Nederlandse Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen…….

De 10 punten (de tekst van de punten heb ik van wikipedia):

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.
  Dat betekent dat de persoon zonder tussenkomst van geweld, fraude, misleiding, of andere vorm van dwang in staat moet zijn een vrije keuze te maken. Er moet voldoende kennis en begrip over het onderwerp zijn. Er is een plicht van informed consent: alle voor- en nadelen moeten uitvoerig worden verteld, waarna men een keuze kan maken. (Hier gaat de overheid dus al in de fout, mensen zijn helemaal niet eerlijk voorgelicht en er is behoorlijke drang/dwang al is het nog niet met fysiek geweld; De Jonge heeft daar nog een schepje opgedaan door te zeggen dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is).
 2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met een andere methode of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  (Door in andere landen duidelijk werkzame middelen hier te verbieden en alles wat preventief kan helpen af te wijzen, doet de overheid het voorkomen alsof er geen andere optie is, maar die zijn er dus wel degelijk; weer in de fout.)
 3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  (In de dierproeven gingen verreweg de meeste dieren dood, niet echt een goede basis dus om door te gaan; alle kennis die er was zoals mondmaskers die geen zin hadden en quanantaine die niet nodig was, is overboord gegooid. Evenals de kennis die er was met betrekking tot alle pogingen tot nu toe vaccins tegen coronavirussen te maken – allemaal mislukt; en nu ineens kunnen 7-10 firma’s - los van elkaar - die vaccins maken?)
 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed voorkomen worden
  (met 22.000 doden alleen al in Europa en meer dan een miljoen ernstige bijwerkingen in Europa gaat het hier dus ook flink in de fout)
 5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is ervan uit te gaan dat overlijden of handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen
  (gezien de eerdergenoemde cijfers en de echte deskundigen die vanaf minuut 1 waarschuwen voor de gevolgen is ook hier de code m.i. duidelijk geschonden)
 6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humane belang van het probleem dat het experiment moet oplossen
  (er is eerder een humaan belang geschonden: een ongelooflijke nergens op gebaseerde onvrijheid en dwang je te laten vaccineren en/of testen; een controle/test maatschappij die nergens op gebaseerd is, behoudens de wil te controleren)
 7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersonen te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  (in tegendeel: zelfs de medische wereld neigt te ontkennen dat klachten die je niet had en zijn begonnen na de vaccinaties met de vaccinaties te maken hebben; hoe ‘vals’ dat ook is, misschien is het ook ergens goed voor: de verzekering dekt niet de gevolgen van medische experimenten; in Amerika zijn al veel mensen aan lager wal geraakt omdat de honderdduizenden aan ziekenhuiskosten door de verzekering niet betaald worden)
 8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment uitvoeren of leiden, in alle stadia van het experiment
  (wel, je wordt geprikt door iemand die heeft leren prikken, en je wordt naar huis gestuurd……..niets begeleiding, niets controle, zelfs niets onderzoek; mensen die overleden zijn krijgen ook geen obductie om te zien waardoor ze overleden zijn)
 9. Gedurende de hele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  (Er valt niets stop te zetten, want het experiment gaat vele jaren door zonder dat je het kunt stoppen; het is door het vaccin in gang gezet en is in feite niet meer te stoppen - en bij de officiële proefpersonen is er geen controlegroep meer over omdat iedereen gevaccineerd is)
 10. Gedurende de hele loop van het experiment moet de verantwoordelijk wetenschapper bereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft aan te nemen, met gebruik van het gezonde verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van proefpersonen
  (Ach, wat moet ik nog zeggen? En wie is de verantwoordelijke wetenschapper? Die ‘bestaat’ niet…..)

Het mag duidelijk zijn dat deze code, die menselijkerwijs gezien zo belangrijk was, en ontstaan is na gruweldaden, aan alle kanten wordt overtreden. 

Op geen enkele manier is dat goed te praten, zeker niet bij een virus met een overlevingskans van 99,95% onder de 70 jaar. 

En dat is een veeg teken. Niet alleen omdat het veel massaler is dan in de Nazi-tijd, maar omdat het ook tot in vele generaties door gaat werken. Een zeer groot deel van de wereldbevolking is nu betrokken in een medisch experiment waarvan de uitkomst niet duidelijk is maar door vele deskundige wetenschappers wordt gevreesd.
En waarom? Omdat er een virus is wat net zoveel doden veroorzaakt als een stevig griep. 

Het enge is ook, dat hoe langer dit doorgaat, hoe onomkeerbaarder het wordt. Hoe meer deze trein op gang is, hoe moeilijker te stoppen. Ik hoop dat mensen in staat zijn om te bedenken dat ze verkeerde beslissingen hebben gemaakt (burgers, politici, wetenschappers, artsen, etc.) en dat durven toe te geven. Alleen dan kunnen we deze absurditeit nog stoppen. 

Je vraagt je af hoe het mogelijk is. Hoe het mogelijk is dat artsen hieraan meedoen, dat sommige artsen zelfs oproepen het verplicht te maken. En hoe het mogelijk is dat burgers zich dit allemaal laten welgevallen. Hoe het mogelijk is dat alle politici als één blok meedoen met dit bedrog.

Bedrog? Jazeker.
Uit alles blijkt dat de vaccins veel en veel slechter functioneren dan werd beloofd. En dat ze veel meer negatieve effecten hebben dan was beloofd. In Israel waar veel mensen zelfs 3x gevaccineerd zijn, zijn zowel het grootste deel van de mensen die in het ziekenhuis belanden als die overlijden minstens 2x gevaccineerd! Het besmettingsniveau was ondanks al die prikken nog nooit zo hoog. Door de door de vaccins veroorzaakte mutanten en de vermindering van weerstand door de vaccins, zijn juist de gevaccineerden gevoeliger. Bovendien blijken gevaccineerden veel meer virusdeeltjes bij zich te dragen die ze kunnen overbrengen, en kun je je afvragen of ze niet chronisch ziek worden gemaakt door een doorwerkend mechanisme van spike-eiwitten-productie.  

En onze minister De Jonge blijft ijskoud tegen beter in beweren dat de gevaccineerden de oorzaak van de ellende zijn (en zullen zijn!). Om nog meer mensen in het experiment te trekken (het liefst iedereen, want dan zal niemand meer kunnen zien wat een ellende ze brengen, dan is er geen vergelijk meer). De heksenjacht op ongevaccineerden - misschien wel de enige mensen die nog gezond zijn - wordt steeds feller. Na ingeleverde vrijheden, leveren we nu ook onze privacy in omdat werkgevers onze gezondheidsgegevens mogen inzien, altijd beroepsgeheim van artsen wat niet zonder goede reden werd gedeeld. De zeggenschap over ons eigen lichaam zijn we nu ook aan het kwijtraken. De wereld is echt van God los. 

Als huisarts keek ik ooit met een groep collega's naar een bizarre en onthutsende film over de artsen die de experimenten deden in de tweede wereldoorlog. Die artsen waren sympathieke  en empathische mensen (geweest), die dit soort dingen nooit en te nimmer gedaan zouden hebben. En toch deden ze het. En vergoelijkten ze het zelfs. Ze begrepen er achteraf ook niets van......
Wij waren er doodstil van, minutenlang kon je een speld horen vallen, voordat iemand iets zei.

Hoe kon dit gebeurd zijn? Hoe konden integere mensen aan zoiets meegewerkt hebben? 

Angst en groepsdruk maken dat mensen dingen doen die hun ziel nooit goed zou keuren, ze 'verkopen hun ziel'. 

Blijf in naam van alles wat goed is bij je verstand, volg je hart en je intuïtie. Laat je niet gek maken. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Natuurlijk zijn er bijwerkingen, maar wat mij nogal boos maakt is dat het overgrote deel van de bijwerkingen ten onrecht niet in verband wordt gebracht met de vaccins.

Zoals mensen die na de vaccins dood gingen in verpleeghuizen en bejaardencentra, en niet werden gemeld als bijwerking.
Zoals 3 vrouwen die samen in de wachtkamer van de cardioloog zitten omdat ze binnen een paar dagen na de prik hartklachten kregen en alledrie te horen krijgen dat het niets met het vaccin te maken heeft.....
Zoals de man die trombose krijgt enkele dagen na de prik en hoort dat het toeval is. 

Ik kan nog heel lang doorgaan, ook met verhalen die in kritische buitenlandse bladen vermeld zijn over de ellende die eerst werd ontkend en later na autopsie toch toegegeven werd. 

Het is raden waarom artsen zo de feiten negeren en klachten die duidelijk zijn ontstaan na het vaccin niet koppelen aan het vaccin. Om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen of niet te kunnen, of te moeilijk te zijn, of tegen de stroom in te gaan, of.....
Hoe dan ook, kloppen doet het niet. 

Bovendien merk ik dat als je op Google zoekt naar bijwerkingen of doden, je ladingen artikelen krijgt te zien die de indruk wekken dat er nauwelijks bijwerkingen of doden zijn door de vaccins.

Het is allemaal niet de waarheid die ons wordt verteld. Daarom heb ik besloten de laatste cijfers door te geven. 

Hou je vast. 

En bedenk dan ook nog dat dit slechts de gemelde bijwerkingen zijn, en er waarschijnlijk slechts 1-10% gemeld is! Deze cijfers moeten dus vermenigvuldigd worden met.......

Europa (zonder Engeland) per 28 augustus: 23.252 doden en 2.189.537 gemelde bijwerkingen, waarvan ruim 1 miljoen ernstig

De V.S.per 14 augustus: 13.627 doden en 2.826.646 bijwerkingen gemeld. Bovendien 1429 foetale doden. En: de Amerikaans RIVM (CDC) laat zien dat er onder tieners die zijn gevaccineerd 7,5x meer doden, 15x meer handicap, en 44x meer ziekenhuisopnames zijn dan met alle andere vaccins bij elkaar in 2021. 

Er zouden alleen al in Brazilië volgens officiële media-rapporten 32.000 doden zijn gemeld na de vaccins. 

Geen cijfers om vrolijk van te worden, maar het feit dat ze ons worden onthouden zegt genoeg over de integriteit en oprechtheid van de overheid en de media. 

Hier kun je uitgebreid zien welke bijwerkingen precies en hoeveel doden per vaccin in Europa. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vanochtend las ik een artikel over Nieuw-Zeeland, waar iemand was ontsnapt uit een quarantaine hotel. Er was jacht op de man gemaakt, maar gelukkig was hij na vele uren gearresteerd.

In Nieuw-Zeeland waren gisteren 49 positieve besmettingen, het land wordt 'bedreigd door COVID'………

Even voor de goede orde: wij hebben dagelijks al een maandlang tussen 2100 en 3000 besmettingen!
En het gaat om hetzelfde virus.

Je zou dus kunnen zeggen dat Nieuw-Zeeland zich nogal hysterisch gedraagt. Met uitgebreide quarantaine van gezonde mensen, lock downs en quarantaine hotels voor mensen die positief testen.

In plaats van dat dit verhaal – het zou een komisch futuristisch fantasieboek kunnen zijn – leidt tot een lachstuip, of het absurde ervan door de media wordt beklemtoond, wordt het gebracht als een ernstig incident, een bedreiging.

Hoewel ik bij al dit soort verhalen vooral naar de cijfers kijk – dat heb ik geleerd tijdens mijn studie en door de ervaringen in het leven – en dus gelijk zie dat het belachelijk is, zien de meeste mensen dit niet. Ze denken niet ‘waar gaat dit over, wij hebben 2900 besmettingen?”. Ze gaan mee in de spanning en bedreiging van het verhaal.

Dat is wat de media veroorzaken. Angst waar angst niet op z’n plaats is. Gevoel van bedreiging waar helemaal geen bedreiging is.

Hetzelfde gebeurt met de verhalen van de ‘experts’, de nieuwe BN’ers. Die nu vertellen dat er nieuwe pieken in de zorg aankomen in het najaar, dat de druk op de zorg gaat toenemen.
Het wordt gebracht als een nieuwe bedreiging, iets waardoor we weer angstig moeten worden. 

Maar elk najaar lopen de ziekenhuizen vol en worden de IC’s veel meer belast met griepachtige beelden. Vele jaren lagen de IC’s vol in zo’n periode. Er is dus niets nieuws en al helemaal niets nieuws aan de voorspelling. Een kind met een gering IQ zou dat ook kunnen voorspellen. Maar ja, die is geen BN’er.

Maar al dit soort verhalen zaaien angst, omdat mensen niet verder (meer kunnen?) nadenken dan de strekking van het verhaal. De angst verlamt het denken verder, en mensen worden als makke angstige schapen in plaats van de weldenkende rationele en analytische personen die je zou verwachten dat wij mensen met ontwikkelde hersenen zouden zijn.

Dat is de kracht van de media, en ze maken er gebruik van. Geen idee in opdracht van wie, maar op de een of andere manier wordt alles gebruikt om angst te zaaien, om vaccins te verkopen en op te dringen, om van muggen olifanten te maken, om het volk te bewerken.

Dat klinkt complotterig, ik weet het. Maar vertel mij maar waarom het anders gebeurt.

Waarom worden we voorgelogen, waarom worden onschuldige dingen opgeblazen, waarom wordt een stevig griepvirus opgewaardeerd tot een Ebola-achtig type, waarom wordt alle kennis die verworven is in epidemieën en pandemieën overboord gegooid om maskers, lock downs en quarantaine voor gezonden in te kunnen voeren, waarom worden kinderen met een experimenteel vaccin bestookt terwijl dat tot meer slachtoffers leidt dan het virus aan slachtoffers zou maken onder die groep, waarom…..

Ik kwam onlangs een mooie vraag tegen:
“Hou ik vast aan een leugen uit angst de waarheid te zien?”

Als het niet waar is dat dit virus zo dodelijk en bedreigend is, als het niet waar is dat maskers werken, als het niet waar is dat lock downs werken, als het niet waar dat is quarantaine voor gezonden zin heeft, als het niet waar is dat de PCR test betrouwbaar is, als het niet waar is dat de vaccins veilig zijn, als het niet waar is dat de vaccins goed beschermen, als het niet waar is dat de door de overheid verboden medicijnen niet werken, etc. 

Wat dan? Als dat allemaal niet waar is? Wat gebeurt er dan?

Dan moet er iets ‘groots’ zijn wat al die overheden in de tang heeft en dingen laat doen die niet logisch zijn. Of zoiets. Dat is een waarheid die zeer verontrustend is. Die bijna ondenkbaar is. En toch……..er moet iets of iemand zijn die aan de touwtjes trekt.

En wij zijn de marionetten.

Dus als we dat niet willen zijn, niet de speelbal van psychopathische macht, moeten we dat ontkennen, daar niet over nadenken. Dan moeten we geloven dat alles wat de overheid zegt waar is, ondanks het feit dat we weten dat het niet klopt…dan moeten we makke schapen zijn en ons als proefdieren laten gebruiken. Want dat maakt het leven gemakkelijker.
Of toch niet?

Al deze vragen op zich zijn al iets om gek van te worden. En de media dikken dat dagelijks aan…..

Maar: hoe boeiend dit soort informatie ook mag zijn, lees vooral ook ‘wij zijn scheppers’, want we moeten met elkaar naar een mooiere wereld!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn