Lieve mensen,

Wat gebeurt er veel in de wereld om ons heen, en met welk een snelheid.
Het lijkt nu misschien allemaal nog mee te vallen, maar er komen grote veranderingen aan. En ook veranderingen die langdurig hun sporen zullen nalaten.
Als het gaat om energie, om vrijheid, om onafhankelijkheid, om reizen, om gezondheid, om vrede, maar vooral om voedsel.

Daarnaast zijn er grote veranderingen aan de gang op spiritueel vlak. Ik ga daar zo over door, maar eerst wil ik een bekend feit nog eens benadrukken:
Het gaat er eigenlijk niet om wat er gebeurt, maar hoe wij omgaan met wat er gebeurt.

Was dat ook al niet de hele teneur van alles wat ik eerder schreef?
Als we liefdevol, vredig, dankbaar en gelukkig zijn, staan we in verbinding met ons diepere zelf en het universum, en zijn we in staat te manifesteren, te scheppen. Dan zijn we in staat dingen te veranderen, om gezondheid te bevorderen. Om in onze kracht te blijven.

Als we angstig, boos, wantrouwig, gefrustreerd, verdrietig, vol zorgen, etc. zijn, hebben we geen of minder contact met ons diepere zelf, met onze ziel, met het universum, en sluiten we in feite onszelf op in de situatie waarin we zitten. Verandering is dan vrijwel niet mogelijk

Besef dat dit voor alle sectoren en situaties geldt!

Ik hoef jullie niet te vertellen dat de mensen die de macht hebben weer bezig zijn om heel veel angst (en chaos) te creëren. Dat zien en horen jullie dagelijks. Dat haalt ons weg bij onszelf, bij ons hart, bij onze ziel. En dus bij onze kracht.
Het maakt dat we ons laten meeslepen in de stroom van wat er gebeurt in plaats dat we bij onszelf blijven en in het moment ook kunnen zien wat goed is.

Ik kwam onlangs een quote tegen die zei: “God is een frequentie, blijf afgestemd”.

En dat is precies (in andere woorden) waar ik het eerder over had. Voor ‘God’ kun je invullen wat je wilt zoals ‘Universum’ of ‘Natuur’, of ‘Het Al’, of ‘het net van licht’, of Allah, of ….
Waar het op neerkomt is dat we afgestemd blijven. En dat doen we door de juiste staat van zijn. Door blij te zijn, door gelukkig te zijn, door dankbaar te zijn, door vreedzaam te zijn, door compassie te hebben, etc….
Door positief te blijven in een wereld waar de negativiteit om je oren slaat.

Daarom is het ook zo belangrijk in het NU te zijn, met je aandacht in dit kleine moment. En het volgende kleine moment. En het volgende. En niet bezig te zijn met wat er morgen kan gebeuren, met wat er gisteren is gebeurd. Alleen NU telt echt!
Natuurlijk moet je je ogen openhouden en zien wat er in de wereld gebeurt, zodat je voorbereid kunt zijn op wat er gaat gebeuren. Dingen niet willen weten betekent dat je niet voorbereid bent op wat komen gaat, zodat je op dat moment nog veel harder geraakt zult worden. 

Het wordt wellicht kouder deze winter in huis, zorg dat je je daarop voorbereidt. Er zullen de komende maanden/jaren voedselproblemen zijn, zorg dat je wat extra’s in huis hebt, dingen die eetbaar zijn en lang goed blijven. Of verbouw ook zelf wat. Stroom en/of internet zouden kunnen uitvallen, weet dat het kan gebeuren, zorg dat je kaarsen (en ander tijdverdrijf) in huis hebt. De oorlog ( die m.i. alleen als doel heeft om chaos en nood te creëren) zou heftiger kunnen worden, weet dat dat kan gebeuren – meer kun je er niet aan doen, zeker niet als eenling.

Kortom, weet dat er dingen kunnen gebeuren die vervelend zijn, maar ga over tot de orde van de dag, tot het zoveel mogelijk zijn in het NU. NU is er niets aan de hand. Dat is altijd een veilig plek. 

Ik noem daarom toch nog even de sjamanistische windrichtingen, met de slang (zuid), de jaguar (west), de kolibrie (noord) en de adelaar (oost). De slang leert je (het ‘verleden’) loslaten en de schoonheid in alles te ervaren; de jaguar leert je onbevreesd en moedig te zijn; de kolibrie leert je de les over onze reis, de stiltemomenten erin en de nectar van het leven (het hier en nu); de adelaar leert je overzicht, inzicht, vooruitzien, detail en helderheid, en het je ogen openhouden. Ook dat laatste is niet onbelangrijk.

Ik ben nu zeer beknopt, maar door deze krachtdieren te vragen jou die lessen te leren, jou erbij te helpen, kun je bewuster en meer onbevreesd in het leven staan. Met de ogen open, genietend van de schoonheid in alles wat je ontmoet, loslatend wat je niet dient, en in het NU.
Natuurlijk gaat dat alles niet in één keer, maar als je elke dag even de dieren aanroept en je bewust bent waar ze voor staan, verandert dat je mindset. Elke dag iets meer.

Want, zoals Boeddha het gezegd zou hebben: “Verandering is nooit pijnlijk. Het is het verzet ertegen wat de pijn veroorzaakt”. Een bewering die in eerste instantie verzet bij me opriep, maar daarna drong de waarheid door. Het klopt helemaal!
Als we bij onszelf blijven en in de flow meegaan met wat gebeurt (wat niet wil zeggen dat je alles maar hoeft te accepteren), blijven we sterk. Als we verbinding houden met onszelf, met onze ziel, en dus met het universum en de goddelijke wijsheid daarvan, kunnen we alles aan.

Heel veel mensen hebben helemaal niet in de gaten wat er echt gebeurt, en laten zich vooral leiden door de (te veel mis-) informatie van de media en overheid. Ik ga daar verder nu niet op in, maar het zijn in feite allemaal politieke beslissingen die tot alle ellende hebben geleid en leiden, en wel die van onze eigen overheden.

Dat laat tegelijkertijd zien wat onze beslissingen over onszelf en ons leven voor effect (kunnen) hebben. Kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben.

“Ra’ (het collectief bewustzijn/zielen) vertelde ons tientallen jaren geleden al dat we als in de mens (het menselijk lichaam) geïncarneerde zielen evolueren. En dat er een moment is dat we qua ‘niveau’, qua trilling, omhooggaan. Dat noemen ze ‘ascentie’ (opstijging, opheffing, hemelvaart).
We zouden dan op een trillingsfrequentie komen waarin we zelfs wellicht niet meer incarneren in een fysiek lichaam, maar puur bewustzijn/ziel zijn. Ik kan/kon er geen plaatje bij maken, maar alles kan …… we zouden nu onderweg zijn in dat proces……

Natuurlijk is dit puur spiritualiteit in een wereld van mannelijke macht die spiritualiteit steeds meer afwijst (terwijl ook veel mensen het juist weer opzoeken). De macht die nu de wereld leidt – met overheden en politici als marionet – met als stuwende kracht het Wereld Economisch Forum (WEF)/VN/WHO, wil niets weten van spiritualiteit. Het enige wat voor hen geldt is de digitale wereld, de wereld van computers en controle. Die controle is hun ‘God’. De ‘God’ die straks direct in je hersenpan opdrachten geeft…..(als ze hun zin krijgen)……

Maar terug naar de spiritualiteit. We leven kennelijk in een eindtijd. Zowel een eindtijd van ons Aardse bestaan op basis van kosmische wetten en gebeurtenissen, als op basis van de ascentie van de ziel. Beide lijken ook nog direct met elkaar te maken te hebben. Wat er nu allemaal met de zon gebeurt en met het elektromagnetische veld van de Aarde schijnt van belang te zijn voor de verheffing van de ziel.

Het zou maken dat we van 3D naar 5D verschuiven. Dat we o.a. nog veel meer, sneller en beter gaan manifesteren, dat onze intuïtie veel sterker en krachtiger wordt, dat we in een wereld geraken met vooral liefde. (Aquariustijdperk?).
Alles heeft kennelijk met elkaar te maken, en tegelijkertijd is niets wat het lijkt……

Omdat we in een tijd zitten die geen mens ooit voor ons heeft meegemaakt, zou het een eer moeten zijn dat we in deze tijd leven. Maar het is niet gemakkelijk. En dus is de kwaliteit van ons leven erg afhankelijk van hoe we omgaan met wat er gebeurt. De verandering komt er, is er altijd, en we weten dat verzet het extra moeilijk en pijnlijk maakt. Het universum probeert ons in een hogere trilling te doen geraken, maar tegelijkertijd proberen duistere krachten ons qua trilling omlaag te trekken. Door angsten, bedreigingen, beperkingen, manipulaties, censuur, vaccins met rare inhoud, etc.

Daarom ben ik persoonlijk blij met de vele gechannelde verhalen die in deze tijd via de social media tot ons komen. En natuurlijk – zo kritisch als ik ben geworden in/door het leven – hou ik daarbij een slag om de arm. Ik raadpleeg telkens mijn hart, mijn intuïtie, mijn gevoel (zolang het niet door angst wordt geregeerd). Ik hoop dat de berichten waar zijn, en weet dat ik die keuze kan kiezen en dat die keuze maakt dat ik positief blijf; maar ook voel ik diep van binnen – in contact met ziel en hart – dat dit gewoon waar is, en ik durf dat hier ook uit te spreken.

Ik zou bladzijden vol kunnen schrijven over de berichten van gene zijde, maar de grootse gemene deler is dat we in elk geval niet bang hoeven te zijn. Er komen (veel) betere tijden aan, maar het zal nog wel even zwaar kunnen worden.
Het belangrijkste is dat we bij onszelf blijven. Dat we zoveel mogelijk in de goede staat zijn. In een staat van liefde, van licht (ontvangen en uitstralen), van dankbaarheid, van plezier, van vrede.

Ik heb het over onze persoonlijke staat. Natuurlijk zou het wenselijk zijn dat de hele wereld in die staat was (wat onze toekomst schijnt te zijn), maar dat is nu eenmaal niet zo.
Daarom is het belangrijk bij onszelf te blijven, meer dan ooit. We hoeven niet anderen te bekeren of te beleren. Als jij dingen weet die een ander niet weet of nog niet door heeft, laat het. Laat je staat spreken. Respecteer de ander voor waar die op zijn of haar weg is.

Zelfs de mensen die onze wereld op dit moment op z’n kop proberen te zetten om zo meer macht te verkrijgen, zitten op hun stuk van de (hun)weg. Ze zijn het contact met hun ziel/God/het Universum verloren, maar doen op de een of andere manier hun best. Ze kunnen niet beter.
Wees daarmee dus niet te veel bezig. Het haalt je uit je goede energie, je goede staat. Stuur hen liefde en licht in de hoop dat ze het contact met hun diepe, echte zelf (hun ziel) weer terugvinden. En daarmee liefde, vreedzaamheid, en compassie.

Voor ons geldt: zorg ervoor zoveel mogelijk in de goede staat te zijn, geniet van het in het hier-en-nu zijn, wees liefdevol naar jezelf en anderen, luister naar je hart en je intuïtie, geniet van de kleine dingen, zorg goed voor de tempel van je ziel (je lichaam dus), wees dankbaar en zie de schoonheid van alles wat je omringt.

En maak dus tijd om bij jezelf, met jezelf te zijn. Maak tijd om contact met je hart, met je ziel, te maken.
En laat je niet uit de tent lokken door boos te worden, door gefrustreerd te raken, door je zorgen te gaan maken, door discussies aan te gaan.

Wees een voorbeeld door in je goede staat te zijn en te blijven (in elk geval zoveel mogelijk), en laat mensen kletsen als ze niet op jouw golflengte zitten. Voorkom dat je in trilling omlaag wordt getrokken, geniet van jouw hogere trilling.

Ik had niet verwacht als rationeel denkend en opgeleid arts dat ik ooit dit soort dingen zou schrijven, maar het voelt goed. Het voelt juist. Dit is waar het om gaat, en dit is waar het vooral in deze tijd om gaat.

Het wordt nog een lastig stukje weg waar we door moeten, maar als ik de vele berichten mag geloven worden we van alle kanten geholpen. Bovendien hebben we als ziel voor deze weg gekozen voordat we in het stoffelijke stapten. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we kozen ervoor omdat we het konden en wilden meemaken – ieder op een eigen manier.

We gaan weer terug naar een ‘wereld’ van liefde, respect, dankbaarheid, licht, etc. Door nu zoveel mogelijk in die staat te verblijven, maken we dat makkelijker en maken we vooral onze tijd hier – in deze krankzinnige wereld – makkelijker.

Ieder kan op z’n eigen manier proberen zoveel mogelijk in die staat te zijn. Hoe bewuster je leeft, hoe makkelijker dat gaat.
Ik schreef eerder over ‘mijn’ Qigong oefeningen met de emoties erin verweven van geluk, plezier, vrede, tevredenheid en dankbaarheid. Een dagelijkse warme ‘douche’. En ik had het hierboven ook over de krachtdieren van de sjamanistische windrichtingen.
Mijn persoonlijke krachtdieren zijn op dit moment de gorilla, de eland en de poema. Ik maak er dagelijks even contact mee. Ze helpen me stabiel, krachtig, liefdevol en in het NU te zijn. Ze helpen me relativeren, te observeren, de rust te bewaren en actief te zijn als het nodig is.

Samen zijn we op weg naar een mooiere wereld, een mooier bestaan. Geef je daaraan over, wees daar dankbaar voor, maar wees bewust in het (hier en) nu. Laat ‘negatieve’ emoties buitenboord, laat ze geen vat op je krijgen. Zorg voor een goede mindset. Geen angst, maar wel iets van ‘mij krijgen ze niet klein’. Zorg voor je goede staat en geniet van dat proces. Voel hoe de goede staat je helpt gemakkelijker door het leven van nu te gaan. Voel hoe het relativeren je beter afgaat. Voel hoe je hoofdzaken kunt scheiden van randzaken. Hoe je waarheid kunt scheiden van onzin en misinformatie.

Omarm jezelf, koester jezelf, wees liefdevol naar jezelf. En zie hoe je daardoor een liefdevollere wereld ziet, vol met zielen die al dan niet contact met hun (hart en) ziel hebben. Observeer, en wees dankbaar…….

Be well,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn