Blog Medisch

Op deze blog schrijf ik als kritisch arts (in ruste). 

Ik heb geneeskunde gestudeerd, en ben werkzaam geweest als huisarts én als complementair (alternatief) arts. Mijn opleiding en kennis is daardoor zeer breed, temeer daar ik me ook nog heb bekwaamd in vakgebieden als NEI, Integra, NLP, orthomoleculaire geneeskunde, Chi Neng Qigong, Emotioneel Evenwicht, EFT, Springforest Qigong, Modern Qigong, kinesiologie, etc. 

Mijn inborst was (en zal altijd zijn) het beste voor de patiënt en de mens.

Ik vind dat artsen een bijzondere taak hebben, namelijk het bewaken van de gezondheid in een maatschappij die vol bedreigingen zit. Ze zullen daarmee vaak tegen een stroom in moeten gaan. 
Helaas zie ik dat dat veel te weinig gebeurt. Dat te veel artsen zich neerleggen bij de heerschappij van de farmaceutische industrie, de overheid en het grote geld. En zo een verlengstuk van de bedreigingen worden, terwijl ze daar hun patiënten juist voor zouden moeten behoeden. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vandaag de dag blijkt hoe belangrijk ons afweersysteem is. Daarom een korte uitleg over hoe het werkt.

We kennen een aangeboren deel van dit systeem en een verworven deel.

Het is goed om van buitenaf te beginnen. Immers, de ziekteverwekker moet ergens in ons lichaam komen. En dat gebeurt in principe niet via een injectiespuit (als het goed is). 

De eerstelijnsafweer is de barrière tussen ons inwendige en uitwendige milieu. De cellen in de huid en slijmvliezen spelen hierbij een rol. Hoesten, niezen en braken (maar ook tranen en de urinestroom) zijn natuurlijke reacties tegen indringers. En het is dus ook niet altijd goed om dat te bestrijden. 

Mocht een mogelijke ziekteverwekker toch binnendringen, dan stuit ie op de

Tweedelijnsafweer: in bloed, weefselvloeistoffen en lymfe.
Zo zijn er witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) (fagocyten) die verkeerde cellen of ziekteverwekkers ‘opeten’ en vernietigen. Daarmee zetten ze ook weer ‘Natural Killer’-cellen aan het werk die cellen scannen op lichaamsvreemde eiwitten en de cellen vernietigen die die produceren. Daarnaast zijn er nog een aantal soorten witte bloedcellen die verdedigende functies hebben.

Voor ik doorga met de volgende verdedigingslijn, die meer specifiek gericht is op bijvoorbeeld specifieke virussen, eerst iets over de ontstekingsreactie bij een infectie. Want ook dat is belangrijk om te begrijpen. De "kracht van de natuur".

De indringer (of de basofiele granulocyten of meststoffen in het bindweefsel) ter plekke geven chemische signalen af, waardoor o.a. de vaatdoorlaatbaarheid wordt verhoogd. Daardoor kunnen stollingsfactoren naar de plek voor stolling. Ook zorgen prostaglandines die vrijkomen voor bloedvatverwijding (roodheid). Fagocyten (‘opeters’) worden aangetrokken, net als enige andere cel-soorten.
Door gifstoffen, maar ook door pyrogenen (uit bepaalde witte bloedcellen) ontstaat koorts. Dit vergoot de kans op fagocytose en gaat de groei van micro-organismen tegen. Bovendien versnelt het weefselherstel. Koorts is dus belangrijk voor herstel en bestrijding van de infectie! Koorts bestrijden (paracetamol, NSAID’s) is dan ook tegennatuurlijk en meestal niet verstandig. Koorts is belangrijk in de strijd tegen infecties. 

Dan de derdelijnsafweer, als je dat zo mag noemen. Deze zorgt voor levenslange immuniteit na een eerste besmetting. De stamcellen in het beenmerg produceren immuuncellen. Ze ontwikkelen zich vaak in lymfeklieren, beenmerg en thymus.
Voor deze fase is tijd nodig. Bij een infectie kan het 7-10 dagen duren voor deze reactie zich goed ontwikkelt. De afweer is specifiek: voor die ene ziekteverwekker.
Er worden antistoffen gecreëerd. Dat zijn eiwitten die door B-lymfocyten worden geproduceerd. Dit deel van ons lichaam (B-lymfocyten en antistoffen) is in staat onderscheid te maken tussen wat wel en niet in ons lichaam thuishoort. Het afweersysteem herkent het niet thuishorende deel wat antigeen wordt genoemd.
De antistof die wordt gemaakt en de herkenning van het antigeen worden in het geheugen opgeslagen. Zo’n B-lymfocyt gaat als plasmacel naar het beenmerg om veel antistoffen aan te maken of kan een geheugen-B-lymfocyt worden. Die laatste blijft in circulatie en bij een volgende invasie maakt die snel antistoffen aan.

Er zijn verschillende soorten antistoffen of immunoglobulinen (‘afweer-eiwitten’):

IgA zit vooral in de uitscheidingen van slijmvliezen voor de bescherming van buitenaf (bacteriën, virussen). Bijvoorbeeld in de tranen, prostaat, luchtwegen en maagdarmkanaal.

IgE zit ook op de slijmvliezen en zorgt voor het vrijlaten van histamine, de stof die de klachten van allergische reacties veroorzaakt.

IgM is vaak de eerst geproduceerde antistof, dus bij nieuwe ziekteverwekkers. Is dus ook de eerste antistof die je dan vindt in het bloed.

IgG wordt aangemaakt bij grotere hoeveelheden antigeen, komt na het IgM. Als dit als eerste stijgt, was het virus dus al bekend!

 

Hoe zit dat dan met COVID?

Wel, niet anders dan anders.

Het virus wordt in de eerstelijnsafweer of tweedelijnsafweer al onschadelijk gemaakt, en zo niet, dan worden we geïnfecteerd en maken afweerstoffen aan, om daarna levenslange immuniteit te hebben. Waarom zou dat met COVID anders zijn?

En ja, net als met andere infecties kunnen we er nauwelijks of ernstig ziek van worden. We weten dat zo’n 15% van de mensen die ermee in aanraking komen klachten krijgen, waarvan een paar procent ernstig. En het sterftecijfer, wat telkens weer omlaag wordt bijgesteld, is veel lager dan aanvankelijk werd gedacht en waar alle maatregelen op gebaseerd werden.

Voordat ik op wat beweringen inga die in de media spelen, eerst even wat leugens over de immuniteit uit die media:

 • Al vanaf vorige zomer wordt beweerd dat afweerstoffen snel zouden verdwijnen na herstel van de infectie, en mensen zo hun immuniteit zouden verliezen.
 • De afname van afweerstoffen betekent helemaal geen verlies aan immuniteit, zoals elke expert weet. Dat is normaal, en het lichaam is al voorbereid.
 • Eerdere rapporten over de afname van antistoffen zijn door nieuwe achterhaald, in de meeste mensen worden persisterende antistoffen gevonden (maar ook als dat niet zo is, zegt dat dus niets: het afweersysteem is geactiveerd en alert).

Zoals ik hierboven bij de ‘lagen’ van afweer al beschreef, is er naast de afweer met afweerstoffen ook nog een bredere, minder specifieke, maar niet onbelangrijker afweer.
De cellen vanuit de thymus (zwezerik, de T-cellen) zijn ook belangrijk. Deels helpen ze bij de specifieke afweerstoffen (CD4 -T(hymus)-cellen)-reactie, deels vernietigen ze geïnfecteerde cellen (de nautural killer CD8+ T-cellen) direct. (De tweedelijnsafweer dus).

Ook de T-cellen hebben, net als de B-lymfocyten, een heugen over hoe om te gaan met welke infecties.

De geheugen B-lymfocyten differentiëren in plasmacellen die langdurig in het beenmerg verblijven, waar ze gereed blijven om op afroep snel voor specifieke afweerstoffen te zorgen bij een her-infectie.
Dat ook voor COVID dit lange termijn geheugen bestaat is al lang wetenschappelijk vastgesteld. 

Daar komt nog bij dat veel mensen de afgelopen jaren al geïnfecteerd zijn met coronavirussen bij ‘gewone’ verkoudheden, waardoor het immuunsysteem al alert is op een her-infectie en een geheugen heeft ten aanzien van dat virus (20-50% van de mensen).
Dat zal niet altijd een infectie voorkomen, maar er wel voor zorgen dat de symptomen milder of zelfs afwezig zijn.

Het idee dat de natuurlijke immuniteit voor COVID kortdurend zou zijn, slaat nergens op en is alleen gebruikt om vaccins te slijten. Ook deze virussen wekken gewoon een stevige en langdurige immuniteit op, zoals andere virussen.

Of de mRNA-‘vaccins’ dat ook kunnen is nog maar de vraag. Het feit dat er nu al boosters worden gemaakt, doet vermoeden van niet. Bovendien reageert het lichaam bij de besmetting met een virus op het hele virus, terwijl er met het mRNA gebeuren maar voor stukjes virus een immunologische reactie wordt opgewekt.
We zien dan ook dat de effectiviteit tegen mutanten als de ‘delta’ slechter is. En dat is niet meer dan logisch.

Waar een natuurlijke infectie en afweer breed beschermt (ook voor mutanten), beschermt een reactie op een specifiek stukje (of ‘stam’) virus via een vaccin uiteraard minder. In de praktijk zagen we dat al bij o.a. het griepvaccin, en bij de meningococcenvaccins.

Bovendien is het vaccineren tijdens een pandemie of epidemie een grote medische fout, omdat op die manier juist mutanten in de hand worden gewerkt. Niet door de niet-gevaccineerden, maar juist door de vaccinaties. 

Dat mensen die een COVID-infectie hebben doorgemaakt zich toch zouden moeten laten vaccineren is idiote wetenschappelijke propaganda voor de vaccins, zoals uit bovenstaande blijkt.

Ze zijn langdurig beschermt, terwijl je na een vaccin helemaal niet zeker bent van bescherming, noch van overdracht.

Verder bleek dat mensen na vaccins snel IgG ontwikkelen, en zoals je bovenstaand las, kan dat alleen als de ziekteverwekker al bekend was. Daarmee is ook duidelijk dat COVID geen nieuw virus was, maar al in grote lijnen bekend was (corona virussen veroorzaken al jaren verkoudheid en griepverschijnselen). 

Het onderscheid maken tussen niet-gevaccineerden en gevaccineerden is ook weer zo’n medische miskleun. Los van het feit dat het medische discriminatie is, wordt steeds duidelijker dat mensen zonder symptomen niet of nauwelijks besmettelijk zijn, terwijl de testen alles behalve betrouwbaar zijn. Terwijl mensen die gevaccineerd zijn zowel ziek kunnen zijn als het virus kunnen doorgeven. In IJsland (breed gevaccineerd) zien we dat de meeste ziekenhuisopnames volledige gevaccineerde mensen zijn. 

De FDA (Food & Drugs Administration) in Amerika heeft z’n steun aan de PCR-testen ingetrokken (per 31-12-2021; daarna mogen ze niet meer gebruikt worden), omdat ze te veel vals positieve resultaten opleveren en niet goed onderscheid kunnen maken tussen COVID en influenza A en B…

We zien dat nu bij de Olympische Spelen: deelnemers worden uitgesloten omdat ze positief testen terwijl ze al lang volledig gevaccineerd zijn en/of COVID hebben gehad…….

Terwijl anderen als veilig worden beschouwd (op reis of voor evenementen) die onlangs positief hebben getest, terwijl dat heel goed vals positieve testen kunnen zijn geweest zodat ze het helemaal niet hebben gehad en geen afweerstoffen hebben. Ze worden dus ten onrechte als veilig beschouwd.

Er wordt dus eigenlijk maar wat aangerommeld met de regels waarbij maar één (on) waarheid geldt: als je niet gevaccineerd bent, ben je een gevaar en als je gevaccineerd bent, ben je veilig.
Ik ben bang dat als dit het uitgangspunt blijft – los nog van de ellende die de vaccins kunnen geven op termijn naast alle doden die er nu al het gevolg van zijn – dat de hele COVID-ellende nog lang niet voorbij is.

Zeker niet zolang positieve testen als besmettingen worden gerekend, terwijl het grootste deel van die mensen helemaal niet besmettelijk is.
Het zou beter zijn op te houden met testen, of in elk geval die testen uit te vergroten, en te kijken naar ziekenhuis opnames en IC-opnames. Dat zegt veel meer over de werkelijke gevaren en of een land echt een risicogebied is.

Wat ik helemaal niet heb genoemd in het verhaal over ons afweersysteem, is natuurlijk wat we zelf kunnen doen om de afweer te vergroten. Want dat is wellicht nog belangrijker dan alleen te vertrouwen op onze natuurlijke afweer, laat staan op de onnatuurlijke van vaccins. 

Ik heb die factoren eerder genoemd, dus doe dat niet opnieuw. Maar vergeet ze niet, ze zijn uiteindelijk veel belangrijker dan andere zaken waar wel aandacht aan wordt gegeven.

Wat ik bovenal wil benadrukken is hoe fantastisch onze eigen afweer is. Het is jammer dat dat vaak ondermijnt wordt door ons eigen eetgedrag, leefgedrag en medicatie, maar als we een beetje goed voor onszelf zorgen gaat er niets boven de eigen natuurlijke afweer, die ons na elke doorgemaakte infectie in principe  levenslang beschermt. Ik ben daar dankbaar voor!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De Nederlandse artseneed:

‘Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Ik luister en zal hem goed inlichten.

Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.’

 

Dit is de eed die elke medisch student aflegt alvorens de handtekening te zetten op het papier waarop staat dat het gewenste doel bereikt is. 
Je mag je vanaf nu arts noemen. 

Dit is ook de eed die ik min of meer (de tekst verandert gaandeweg iets, hoewel de strekking gelijkt blijft aan de bedoelingen van Hippocrates) aflegde rond 1979. 
En die ik elke dag dat ik als arts werkzaam was met me 'meedroeg'. En nog.
Om die eed te eerbiedigen studeerde ik niet alleen reguliere geneeskunde maar ook diverse alternatieve geneeswijzen. Ik wilde mijn geneeskundige kennis bevorderen en patiënten zo goed mogelijk helpen. 
Om die eed te eerbiedigen vind ik ook dat ik moet vertellen wat andere artsen nalaten, zeker in deze tijd

Juist in deze tijd zou deze eed mensen ervoor moeten behoeden in een fuik te lopen van verkeerde keuzes, met misschien desastreuze gevolgen.  
Juist in deze tijd zou deze eed artsen ervoor moeten behoeden klakkeloos mee te gaan op het pad van de farmaceutische industrie, waar dat ten koste gaat van de patiënten en de volksgezondheid. Helaas........

Gisteren zag ik een vraaggesprek met Ir. Van der Zanden, oud-directeur van het CBS. Hij liet zien dat de ambtenaren van Economische Zaken in maart 2020 al een overzicht hadden van de gevolgen van de lock downs. Ze zouden 5x zoveel levensjaren kosten dan ze zouden besparen. Onder andere door de uitgestelde zorg. Er is door het kabinet niets mee gedaan. Artsen die er iets over zeiden werden genegeerd. Maar zelfs als het 'maar' 2-3x zoveel slachtoffers heeft gekost is het schandalig!

Ik zal ongetwijfeld de komende tijd meer facetten noemen waar de artseneed vergeten is. Het is het belangrijkste fundament onder de geneeskunde. 
Deze eed zou mensen moeten beschermen, mensen moeten helpen gezonder en sterker te worden. 
Het is mijn lijfmotto. Niet alleen omdat ik arts ben geworden, maar ook omdat deze hele eed niet meer dan logisch is.
Net als de 10 geboden dat zijn, ook als je ze even los ziet van het geloof waartoe ze zouden behoren. 

(P.S. Overigens heb ik de naam van de blog verandert - ik heb 'kritisch' eruit gehaald - omdat dat woord m.i. ten onrechte doet vermoeden dat ik onnodig kritisch zou zijn; ik ben kritisch, omdat de artseneed al te vaak niet wordt nageleefd; omdat al te veel artsen zijn vergeten wat ze beloofden toen ze aan dit prachtige vak begonnen; ik wil bijdragen aan een betere gezondheid, een betere kijk op echte geneeskunde)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hoewel steeds meer mensen gevaccineerd zijn, de zomer is ingetreden en de wereld weer een beetje normaal lijkt, is het heel belangrijk je te blijven beschermen tegen COVID.

Uiteraard de basisregels van hygiëne, maar wat mij betreft niet overdreven. Het zijn immers de bacteriën en virussen die we normaliter met elkaar delen die ons ook gezond houden.

De mensen die zich hebben laten vaccineren menen nu misschien dat ze beschermd zijn en niet zo hoeven te letten op preventie, maar het omgekeerde is wellicht waar.
De gevaccineerden hebben miljarden spike-eiwitten in hun systeem, die nog eens geweldig gaan toenemen bij contact met het echte virus. Alle reden dus om jezelf preventief te beschermen voor dat laatste. 

 

Maar ongeacht dat stukje, geldt voor beiden hetzelfde: zorg voor preventie

Het voordeel van meer bloot en meer zomer is dat de behoefte aan extra vitamine D wellicht minder is, maar de andere supplementen blijven nuttig, zo niet nodig:

 • Vitamine D 3000-4000 IE per dag
 • Vitamine C 2000-3000 mg per dag (als ascorbaatcomplex, bijv. Bonusan)
 • Zink 15 mg per dag

Daarnaast zou ik persoonlijk willen adviseren

 • Een goede multi (dus niet die van de super, maar Vitals, Orthica, AOV, Bonusan, Plantina, Golden Naturalis, om er een paar te noemen)
 • Omega-3-vetzuren (visolie)

 En natuurlijk zonnebloemolie vermijden, maar olijfolie en kokosolie gebruiken; margarine vermijden maar echt (gras)boter gebruiken. Weinig alcohol, geen frisdranken. 

En niet helemaal onbelangrijk, maar wel minder bekend bij het grote publiek: NAC.

NAC of N-acetylcysteine wordt in de reguliere geneeskunde gebruikt (op eigen kosten meen ik) om het slijm in de longen iets dunner te maken, zodat het ophoestbaar is, maar heeft in de orthomoleculaire geneeskunde een veel breder en nuttiger gebruik. Bijvoorbeeld als antioxidant (het tegengaan van beschadigingen door te veel zuurstof - vooral ook in de luchtwegen).

Het is nuttig bij luchtwegproblemen en zou m.b.t. COVID ook beschermen tegen klontering in de vaatjes. 

Het is kennelijk zo werkzaam, dat in Amerika stemmen opgaan om het alleen nog op recept voor te schrijven.
Dit vereist enige uitleg: alle orthomoleculaire middelen (supplementen zo je wilt) werken volgens de onderzoeken vanuit de orthomoleculaire geneeskunde en universiteiten op dat gebeid. Maar de reguliere geneeskunde heeft zo de eigen waarheid over wat wel en niet werkt (zoals we nu met de vaccins zien).
De wet stelt dat als iets echt geneeskundige werking heeft (volgens de reguliere artsen dus), dat het dan een geneesmiddel is en op recept moet. En als dat niet zo is, mag er eigenlijk niet eens op staan waarvoor het werkt, ondanks alle dossiers en onderzoeken waaruit blijkt wat het doet en waarvoor het nuttig is. Overigens kun je o.a. op www.orthokennis.nl uitgebreide informatie vinden over veel supplementen.

Wat we nu dus in Amerika zien is dat een middel als NAC kennelijk zo nuttig blijkt te zijn, dat de farmaceutische industrie het van de orthomoleculaire markt af wil hebben. Als ze hun zin krijgen wordt het dus alleen op recept nog voorgeschreven door artsen die er weinig vanaf weten (dus veel minder voorgeschreven), is het niet meer gewoon te koop, en zal het veel duurder worden. Dat zien we nu al met bijvoorbeeld fluimucil (is NAC), wat krankzinnig veel duurder is dan de stofnaam die je bij elke drogist zo kunt kopen. Nu nog. 

Maar goed, blijf je dus beschermen. Blijf zorgen voor ontspanning, gezond eten en voldoende nachtrust.

Dit is een tijd waarin je voor je eigen gezondheid moet zorgen, want de overheid doet het echt niet zoals het afgelopen jaar gebleken is (al houden ze wel de schijn op met de mantra van het vaccin wat de enige oplossing zou zijn).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stel dat de PCR testen – zoals de ontwikkelaar en deskundigen beweren – absoluut niet geschikt zijn om te gebruiken zoals ze nu gebruikt worden.
Stel dat een diagnose moet worden gesteld door een arts via onderzoek en een eventuele test, maar niet door alleen een test.
Stel dat de tientallen onderzoeken die aantonen dat mondkapjes geen zin hebben gelijk hebben (wat niet meer dan logisch is).
Stel dat de anderhalve meter maatregel zoals velen stellen ook geen zin heeft.
Stel dat mensen die geen klachten hebben niet ziek zijn – zoals het altijd al was.

Waar zijn we dan mee bezig, waar is de overheid dan mee bezig?

Ik ga nog even verder:
Stel dat de niet goed onderzochte vaccins een groot potentieel gevaar in zich hebben zoals de experts en ontdekkers ervan beweren – en wie zouden het beter moeten weten dan zij?
Stel dat jongeren zoals de praktijk laat zien nauwelijks gevaar lopen door het virus, maar wel potentiele grote gevaren lopen door het vaccin?
Stel dat – zoals duidelijk is – het vaccin niet 100% beschermt en niet 100% voorkomt dat je het virus bij je draagt en overbrengt.
Stel dat je je kinderen dus aan grotere gevaren blootstelt door het vaccin dan dat ze gevaar lopen ziek te worden van het virus.

Waar zijn we dan mee bezig, waar is de overheid mee bezig?

Het is mooi dat een schoolmeester met clownsneigingen en clownsschoenen vol bravoure de ene na de andere miskleun staat te maken, omdat ie geen flauw benul heeft waar ie het over heeft, en dat die man als een verkoper van ‘Jansen’ keer op keer dat vaccin staat aan te prijzen, maar het is ook zielig.

Door het gebruiken van een test die de toetst der kritiek niet kan doorstaan, en door toch de resultaten die dat oplevert te gebruiken om alle maatregelen te vergoelijken, ontstaat er een situatie die eigenlijk krankzinnig is.  

Artsen worden buitenspel gezet, maar volgen als makke schapen het feite dat ze buitenspel worden gezet.
Er wordt een vaccin gelanceerd wat in de verste verte niet goed is onderzocht als het gaat om effecten op middellange en lange termijn, zelfs dat wordt door de artsen gewoon ‘geaccepteerd’.

Het beeld van nu laat dat duidelijk zien. De positieve testen lopen flink op. Prof. Dr. Grandjean vertelde afgelopen week nog dat elke mutant in feite een verzwakking is. Dat is de deltavariant dus ook, zij het dat de besmettelijkheid wel groter is. Dus meer kans besmet te worden, maar minder kans ernstig ziek te worden.
Bovendien zijn de besmettingen vooral in de leeftijdsgroep van 10-30 jaar, zelfs van 18-25 jaar.

Sterker nog, in de andere leeftijdsgroepen worden mensen nauwelijks meer besmet.
Maar toch, omdat die testen tot ‘diagnose’ zijn verheven, lijkt het alsof er een enorme toename is van ziektegevallen.

Die onzinnige voorstelling van zaken – er is een toename van besmettingen in een groep mensen die er nauwelijks of niet ziek van wordt, maar er wordt gedaan alsof het op de hele bevolking slaat – maakt dat tal van maatregelen worden genomen.

Ons land kleurt langzaam ‘rood’, wat ernstige gevolgen heeft voor de mensen die op vakantie willen.
Een deel van de horeca wordt opnieuw de dupe van maatregelen omdat we vooral dat rood kleuren moeten proberen te voorkomen.

Maar het rood kleuren komt door het oneigenlijk gebruik van testen die daarvoor niet bestemd zijn. Dat komt door mensen die niet ziek zijn ziek te verklaren – zonder tussenkomst van een arts – simpel omdat ze (vals?) positief testen.

Het is een grote farce. Die overeind wordt gehouden door de overheid met valse aannames en de media met valse fact checking. De media vertellen ons continu hoe dingen zitten en wat dingen betekenen, alsof we een stel domme ganzen zijn die zelf niet kunnen nadenken.
En wat ze vertellen gaat helemaal uit van de waarheid van alle onwaarheden. We worden gebrainwasht. 

We hebben weken moeten horen hoe het in Engeland helemaal fout ging door de delta-variant. Ziekenhuizen stroomden vol. Maar de cijfers lieten iets heel anders zien. Ja, het is waar dat de delta-variant overheerste en zelfs vrijwel alle besmettingen veroorzaakte, en dat die via de testen enorm opliepen. Maar…..de ziekenhuizen en de IC kregen het nauwelijks drukker. Er was dus nauwelijks echt gevaar, maar door de positieve testen (wat voor testen?) werd wel die indruk gewekt. Met welk nut? U en mij bang te maken en te bewegen tot het nemen van een experimenteel vaccin.

En als we naar de cijfers kijken, laat ik ook een fact checken, van de afgelopen 10 jaar, dan zie ik dat:

 • Er 7500 ziekenhuisbedden zijn verdwenen
 • Er 850.000 mensen bij zijn gekomen
 • Er 1100 IC bedden zijn verdwenen (het waren er 2300)
 • Er het laatste jaar 40.000 mensen boven de 70 bij zijn gekomen
 • Er per dag gemiddeld 428 mensen doodgaan aan allerlei oorzaken

De reden dat de ziekenhuizen het niet aankonden heeft dus meer te maken met het weghalen van ziekenhuisbedden dan met het virus. Maar het is door de overheid – die faalde in het beleid en bezuinigde op bedden en zorgpersoneel terwijl de bevolking toenam – gebruikt om het hele leven lam te leggen. En vaccins te promoten.

En het wordt nog steeds gebruikt om onschuldige kinderen aan te zetten zich te laten vaccineren. Vaccineren is iets wat je enkel alleen voor jezelf kunt doen (een effect op je immuunsysteem), maar die clown van dit kabinet beweert dat je het voor je medemens doet. Dat je het doet om mee te kunnen doen aan evenementen, dat je het doet om mee te doen aan de maatschappij. 

En niets blijk minder waar. Die evenementen gaan niet door omdat er niet wordt gekeken naar zieken en ziekenhuisbelasting, maar naar positieve testen (die dus niets zeggen).
De jeugd laat zich dus vaccineren met het risico op veel ellende op termijn, om mee te kunnen doen, maar tegelijkertijd ontneemt die clown hun dus het meedoen.

Terwijl Maurice de Hond al anderhalf jaar een betere ventilatie propageert om het aantal besmettingen tegen te gaan, en een land als België dat als overheid propageert, blijft de firma Van Dissel afkerig. Net als ze afkerig blijven van preventieve maatregelen en werkende medicatie. Alle evenementen buiten veroorzaken nauwelijks risico en zou je dus juist moeten laten doorgeen, maar ook daar beslist dit kabinet anders.

Van Mark Rutte was al jaren bekend dat ie gebrek aan visie had, maar het maakt de gemiddelde Nederlander kennelijk niet uit. Ze kiezen toch voor deze ‘leider’.
Het RIVM en OMT (als geheel, want er zit af en toe best iemand in die wel nadenkt en wel een visie heeft en gezond nadenkt) zijn stugge en koppige organisaties die eveneens weinig tot geen visie hebben.

Vandaar dat we als land en als bewoners van dit land in een soort van botsauto zijn beland. Elke keer als we denken even te kunnen bijkomen van de vorige knallen, knalt er weer zo’n kar tegen ons op. Als we denken dat het goed gaat, blijkt dat op basis van onwezenlijke cijfers wordt bepaald dat het niet goed gaat

Ik heb medelijden met al die mensen die zich verheugden op hun vakantie en nu ons land zien rood kleuren, wat vervelende consequenties heeft.

Maar ik heb nog meer medelijden met al de jongeren, die al anderhalf jaar gestraft worden omdat ouderen en zwakkeren ziek zouden kunnen worden, en nu de zwarte Piet toegeschoven krijgen van datzelfde kabinet wat hun heeft gedwongen zich te laten vaccineren

Én hun vrijheid wordt hun ontnomen, én ze worden nu tot schuldigen gemaakt van het feit dat anderen niet op vakantie kunnen.

Dit alles is niet de schuld van de jongeren, maar van het kabinet, wat zich verlaat op onzincijfers via onzintesten die als onzindiagnoses worden gebruikt. Een visieloos kabinet wat de bevolking tegen elkaar opzet om vooral vaccins te verkopen. Schandelijk en ziek.

Dit kabinet en met hen vrijwel de hele politiek moet zich schamen. Stap uit die onzin en die angst en neem je verantwoordelijkheid. Je verantwoordelijkheid als regering om het belang van de mensen te dienen.

Dat doe je niet met onzin-testen en met experimentele vaccins, dat doe je door visie die in het belang van het volk is, in het belang van de mensen die op je hebben gestemd.

Niet door mensen in de bevolking tegen elkaar op te zetten! Niet door jongeren nu de zondebok te maken van je eigen falende beleid!

Het is lastig, zo'n nieuw beeld, maar als je naar de echte cijfers kijkt, de cijfers van mensen die zijn overleden en van mensen die echt ziek zijn en in het ziekenhuis belanden, dan zou je als kabinet al lang besloten moeten hebben dat alle maatregelen overdreven zijn, dat we een spook najagen. Ziekte is vervelend, maar hoort ook bij het leven. Zo ook de dood.

Wat niet bij het leven zou moeten horen is dat een kabinet de bevolking tegen elkaar opzet en de bevolking - en met name mensen die het niet nodig hebben, zoals je jongeren en gezonden - een vaccin opdringt wat mogelijk gigantische gevolgen voor de toekomst heeft. Ik ben verbijsterd. En ik sta mezelf toe af en toe onwaarschijnlijk boos te mogen zijn. Om daarna de schouders op te trekken, omdat het buiten mijn macht ligt. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

500x zo dodelijk

Ik weet – en gek genoeg vind ik dat zelfs fijn – dat deze kritische blog minder wordt gelezen.
Ik vind het fijn omdat mensen moeten bezig zijn met positieve dingen, met plezier, met humor, met liefde, met ‘scheppen’ en niet met corona-ellende.

Toch – zoals ik al eerder zei – kan ik niet negeren wat er gebeurt. Ik heb geen bovenkamer gekregen en heb geen geneeskunde mogen studeren om nu het zwijgen ertoe te doen.

Een van de reden dat deze blog minder gelezen zal worden is ook omdat zo’n 80% van de mensen heeft gekozen voor een vaccin. ‘Gekozen’ in de zin dat ze er een hebben genomen, want keuze was er niet echt qua merk. En als je dat hebt gedaan, de prik hebt genomen, wil je natuurlijk niets meer weten over de nadelen ervan. En dat is ook heel goed. Je moet ervan uitgaan dat de prik voor jou heel goed werkt en voor jou geen nadelen heeft. 

Deze blog is dus eigenlijk alleen voor de mensen die bewust genoeg waren – en de mogelijkheid hadden – om de prik (nog) niet te nemen. Voor de anderen: stop hier met lezen en ga leuke dingen doen!

Overigens voordat ik doorga, gisteren was er een blckbx-uitzending waarin een hoogleraar vertelde ervan uit te gaan dat artsen forse aanklachten te wachten kunnen staan vanwege dit hele ‘geprik’. En hoe lullig dit ook mag klinken uit mijn mond als arts: terecht.

Ik vind echt dat artsen hun eed en hele opleiding zijn vergeten in deze hersenspoelende corona-tijd. Meegaan in de psychose van angst is juist wat artsen niet zouden moeten doen. Juist artsen zouden ten allen tijde emotie moeten loskoppelen van feiten. En de feiten zijn duidelijk, al bijna vanaf het begin! En experimenten toestaan op je patiënten? 

Terug naar de titel. De rapportering van doden en ernstige schade is weliswaar verre van optimaal zoals we uit eerdere internationale onderzoeken weten, en wat gemeld wordt is slechts het topje van de ijsberg, maar het geeft wel sterke indicaties. En zelfs die getallen liegen er niet om.

Vergeleken met de griepprik, en er wordt gedaan alsof het zelfs minder ‘eng’ zou zijn, het prikken is verworden tot een soort van hype met beloningen, is dit vaccin (zijn deze vaccins) 500x zo dodelijk! Kortom, je loopt een 500x groter risico aan dit vaccin te sterven dan aan een griepvaccin. En dan heb ik het over de getallen die nu bekend zijn, het zou nog wel eens fors kunnen toenemen als de experts gelijk krijgen de komende jaren.

In Europa (27 landen) zijn nu op de database van de EU (EudraVigilance) 1,5 miljoen bijwerkingen gemeld, waarvan 753.657 (19 juni) als ‘ernstig’. Daarnaast zijn er 15.472 doden gemeld. Het is niet niks.

In Amerika (VAERS, 11 juni) bijna 6000 doden en 30.000 ernstige bijwerkingen.

Let wel, de ‘ernstige’ bijwerkingen zijn vaak klachten die niet (helemaal) verdwijnen, die langdurige effecten hebben.

Interessant was overigens ook de uitzending van vorige week van Del Bigtree, waarin hij de man interviewde die destijds bij toeval ontdekte dat mRNA als vaccin kon worden gebruikt waar het als gentherapie te schadelijk was:
https://thehighwire.com/videos/mrna-vaccine-inventor-calls-for-stop-of-covid-vax/

(Hoewel anderen met de eer zijn gaan strijken en de Nobelprijs hebben gewonnen, was hij degene die het ontdekte, maar zo werkt het als je op zo’n moment niet het hoofd van een afdeling bent bent).

Omdat hij voor de Amerikaanse overheid werkt, laat hij zich voorzichtig, maar toch in niet mis te verstane woorden uit. Het interview is lang (100 minuten). Hij heeft geen goed woord over voor de snelheid waarmee de vaccins zijn ontwikkeld en zijn toegestaan, geen goed woord over de rapportage en de begeleiding, geen goed woord voor de leiding en onafhankelijkheid van de FDA, en ook niet over de beslissing kinderen ermee te vaccineren.
Ook hij wijst weer op de gevaren die bij eerdere vaccins bleken, en die we nog moeten gaan ervaren op termijn.
De reden dat hij toch uit de school klapt is z'n geweten. 

Wel weer even genoeg info.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn