Blog Medisch

Op deze blog schrijf ik als kritisch arts (in ruste). 

Ik heb geneeskunde gestudeerd, en ben werkzaam geweest als huisarts én als complementair (alternatief) arts. Mijn opleiding en kennis is daardoor zeer breed, temeer daar ik me ook nog heb bekwaamd in vakgebieden als NEI, Integra, NLP, orthomoleculaire geneeskunde, Chi Neng Qigong, Emotioneel Evenwicht, EFT, Springforest Qigong, Modern Qigong, kinesiologie, etc. 

Mijn inborst was (en zal altijd zijn) het beste voor de patiënt en de mens.

Ik vind dat artsen een bijzondere taak hebben, namelijk het bewaken van de gezondheid in een maatschappij die vol bedreigingen zit. Ze zullen daarmee vaak tegen een stroom in moeten gaan. 
Helaas zie ik dat dat veel te weinig gebeurt. Dat te veel artsen zich neerleggen bij de heerschappij van de farmaceutische industrie, de overheid en het grote geld. En zo een verlengstuk van de bedreigingen worden, terwijl ze daar hun patiënten juist voor zouden moeten behoeden. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Een interessant gegeven is dat al het gepraat over nepnieuws ongeveer het grootste nepnieuws is.

Op een site als NU.nl is het niet alleen zo dat ze via zogenaamd fact-checken doen alsof ze controleren of iets wel klopt (met een vraag voorgelegd aan één zogenaamde deskundige), maar tegenwoordig ook ‘simpel uitleggen’ wat iets in het nieuws betekent.
Over vaccins, over de soap rond Messi, over wat dan ook. Heerlijk – voor sommigen – dat je niet zelf hoeft na te denken
Maar........is het wel zo nuttig dat ons wordt voorgekauwd wat wij moeten vinden? 

Toen ik begon met studeren en reizend student was, tussen Rotterdam en Leiden – ik woonde bij mijn grootouders in Rotterdam vanwege de verbindingen en studeerde in Leiden – wilde ik in de trein graag een krant lezen. En er bleven er altijd veel liggen van andere passagiers, dus keuze zat. En 's ochtends weer andere dan 's avonds. Ik was nieuwsgierig, dus las veel.

(We waren in die tijd nog niet zo vies van elkaar als we nu zijn gemaakt, dus zo’n krant waar een ander met z’n handen aan had gezeten en bacteriën op had achtergelaten, was nog geen punt).

Wat mij al snel opviel was dat er kranten waren waarbij je moest nadenken bij wat ze schreven, en kranten waarbij je alles als het ware voorgekauwd kreeg zodat je niet zelf hoefde te denken. Er waren kranten die informatie gaven waar je zelf je conclusies uit kon trekken en kranten die – zoals gezegd – al de mening gaven die jij volgens hen moest hebben.

De Telegraaf behoorde zeker tot die laatste categorie, kranten als de Volkskrant en de NRC (destijds in elk geval nog) niet. Natuurlijk dacht ik daarover na. Zeker omdat de Telegraaf de meest gelezen krant was. Ik was jong, onderzoekend, en een beetje eigenwijs. 

Het was voor veel mensen waarschijnlijk lekker om ’s ochtends je krantje te kunnen lezen en jezelf niet echt te vermoeien met nadenken over wat er geschreven was. Over wat het betekende, wat je ermee moest. Heerlijk dat de krant zelf al zorgde dat je niet hoefde na te denken.

Bovendien hoorde ik mensen die de NRC of de Volkskrant probeerden te lezen soms klagen over hoe moeilijk die kranten te lezen waren. Je moest nadenken terwijl je las.

Net als mensen verschillende soorten boeken kiezen op grond van hun vermogen te lezen, zal dat ook met kranten zo zijn. En aangezien de meerderheid van de mensen nauwelijks boeken leest (ik kon het ook niet geloven toen ik het las), is een krant die alles voorkauwt en simpele teksten gebruikt dan ideaal.
Voor het lezen tenminste, niet voor de ontwikkeling en niet voor het bevorderen van zelfstandig denken en onafhankelijke meningsvorming.

Persoonlijk ergerde ik me zodanig aan de Telegraaf dat ik besloot die krant nooit meer te lezen. Ik wenste niet als dom gepeupel te worden behandeld, als persoon die niet in staat was zelf te denken. Ik vond het minachtend naar de mensen, naar de lezers. Net als de schreeuwende koppen me irriteerden. Al die meningen (en die had ik natuurlijk niettongue-out).

Maar tijden veranderen. Na al die jaren lees je nu in kranten vooral wat ze willen dat je ziet en weet. Er zijn een paar grote persbureaus die sorteren wat er aan nieuws naar buiten wordt gebracht en dat wordt in de kranten vermeld.
Eigenlijk zijn ze allemaal een soort Telegraaf geworden. Soms met wat eigen interesses zoals de Trouw, maar als het om het echte nieuws gaat is het een pot nat geworden. Vaak zelfs letterlijk dezelfde teksten. Geselecteerd voor ons uitgezocht nieuws. En veelal vooral negatief nieuws. Angst-producerend nieuws. 

Van hogerhand wordt bepaald wat wij wel en niet mogen weten. Iets wat sinds ‘Corona’ helaas bij alle mainstream media (inclusief de social media) geldt.

We krijgen niet het nieuws, maar het nieuws wat ze ons willen geven, wat ook deels nog eens niet waar is. Verhalen over de veiligheid van het vaccin die gelogen zijn, over de effectiviteit van het vaccin, over de noodzaak tot vaccinatie, over nog veel meer.
En veel nieuws wordt ons onthouden, zoals over de grootte van de internationaal grote demonstraties (zelfs die in eigen land) tegen maatregelen en gedwongen vaccins, en alle wetenschappers die met risico op carrière- of baanverlies waarschuwen voor de gevaren.
Er wordt ons veel meer onthouden, maar het gaat te ver daar nu over te schrijven.
Een soort nepnieuws dus eigenlijk.

En juist die mainstream media vertellen ons dat er veel nepnieuws in omloop is en bestempelen ander nieuws – wat zij ons niet willen laten weten – wat belangrijk is voor onze meningsvorming en dus onze keuzes, als nepnieuws.

Ik vroeg me onlangs af hoeveel geld er nodig zou zijn om leiders te bewegen tot het promoten van bijvoorbeeld vaccins. Hoeveel geld er nodig zou zijn om de media – voor zover al niet in handen van BigPharma – te laten schrijven wat jij wilt. Hoeveel geld er nodig zou zijn om leiders achter je karretje te spannen. Hoeveel duizenden of miljoenen euro’s het zou kosten. BigPharma verzuipt in het geld, dus geld is geen punt voor die ‘club’. 

Maar, bedacht ik me, huisartsen schreven (ik spreek even in de verleden tijd omdat ik al een poos geen huisarts meer ben en me niet meer in die wereld begeef) al de medicatie van een firma voor als ze een notitieblokje kregen. Voor menigeen was een notitieblok gepaard met een vriendelijke artsenbezoeker voldoende om ze over de streep te trekken.

En wij gewone mensen? Er wordt een experiment aangeboden met mogelijke vergaande en zeer kwalijke bijwerkingen op termijn (al vermeldde het ‘nep'nieuws van de mainstream media daar zo min mogelijk over), en ‘we’ pakken het met twee handen aan omdat we dan naar een festival mogen, of zonder al te moeilijk gedoe op vakantie kunnen, of omdat we er dan ‘bij’ horen.

Er is kennelijk niet zoveel nodig om mensen te bewegen dingen te laten doen die hun gezonde verstand hen eigenlijk zou moeten ontraden. Die de integriteit en oprechtheid naar onszelf ondermijnt en ons beslissingen doet nemen die eigenlijk niet juist zijn.

Daarbij komt dat we kennelijk niet doordrongen zijn van de eenheid van geest en lichaam. Onze geest wil op vakantie, wil naar een feestje, en we vergeten dat ons lichaam daar de dupe van kan worden. Maar ach, de geest beslist voor zichzelf........

Anthony Robbins had het vaak over het pijn-plezier principe. We kiezen vaak voor het snelle plezier op korte termijn, ook als het daarna over is. En we gaan plezier op iets langere termijn uit de weg als we er enige pijn voor moeten lijden, als we er wat meer moeite voor moeten doen, als we ons er nu iets voor moeten ontzeggen. Hoe bewuster we zijn, hoe meer we de keuzes andersom kunnen maken, maar op de automatische piloot kiezen we voor plezier en mijden elke pijn.

We kiezen in het algemeen voor gemak in plaats van voor eerst even de schouders eronder zetten en daarna (nog) meer gemak hebben.

Zo ook in het (na)denken. Dat was misschien ook wel de reden dat de Telegraaf de meest gelezen krant was (en wellicht nog is).

Want als je informatie krijgt en zelf daaruit je conclusie moet trekken – als je daartoe de behoefde al voelt, ik had dat vaak niet eens – is die conclusie nogal eens anders dan de door-een-ander-voor-jou-voorgekauwde.

Dat is mogelijk ook de verklaring – de gemakzucht, het vertrouwen op hen die het voor je voorkauwen – waarom het nepnieuws van de mainstream media en de social media door de meeste mensen gewoon wordt geaccepteerd en dat wat zij als nepnieuws benoemen ook als nepnieuws wordt gezien. Waardoor mensen door dik en dun geloven en verdedigen wat de mainstream vertelt. 

Ook al omdat het zo’n groot machtsblok is. De hele BigTech doet mee. Alle overheden doen mee. Vrijwel alle media. En zelfs het feit dat BigPharma zich verrijkt over de ruggen van de hele wereldbevolking (maar ach, het was nooit anders), zelfs met de middelen die de bijwerkingen van de vaccins moeten bestrijden, heeft daar geen invloed op. Immers, als je gelooft dat die blokken samenwerken vanwege wederzijdse belangen, ben je dan niet een complotdenker? En is dat niet een vies woord? 

Ik wilde nooit dat dingen me voorgekauwd werden, ik wilde zelf na blijven denken. Ik wilde informatie en daaruit mijn conclusies trekken. Daarom zorg ik ook voor die informatie en lees ik de waarschuwingen van de echte specialisten en experts, zoals de uitvinder ven de CPR test en de ontdekker van het mRNA-vaccin (toch niet de eerste de besten in dit geval). Daarom kijk ik naar video’s van dit soort mensen, mensen die ons willen waarschuwen. En kijk ik regelmatig naar blckbx, de nieuwe wereld en andere mediakanalen. Niet te veel, want ik wil mijn positieve mindset en optimisme behouden, maar wel voldoende om nepnieuws van nepnieuws te kunnen scheiden.

En ik geef toe dat het me soms meer energie kost dan ik zou willen, dat ik er niet altijd vrolijk van wordt, dat het me regelmatig uit mijn ‘optimale staat’ haalt. Maar het maakt ook dat ik me geen slaaf van de mainstream beweging voel, dat ik integer en oprecht naar mezelf kan zijn. Dat mijn geest mijn lichaam en mijn lichaam mijn geest respecteert en waardeert.

Maar misschien is dat ook wel nepnieuws.

Elke ziel ervaart de wereld en de gebeurtenissen in de wereld anders, en leert er als het goed is van. En ieder doet het op de eigen manier. Bewust of op de automatische piloot.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De afgelopen jaren heb ik heel veel geleerd van een aantal Amerikaanse (natuur)artsen die webinars gaven over alle mogelijke chronische ziekten. Hun benadering is holistisch, wat betekent dat ze naar alle facetten van het leven kijken en op basis daarvan adviezen geven en je helpen te helen.

De resultaten zijn aanzienlijk, en veel beter dan we met de reguliere geneeskunde zien. In de reguliere geneeskunde betekent chronisch ziekzijn in feite de rest van je leven pillen slikken (of spuiten) en meer chronische ziekten ontwikkelen. Domweg omdat de echte oorzaak niet wordt aangepakt en verschijnselen door de pillen worden weggemoffeld, hetgeen niet betekent dat de kwaal genezen is.

Omdat er geen genezing is, maar wel tegennatuurlijke medicatie wordt gebruikt, en de oorzaak kan doorgaan met verstoren in het lichaam, leidt dit tot wellicht korte verbetering maar tegelijkertijd tot verslechtering op langere termijn. Afhankelijkheid dus van BigPharma, maar zeker niet aan het genezen. 

Wat de consequenties van chronische ziekten zijn op de rest van het leven konden we met de COVID zien: grotere kans om doodziek te worden en grotere kans op de IC te belanden. Grotere kans om te sterven. Weliswaar bij de ene chronische aandoening iets meer dan bij de andere, maar toch…

Het grootste verschil tussen de reguliere aanpak en de aanpak van deze artsen is de manier waarop benaderd wordt, en de kennis die gebruikt wordt. De benadering is dus holistisch, waarbij elk facet van het leven belangrijk is bij de intake. De kennis die gebruikt wordt is de meest recente kennis omtrent microbioom, celbiologie, kwantumfysica, vitamines en mineralen, etc., etc.

Dit is allemaal kennis die niet doordringt tot de reguliere geneeskunde omdat BigPharma daar de vinger in de pap heeft. De patiënten van deze artsen slikken nauwelijks chemische of reguliere middelen, of het wordt afgebouwd. Zelfs de medische implicaties van de kwantumfysica die we al tientallen jaren kennen worden nog steeds niet gebruikt in de reguliere geneeskunde

In medische bladen wordt hetzelfde met alles wat niet regulier is gedaan als nu in de mainstream media met alle COVID-‘kritiek’ wordt gedaan: het wordt belachelijk gemaakt en informatie wordt verdraaid zodat het vanzelf onzin lijkt.

Hoe dan ook, deze artsen zijn heel belangrijk voor de toekomst van onze gezondheid. Ik bedoel ‘zouden kunnen zijn’, of misschien wel ‘hadden kunnen zijn’. Ze waren bezig iets heel constructiefs te doen. Hun informatie werd via internet verspreid, via hun sites, via de social media en via webinars. Van die laatste heb ik er tientallen gevolgd, waarbij vaak zo’n 15-20 verschillende artsen hun bijdrage in de informatie leverden.

Maar……

Waar we in een open samenleving leken te leven, met een internet waardoor we elkaar konden laten groeien, elkaar konden bijspijkeren, elkaar veel konden leren, is daar een eind aan gekomen.

COVID is aangegrepen om iedereen aan te pakken die kritisch is richting de reguliere (lees BigPharma) geneeskunde. Onder het mom van desinformatie over COVID, waarmee bedoeld wordt informatie of kritiek die niet in het straatje past van de autoriteiten en overheden die op handen zijn van BigPharma, of misschien wel betaald worden door BigPharma. Als ik zie hoe onze minister de vaccins van een zeker merk aanprijst, dan word ik er misselijk van. Het is zo bizar, zo niet juist, zo ziekmakend (letterlijk helaas). 

Maar goed, terug naar die Amerikaanse artsen. Een van hen is Sayer Yi, die een enorme database heeft opgericht met allemaal wetenschappelijke (peer reviewed, dus volgens de normen van de reguliere wetenschap) artikelen waarin ook natuurlijke middelen werden getest. Met puur wetenschappelijke data kan hij dus BigPharma om de oren slaan en laten zien dat veel natuurlijke middelen beter werken dan de chemische producten. Dat is tegen het zere been van BigPharma.

En natuurlijke hadden deze artsen kritiek op de COVID-aanpak. Er was niet alleen niets natuurlijks aan, maar alle mogelijke wetenschappelijke data worden met voeten getreden en genegeerd. Inclusief de eigen data van de WHO. Mensen worden niet sterker gemaakt, maar juist verzwakt. Niet gezonder, maar juist minder gezond.
Onder het mom van desinformatie werden deze artsen flink aangepakt door de mainstream media en de laatste tijd zelfs door de president van de VS zelf. (Je gaat het je toch afvragen: Net als onze minister allemaal in dienst van BigPharma? Of het Wereld Economisch Forum?)

Een van die artsen, Dr.Mercola, die heel veel gegevens verzamelt, kritisch is en duidelijke uitspraken doet moest het ’t meest ontgelden. Hij kiest nu eieren voor zijn geld omdat hij zelfs privé bedreigd wordt, als hij eens stukje fietst. Hij verwijdert alle artikelen van zijn site en laat voortaan maximaal 48 uur een artikel erop staan. Helemaal stoppen gaat hem (nog) te ver.

Wat met deze artsen gebeurt, gebeurt met heel veel meer wetenschappers, en met heel veel meer minder bekende mensen die de patiënt en de mens vooropstellen. Ze worden belachelijk gemaakt, gecensureerd, verketterd, etc.

Om het COVID-verhaal? Ik geloof er niets van. Dit is een reddingspoging van BigPharma om het terrein wat ze aan het verliezen waren ruimschoots terug te winnen. Ze maken nu mega-winsten met de COVID-vaccins, met de COVID-‘therapie’ en zelfs met de middelen die de bijwerkingen van de vaccins bestrijden (antiklontermiddelen en middelen tegen de beschadiging van de hartspier).

Ze hadden al flink verdiend aan het HPV (baarmoederhalsvaccin), waarvan nog steeds veel critici betwijfelen of het ergens op slaat. Maar onze open samenleving bleek een groot gevaar voor de winst: via internet probeerden gedupeerden van het vaccin (of de nabestaanden bij de overledenen) anderen te waarschuwen. Bovendien konden velen ook achter de meldingen komen bij de WHO betreffende enorme bijwerkingen. En er kwam aan het licht dat er onverwacht veel te jonge mensen na het vaccin kanker ontwikkelden. 

Dit zijn voor BigPharma geen prettige zaken. Ook nu kunnen we bij de Europese waakhond en ook de Amerikaanse waakhond zien hoeveel doden er na de COVID-vaccins zijn gevallen (veel meer dan na alle bestaande vaccins tot nu toe bij elkaar) en hoe ongelooflijk veel mensen langdurige ernstige bijwerkingen ondervinden. Een doorn in het oog, al zijn veel mensen zo besmet door het angstvirus dat ze alles doen wat de overheid zegt. 

Dus het komt heel goed uit dat ook BigTech (Microsoft, Facebook, Google, Apple, de social media, etc.) zo hun aandelen in BigPharma hebben. Met de handen ineen wordt er zo flink opgetreden tegen iedereen die niet in hun straatje beweegt.

In de 4e eeuw was er keizer Constantijn die meer dan 40 boeken uit de Bijbel verwijderde of liet herschrijven omdat de bevolking niet te wijs moest worden. De Bijbel werd een bedreiging?
Nu is er weer zo’n situatie waarbij het internet wat ons zoveel zou kunnen brengen een gevaar wordt voor machtshebbers, en met name BigPharma. Enerzijds door alle schandalen en negatieve effecten, anderszins door betere genezingen. 

Ook nu worden boeken verboden (door middel van censuur, Amazon loopt daarbij voorop), wordt geschiedenis herschreven (de naam van de ontdekker van het mRNA vaccin is onlangs uit wikipedia verwijderd nadat hij kritiek had op de vaccins; de ervaring van honderd jaren aan onderzoek van de WHO is in de prullenbak gegaan om mondmaskers en quarantaine ineens wel waardevol te kunnen vinden), en wordt heel veel informatie via de social media en via websites geblokkeerd en achtergehouden. De geschiedenis herhaalt zich. 

We hebben geen open maatschappij meer, en geen echte vrijheid van meningsuiting. Dat hebben alle vreedzame demonstranten inmiddels ook wel ervaren wereldwijd. Er wordt disproportioneel ingegrepen en geïntimideerd om maar vooral te ontmoedigen een eigen mening te hebben en die te uiten. En de mainstream media doen hun best er zo min mogelijk van te laten zien…..
Sowieso is onze vrijheid flink ingeperkt – al hoor ik menigeen die dat niet ziet – met behulp van vaccinbewijzen, schijnveiligheid, schijnzekerheid, de dreiging van baanverlies als je je niet laat vaccineren met een experimenteel vaccin, etc. COVID is dankbaar aangepakt om dat te creëren. 

Maar het ergst vind ik nog dat deze groep artsen, die zo belangrijk had kunnen zijn voor een betere gezondheid en die hun patiënten en de gezondheid van hun patiënten vooropstellen, op deze manier het werken vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Dat het doorgeven van hun kennis zo moeilijk wordt gemaakt.

En ik weet dat ook artsen in Nederland die niet conform de reguliere (BigPharma) manier werken het steeds moeilijker krijgen. Meelopen in de gelederen van BigPharma is een stuk gemakkelijker dan doen wat je hart je ingeeft, dan integer je patiënten dienen.

Maar ik heb grote bewondering voor mensen die hun hart, hun integriteit en hun kennis vooropstellen in het belang van de patiënt. Of ze nu links of rechts stemmen, democraat of republikein zijn. Gelukkig blijven deze artsen wel hun hart en intuïtie trouw en gaan ze zo goed als het gaat door met hun goede werk. Tegen de stroom in. 

Ik hoop dan ook dat ik in elk geval informatie van de kant van deze artsen kan blijven vinden de komende jaren…. 

Wat er nu gebeurt in de maatschappij is voor mij de overtreffende trap van fout.

Volgens de universele wetten zouden we moeten samenwerken, elkaar versterken, maar er is nu strijd tussen machtshebbers en de bevolking (die tot nu toe grotendeels nog niet wakker is, en dat dus nog niet goed begrepen heeft). Er is een kleine groep mensen die ten koste van heel veel anderen macht en winst willen. Dat is niet zoals het hoort te gaan, zoals de Hopi's al honderden (of zelfs duizenden) jaren geleden hebben opgetekend op de 'rots der profetieën', waarbij ze lieten zien dat dat leidde tot de ondergang. Maar dat is weer een ander verhaal......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De Nederlandse artseneed:

‘Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Ik luister en zal hem goed inlichten.

Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.’

 

Dit is de eed die elke medisch student aflegt alvorens de handtekening te zetten op het papier waarop staat dat het gewenste doel bereikt is. 
Je mag je vanaf nu arts noemen. 

Dit is ook de eed die ik min of meer (de tekst verandert gaandeweg iets, hoewel de strekking gelijkt blijft aan de bedoelingen van Hippocrates) aflegde rond 1979. 
En die ik elke dag dat ik als arts werkzaam was met me 'meedroeg'. En nog.
Om die eed te eerbiedigen studeerde ik niet alleen reguliere geneeskunde maar ook diverse alternatieve geneeswijzen. Ik wilde mijn geneeskundige kennis bevorderen en patiënten zo goed mogelijk helpen. 
Om die eed te eerbiedigen vind ik ook dat ik moet vertellen wat andere artsen nalaten, zeker in deze tijd

Juist in deze tijd zou deze eed mensen ervoor moeten behoeden in een fuik te lopen van verkeerde keuzes, met misschien desastreuze gevolgen.  
Juist in deze tijd zou deze eed artsen ervoor moeten behoeden klakkeloos mee te gaan op het pad van de farmaceutische industrie, waar dat ten koste gaat van de patiënten en de volksgezondheid. Helaas........

Gisteren zag ik een vraaggesprek met Ir. Van der Zanden, oud-directeur van het CBS. Hij liet zien dat de ambtenaren van Economische Zaken in maart 2020 al een overzicht hadden van de gevolgen van de lock downs. Ze zouden 5x zoveel levensjaren kosten dan ze zouden besparen. Onder andere door de uitgestelde zorg. Er is door het kabinet niets mee gedaan. Artsen die er iets over zeiden werden genegeerd. Maar zelfs als het 'maar' 2-3x zoveel slachtoffers heeft gekost is het schandalig!

Ik zal ongetwijfeld de komende tijd meer facetten noemen waar de artseneed vergeten is. Het is het belangrijkste fundament onder de geneeskunde. 
Deze eed zou mensen moeten beschermen, mensen moeten helpen gezonder en sterker te worden. 
Het is mijn lijfmotto. Niet alleen omdat ik arts ben geworden, maar ook omdat deze hele eed niet meer dan logisch is.
Net als de 10 geboden dat zijn, ook als je ze even los ziet van het geloof waartoe ze zouden behoren. 

(P.S. Overigens heb ik de naam van de blog verandert - ik heb 'kritisch' eruit gehaald - omdat dat woord m.i. ten onrechte doet vermoeden dat ik onnodig kritisch zou zijn; ik ben kritisch, omdat de artseneed al te vaak niet wordt nageleefd; omdat al te veel artsen zijn vergeten wat ze beloofden toen ze aan dit prachtige vak begonnen; ik wil bijdragen aan een betere gezondheid, een betere kijk op echte geneeskunde)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vandaag de dag blijkt hoe belangrijk ons afweersysteem is. Daarom een korte uitleg over hoe het werkt.

We kennen een aangeboren deel van dit systeem en een verworven deel.

Het is goed om van buitenaf te beginnen. Immers, de ziekteverwekker moet ergens in ons lichaam komen. En dat gebeurt in principe niet via een injectiespuit (als het goed is). 

De eerstelijnsafweer is de barrière tussen ons inwendige en uitwendige milieu. De cellen in de huid en slijmvliezen spelen hierbij een rol. Hoesten, niezen en braken (maar ook tranen en de urinestroom) zijn natuurlijke reacties tegen indringers. En het is dus ook niet altijd goed om dat te bestrijden. 

Mocht een mogelijke ziekteverwekker toch binnendringen, dan stuit ie op de

Tweedelijnsafweer: in bloed, weefselvloeistoffen en lymfe.
Zo zijn er witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) (fagocyten) die verkeerde cellen of ziekteverwekkers ‘opeten’ en vernietigen. Daarmee zetten ze ook weer ‘Natural Killer’-cellen aan het werk die cellen scannen op lichaamsvreemde eiwitten en de cellen vernietigen die die produceren. Daarnaast zijn er nog een aantal soorten witte bloedcellen die verdedigende functies hebben.

Voor ik doorga met de volgende verdedigingslijn, die meer specifiek gericht is op bijvoorbeeld specifieke virussen, eerst iets over de ontstekingsreactie bij een infectie. Want ook dat is belangrijk om te begrijpen. De "kracht van de natuur".

De indringer (of de basofiele granulocyten of meststoffen in het bindweefsel) ter plekke geven chemische signalen af, waardoor o.a. de vaatdoorlaatbaarheid wordt verhoogd. Daardoor kunnen stollingsfactoren naar de plek voor stolling. Ook zorgen prostaglandines die vrijkomen voor bloedvatverwijding (roodheid). Fagocyten (‘opeters’) worden aangetrokken, net als enige andere cel-soorten.
Door gifstoffen, maar ook door pyrogenen (uit bepaalde witte bloedcellen) ontstaat koorts. Dit vergoot de kans op fagocytose en gaat de groei van micro-organismen tegen. Bovendien versnelt het weefselherstel. Koorts is dus belangrijk voor herstel en bestrijding van de infectie! Koorts bestrijden (paracetamol, NSAID’s) is dan ook tegennatuurlijk en meestal niet verstandig. Koorts is belangrijk in de strijd tegen infecties. 

Dan de derdelijnsafweer, als je dat zo mag noemen. Deze zorgt voor levenslange immuniteit na een eerste besmetting. De stamcellen in het beenmerg produceren immuuncellen. Ze ontwikkelen zich vaak in lymfeklieren, beenmerg en thymus.
Voor deze fase is tijd nodig. Bij een infectie kan het 7-10 dagen duren voor deze reactie zich goed ontwikkelt. De afweer is specifiek: voor die ene ziekteverwekker.
Er worden antistoffen gecreëerd. Dat zijn eiwitten die door B-lymfocyten worden geproduceerd. Dit deel van ons lichaam (B-lymfocyten en antistoffen) is in staat onderscheid te maken tussen wat wel en niet in ons lichaam thuishoort. Het afweersysteem herkent het niet thuishorende deel wat antigeen wordt genoemd.
De antistof die wordt gemaakt en de herkenning van het antigeen worden in het geheugen opgeslagen. Zo’n B-lymfocyt gaat als plasmacel naar het beenmerg om veel antistoffen aan te maken of kan een geheugen-B-lymfocyt worden. Die laatste blijft in circulatie en bij een volgende invasie maakt die snel antistoffen aan.

Er zijn verschillende soorten antistoffen of immunoglobulinen (‘afweer-eiwitten’):

IgA zit vooral in de uitscheidingen van slijmvliezen voor de bescherming van buitenaf (bacteriën, virussen). Bijvoorbeeld in de tranen, prostaat, luchtwegen en maagdarmkanaal.

IgE zit ook op de slijmvliezen en zorgt voor het vrijlaten van histamine, de stof die de klachten van allergische reacties veroorzaakt.

IgM is vaak de eerst geproduceerde antistof, dus bij nieuwe ziekteverwekkers. Is dus ook de eerste antistof die je dan vindt in het bloed.

IgG wordt aangemaakt bij grotere hoeveelheden antigeen, komt na het IgM. Als dit als eerste stijgt, was het virus dus al bekend!

 

Hoe zit dat dan met COVID?

Wel, niet anders dan anders.

Het virus wordt in de eerstelijnsafweer of tweedelijnsafweer al onschadelijk gemaakt, en zo niet, dan worden we geïnfecteerd en maken afweerstoffen aan, om daarna levenslange immuniteit te hebben. Waarom zou dat met COVID anders zijn?

En ja, net als met andere infecties kunnen we er nauwelijks of ernstig ziek van worden. We weten dat zo’n 15% van de mensen die ermee in aanraking komen klachten krijgen, waarvan een paar procent ernstig. En het sterftecijfer, wat telkens weer omlaag wordt bijgesteld, is veel lager dan aanvankelijk werd gedacht en waar alle maatregelen op gebaseerd werden.

Voordat ik op wat beweringen inga die in de media spelen, eerst even wat leugens over de immuniteit uit die media:

  • Al vanaf vorige zomer wordt beweerd dat afweerstoffen snel zouden verdwijnen na herstel van de infectie, en mensen zo hun immuniteit zouden verliezen.
  • De afname van afweerstoffen betekent helemaal geen verlies aan immuniteit, zoals elke expert weet. Dat is normaal, en het lichaam is al voorbereid.
  • Eerdere rapporten over de afname van antistoffen zijn door nieuwe achterhaald, in de meeste mensen worden persisterende antistoffen gevonden (maar ook als dat niet zo is, zegt dat dus niets: het afweersysteem is geactiveerd en alert).

Zoals ik hierboven bij de ‘lagen’ van afweer al beschreef, is er naast de afweer met afweerstoffen ook nog een bredere, minder specifieke, maar niet onbelangrijker afweer.
De cellen vanuit de thymus (zwezerik, de T-cellen) zijn ook belangrijk. Deels helpen ze bij de specifieke afweerstoffen (CD4 -T(hymus)-cellen)-reactie, deels vernietigen ze geïnfecteerde cellen (de nautural killer CD8+ T-cellen) direct. (De tweedelijnsafweer dus).

Ook de T-cellen hebben, net als de B-lymfocyten, een heugen over hoe om te gaan met welke infecties.

De geheugen B-lymfocyten differentiëren in plasmacellen die langdurig in het beenmerg verblijven, waar ze gereed blijven om op afroep snel voor specifieke afweerstoffen te zorgen bij een her-infectie.
Dat ook voor COVID dit lange termijn geheugen bestaat is al lang wetenschappelijk vastgesteld. 

Daar komt nog bij dat veel mensen de afgelopen jaren al geïnfecteerd zijn met coronavirussen bij ‘gewone’ verkoudheden, waardoor het immuunsysteem al alert is op een her-infectie en een geheugen heeft ten aanzien van dat virus (20-50% van de mensen).
Dat zal niet altijd een infectie voorkomen, maar er wel voor zorgen dat de symptomen milder of zelfs afwezig zijn.

Het idee dat de natuurlijke immuniteit voor COVID kortdurend zou zijn, slaat nergens op en is alleen gebruikt om vaccins te slijten. Ook deze virussen wekken gewoon een stevige en langdurige immuniteit op, zoals andere virussen.

Of de mRNA-‘vaccins’ dat ook kunnen is nog maar de vraag. Het feit dat er nu al boosters worden gemaakt, doet vermoeden van niet. Bovendien reageert het lichaam bij de besmetting met een virus op het hele virus, terwijl er met het mRNA gebeuren maar voor stukjes virus een immunologische reactie wordt opgewekt.
We zien dan ook dat de effectiviteit tegen mutanten als de ‘delta’ slechter is. En dat is niet meer dan logisch.

Waar een natuurlijke infectie en afweer breed beschermt (ook voor mutanten), beschermt een reactie op een specifiek stukje (of ‘stam’) virus via een vaccin uiteraard minder. In de praktijk zagen we dat al bij o.a. het griepvaccin, en bij de meningococcenvaccins.

Bovendien is het vaccineren tijdens een pandemie of epidemie een grote medische fout, omdat op die manier juist mutanten in de hand worden gewerkt. Niet door de niet-gevaccineerden, maar juist door de vaccinaties. 

Dat mensen die een COVID-infectie hebben doorgemaakt zich toch zouden moeten laten vaccineren is idiote wetenschappelijke propaganda voor de vaccins, zoals uit bovenstaande blijkt.

Ze zijn langdurig beschermt, terwijl je na een vaccin helemaal niet zeker bent van bescherming, noch van overdracht.

Verder bleek dat mensen na vaccins snel IgG ontwikkelen, en zoals je bovenstaand las, kan dat alleen als de ziekteverwekker al bekend was. Daarmee is ook duidelijk dat COVID geen nieuw virus was, maar al in grote lijnen bekend was (corona virussen veroorzaken al jaren verkoudheid en griepverschijnselen). 

Het onderscheid maken tussen niet-gevaccineerden en gevaccineerden is ook weer zo’n medische miskleun. Los van het feit dat het medische discriminatie is, wordt steeds duidelijker dat mensen zonder symptomen niet of nauwelijks besmettelijk zijn, terwijl de testen alles behalve betrouwbaar zijn. Terwijl mensen die gevaccineerd zijn zowel ziek kunnen zijn als het virus kunnen doorgeven. In IJsland (breed gevaccineerd) zien we dat de meeste ziekenhuisopnames volledige gevaccineerde mensen zijn. 

De FDA (Food & Drugs Administration) in Amerika heeft z’n steun aan de PCR-testen ingetrokken (per 31-12-2021; daarna mogen ze niet meer gebruikt worden), omdat ze te veel vals positieve resultaten opleveren en niet goed onderscheid kunnen maken tussen COVID en influenza A en B…

We zien dat nu bij de Olympische Spelen: deelnemers worden uitgesloten omdat ze positief testen terwijl ze al lang volledig gevaccineerd zijn en/of COVID hebben gehad…….

Terwijl anderen als veilig worden beschouwd (op reis of voor evenementen) die onlangs positief hebben getest, terwijl dat heel goed vals positieve testen kunnen zijn geweest zodat ze het helemaal niet hebben gehad en geen afweerstoffen hebben. Ze worden dus ten onrechte als veilig beschouwd.

Er wordt dus eigenlijk maar wat aangerommeld met de regels waarbij maar één (on) waarheid geldt: als je niet gevaccineerd bent, ben je een gevaar en als je gevaccineerd bent, ben je veilig.
Ik ben bang dat als dit het uitgangspunt blijft – los nog van de ellende die de vaccins kunnen geven op termijn naast alle doden die er nu al het gevolg van zijn – dat de hele COVID-ellende nog lang niet voorbij is.

Zeker niet zolang positieve testen als besmettingen worden gerekend, terwijl het grootste deel van die mensen helemaal niet besmettelijk is.
Het zou beter zijn op te houden met testen, of in elk geval die testen uit te vergroten, en te kijken naar ziekenhuis opnames en IC-opnames. Dat zegt veel meer over de werkelijke gevaren en of een land echt een risicogebied is.

Wat ik helemaal niet heb genoemd in het verhaal over ons afweersysteem, is natuurlijk wat we zelf kunnen doen om de afweer te vergroten. Want dat is wellicht nog belangrijker dan alleen te vertrouwen op onze natuurlijke afweer, laat staan op de onnatuurlijke van vaccins. 

Ik heb die factoren eerder genoemd, dus doe dat niet opnieuw. Maar vergeet ze niet, ze zijn uiteindelijk veel belangrijker dan andere zaken waar wel aandacht aan wordt gegeven.

Wat ik bovenal wil benadrukken is hoe fantastisch onze eigen afweer is. Het is jammer dat dat vaak ondermijnt wordt door ons eigen eetgedrag, leefgedrag en medicatie, maar als we een beetje goed voor onszelf zorgen gaat er niets boven de eigen natuurlijke afweer, die ons na elke doorgemaakte infectie in principe  levenslang beschermt. Ik ben daar dankbaar voor!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stel dat de PCR testen – zoals de ontwikkelaar en deskundigen beweren – absoluut niet geschikt zijn om te gebruiken zoals ze nu gebruikt worden.
Stel dat een diagnose moet worden gesteld door een arts via onderzoek en een eventuele test, maar niet door alleen een test.
Stel dat de tientallen onderzoeken die aantonen dat mondkapjes geen zin hebben gelijk hebben (wat niet meer dan logisch is).
Stel dat de anderhalve meter maatregel zoals velen stellen ook geen zin heeft.
Stel dat mensen die geen klachten hebben niet ziek zijn – zoals het altijd al was.

Waar zijn we dan mee bezig, waar is de overheid dan mee bezig?

Ik ga nog even verder:
Stel dat de niet goed onderzochte vaccins een groot potentieel gevaar in zich hebben zoals de experts en ontdekkers ervan beweren – en wie zouden het beter moeten weten dan zij?
Stel dat jongeren zoals de praktijk laat zien nauwelijks gevaar lopen door het virus, maar wel potentiele grote gevaren lopen door het vaccin?
Stel dat – zoals duidelijk is – het vaccin niet 100% beschermt en niet 100% voorkomt dat je het virus bij je draagt en overbrengt.
Stel dat je je kinderen dus aan grotere gevaren blootstelt door het vaccin dan dat ze gevaar lopen ziek te worden van het virus.

Waar zijn we dan mee bezig, waar is de overheid mee bezig?

Het is mooi dat een schoolmeester met clownsneigingen en clownsschoenen vol bravoure de ene na de andere miskleun staat te maken, omdat ie geen flauw benul heeft waar ie het over heeft, en dat die man als een verkoper van ‘Jansen’ keer op keer dat vaccin staat aan te prijzen, maar het is ook zielig.

Door het gebruiken van een test die de toetst der kritiek niet kan doorstaan, en door toch de resultaten die dat oplevert te gebruiken om alle maatregelen te vergoelijken, ontstaat er een situatie die eigenlijk krankzinnig is.  

Artsen worden buitenspel gezet, maar volgen als makke schapen het feite dat ze buitenspel worden gezet.
Er wordt een vaccin gelanceerd wat in de verste verte niet goed is onderzocht als het gaat om effecten op middellange en lange termijn, zelfs dat wordt door de artsen gewoon ‘geaccepteerd’.

Het beeld van nu laat dat duidelijk zien. De positieve testen lopen flink op. Prof. Dr. Grandjean vertelde afgelopen week nog dat elke mutant in feite een verzwakking is. Dat is de deltavariant dus ook, zij het dat de besmettelijkheid wel groter is. Dus meer kans besmet te worden, maar minder kans ernstig ziek te worden.
Bovendien zijn de besmettingen vooral in de leeftijdsgroep van 10-30 jaar, zelfs van 18-25 jaar.

Sterker nog, in de andere leeftijdsgroepen worden mensen nauwelijks meer besmet.
Maar toch, omdat die testen tot ‘diagnose’ zijn verheven, lijkt het alsof er een enorme toename is van ziektegevallen.

Die onzinnige voorstelling van zaken – er is een toename van besmettingen in een groep mensen die er nauwelijks of niet ziek van wordt, maar er wordt gedaan alsof het op de hele bevolking slaat – maakt dat tal van maatregelen worden genomen.

Ons land kleurt langzaam ‘rood’, wat ernstige gevolgen heeft voor de mensen die op vakantie willen.
Een deel van de horeca wordt opnieuw de dupe van maatregelen omdat we vooral dat rood kleuren moeten proberen te voorkomen.

Maar het rood kleuren komt door het oneigenlijk gebruik van testen die daarvoor niet bestemd zijn. Dat komt door mensen die niet ziek zijn ziek te verklaren – zonder tussenkomst van een arts – simpel omdat ze (vals?) positief testen.

Het is een grote farce. Die overeind wordt gehouden door de overheid met valse aannames en de media met valse fact checking. De media vertellen ons continu hoe dingen zitten en wat dingen betekenen, alsof we een stel domme ganzen zijn die zelf niet kunnen nadenken.
En wat ze vertellen gaat helemaal uit van de waarheid van alle onwaarheden. We worden gebrainwasht. 

We hebben weken moeten horen hoe het in Engeland helemaal fout ging door de delta-variant. Ziekenhuizen stroomden vol. Maar de cijfers lieten iets heel anders zien. Ja, het is waar dat de delta-variant overheerste en zelfs vrijwel alle besmettingen veroorzaakte, en dat die via de testen enorm opliepen. Maar…..de ziekenhuizen en de IC kregen het nauwelijks drukker. Er was dus nauwelijks echt gevaar, maar door de positieve testen (wat voor testen?) werd wel die indruk gewekt. Met welk nut? U en mij bang te maken en te bewegen tot het nemen van een experimenteel vaccin.

En als we naar de cijfers kijken, laat ik ook een fact checken, van de afgelopen 10 jaar, dan zie ik dat:

  • Er 7500 ziekenhuisbedden zijn verdwenen
  • Er 850.000 mensen bij zijn gekomen
  • Er 1100 IC bedden zijn verdwenen (het waren er 2300)
  • Er het laatste jaar 40.000 mensen boven de 70 bij zijn gekomen
  • Er per dag gemiddeld 428 mensen doodgaan aan allerlei oorzaken

De reden dat de ziekenhuizen het niet aankonden heeft dus meer te maken met het weghalen van ziekenhuisbedden dan met het virus. Maar het is door de overheid – die faalde in het beleid en bezuinigde op bedden en zorgpersoneel terwijl de bevolking toenam – gebruikt om het hele leven lam te leggen. En vaccins te promoten.

En het wordt nog steeds gebruikt om onschuldige kinderen aan te zetten zich te laten vaccineren. Vaccineren is iets wat je enkel alleen voor jezelf kunt doen (een effect op je immuunsysteem), maar die clown van dit kabinet beweert dat je het voor je medemens doet. Dat je het doet om mee te kunnen doen aan evenementen, dat je het doet om mee te doen aan de maatschappij. 

En niets blijk minder waar. Die evenementen gaan niet door omdat er niet wordt gekeken naar zieken en ziekenhuisbelasting, maar naar positieve testen (die dus niets zeggen).
De jeugd laat zich dus vaccineren met het risico op veel ellende op termijn, om mee te kunnen doen, maar tegelijkertijd ontneemt die clown hun dus het meedoen.

Terwijl Maurice de Hond al anderhalf jaar een betere ventilatie propageert om het aantal besmettingen tegen te gaan, en een land als België dat als overheid propageert, blijft de firma Van Dissel afkerig. Net als ze afkerig blijven van preventieve maatregelen en werkende medicatie. Alle evenementen buiten veroorzaken nauwelijks risico en zou je dus juist moeten laten doorgeen, maar ook daar beslist dit kabinet anders.

Van Mark Rutte was al jaren bekend dat ie gebrek aan visie had, maar het maakt de gemiddelde Nederlander kennelijk niet uit. Ze kiezen toch voor deze ‘leider’.
Het RIVM en OMT (als geheel, want er zit af en toe best iemand in die wel nadenkt en wel een visie heeft en gezond nadenkt) zijn stugge en koppige organisaties die eveneens weinig tot geen visie hebben.

Vandaar dat we als land en als bewoners van dit land in een soort van botsauto zijn beland. Elke keer als we denken even te kunnen bijkomen van de vorige knallen, knalt er weer zo’n kar tegen ons op. Als we denken dat het goed gaat, blijkt dat op basis van onwezenlijke cijfers wordt bepaald dat het niet goed gaat

Ik heb medelijden met al die mensen die zich verheugden op hun vakantie en nu ons land zien rood kleuren, wat vervelende consequenties heeft.

Maar ik heb nog meer medelijden met al de jongeren, die al anderhalf jaar gestraft worden omdat ouderen en zwakkeren ziek zouden kunnen worden, en nu de zwarte Piet toegeschoven krijgen van datzelfde kabinet wat hun heeft gedwongen zich te laten vaccineren

Én hun vrijheid wordt hun ontnomen, én ze worden nu tot schuldigen gemaakt van het feit dat anderen niet op vakantie kunnen.

Dit alles is niet de schuld van de jongeren, maar van het kabinet, wat zich verlaat op onzincijfers via onzintesten die als onzindiagnoses worden gebruikt. Een visieloos kabinet wat de bevolking tegen elkaar opzet om vooral vaccins te verkopen. Schandelijk en ziek.

Dit kabinet en met hen vrijwel de hele politiek moet zich schamen. Stap uit die onzin en die angst en neem je verantwoordelijkheid. Je verantwoordelijkheid als regering om het belang van de mensen te dienen.

Dat doe je niet met onzin-testen en met experimentele vaccins, dat doe je door visie die in het belang van het volk is, in het belang van de mensen die op je hebben gestemd.

Niet door mensen in de bevolking tegen elkaar op te zetten! Niet door jongeren nu de zondebok te maken van je eigen falende beleid!

Het is lastig, zo'n nieuw beeld, maar als je naar de echte cijfers kijkt, de cijfers van mensen die zijn overleden en van mensen die echt ziek zijn en in het ziekenhuis belanden, dan zou je als kabinet al lang besloten moeten hebben dat alle maatregelen overdreven zijn, dat we een spook najagen. Ziekte is vervelend, maar hoort ook bij het leven. Zo ook de dood.

Wat niet bij het leven zou moeten horen is dat een kabinet de bevolking tegen elkaar opzet en de bevolking - en met name mensen die het niet nodig hebben, zoals je jongeren en gezonden - een vaccin opdringt wat mogelijk gigantische gevolgen voor de toekomst heeft. Ik ben verbijsterd. En ik sta mezelf toe af en toe onwaarschijnlijk boos te mogen zijn. Om daarna de schouders op te trekken, omdat het buiten mijn macht ligt. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn