Lieve mensen,

We hebben de eer in deze wereld te leven, met alle grote veranderingen die gaande zijn.

Een wereld die ons voorziet in voedsel, in energie, in een dak boven het hoofd, en allerlei luxe die niet nodig hebben maar die wel lekker is. Het is goed om je dat laatste te realiseren. En daar dankbaar voor te zijn, het is niet (meer) vanzelfsprekend.

Hoewel je over de zaken die nu in de wereld spelen ook heel negatief kunt denken (en dat is ook logisch), denk ik dat je kunt zeggen dat wij als zielen uitverkoren zijn deze unieke tijd mee te maken. En dat is niet voor niets.

Men heeft het vaak over het ‘licht’ en het ‘donker’, of over het ‘licht’ en het ‘on-licht’. Over het ‘licht’ en het ‘kwaad’. Voor mij zijn het woorden die iets proberen te zeggen, zonder dat je ze al te letterlijk moet nemen. Discussies stranden vaak omdat mensen dat wel doen, omdat ze niets met die termen kunnen of willen.  

Er zijn negatieve krachten en er zijn positieve krachten. Net zoals er mensen zijn die kwaad in de zin hebben en mensen die overwegend liefdevol zijn. Maar bij de mens is het verraderlijke dat iemand die kwaad in de zin heeft voor heel veel mensen tegen de mensen om zich heen liefdevol kan zijn. ‘Zo’n aardige man’, maar intussen…….

Ik ga geen voorbeelden noemen. Op alle terreinen zijn ze te vinden, zeker vandaag de dag in wat men politiek noemt.

Als je de informatie moet geloven die van de andere kant komt, via o.a. mensen die die informatie kanaliseren (weten te ontvangen en doorgeven), leven we echt in een bijzondere tijd. Maar worden we in de strijd tegen alle kwaad ook beschermd. Het ‘licht’ probeert uiteindelijk het ‘duister’ te verdrijven.

Wat telkens weer te beluisteren is, is dat het geen zin heeft mensen wakker te schudden. Het is als de schildpad die z’n kop intrekt als het regent (onwillige info). Die kop wordt nog harder ingetrokken als je probeert te overreden. De ‘muur’ wordt nog meer opgetrokken.

Wat we leren is dat we in deze tijd vooral moeten bezig zijn met onszelf te optimaliseren. In de goede betekenis van het woord. Dat betekent niet dat we nog meer moeten gaan doen, of nog harder moeten gaan lopen, records moeten verbreken, of iets dergelijks.

Het betekent dat we bij onszelf moeten komen, naar onszelf moeten kijken. Thuis mogen komen. 

Dat we teruggaan naar ons gevoel, ons hart. Niet zozeer bezig met de wereldse dingen, maar met wat er met ons gebeurt. En misschien krijgen we daarom wel dat gevoel van ‘het klopt niet’.

Ik ga er niet verder op in hier, maar de dingen die zich nu in sneltreinvaart ontwikkelen blijken al tientallen jaren (grotendeels in het geniep) of zelfs veel langer aan de gang te zijn. Toch werd ik pas wakker geschud op het moment dat de maatregelen vanuit de WHO tegen Covid werden ‘bevolen’. 

Ik heb altijd in mijn werk ook mijn hart een prominente plaats laten innemen, maar ik ben vooral opgeleid om rationeel te denken, rationeel te handelen. En dat geldt voor de meesten van ons. De ‘botsing’ tussen ratio en hart maakte dat ik alternatieven ging zoeken voor de reguliere medicijnen die ik moest voorschrijven. Ik ging om me heen kijken en zag dat de wereld vele malen groter was dan dat kleine enge wereldje van de BigPharma-producten.

Toen de WHO begin 2020 maatregelen bedong, die zo over de top waren, protesteerde mijn hele lichaam. Mijn hart, mijn intuïtie en mijn ‘gut’ (voor zover ze niet deels hetzelfde zijn) en zelfs mijn gezonde verstand hadden zoiets van ‘dit is krankzinnig, dit slaat nergens op, dit is eng’. De tijd erna zat vol valkuilen op allerlei gebied, maar ik merkte dat ik anders in het leven ging staan.

De vanzelfsprekendheid, de automatismen, maakten plaats voor een nog meer weloverwogen, nog bewuster, leven.

Qigong was sinds 2004/5 al op en af een onderdeel van mijn leven, maar werd nu belangrijker. EFT gebruikte ik met patiënten en de NEI in het verleden intensief voor mezelf/mijn buddy in de opleiding, maar beide werden nu gebruikt om zaken in balans te houden/krijgen.

Maar het belangrijkste van alles, is dat ik mijn hart en intuïtie opwaardeerde. Het was nu primair mijn diepe gevoel wat zei ‘niet pluis’. En ik realiseerde met dat ik patiënten heb gered van een wisse dood door naar datzelfde diepe gevoel te luisteren, soms tegen elke ratio in. Maar het gebeurde onbewust, ik deed het en begreep het soms niet. Dat 'diepe gevoel' had me vaak geholpen, soms gered.

Dus toen ik de informatie van ‘Ra’ en ‘Abraham’ tegenkwam en las, vielen er nog meer dingen op hun plek. Mijn diepe gevoel voelde connectie. Ik besefte dat ik contact maakte met mijn ziel. En voelde daarachter een onmetelijke wijsheid. En ik leerde hoe eenvoudig dat eigenlijk is. Hoe alleen al het oproepen van de juiste emoties (of er zoveel mogelijk in leven) me verbond met mij ziel en daarmee met het Universum. 

Ik besefte hoe ik in het verleden – tijdens de homeopathiepraktijk, zeker niet tijdens de huisartsenpraktijk (de laatste was buffelen, de eerste genieten) – door mijn instelling dat contact ook al had gehad, waardoor dingen gebeurden die ik wenste alsof het me gegeven werd. En natuurlijk maakte het me dankbaar, maar ik zag de link toen niet.

De afgelopen blogs schreef ik over de SpringForest Qigong en Chunyi Lin. Door zijn oefening waarin de emoties worden meegenomen is dat nu dagelijkse (heerlijke) kost. Ik ben weer gaan hardlopen/trimmen, en in de wandelpauzes doe ik die meditatie ook zodat ik (mijn lichaam) optimaal het volgende stuk loop en blessures vermijd.

Maar waar het dus om gaat is dat we juist in deze tijd contact maken met ons hart, onze intuïtie volgen, ons met onze ziel verbinden, ons met het Universum (‘God’) verbinden.

En proberen die dingen die ons nog dwarszitten te verwerken. We moeten nog beter leren luisteren naar onszelf en ons lichaam. En blokkades weghalen. Niet teveel in het verleden blijven hangen, maar in het NU leven. 

En het zou mooi zijn als we in staat zouden zijn te leven binnen de emoties die maakt dat we verbonden zijn met onze ziel, ons echte zelf. Dus in liefde, dankbaarheid, geluk, plezier, vrede en tevredenheid.

We kunnen onszelf aanleren ons voor te stellen dat we gelukkig zijn, en ons gelukkig voelen. Je mag namelijk zonder reden gelukkig zijn, zelfs als het rationeel niet logisch is. Ik stel me voor dat elke cel in mijn lichaam plezier heeft, een smiley is, schuddebuikt van het lachen. Ik heb mezelf aangeleerd dankbaar te zijn voor de kleinste dingen en probeer mezelf daar zo vaak mogelijk aan te herinneren. 

En naast die persoonlijke staat wens ik ook alle andere mensen dat toe. Als ik (meestal) ’s ochtends de Qigong doe met de emoties, dan vul ik eerst mijn lichaam met de kleur en emotie, maar daarna stuur ik het naar de hele aarde/wereldbol.
Ik zie de aarde afwisselend omringd met het groen van geluk, het rood van plezier, het geel van vrede, het wit van tevredenheid en het donkerblauw van dankbaarheid.

Los daarvan kun je op soortgelijke manier ‘licht’ en/of 'liefde' naar de hele wereldbol, de hele aarde, alle mensen, sturen. Vraag het Universum je erbij te helpen. Kun je je daarbij weinig voorstellen, gebruik dan symbolen, maak een tekening, wees creatief. 

Ik denk dat we op die manier met elkaar iets kunnen scheppen wat achteraf het mooiste cadeau kan zijn wat we onszelf en elkaar geven.

Als we met elkaar bewust een mooiere wereld scheppen, zonder het on-licht, door de juiste staat op te roepen en de juiste dingen te wensen, wat kan daarop tegen zijn? Waarom zouden we dat niet doen? En ik ben ervan overtuigd – gevoel, maar ook de leringen van ‘Ra’ en ‘Abraham’ – dat we daarbij geholpen worden. (Bovendien maken we onszelf klaar voor een nieuwer niveau van 'zijn').  

En wees niet bang dat als je af en toe eens iets negatiefs denkt of wenst, dat dat tegen gaat werken. Op dat moment ben je niet verbonden met je echte zelf, met je ziel, met het Universum. Het wordt dus niet verhoord. Maar het helpt wel om jezelf te trainen alleen maar te denken aan wat je wél wilt op de momenten dat je in de juiste staat bent door ook op andere momenten alleen maar positief te denken en praten.

Dus stop met van klagen een dagtaak te maken, stop met de hele tijd met de Great Reset bezig te zijn of met alle plannetjes die in de agenda 2030 staan, of de krapte, of met het feit dat onze politici met iets anders dan ons belang bezig zijn.
En voed jezelf vanaf nu met vriendelijkheid, aard jezelf in dankbaarheid, wees blij dat je leeft in deze tijd, heb vrede met jezelf en de situatie waarin je zit (wat niet wegneemt dat je die zo nodig mag verbeteren).

Haal geregeld even diep adem en voel dan de stilte in jezelf. Voel je verbonden met het Universum of God. Strek je armen desnoods uit als dat je helpt. En voel de dankbaarheid daarvoor, ervaar het gevoel van geluk.

Dat is wat onze ‘taak’ op dit moment is. Niet discussiëren of anderen overtuigen. Maar zorgen dat we zelf goed in ons vel zitten en zo de energie van de wereld verbeteren.

In liefde en dankbaarheid......

P.S. Ik houd behoorlijk bij wat er in de wereld gebeurt via o.a. een groot aantal telegram-kanalen, en dat is niet altijd alleen maar leuk. Ik zie wat er gebeurt, wat er wordt geschreven, ik observeer het, soms bewaar ik het ergens, maar daarna ga ik over tot de orde van de dag.

En die orde van de dag probeer ik te laten zijn de bijna meditatieve staat van de ‘juiste’ emoties. Dat lukte het ene moment beter dan het andere, al gaat het steeds meer vanzelf. 

Ik kijk om me heen, voel me dankbaar en gelukkig. Adem diep in en voel de stilte, de vrede. En ga blij door met andere dingen……die ik per definitie als ‘leuk’ bestempel.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn