Wij staan in het centrum van het universum. We zijn aan alle kanten verbonden met het universum. We bevatten dezelfde moleculen en stofjes als het universum. We zijn deel van het universum. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we (deel van) het universum zijn zoals een druppel in de oceaan (deel van) de oceaan is.

Voordat religies met hun goden de macht en waarheid gingen opeisen, vonden alle mogelijke stammen van oermensen hun ‘God’ in de wijsheid en het bewustzijn van het universum. Een ‘bewustzijn’, wat inmiddels wetenschappelijk ook is aangetoond.

Eigenlijk is heel veel van wat we ‘het weten’ van de oermensen zouden kunnen noemen wetenschappelijk aangetoond.
Net zoals iedereen die zijn of haar intuïtie gebruikt, heeft ervaren dat de intuïtie niet iets is om te negeren omdat het (vrijwel) altijd klopt. De momenten dat het niet klopt zijn mogelijk die momenten dat angst een vinger tussen de deur krijgt en ons gaat beïnvloeden.

In feite zien we dat alles wat van de natuur afstamt en in ere wordt gehouden ons versterkt. Ondanks de grote mate van censuur en blokkades op alles wat natuurlijker is en wat kritisch is op wat de industrie ons opdringt, komt er toch veel informatie over tal van zaken die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden.

Niet voor niets doet de EU z’n best om met name de social media nog meer aan banden te leggen. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Elon Musk, die in de Nederlandse mainstream vooral als een slechte man wordt afgeschilderd, maar die in werkelijkheid Twitter heeft ontdaan van alle censuur. En bovendien aan het onthullen is wat er allemaal geblokkeerd werd. Dat is een grote bedreiging voor lieden die met criminele activiteiten bezig zijn.

Het gevolg daarvan is dat we te zien krijgen welke viezigheid er is gebeurd, hoe we zijn beduveld door de regeringen. Op het gebied van corona bijvoorbeeld, wat ook in Nederland via de WOB/WOO-verzoeken naar boven kwam (en door de mainstream is verzwegen, en waarbij kritische vragen ook in de kamer worden geblokkeerd), maar ook alle leugens, desinformatie en bedrog rond de verkiezingen in Amerika. Musk is dus een doorn in het oog van hen die problemen hebben met eerlijkheid en democratie. En helaas geldt dat ook (of juist) voor de EU/VS/VN en onze regeringen. Dat zegt helaas al meer dan we zouden willen weten. Ik kwam vandaag een mooie quote tegen: “Wanneer het onthullen van een misdrijf wordt behandeld als het plegen van een misdrijf, wordt u geregeerd door criminelen”). Genoeg hierover.

Terug naar het universum. Ik had het over moleculen en stofjes, maar wat misschien nog belangrijker is, is de energie. Want alles begint bij en bestaat uit energie. Dat wat we niet kunnen zien, maar soms wel kunnen voelen. En deels kunnen we dat ook trainen.

Zelf liep ik een paar dagen geleden door een smaal laantje in de duinen hier en hield mijn handen met handpalmen naar voren naast mijn lichaam. Ik had even om de gevoeligheid te vergroten mijn handpalmen over elkaar gewreven. Bij elke stap kun ik voelen hoe de energie in mijn handen (of de energie die tegen mijn handen ‘drukte’) veranderde. Dat alles onder invloed van de energie van de bomen die ik passeerde.

Je kunt het ook ervaren door bijvoorbeeld een grote boom te nemen en van wat grotere afstand naar die boom toe te lopen met je handpalmen naar voren gericht (armen gewoon langs je lichaam). Je zult dan merken dat op een gegeven moment het gevoel in je handen verandert (temperatuur, druk, tintelingen, bij iedereen zal het iets anders zijn) als je dichterbij komt. Soms is het net alsof er ‘ringen’ om die boom zijn waarbij je de energie beter voelt (aura’s van de boom).

Net als wij hebben bomen energie en net als we onze eigen energie kunnen leren voelen, kan dat ook met bomen. Zo kunnen we onze energie ook versterken met behulp van de bomen en andere zaken in de natuur. Daarom is het ook zo goed om dagelijks een tijdje in de natuur door te brengen. Als je je daarbij denkbeeldig verbindt (of letterlijk) met de natuur, de bomen, etc., kun je jezelf opladen en in balans terugbrengen. Ooit heb ik tijdens een seminar bomen geknuffeld – ik deed gewoon mee met de opdrachten die we kregen. Wat me altijd zal bijblijven is dat elke boom anders voelde en de energie die ik ervoer. Soms kracht, maar soms ook verdriet, somberheid, zwakte.

Alles wat wij doen, heeft een invloed op de energie, of is zelfs energie.

Zo ook onze gedachten. Het is niet zo dat gedachten alleen maar ergens in ons hoofd zitten, gedachten zorgen voor een verandering van energie. Als we een steentje in het water gooien, zien we kringen die steeds verder vanuit het centrum gaan en steeds minder groot worden (maar eindeloos door kunnen gaan met verplaatsing van waterdruppels, onzichtbaar voor ons).

Als we denken gebeurt er net zoiets. De energie van ons energielichaam verandert, en straalt dat min of meer uit in de omgeving. Het verandert het energieveld om ons heen, maar reikt veel verder dan we denken. In feite veranderen we het wereldse energieveld, het universele energieveld. Op die manier kan ons denken invloed hebben op zaken die heel ergens anders op aarde gebeuren, zeker als we onze aandacht op die situatie gericht houden. En met hoe meer mensen we dat doen, hoe groter het effect.

Een mooi voorbeeld – weliswaar dichter bij huis, maar toch – is het volgende. Een man rijdt naar huis en heeft zin om naar de film te gaan, en onderweg bedenkt hij dat zijn partner misschien wel geen zin heeft. Hij ziet het voor zich. Dat bedrukt zijn stemming en hij kan die gedacht ook niet loslaten. Thuisgekomen staat z’n partner hem vrolijk op te wachten. Hij krijgt weer hoop, maar de partner laat weten geen zin in de film te hebben als hij ernaar vraagt. Later vertelt ze dat ze de hele dag wel zin had gehad, maar een poosje voor hij thuiskwam was er ineens geen zin meer, en zelfs een aversie. Ze begreep het zelf ook niet echt……

Bekend zijn ook de mensen die door middel van alfa-training met een groepje mensen op grote afstand proberen te genezen van een ziekte of klacht. Daarbij zijn opvallend goede resultaten geboekt. We kunnen via onze mind effect hebben op anderen. Maar wel met toestemming.

En weer ga ik terug naar het universum. Er wordt gezegd dat het universum alle mogelijkheden bevat als mogelijk resultaat van iets wat je onderneemt. Daarom wordt het ook wel het veld van oneindige mogelijkheden genoemd, het onbeperkte potentieel. En dat maakt weer dat ook wij eigenlijk een onbeperkt potentieel hebben…….

De brug tussen wat ik eerder hierboven schreef en deze onbeperkte mogelijkheden, is dat we met onze gedachten de uitkomst dus kunnen beïnvloeden. Maar meer nog met onze emoties, met onze intentie.

En dan kom ik weer bij alles wat ik eerder schreef: door via ons hart de intentie te voelen, uit te zenden (want het hart is zelfs het grootste energieorgaan van het lichaam), laten we het universum weten wat we willen. Het hart is onze sterke verbinding met onze ziel, met het universum.

Wat we op die manier doen is dus eigenlijk kiezen uit de onbeperkte mogelijkheden voor het resultaat wat wij willen. In deze tijd waarin we leven, wordt er via de channelingen steeds weer op gehamerd hoe wij in staat zijn om te manifesteren, zelfs steeds sneller te manifesteren. Dat heeft alles te maken met het (ascentie)proces waarin we zitten.

Leek het aanvankelijk zo dat het ascentie (letterlijk hemelvaart) proces zou leiden tot een leven in andere staat (ziel), nu blijkt steeds meer dat we in onze menselijke hoedanigheid blijven, maar wel de vermogens krijgen die bij die ‘hemelvaart’ horen, met name de op liefde gebaseerde instelling (en hopelijk wereld) en de manifestatiekracht.

Weer komen zo uit bij de belangrijkste facetten waar we mee bezig zouden moeten zijn als we het leven wat we leiden zo optimaal mogelijk willen laten zijn. Een staat van liefde, van compassie, van respect, van geluk, van tevredenheid, van blijheid, van vrede/stilte, van dankbaarheid. Het is de basis voor alles wat we willen bereiken en willen zien.

Het verbindt ons met onze kern, met de bron, met onze ziel, met het universum. En maakt het mogelijk te kiezen uit al die onbeperkte mogelijkheden.

Eigenlijk is het zo simpel, en toch zo moeilijk.

Omdat we zo vaak, veel te vaak, op de automatische piloot gaan. Hoe bewuster we worden, hoe meer we die automatische piloot kunnen omzeilen, en hoe meer we ons eigen lot in handen hebben en hoe meer we kunnen scheppen wat we willen……. 

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn