Blog Integrale Geneeskunde

integraal

Deze Blog gaat over geneeskunde.
En dan vooral de integrale geneeskunde. Iemand die integrale geneeskunde bedrijft, kijkt naar alles wat met de ziekte te maken kan hebben en alles wat een oplossing zou kunnen bieden.
Nu is dat in de volle breedte vrijwel onmogelijk, maar iemand die integrale geneeskunde toepast, probeert dat in elk geval zo breed mogelijk te doen.
Eigenlijk zou iedere arts op die manier moeten werken, maar tijdens de opleiding tot arts wordt elke arts min of meer gehersenspoeld om vooral de regels van de reguliere geneeskunde te volgen.
Sterker nog, de absoluut niet integraal werkende reguliere geneeskunde is bij wet de enige echte geneeskunde.

Maar er is dus veel meer dan dat. En soms veel beter en logischer. Veel meer volgens de wetten van de natuur waar wij allemaal deel van uit maken en allemaal van afhankelijk zijn.

Deze blog gaat daar over.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

prik

Vaccinaties verplicht ????  deel 7

Bij elke handeling, of het nu gaat om advies of om medicatie, beïnvloeden we het lichaam. In eerste instantie op het gebied van energie, dus energetisch. We beïnvloeden het energielichaam. Of dat z’n uitwering heeft op het fysieke, tastbare lichaam, zal daarna blijken. 

Niets voor niets hoor je mensen vaak na een medicament (ik heb het zelf ook ervaren) aangeven dat ze ‘anders in hun vel zitten’ of ‘moeier zijn’. Ik heb ook zat mensen gezien die aangaven dat hun partner vond dat ze ‘anders’ waren, en vaak niet prettiger in de omgang. Ik hoor dat bijvoorbeeld nogal eens na statines (tegen het cholesterol).

Ik gaf al eens aan dat ik meerdere keren heb ervaren dat mensen na een griepprik maandenlang bleven hangen in een fase van malaise: net niet echt ziek, maar wel lamlendig en kribbig, met weinig energie.

In al die gevallen zal je laboratorium-technisch niets vinden, de ‘gewone’ dokter zal constateren dat ‘er niets aan de hand’ is. Het is een effect van het medicament of het vaccin op het energieveld. Een veld wat kennelijk veranderd is, maar geen materiele veranderingen geeft die gescreend kunnen worden via het laboratorium. En wat we niet kunnen zien of meten bestaat voor de ‘gewone’ dokter niet.

Denk dan aan een gezond kind van 2-3 maanden, waarin je een combinatie van ziekteverwekkers (en bijgevoegde hulpstoffen) prikt. Dat geeft op z’n minst een tijdelijke verandering van energie. Bij de meeste kinderen zal dat net als bij medicatie of de griepprik weer naar de oude situatie veranderen (met als gevolg ‘niets van gemerkt’), maar bij andere kinderen niet.
Het energieveld van die kinderen is (al dan niet blijvend) veranderd. Ze zijn ‘anders’. Bovendien, na een maand en weer na een maand volgen er nog meer. 

Omdat homeopathie een energetisch vorm van geneeskunde is, waarbij je probeert de energie terug te veranderen naar de originele staat, is het niet zo vreemd dat we juist met homeopathie zo vaak kinderen weer naar hun originele staat kunnen terugkrijgen door het homeopathische equivalent van het vaccin te geven. Of zelfs van antibiotica of andere medicatie die ze hebben gehad. 

Alleen, als dat gebeurt, dien je je wel in rede af te vragen ‘hoe komt het dat de klachten verdwijnen door het homeopathische equivalent van het vaccin te geven, door het vaccin zoals we dat noemen te ‘ontstoren’? Betekent dat niet dat je daarmee aantoont dat de verstoring door het vaccin gekomen is? En dat laatste is nu juist wat veel ouders beweren die hun aanvankelijk gezonde kinderen na de vaccinaties ten nadele zien veranderen, of chronisch ziek zien worden.

Van officiële kant zal dit zelden aan de vaccins worden toegeschreven, omdat het immers toch niet te bewijzen is. En er is zo’n overtuiging dat vaccins geen schade berokkenen…. En zelfs als klachten direct na het vaccin optreden wordt het al snel als ‘een relatie is niet aannemelijk’ te boek gesteld.

Alleen al voor al die ouders die niet zo blij zijn met de blijvende veranderingen in hun kind na de vaccinaties moet ik deze stukjes schrijven. Ik zag er velen in mijn praktijk. Maar zelden werd de relatie officieel gelegd tussen de klachten en de vaccinaties. Bovendien worden de vaccinaties steeds vroeger gegeven, dus zeggen dat je kind tevoren gezond was maakt steeds minder indruk.

Papa, Mama, je bent niet gek. Als er iemand is die weet wat er wel of niet met haar kind gebeurt of is gebeurd, is het de moeder. Misschien moeten meer mensen wat beter luisteren naar de moeders die proberen ons dingen te vertellen over vaccinaties, in plaats van stoer te vertellen wat we vinden van mensen die niet laten vaccineren. Wat we er daarna mee doen, moeten we zelf weten. Maar lees wat ze te vertellen hebben, en oordeel niet zo snel over mensen die dat wel doen!

Voorlopig stop ik even met dit onderwerp……….

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

prik

Vaccinaties verplicht ????   deel 6

Als mensen mij vroegen wat ik van vaccinaties vond, dan vertelde ik altijd dat ik vond dat ze zich goed moesten informeren. De brochures lezen van het consultatiebureau, maar ook de informatie lezen van sites als www.nvkp.nl(kritisch prikken) en nu ook  www.stichtingvaccinvrij.nl.

Daarna moesten ze het vooral als ouders eens worden over wat ze gingen doen. Immers, als je iets beslist, moet je er ook 100% achter staan. Het moet niet zo zijn dat als er iets gebeurt dat de ene ouder dan de andere gaat verwijten…….
Immers, als je kind na de vaccinatie verandert en klachten krijgt waarvan je overtuigd bent dat ze als oorzaak de vaccinaties hebben, kun je niet je partner dat verwijten. En ook – als je niet hebt gevaccineerd – en je kind krijgt toch kinkhoest (de meeste kinderen die het krijgen zijn overigens gevaccineerd) mag dat ook geen reden zijn om je partner te belagen.

Dus wat ouders ook deden, dat was hun verantwoording. Het was niet aan mij om te beslissen, zelfs niet aan mij om te beïnvloeden. Maar als ze ernaar vroegen, vond ik dat ze zich goed moesten voorlichten.
De reacties waren wisselend. Van “ik moest van mijn man stoppen met al die ellende lezen, we laten gewoon vaccineren” tot “we hadden al snel door dat het belachelijk was om te laten vaccineren, het slaat nergens op”. 

Dat het hele probleem lastig ligt, weten we al lang. Jaren geleden werd een moeder geïnterviewd die haar kind was kwijtgeraakt na/door een vaccin. Op de vraag of ze – als ze weer een kind zou krijgen – het zou laten vaccineren, was haar volmondige antwoord “Ja, natuurlijk, dan weet ik zeker dat ik er alles aan gedaan heb”. Ik was met stomheid geslagen! Je verliest een kind door vaccinaties, en laat dan toch weer vaccineren? 

En ik dacht “dan weet je zeker dat je de hele beslissing buiten jezelf hebt neergelegd en jezelf niets hoeft te verwijten (behoudens als je beseft dat jij zelf die beslissing hebt genomen te laten vaccineren!)”.
Want is dat het niet vaak? Als we gewoon doen wat de overheid zegt, of de dokter zegt, dan hebben we zelf niet de verantwoording. Als er dan wat gebeurt, kunnen we eventueel naar een ander wijzen. En als we ons moeten gaan inlezen en dan beslissen, dan zijn we zelf verantwoordelijk! En dat is iets wat wel heel erg eng is.

Ik weet nog dat wij net kersverse ouders waren. Wat een verandering van onze wereld. Wat een verandering van verantwoordelijkheid. Daar was het runnen van een huisartsenpraktijk niets bij. Toen mijn vrouw haar twijfels ging uitspreken, schudde mijn hele basis op z’n grondvesten. Ik was dokter, en ik wist(?) dat het goed was om te vaccineren.

Maar als ik een ding heb geleerd van het huisarts zijn, dan is het dat ik naar moeders moest luisteren. Moeders die hun intuïtie gebruiken zijn waardevoller dan wat dan ook, alsof ze contact hebben met de hoogste krachten. Alsof ze direct contact hebben met 'de wijsheid'.
Dus was het protest van mijn vrouw de opmaat me dieper te informeren.

En tegenwoordig is er nog veel meer informatie omdat er ouders zijn die uit ellende met elkaar initiatieven hebben genomen om andere ouders te informeren over de nadelen van vaccinaties of ouders die vonden dat de voorlichting beter moest. Ook zo’n initiatief is "The Truth about Cancer", een documentaire van meerdere delen (uren) met veel interviews met artsen en ook (ex)werknemers bij de industrie. Meerdere keren wordt die gratis via internet uitgezonden (wel Engels), hoewel je uiteraard de hele serie ook kunt kopen en daarmee het initiatief steunen. In deze documentaire komen ook veel artsen aan het woord met persoonlijke ervaringen als het gaat om nadelen van vaccinaties, en een kritische kijk erop. Als je dat niet wilt horen, moet je dus vooral niet kijken.  

Er is dus een grote hoeveelheid informatie die gebruikt kan worden om een mening te vormen……om ZELF een mening te vormen in plaats van klakkeloos mee te gaan op de mening van de massa…… 

Weet je, ook als je bewust ervoor kiest om te laten vaccineren (of bewust het juist niet te doen), als er iets gebeurt met je kind weet je dat je heel bewust gekozen hebt omdat je dacht dat die keuze het beste was. Je hoeft jezelf nooit wat te verwijten. Je hebt jezelf goed voorgelicht en weloverwogen een standpunt ingenomen en dienovereenkomstig gehandeld. Dat is het voordeel van je goed informeren en gewetensvol een beslissing nemen, welke het ook is

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

prikVaccinaties verplicht???? Deel 4

De discussie die er nu is ontstaan komt doordat de hoeveelheid besmettingen in Europa zeer fors zijn toegenomen dit jaar.

Het rare is, dat dat helemaal niet geldt voor Nederland, en dus de discussie eigenlijk ook kant nog wal raakt.  

Maar er zijn dus veel meer mazelengevallen in Europa, echt heel veel meer. En vooral in de Oekraïne, meer dan 12000. En hoe komt dat?

Tja, waarschijnlijk (bij gebrek aan een betere rationele verklaring) door de vaccinaties van het afgelopen 1,5 jaar!

Waarom zeg ik dit? Omdat er in de jaren 2013-2016 er een zeer lage dekkingsgraad was in de Oekraïne, van zelfs onder de 32%. Terwijl ons angst wordt aangepraat dat een dekking van onder de 90% bijna fataal zou zijn, was de dekkingsgraad daar dus minder dan 32%!

Komt daar nu die extreme toename van mazelengevallen door? Nee, absoluut niet. 
Het aantal gevallen van mazelen was in die jaren hooguit 90, en zelfs lager; nu – in 2018 – zijn het er meer dan 12.000!

En wat is er in de tussentijd gebeurd wat dat zou kunnen verklaren? Een inhaalslag aan vaccinaties van de BMR. Omdat de dekkingsgraad zo laag was, 'moest' er worden gevaccineerd, en de afgelopen 2 jaar werd 90% gevaccineerd. Gevolg: tot april dit jaar meer dan 9000 ziekenhuisopnames en 9 sterfgevallen. Niet als gevolg van de lage dekkingsgraad, maar als gevolg van de vaccinaties!

We zien dus dat er vele slachtoffers zijn gevallen door de BMR-vaccinaties, meer dan 9000 kinderen in het ziekenhuis en 9 doden, en hoe wordt dit door de autoriteiten gebruikt? Om angst te zaaien voor het niet gevaccineerd zijn.

En dit soort rare omkeringen van feiten zijn er steeds. Heel bizar dat onze Nederlandse minister de ‘anti-beweging’ verweet in leugens te geloven, terwijl dezelfde minister zich bedient van deze leugens over de mazelen. 

Ik vraag me dan af: waarom al die leugens? Waarom al die moeite om vaccins aan de man te krijgen, om feiten om te keren. Er moeten wel erg grote financiële belangen mee gepaard gaan.
Dat is ook zo. De farmaceutische industrie, die steeds minder succes heeft met de bestaande medicatie, verdient kapitalen aan vaccins.

Bovendien is de industrie gevrijwaard voor als er aanklachten tegen de vaccins komen. Dat hebben ze bij overheden afgedwongen. Misschien ook dat overheden daarom zo hun best doen te ontkennen dat vaccins bijwerkingen hebben; zouden ze er eerlijk over zijn, komen er aanklachten en dat kost geld. 

Nogmaals, ik ben niet per definitie voor of tegen, het ene vaccin is ook het andere niet, maar ik houd niet van leugens, van het onder druk zetten van mensen met leugens. Er wordt al genoeg gelogen in de maatschappij en vooral in de geneeskunde.

Probleem bij dit alles is bovendien nog het vraagstuk 'waarheid'. Ik heb het af en toe over onwaarheid of over liegen, maar dat is het misschien niet voor degenen die dat doen.
Wat voor de een waar is, is voor de ander niet waar. Mensen kunnen overtuigd zijn van hun gelijk, terwijl ze absoluut geen gelijk hebben. We leven in een maatschappij waar bepaalde paradigma's zijn, bepaalde heersende waarheden (of ze nu wel of niet kloppen) waarnaar we ons gedragen. De publieke opinie, de mening van de massa, is vaak passend in dit paradigma. 
Maar aangezien wij mensen zijn met een ratio, met gezond verstand (wat door sommigen ook wordt gebruikt), zijn er mensen die zelf denken en hun mening samenstellen aan de hand van de informatie die zij inzamelen. Omdat het inzamelen van informatie (overigens ook onzin-informatie) makkelijker is sinds internet, hebben mensen meer informatie tot hun beschikking - ook over de nadelen van vaccinaties - en kunnen ze documentaires volgen zoals The Truth about Vaccinations die hen meer informatie geeft en hun bevestigt in het gevoel dat ze hun kind niet of anders moeten laten vaccineren. 

Anderzijds sluit ik niet uit dat andere mensen die naar zo'n documentaire kijken er een heel andere conclusie uit trekken, omdat ze de helft niet horen omdat het niet binnen hun paradigma valt. Als we de kleur blauw niet kennen en we worden ermee geconfronteerd, zullen we hem niet zien. Zo werkt het ook ongeveer als iemand een erg vastzittende mening heeft. En dat maakt de discussie over dit soort onderwerpen altijd heel lastig. 

wordt vervolgd.......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

prik

Vaccinaties verplicht????   deel 5

Wat opvalt in de discussies over vaccineren, is dat veel mensen een heel duidelijke mening hebben, zoals ‘het is belachelijk dat je niet laat vaccineren’ of ‘het is absurd dat mensen hun kind zo maar laten vaccineren’. 

Het zijn de twee uitersten. En kennelijk zijn er instanties die dat ook zo willen, gezien de Russische 'trollen' die in Amerika de discussie op scherp proberen te zetten door in beide kampen te stoken. 

Ik heb me er in de loop der tijd stevig in verdiept, in het vaccineren. Ik ben daar als jonge vader zo’n 30-35 jaar geleden mee begonnen, niet in het minst omdat ik een vrouw had die naar haar gevoel luisterde, een vrouw waarbij de hele intuïtie in protest kwam tegen het feit dat er iets in dat onschuldige kind werd geprikt wat kerngezond was. Wat werd er precies ingeprikt en waarom was dat nodig? Het kind was toch gezond en ijzersterk?

Tja……… 

Ik was huisarts, en had geleerd dat het nodig en onschuldig was. Nou ja, ‘had geleerd’, het was me met de paplepel ingegoten. En aangezien ik toen nog geen kinderen had en geen intuïtie die ging steigeren, was dat gewoon de waarheid. Het was nuttig, want had een einde gemaakt aan de meeste kinderziektes en de sterfte daarvan.
Toen ik me erin ging verdiepen, bleken de meeste van die beweringen op z’n minst niet waar te zijn. De ziekten die door de vaccins beëindigd zouden zijn waren bijvoorbeeld al vrijwel verdwenen. Het succes van de vaccinaties is een gestolen succes, namelijk van de natuur. Op een natuurlijke manier waren ze al onder controle, nou ja oké, met behulp van betere hygiëne, betere voeding, etc. (maar zonder vaccins!)

Als ik nu naar die discussies luister en meningen hoor, dan hoor ik met name die mening dat het belachelijk is dat je niet laat prikken van mensen waarvan ik overtuigd ben dat ze zich op geen enkele manier hebben voorgelicht over het hoe en wat van vaccinaties. Wat wordt er precies geïnjecteerd? Wat zitten er voor bijgevoegde stoffen in en wat kunnen die voor kwaad? Zijn die prikken echt noodzakelijk? Wat zijn de voor- en nadelen van kinderziektes? En wat hebben ze echt bereikt?
Ze hebben zich wellicht laten bang maken voor al die verschrikkelijke ziekten die kinderen kunnen krijgen, volgens de brochures van het consultatiebureau, waarin onschuldige kinderziekten worden opgeblazen tot potentiele dodelijke aandoeningen. Die ziekten waar ze vroeger door groeiden en rijper door werden.
Heel eng ook dat het regelmatig bekende Nederlanders zijn met nauwelijks verstand van zaken die hun mening wordt gevraagd en waar natuurlijk weer veel mensen van zullen aannemen dat ze het weten. Immers, als je bekend bent, dan weet je veel?

Op dit moment zien we dat duizenden kinderen in de Oekraïne de dupe zijn van de vaccinatiedrang van de EU. En als dat wordt gebruikt om hier meer kinderen te vaccineren, dan protesteer ik tegen die gang van zaken. Ik hou van argumenten om dingen te doen, maar dan wel eerlijke argumenten.
Mensen bang maken voor ongevaccineerde kinderen en op die manier ouders tegen elkaar opzetten vind ik niet alleen kwalijk omdat het leugens zijn dat ongevaccineerden de ziekten zouden brengen, maar ook laag bij de grond omdat er gebruik wordt gemaakt van slaafse, volgzame mensen, van mensen die nauwelijks zelf nadenken over de materie, nauwelijks zichzelf informeren, maar als goed gedresseerde burgers geloven wat de overheid zegt.

We kunnen dingen op verschillende manieren benaderen, met alleen het hart, met alleen de ratio, of met een goede mix van die twee. Iedereen die zich echt goed inleest in de materie, naar artsen met ervaringen over de ellende die vaccinaties hebben veroorzaakt luistert en dan een mening vormt, zal niet zeggen “belachelijk dat je niet laat vaccineren”. Daar ben ik van overtuigd. Ik kan me wel voorstellen dat je een keuze maakt voor of tegen vaccineren, maar je zult dan beide kampen begrijpen!

Mensen die dat wel zeggen, luisteren sowieso niet naar hun hart. Dat wil zeggen, ze denken het misschien wel, maar waar ze echt naar luisteren is angst (dat is niet het hart!) – angst voor al die ingebeelde ziekten die hen zijn wijsgemaakt, angst voor alle ellende die er kan gebeuren als je kind een onschuldige kinderziekte krijgt. Angst is nog nooit de goede raadgever geweest, maar slimme mensen weten hoe ze angst kunnen gebruiken om rijk te worden. En de industrie achter de vaccins is zeer slim…………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vaccinaties verplicht??????  Deel 3

Het feit dat ineens in een korte tijd alle media bezig zijn met vaccinaties, het kan geen toeval zijn. Maar als ik zeg dat er een regie achter moet zitten, ben ik vast weer zo’n iemand die in samenzweringen gelooft volgens mensen die graag geloven dat het allemaal toeval is.

Hoe dan ook, twee weken geleden was er een uitzending waarin we een moeder uit Italië zagen die haar dochter was kwijtgeraakt aan een infectieziekte ‘omdat ze haar niet had laten vaccineren’. Nota bene omdat een arts had gezegd dat het niet nodig was.
Ook deze uitzending was weer in het kader van angst kweken bij ouders die hun kind niet laten vaccineren. (Of stemming kweken tegen deze mensen?). Het zou gaan om vaccins tegen hersenvliesontsteking.

Maar wat ik niet begreep waren alle gemiste kansen. Alle niet ingevulde vragen. Ik was vroeger zo naïef om te denken dat journalisten nieuwsgierig waren en alles van alle kanten bekijken om ons zo objectief mogelijk te informeren, maar gaandeweg begin ik ervan overtuigd te raken dat ze gewoon blijven binnen de grenzen die de reclame inkomsten aangeven. Dat ze dus blijven binnen de algemene opinie onder journalisten, die niet veel afwijkt van die van de massa. 

Waarom niet een Nederlandse moeder in plaats van een Italiaanse? En waarom kregen we niet te horen aan welke hersenvliesontsteking ze was gestorven? Want lang niet al die bacteriën en virussen zitten in de vaccins, dus was ze überhaupt wel beschermd geweest als ze was gevaccineerd? Waarom werd er niet uitgelegd dat jaren geleden de vaccins zijn uitgebreid nadat de media zoveel aandacht hadden gegeven aan het sterven van kinderen (terwijl er niet meer stierven dan andere jaren!)? Waarom geen aandacht aan het feit dat die vaccins een verschuiving naar agressievere bacteriën zouden geven, wat nu gebeurd is en wat tot meer sterfgevallen leidt? Waarom geen aandacht voor het feit dat de toegenomen sterfgevallen van nu het indirecte gevolg lijken van de vaccins? Immers, er vallen nu meer doden door hersenvliesontstekingen ondanks het feit dat onze kinderen er tegen meer beschermd worden. Hoe is dat anders te rijmen dan doordat er een verschuiving is ontstaan naar andere stammen? En de kinderen die sterven: waren die wel of niet gevaccineerd? Waarom horen we dat niet? Misschien omdat velen wel gevaccineerd waren? 

Ik vond het een schokkende documentaire, schokkend omdat het zo duidelijk bedoeld was om mensen bang te maken die er niet bang van zouden worden. De mensen die ervoor kiezen hun kind niet te laten vaccineren zijn allesbehalve dom. Ze hebben zich ingelezen, nemen bewust hun beslissingen en zijn te slim om zich door zo’n kortzichtige, al dan niet bewust gemanipuleerde documentaire voor de gek te laten houden. Dus was ie bedoelt voor de anderen, die al om waren en hun kinderen al lieten vaccineren. 

Wat wel gebeurt, is dat heel veel mensen in zo’n documentaire een bevestiging zien van hun idee (door de media keer op keer bevestigd) dat vaccinaties veilig zijn (keer op keer gezegd door de overheid) en dat ze noodzakelijk zijn om hun kind gezond te houden (ook keer op keer door de overheid verteld).

Het maakt de kloof tussen de twee soorten mensen groter, het maakt de agressie in de discussie tussen de twee groepen mensen groter. Op internet zijn er echt heel heftige discussies! Ik ken mensen die niet tegen hun vrienden durven te zeggen dat ze niet laten vaccineren omdat ze dan door hun vrienden worden geschoffeerd. En hoe afschuwelijk ook, de controverse is niet onlogisch. 

De niet-vaccineerders doen dat heel bewust na bestudering van alle gegevens en zijn ervan overtuigd dat ze de enige goede beslissing voor hun kind nemen. De andere groep is die mening ook toegedaan, al is die gebaseerd op klakkeloos de overheid (inclusief de leugens) geloven. De ene groep is bang z’n kind ongewenst met iets te moeten inspuiten, de andere groep is bang dat hun kind ziek zou worden door het kind van die ander al die zich niet laat inspuiten.  

De onwaarheid die erbij komt, is dat de overheid ons wijsmaakt dat de niet gevaccineerde kinderen de oorzaak zijn van epidemietjes die af en toe opvlammen. Onzin, maar het wordt gezegd in de media en het overgrote deel van de mensen (de 'massa' lijkt liever niet zelf te denken en zich zelf te informeren) gelooft het! En dat hele gedoe over kinderopvang en verplicht vaccineren: als vaccinatie zo goed helpt, hoe kunnen die niet gevaccineerde kinderen dan schadelijk zijn? Het lijkt erop dat het stemmingmakerij is van het zielige soort, waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet om de farmacie te helpen. En dat in de politiek de VVD vooral steeds over verplichte vaccinaties bezig is, kan verwonderlijk zijn omdat het zogenaamd een liberale partij zou zijn (terwijl verplichting alles behalve liberaal is), maar is minder verwonderlijk gezien commissariaten en contacten bij de farmaceutische industrie. 

Kortom, de ouders die niet willen vaccineren worden door de media, de overheid en de massa belaagd als onmensen, als barbaren, als kindermishandelaars. En 'gepest' doordat ze hun kinderen straks niet meer op een kinderdagverblijf of kinderopvang kwijt kunnen. 

Terwijl het tegendeel waar lijkt te zijn.

Het heeft er alle schijn van dat de epidemieën die er af en toe zijn, dat de toename van infectieziekten die er af en toe is, eerder wordt veroorzaakt door de vaccins en de gevaccineerden dan door de niet gevaccineerden. Maar het komt goed uit om de schuld bij de verkeerde partij te leggen.

Neem nu de mazelenkwestie in Europa, de reden waarom er nu weer zoveel over wordt gepraat……..

Wordt vervolgd…………..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn