De Manifestatie Reset

Manifesteren of scheppen, het klinkt ‘zwaar’, maar eigenlijk doen we het (bijna) allemaal.

Sommigen van ons doen het ‘verkeerd’, d.w.z. ze manifesteren juist wat ze niet willen, maar allemaal hebben we dingen die we niet willen en waarover we dus denken in termen wat we wel zouden willen.

Dat zou ook de manier zijn waarop we leren en manifesteren in dit leven. We zien wat we niet willen, zijn daardoor bezig met wat we juist wel willen, en dat manifesteren we uiteindelijk. 

Dat is ook de reden waarom sommige mensen optimistisch zijn ondanks alles wat er nu gebeurt in de wereld. Ondanks de soevereiniteit die lijkt te verdampen, die van ons lichaam, die van ons land. Ondanks ‘rechten’ die we in snel tempo kwijtraken.

Steeds meer mensen hebben in de gaten wat er gebeurt, willen dat niet, denken over hoe ze het wel willen……

Ik deel – zij het met voorzichtigheid – het optimisme.
Het heeft natuurlijk wel met de verhouding te maken. Zijn we meer bezig met wat we niet willen (en zien we dat dus voor ons, manifesteren we dat juist) of zijn we meer bezig met wat we wel willen (en zien we dat voor ons, ‘vragen’ we erom, manifesteren we dat)?

De boodschap is duidelijk: wees méér bezig met wat je wel wilt. Wees dus duidelijk in wat je niet wilt, maar bezig met wat je wel wilt. In elk geval meer met dat laatste dan met het eerste. Lastig hè?

Ik zie om me heen ook wel dat mensen het onbewust aanvoelen. Ze willen het nieuws niet meer zien, omdat het geen leuke dingen bevat, omdat ze het niet meer vertrouwen, of omdat het vooral negatief is. Dat is waar ze niet mee bezig willen zijn, en dus zullen ze het niet zo snel manifesteren (of in stand houden).

Maar tegelijkertijd maakt het ook dat ze minder bezig zijn met wat ze wel willen. Oké, ze willen in de zon zitten, plezier hebben, dat wel. Maar wat ze met de mensheid willen, met de toekomst, met de gezondheid, daar zijn ze minder mee bezig, doordat ze het negatieve willen boycotten (en dus ook niet met de tegenpool bezig zijn).

En hoe gek het ook klinkt, ik denk dat je het negatieve nodig hebt om het positieve te kunnen manifesteren. Dat is ook wat ‘Ra’ zegt, misschien niet in die woorden, maar toch. Conflicten zijn nodig om te weten wat je wilt en dat te kunnen manifesteren…..

Zoals ik onlangs opliep tegen iemand die niets geloofde van de cijfers die ik over corona wist op te hoesten, omdat de mainstream media heel andere dingen zeiden. Die niet kon geloven dat mensen zo slecht zouden zijn dat ze bewust met vaccinaties mensen (indirect) zouden doden, mensen zouden ziek maken, experimenten zouden uitvoeren. En dat de politiek dat breed zou steunen, al dan niet bewust.

Het leerde mij weer iets wezenlijks. Dat sommige mensen zo vertrouwen op de goedheid van de mens dat ze niet doorhebben dat ze beduveld worden door hun medemensen in de media of in de overheid. En dat op zich is ook bewonderingswaardig. Niet gezond voor je eigen lichaam en die van je kinderen, maar wel bewonderenswaardig! Zoveel vertrouwen hebben in een ander zonder dat je de agenda van die ander kent. Maar dus ook gevaarlijk. 

En los van wat de echte waarheid is – ik heb die ook niet in pacht – door niet door te hebben dat dingen niet kloppen, kun je niet iets manifesteren wat beter is. Door te vertrouwen op onbetrouwbare media manifesteer je onbetrouwbare media.

Daarom is het enerzijds zo belangrijk om zelf te blijven nadenken en naar je onderbuikgevoel te luisteren. Klopt het of klopt het niet?  

Maar anderzijds kun je ook volledig aan alles voorbijgaan wat er in de wereld gebeurt en alleen maar bezig zijn met positiviteit.

Zelf had ik daar grote moeite mee. Ik wilde altijd weten wat er speelde. Ik wilde het met dingen eens of oneens zijn. Dat maakte het voor mij mogelijk om voor me te zien wat ik wél wilde. En dat te manifesteren. En ik zal niet klagen, in tegendeel, op persoonlijk vlak is dat fantastisch gelukt (op die paar dingen na die ik toen nog niet begreep en waar ik verkeerd manifesteerde – maar ook dat was een leerschool; het bevestigde hoe manifesteren werkt en dat je je bewust moet zijn van wat je wenst).

En ik had moeite met mensen die in mijn ogen zich afsloten voor negativiteit en dus ook vaak voor de realiteit. Mensen die alleen maar bezig waren in ‘goed’ te denken, alleen maar bezig waren met ‘liefdevolle’ benadering van dingen. Voor mij een beetje soft, een beetje eng. 

Ik zeg ‘ik had’, maar dat is niet helemaal waar, ik heb dat nog. Ik kan het niet begrijpen, maar ik realiseer me dat het is omdat ik het niet kan. Ik wil weten wat er speelt in de wereld en daarmee handelen. Ik kan niet een deel van de wereld uitsluiten en dan alleen maar mooi weer spelen. Ik vind dat niet reëel. Maar dat is mijn makke, mijn inborst, mijn ‘beperking’. 

En ik ben het ook tegengekomen in de praktijk, ‘positivo’s’ (zonder dat lelijk te bedoelen) die ontkenden dat hun vader kanker had en aan het doodgaan was, want ‘als je het niet erkende dan zou het niet gebeuren’. Ik moest die mensen heel ruw tot de werkelijkheid roepen omdat anders hun vader niet vredig kon overlijden en om hen een levenslang schuldgevoel te besparen. Dus alleen maar positief zijn is niet zonder gevaar.

En toch, de andere kant van de medaille is dat we verbinding hebben met onze ziel, met ‘God’, met onze onbegrensde mogelijkheden – en dus ons vermogen tot manifestatie – door positief te zijn, door liefdevol te zijn, door blij te zijn, door respectvol te zijn, door ons over te geven aan iets ‘groters en machtigers’.

Maar we moeten die dingen wel vanuit ons hart doen. Niet alleen met onze mind. Afgelopen week zei iemand tegen me ‘glimlachen gebeurt vanuit de ziel, schateren vanuit het lichaam’. Glimlachen is een verbinding met het hart, schateren niet.
Het raakte me min of meer, omdat ikzelf niet iemand ben die snel schatert, ik lach meer van binnen, ik ben meer in stilte gelukkig. En vroeg me wel eens af - twijfel is ook mij niet vreemd - of ik niet expressiever zou moeten zijn. Terwijl mensen die veel kletsen en schateren vaak onecht aanvoelen voor me. Nu begreep ik het verschil. Hoewel ik zeker ook mensen ken die vanuit hun hart hardop enthousiast en lachend zijn, dus het is genuanceerder…..

Wat ik ook in deze blog nog eens wil benadrukken is dat manifesteren of scheppen eigenlijk veel eenvoudiger is dan je zou denkenHoewel het wel de kunst is om meer bewust te gaan manifesteren in plaats van onbewust, omdat we er dan meer sturing aan kunnen geven. De kans dat we dan manifesteren wat we willen is groter! 

Zeker in deze tijd waarin angst veel mensen blokkeert in gezond denken, waarin we worden overspoeld met desinformatie waardoor we nauwelijks meer weten wat echt waar is, is het belangrijk ons te realiseren wat we echt willen.
En daardoor keuzes te maken. Niet alleen in wat we zouden willen, maar ook in onze houding.

Want hoe we omgaan met iets wat gebeurt bepaalt uiteindelijk hoe we ons erover voelen, hoe sterk we eronder blijven, hoe we de volgende stap doen, hoe we ons laten beïnvloeden door wat er gebeurt, hoe we ons laten beschadigen of verzwakken, etc. Maar het bepaalt ook onze toekomst.

Als je ziet wat er wereldwijd op dit moment gebeurt op gebied van macht en maatregelen door die macht, en bedenkt dat dat ons voorland kan zijn, maakt dat niet vrolijk. Maar als je weet dat we kunnen manifesteren, dat wij in staat zijn met onze intentie dingen te maken zoals wij dat willen – met daarbij het gegeven dat positieve intenties zoveel krachtiger zijn dan negatieve – dan zou het wel eens een andere en betere toekomst kunnen zijn.

Alle reden daarom om ons vermogen tot manifesteren extra energie in te blazen. Laten we in plaats van de ‘Great Reset’ zorgen voor een ‘Manifestatie Reset’. Dan kunnen we die paar goede punten van de Great Reset handhaven en alle walgelijke punten vervangen door wat wij wensen.

Het enige wat we hoeven te doen is zorgen om in de goede staat bewust te denken aan wat we graag willen, hoe we het graag willen. Zie het voor je en geniet ervan.

En de goede staat kun je oproepen door liefdevol aan een geliefde te denken, door te denken aan iets waar je dankbaar voor bent, door je even blij te voelen, door ‘liefde uit te stralen’, door je te verbinden met het Universum, met het Al.
En als je denkt aan wat je wilt en dat voor je ziet, ervan geniet, er alvast dankbaar voor bent, dan zit je ook in de goede staat.

We kunnen dat allemaal, en samen zijn we vele malen sterker dan welke krachten nu ook bezig zijn de wereld negatief te beïnvloeden. En bedenk dat elk lichtstraaltje het donker al doorsnijdt! Laat staan heel veel lichtstraaltjes. Samen kunnen we voor zoveel licht zorgen dat elk duister wordt verdreven. En dat zonder wapens, met alleen onze intentie, onze liefdevolle bewuste aandacht. 

Veel mensen zijn ziek of verzwakt door de afgelopen jaren, ook hier een reden temeer om te zorgen dat je vaak in de goede staat bent en bewust wenst wat je wilt. De goede staat zorgt sowieso al voor een betere gezondheidstoestand, voor meer kans op herstel en verbetering; en bewust vragen wat je wilt helpt je een stuk verder. En natuurlijk kun je het ook voor een ander wensen. Scheppen zou je nooit alleen voor jezelf moeten doen, maar (ook) voor het grotere algemene nut.

Denk dus zo vaak mogelijk aan dingen waar je dankbaar voor bent (ook, of juist, als alles tegenzit), denk zo vaak mogelijk aan mensen waar je van houdt of die van jou houden op een liefdevolle manier, geniet van de mooie dingen die je ziet (bloemen, dieren, kinderen, vlinders, zonsondergang, etc.), wees vriendelijk, glimlach, etc. Wees bewust. 

Zie jezelf ook als onderdeel van het geheel, verbonden met de matrix van het Universum, met ‘God’, verbonden met al je medemensen en niet afgescheiden op een eilandje. We bestaan allemaal uit dezelfde ‘stof’, zijn allemaal verbonden. Zoals we ook allemaal verbonden zijn met Moeder Aarde. Ervaar dat als iets om dankbaar voor te zijn. Besef het, laat het tot je doordringen.

Hoe dan ook, er zijn veel opties om in de goede staat te zijn (de staat waarin je je wensen kunt verzenden en het ‘antwoord’ kunt ontvangen) en we hebben alle mogelijkheden om te wensen, dingen ‘anders’ te willen.

De kunst is dat zo veel en vaak mogelijk bewust te doen. In positieve zin, dus echt wat je wilt en zo min mogelijk bezig te zijn met wat je niet wilt.

Ik weet dat ik regelmatig herhaal, maar dat is waar we het meest van leren. Want het is niet alleen herhalen, maar vooral het opfrissen van wat we al wetenWe neigen altijd snel weer op de automatische piloot te gaan en te vergeten wat belangrijk voor ons is omdat we weer in de overleef modus gaan. Herhalen is daarom belangrijk, ook voor mij.

Dit schrijven is ook weer een herhaling voor mij: ‘denk nog meer in dankbaarheid en liefde, vraag om wat je wilt, gebruik de kracht die je hebt meegekregen, etc.’. 

En als we dat samen doen, maakt dat het zoveel sterker!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn