Blog Corona info

Deze blog geeft informatie die ik via m.i. eerlijkere kanalen krijg, en die we niet of nauwelijks van de overheid of de mainstream media horen.

Wil je deze info niet lezen of horen? Lees deze blog dan niet. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Natuurlijk zijn er bijwerkingen, maar wat mij nogal boos maakt is dat het overgrote deel van de bijwerkingen ten onrecht niet in verband wordt gebracht met de vaccins.

Zoals mensen die na de vaccins dood gingen in verpleeghuizen en bejaardencentra, en niet werden gemeld als bijwerking.
Zoals 3 vrouwen die samen in de wachtkamer van de cardioloog zitten omdat ze binnen een paar dagen na de prik hartklachten kregen en alledrie te horen krijgen dat het niets met het vaccin te maken heeft.....
Zoals de man die trombose krijgt enkele dagen na de prik en hoort dat het toeval is. 

Ik kan nog heel lang doorgaan, ook met verhalen die in kritische buitenlandse bladen vermeld zijn over de ellende die eerst werd ontkend en later na autopsie toch toegegeven werd. 

Het is raden waarom artsen zo de feiten negeren en klachten die duidelijk zijn ontstaan na het vaccin niet koppelen aan het vaccin. Om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen of niet te kunnen, of te moeilijk te zijn, of tegen de stroom in te gaan, of.....
Hoe dan ook, kloppen doet het niet. 

Bovendien merk ik dat als je op Google zoekt naar bijwerkingen of doden, je ladingen artikelen krijgt te zien die de indruk wekken dat er nauwelijks bijwerkingen of doden zijn door de vaccins.

Het is allemaal niet de waarheid die ons wordt verteld. Daarom heb ik besloten de laatste cijfers door te geven. 

Hou je vast. 

En bedenk dan ook nog dat dit slechts de gemelde bijwerkingen zijn, en er waarschijnlijk slechts 1-10% gemeld is! Deze cijfers moeten dus vermenigvuldigd worden met.......

Europa (zonder Engeland) per 28 augustus: 23.252 doden en 2.189.537 gemelde bijwerkingen, waarvan ruim 1 miljoen ernstig

De V.S.per 14 augustus: 13.627 doden en 2.826.646 bijwerkingen gemeld. Bovendien 1429 foetale doden. En: de Amerikaans RIVM (CDC) laat zien dat er onder tieners die zijn gevaccineerd 7,5x meer doden, 15x meer handicap, en 44x meer ziekenhuisopnames zijn dan met alle andere vaccins bij elkaar in 2021. 

Er zouden alleen al in Brazilië volgens officiële media-rapporten 32.000 doden zijn gemeld na de vaccins. 

Geen cijfers om vrolijk van te worden, maar het feit dat ze ons worden onthouden zegt genoeg over de integriteit en oprechtheid van de overheid en de media. 

Hier kun je uitgebreid zien welke bijwerkingen precies en hoeveel doden per vaccin in Europa. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Deze code is voortgekomen uit de processen van Neurenberg na afloop van de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de Nazi-experimenten tijdens die oorlog. Ik hoef daar niets verder over uit te leggen, hoop ik. 

Het is een serie ethische onderzoekprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen.

Samen met de verklaring van Helsinki zouden ze de basis vormen voor de Nederlandse Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen…….

De 10 punten (de tekst van de punten heb ik van wikipedia):

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.
  Dat betekent dat de persoon zonder tussenkomst van geweld, fraude, misleiding, of andere vorm van dwang in staat moet zijn een vrije keuze te maken. Er moet voldoende kennis en begrip over het onderwerp zijn. Er is een plicht van informed consent: alle voor- en nadelen moeten uitvoerig worden verteld, waarna men een keuze kan maken. (Hier gaat de overheid dus al in de fout, mensen zijn helemaal niet eerlijk voorgelicht en er is behoorlijke drang/dwang al is het nog niet met fysiek geweld; De Jonge heeft daar nog een schepje opgedaan door te zeggen dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is).
 2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met een andere methode of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  (Door in andere landen duidelijk werkzame middelen hier te verbieden en alles wat preventief kan helpen af te wijzen, doet de overheid het voorkomen alsof er geen andere optie is, maar die zijn er dus wel degelijk; weer in de fout.)
 3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  (In de dierproeven gingen verreweg de meeste dieren dood, niet echt een goede basis dus om door te gaan; alle kennis die er was zoals mondmaskers die geen zin hadden en quanantaine die niet nodig was, is overboord gegooid. Evenals de kennis die er was met betrekking tot alle pogingen tot nu toe vaccins tegen coronavirussen te maken – allemaal mislukt; en nu ineens kunnen 7-10 firma’s - los van elkaar - die vaccins maken?)
 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed voorkomen worden
  (met 22.000 doden alleen al in Europa en meer dan een miljoen ernstige bijwerkingen in Europa gaat het hier dus ook flink in de fout)
 5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is ervan uit te gaan dat overlijden of handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen
  (gezien de eerdergenoemde cijfers en de echte deskundigen die vanaf minuut 1 waarschuwen voor de gevolgen is ook hier de code m.i. duidelijk geschonden)
 6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humane belang van het probleem dat het experiment moet oplossen
  (er is eerder een humaan belang geschonden: een ongelooflijke nergens op gebaseerde onvrijheid en dwang je te laten vaccineren en/of testen; een controle/test maatschappij die nergens op gebaseerd is, behoudens de wil te controleren)
 7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersonen te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  (in tegendeel: zelfs de medische wereld neigt te ontkennen dat klachten die je niet had en zijn begonnen na de vaccinaties met de vaccinaties te maken hebben; hoe ‘vals’ dat ook is, misschien is het ook ergens goed voor: de verzekering dekt niet de gevolgen van medische experimenten; in Amerika zijn al veel mensen aan lager wal geraakt omdat de honderdduizenden aan ziekenhuiskosten door de verzekering niet betaald worden)
 8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment uitvoeren of leiden, in alle stadia van het experiment
  (wel, je wordt geprikt door iemand die heeft leren prikken, en je wordt naar huis gestuurd……..niets begeleiding, niets controle, zelfs niets onderzoek; mensen die overleden zijn krijgen ook geen obductie om te zien waardoor ze overleden zijn)
 9. Gedurende de hele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  (Er valt niets stop te zetten, want het experiment gaat vele jaren door zonder dat je het kunt stoppen; het is door het vaccin in gang gezet en is in feite niet meer te stoppen - en bij de officiële proefpersonen is er geen controlegroep meer over omdat iedereen gevaccineerd is)
 10. Gedurende de hele loop van het experiment moet de verantwoordelijk wetenschapper bereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft aan te nemen, met gebruik van het gezonde verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van proefpersonen
  (Ach, wat moet ik nog zeggen? En wie is de verantwoordelijke wetenschapper? Die ‘bestaat’ niet…..)

Het mag duidelijk zijn dat deze code, die menselijkerwijs gezien zo belangrijk was, en ontstaan is na gruweldaden, aan alle kanten wordt overtreden. 

Op geen enkele manier is dat goed te praten, zeker niet bij een virus met een overlevingskans van 99,95% onder de 70 jaar. 

En dat is een veeg teken. Niet alleen omdat het veel massaler is dan in de Nazi-tijd, maar omdat het ook tot in vele generaties door gaat werken. Een zeer groot deel van de wereldbevolking is nu betrokken in een medisch experiment waarvan de uitkomst niet duidelijk is maar door vele deskundige wetenschappers wordt gevreesd.
En waarom? Omdat er een virus is wat net zoveel doden veroorzaakt als een stevig griep. 

Het enge is ook, dat hoe langer dit doorgaat, hoe onomkeerbaarder het wordt. Hoe meer deze trein op gang is, hoe moeilijker te stoppen. Ik hoop dat mensen in staat zijn om te bedenken dat ze verkeerde beslissingen hebben gemaakt (burgers, politici, wetenschappers, artsen, etc.) en dat durven toe te geven. Alleen dan kunnen we deze absurditeit nog stoppen. 

Je vraagt je af hoe het mogelijk is. Hoe het mogelijk is dat artsen hieraan meedoen, dat sommige artsen zelfs oproepen het verplicht te maken. En hoe het mogelijk is dat burgers zich dit allemaal laten welgevallen. Hoe het mogelijk is dat alle politici als één blok meedoen met dit bedrog.

Bedrog? Jazeker.
Uit alles blijkt dat de vaccins veel en veel slechter functioneren dan werd beloofd. En dat ze veel meer negatieve effecten hebben dan was beloofd. In Israel waar veel mensen zelfs 3x gevaccineerd zijn, zijn zowel het grootste deel van de mensen die in het ziekenhuis belanden als die overlijden minstens 2x gevaccineerd! Het besmettingsniveau was ondanks al die prikken nog nooit zo hoog. Door de door de vaccins veroorzaakte mutanten en de vermindering van weerstand door de vaccins, zijn juist de gevaccineerden gevoeliger. Bovendien blijken gevaccineerden veel meer virusdeeltjes bij zich te dragen die ze kunnen overbrengen, en kun je je afvragen of ze niet chronisch ziek worden gemaakt door een doorwerkend mechanisme van spike-eiwitten-productie.  

En onze minister De Jonge blijft ijskoud tegen beter in beweren dat de gevaccineerden de oorzaak van de ellende zijn (en zullen zijn!). Om nog meer mensen in het experiment te trekken (het liefst iedereen, want dan zal niemand meer kunnen zien wat een ellende ze brengen, dan is er geen vergelijk meer). De heksenjacht op ongevaccineerden - misschien wel de enige mensen die nog gezond zijn - wordt steeds feller. Na ingeleverde vrijheden, leveren we nu ook onze privacy in omdat werkgevers onze gezondheidsgegevens mogen inzien, altijd beroepsgeheim van artsen wat niet zonder goede reden werd gedeeld. De zeggenschap over ons eigen lichaam zijn we nu ook aan het kwijtraken. De wereld is echt van God los. 

Als huisarts keek ik ooit met een groep collega's naar een bizarre en onthutsende film over de artsen die de experimenten deden in de tweede wereldoorlog. Die artsen waren sympathieke  en empathische mensen (geweest), die dit soort dingen nooit en te nimmer gedaan zouden hebben. En toch deden ze het. En vergoelijkten ze het zelfs. Ze begrepen er achteraf ook niets van......
Wij waren er doodstil van, minutenlang kon je een speld horen vallen, voordat iemand iets zei.

Hoe kon dit gebeurd zijn? Hoe konden integere mensen aan zoiets meegewerkt hebben? 

Angst en groepsdruk maken dat mensen dingen doen die hun ziel nooit goed zou keuren, ze 'verkopen hun ziel'. 

Blijf in naam van alles wat goed is bij je verstand, volg je hart en je intuïtie. Laat je niet gek maken. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als dit virus zo vreselijk en dodelijk is als in het begin werd gedacht, zou het logisch kunnen zijn dat er zo’n bewijs is gekomen. 

En het zou ook logisch kunnen zijn dat de wereld werd stilgezet en in paniek allerlei maatregelen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn werden ingezet, zoals  mondneusmaskers, zoals quarantainemaatregelen voor niet-zieken, etc. 
Alleen zou je dan ook verwachten dat met de huidige kennis en wetenschap heel veel teruggedraaid zou zijn. In elk geval niet het coronabewijs. 

Maar zou het dan niet een eis moeten zijn dat zo’n bewijs dan ook echt waterdicht is?

Dat het bewijs aangeeft dat de persoon die het draagt absoluut geen COVID kan hebben en het niet kan overbrengen op anderen? 

En mag je dat ook niet verwachten, als je zoveel moeite moet doen om ergens binnen te komen? Mag je dan niet verwachten dat de mensen om je heen jou niet ziek kunnen maken? (en jij hen niet). 

En ik ga het nu even niet hebben over de vaccins die nog niet eens definitief zijn goedgekeurd omdat ze nog (lange tijd) in de onderzoekfase zitten. En ook niet over de inmiddels al bijna 22.000 doden door de vaccins in Europa volgens de Europese database van de EMA, en de 1 miljoen mensen met ernstige bijwerkingen in Europa (althans, dat wat gemeld is).

Hoe komen we aan een ‘coronabewijs’?

Er zijn 3 opties:

 1. Na volledige vaccinatie, wat betekent 2 dezelfde of 2 verschillende vaccins, of het Janssen vaccin. In de eerste gevallen kun je na 2 weken en na Janssen na 4 weken het bewijs krijgen.
 2. Na een PCR test die binnen een korte termijn is afgenomen. Die tijd wisselt per land, hier nu meen ik 36 uur
 3. Met een herstelbewijs. Dat wil zeggen er was een positieve PCR-test via de GGD minstens 11 dagen geleden en maximaal 180 dagen geleden.

Geen van deze 3 is echter waterdicht, in tegendeel. Iemand die het coronabewijs heeft kan zo een paard van Troje zijn en veel mensen besmetten, zoals we zagen toen de nachtclubs opengingen. Dat werd geweten aan de te ruime geldigheid van de PCR test, maar is dat wel waar? Is dat niet gewoon een verklaring om ons af te leiden van de dubieuze invoering van dit bewijs? 

Kijk maar wat er op te merken is op de 3 mogelijkheden:

 1. Na volledige vaccinatie is de gevaccineerde niet 100% beschermd. De getallen van bescherming wisselen continu, maar zijn ook vaak de relatieve bescherming, terwijl de absolute bescherming veel en veel minder is. Bovendien blijkt – zeker nu met de deltavariant – dat een gevaccineerde net zo gemakkelijk het virus overbrengt als een ongevaccineerde. Hoewel de media het doen overkomen alsof een ongevaccineerde veel meer gevaar loopt COVID te krijgen, blijkt uit cijfers uit Israël (toch steeds het voorbeeldland) dat gevaccineerden 7-14x zoveel kans lopen COVID te krijgen dan herstelde ongevaccineerden. Uit ander onderzoek bleek dat gevaccineerden een 251x zo grote lading virus in hun neusgangen hebben dan ongevaccineerden.
  Dus zelf veilig of veilig voor anderen? Nee dus.
 2. De PCR test geeft in de bijsluiter van de fabrikant al aan dat ie niet geschikt is voor dit soort diagnoses en wordt in Amerika om die reden ook niet meer gebruikt na het eind van dit jaar. Ook al niet omdat ie veel te vaak vals positieve uitslagen geeft. Bij punt 3 zeg ik daar iets meer over.
  Een onderzoek circa een jaar geleden in Engeland liet zien dat het moment van het testen heel belangrijk is. Test je te vroeg na een besmetting zal je negatief testen terwijl iemand dus wel degelijk besmet is en het virus kan overbrengen op anderen (zeker een dag later). Test je iets later dan het optimale moment, test je wellicht ook negatief terwijl iemand dus wel degelijk besmet is en het virus kan overdragen.
  In dat laatste geval is het misschien maar goed dat de PCR test vaak vals positief test.
  Hoewel een positieve PCR test dus ook helemaal niet zegt dat je besmettelijk (een gevaar voor anderen) bent! 
  Maar veilig voor anderen? De een wel, de ander dus niet.
 3. Het herstelbewijs is helemaal een grappige vondst. Als je minstens 11 dagen geleden positief getest bent, wordt aangenomen dat je COVID hebt gehad. Ik noemde al de onbetrouwbaarheid van deze test. Vaak vals positief. Dus nogal wat mensen die positief getest zijn hebben helemaal geen COVID (gehad), maar worden nu als veilig beschouwd en behandeld voor anderen en zichzelf. En het bewijs geldt een half jaar, dus een half jaar lang kunnen ze met toestemming van de overheid virussen verspreiden……
  En ik zei al, het geldt voor een half jaar. Als je echt COVID hebt gehad, ben je veel beter beschermd dan gevaccineerden, en waarschijnlijk zelfs je leven lang. Toch geldt het bewijs niet meer na een half jaar. Dan moet je je alsnog laten vaccineren om mee te kunnen doen in dit rare circus.

Tenslotte is er nog een 4e optie: hersteld en 1 vaccin. Daar mag je zelf van bedenken hoe veilig dat is.

Terwijl ik dit zit te schrijven kijk ik met een schuin oog naar een praatje van de premier van Israël die het volk vertelt dat de meest vatbare mensen voor de delta-variant de mensen zijn die 2 prikken hebben gehad. En nog geen derde hebben gehad……..
(Terwijl de media ons hier vertellen dat de vaccins zo goed beschermen!). 

En iedereen zich maar haasten om die prikken te halen omdat je dan goed beschermd was en de maatschappij weer normaal kon draaien………..

Overigens moet je in veel gevallen (zoals vliegen) ondanks je vaccinaties alsnog een (PCR) test vooraf doen........en gezien het bovenstaande logisch! 

Het is te hopen dat toch zoveel mogelijk mensen op de een of andere manier een natuurlijke immuniteit opbouwen tegen dit virus wat ons niet zal verlaten. En in een of ander vorm ook al langer bij ons was (gelukkig, daardoor hebben redelijk wat mensen al flinke bescherming). 

Overigens, als dit virus zo dodelijk zou zijn, zou dit hele coronabewijs nooit kunnen bestaan omdat het tot massale sterfte zou leiden! Zo lek is het. 

Ik zag onlangs dat een van de firma’s vertelde dat ze rond de 100 dagen nodig hebben om een vaccin tegen een nieuwe variant te maken. Dat betekent dus dat er helemaal geen echt onderzoek meer plaatsvindt omdat daar geen tijd voor is. En bovendien geeft het de indruk dat er om de haverklap een booster nodig zal zijn. Terwijl de varianten worden veroorzaakt doordat er tijdens een pandemie gevaccineerd is! De vicieuze cirkel dus……aangezwengeld door de vaccins……..

En wij maar in de rij om ons te laten prikken en te denken dat we daarna veilig zijn en de wereld weer open gaat.......en zelfs als we zien dat het niet zo is staan we straks in de rij voor de 3e prik.......en zelfs........
Canada heeft voor elke inwoner de volgende 8 (!) vaccins ingekocht......
En de man van de Amerikaanse RIVM (het CDC) wil iedereen, dus ook de allerjongsten verplicht vaccineren, ook met alle boosters die nog komen.
Israel laat weten dat als je je volgende booster shots niet haalt je coronabewijs vervalt.......

Het wordt al gekker. En dat terwijl we niet in China maar in het 'vrije' westen denken te wonen. 

Maar met een coronabewijs zijn we veilig volgens de overheid……..

(hoewel, is dat de reden dat de nachtclubs niet open zijn en festivals niet mogen? Omdat ze het wel weten?)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vanochtend las ik een artikel over Nieuw-Zeeland, waar iemand was ontsnapt uit een quarantaine hotel. Er was jacht op de man gemaakt, maar gelukkig was hij na vele uren gearresteerd.

In Nieuw-Zeeland waren gisteren 49 positieve besmettingen, het land wordt 'bedreigd door COVID'………

Even voor de goede orde: wij hebben dagelijks al een maandlang tussen 2100 en 3000 besmettingen!
En het gaat om hetzelfde virus.

Je zou dus kunnen zeggen dat Nieuw-Zeeland zich nogal hysterisch gedraagt. Met uitgebreide quarantaine van gezonde mensen, lock downs en quarantaine hotels voor mensen die positief testen.

In plaats van dat dit verhaal – het zou een komisch futuristisch fantasieboek kunnen zijn – leidt tot een lachstuip, of het absurde ervan door de media wordt beklemtoond, wordt het gebracht als een ernstig incident, een bedreiging.

Hoewel ik bij al dit soort verhalen vooral naar de cijfers kijk – dat heb ik geleerd tijdens mijn studie en door de ervaringen in het leven – en dus gelijk zie dat het belachelijk is, zien de meeste mensen dit niet. Ze denken niet ‘waar gaat dit over, wij hebben 2900 besmettingen?”. Ze gaan mee in de spanning en bedreiging van het verhaal.

Dat is wat de media veroorzaken. Angst waar angst niet op z’n plaats is. Gevoel van bedreiging waar helemaal geen bedreiging is.

Hetzelfde gebeurt met de verhalen van de ‘experts’, de nieuwe BN’ers. Die nu vertellen dat er nieuwe pieken in de zorg aankomen in het najaar, dat de druk op de zorg gaat toenemen.
Het wordt gebracht als een nieuwe bedreiging, iets waardoor we weer angstig moeten worden. 

Maar elk najaar lopen de ziekenhuizen vol en worden de IC’s veel meer belast met griepachtige beelden. Vele jaren lagen de IC’s vol in zo’n periode. Er is dus niets nieuws en al helemaal niets nieuws aan de voorspelling. Een kind met een gering IQ zou dat ook kunnen voorspellen. Maar ja, die is geen BN’er.

Maar al dit soort verhalen zaaien angst, omdat mensen niet verder (meer kunnen?) nadenken dan de strekking van het verhaal. De angst verlamt het denken verder, en mensen worden als makke angstige schapen in plaats van de weldenkende rationele en analytische personen die je zou verwachten dat wij mensen met ontwikkelde hersenen zouden zijn.

Dat is de kracht van de media, en ze maken er gebruik van. Geen idee in opdracht van wie, maar op de een of andere manier wordt alles gebruikt om angst te zaaien, om vaccins te verkopen en op te dringen, om van muggen olifanten te maken, om het volk te bewerken.

Dat klinkt complotterig, ik weet het. Maar vertel mij maar waarom het anders gebeurt.

Waarom worden we voorgelogen, waarom worden onschuldige dingen opgeblazen, waarom wordt een stevig griepvirus opgewaardeerd tot een Ebola-achtig type, waarom wordt alle kennis die verworven is in epidemieën en pandemieën overboord gegooid om maskers, lock downs en quarantaine voor gezonden in te kunnen voeren, waarom worden kinderen met een experimenteel vaccin bestookt terwijl dat tot meer slachtoffers leidt dan het virus aan slachtoffers zou maken onder die groep, waarom…..

Ik kwam onlangs een mooie vraag tegen:
“Hou ik vast aan een leugen uit angst de waarheid te zien?”

Als het niet waar is dat dit virus zo dodelijk en bedreigend is, als het niet waar is dat maskers werken, als het niet waar is dat lock downs werken, als het niet waar dat is quarantaine voor gezonden zin heeft, als het niet waar is dat de PCR test betrouwbaar is, als het niet waar is dat de vaccins veilig zijn, als het niet waar is dat de vaccins goed beschermen, als het niet waar is dat de door de overheid verboden medicijnen niet werken, etc. 

Wat dan? Als dat allemaal niet waar is? Wat gebeurt er dan?

Dan moet er iets ‘groots’ zijn wat al die overheden in de tang heeft en dingen laat doen die niet logisch zijn. Of zoiets. Dat is een waarheid die zeer verontrustend is. Die bijna ondenkbaar is. En toch……..er moet iets of iemand zijn die aan de touwtjes trekt.

En wij zijn de marionetten.

Dus als we dat niet willen zijn, niet de speelbal van psychopathische macht, moeten we dat ontkennen, daar niet over nadenken. Dan moeten we geloven dat alles wat de overheid zegt waar is, ondanks het feit dat we weten dat het niet klopt…dan moeten we makke schapen zijn en ons als proefdieren laten gebruiken. Want dat maakt het leven gemakkelijker.
Of toch niet?

Al deze vragen op zich zijn al iets om gek van te worden. En de media dikken dat dagelijks aan…..

Maar: hoe boeiend dit soort informatie ook mag zijn, lees vooral ook ‘wij zijn scheppers’, want we moeten met elkaar naar een mooiere wereld!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vanaf 30 augustus is er een 10-delige documentaire te volgen op internet, getiteld The Vaccin Secrets. Over de Corona-vaccins

Hij is uiteraard in het Engels, en laat alle facetten van de vaccins zien, niet alleen wat we via de media en de overheid horen als 'waarheid'. 

Je kunt je aanmelden via www.vsecretscc.com 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn