Als medisch student leerde ik onder andere een vak als statistiek.
Ik hoorde een hoogleraar in dat vak enige jaren geleden verzuchten dat statistiek vroeger duidelijk was, maar dat vandaag de dag ook met statistiek zo gerommeld kan worden dat onwaarheid waarheid wordt.
Maar door dat vak leerde ik kritisch te kijken naar wat artsenbezoekers me aan grafiekjes en ‘waarheden’ voortoverden. Hoewel ik als huisarts eerder blij was met de onderbreking door de artsenbezoeker en een gezellig kletspraatje zonder alle hersencellen te hoeven gebruiken lekker was. En ik ben bang dat dat voor bijna alle huisartsen geldt/gold. Je bent minder alert en laat de informatie min of min zonder filter in je hersenpan kieperen.

Wat dat betreft was mijn periode militaire dienst(plicht) leerzaam. We zaten met 4-5 artsen op de indelingsraad te Delft en ook daar werd af en toe een artsenbezoeker ontvangen. Ons uitgangspunt was kritisch bekijken wat er werd verteld. Wat klopte er niet in het verhaal, in de cijfers? We waren 4-5- handen op een buik.
Vrijwel geen artsenbezoeker droop niet met de staart tussen de benen af, omdat de informatie niet klopte!

Vaak zijn de getallen van het aantal onderzochte personen te klein, of is er nauwelijks verschil tussen mensen die het middel kregen en zij die het niet kregen, of de grafieken zijn uitgerekt of juist ineengeschoven, of alle mensen die nadelig zouden kunnen zijn werden uitgesloten. Om maar wat te noemen. Er wordt nogal wat aangerommeld om met mooie getallen te komen. En als je kritisch kijkt, kom je daarachter.

Maar de meeste artsen kijken niet kritisch, die luisteren naar de conclusie. Zoals de meeste kijkers en luisteraars ook niet kritisch naar het nieuws kijken of luisteren. Ze horen wat er wordt beweerd en nemen het voor waar aan, zoals artsen de informatie van artsenbezoekers en in de bladen voor waar aannemen. Ik las dat de betrouwbaarheid van het nieuws op de TV in de ogen van mensen was gestegen. Tja.

Onlangs stond er in een gerenommeerd Engels medisch vakblad een artikel over de relatie tussen miskramen en het COVID-vaccin. De conclusie was dat er geen aanwijzingen waren op de hoede te moeten zijn. Er waren geen alarmlichten. En dat terwijl er een enorme toename was van miskramen sedert de vaccins zijn ingevoerd….. nogal tegenstrijdig?Enkele artsen die wel kritisch keken naar hoe de cijfers waren verkregen schreven ingezonden stukken om te vertellen dat de cijfers onjuist werden gebruikt en als dat wel juist gebeurde er een enorme toename van miskramen was!

Maar ook hier geldt: 90-98% van de artsen leest alleen de conclusies. Ik kan dat vergoelijken door te zeggen dat ze geen tijd hebben, maar het is een slap excuus om de kop in het zand te steken.
Wat helaas ook geldt is dat iets wat in een gerenommeerd medisch blad staat – ook al is het onzin – binnenkomt en zich vestigt als ‘waarheid’.
Zelfs als het later wordt weersproken, blijft het als waarheid hangen in de hoofden van artsen.  

Zo zijn er ook de verhalen over de delta-variant, die de overheden extra motiveren om de vaccins te promoten, zelfs om de gezondheid van onze kinderen op het spel te zetten omdat volgens het RIVM het vaccineren van kinderen kan voorkomen dat we straks weer in lockdowns komen en een epidemie krijgen. Dat terwijl de WHO het vaccineren van kinderen afraadt omdat er te weinig bekend is (bij volwassenen maakt dat kennelijk niet uit). In Amerika zijn al 7000 bijwerkingen gemeld bij tieners en een veelvoud aan ontstoken hartspieren (een levenslange handicap) opgetreden in vergelijking met andere vaccins. Kinderen die niets mankeerden zijn nu voor de rest van hun leven beperkt, als ze het overleven. Want er zijn ook al een flink aantal overleden tieners. 

Maar goed, die delta-variant dus, afkomstig vanuit India. Eerst las ik een kritisch artikel wat narekende dat mensen die gevaccineerd waren meer kans hadden te overlijden aan deze variant, maar de getallen waren getallen met veel nullen achter de komma. Ik zette die informatie even terzijde, omdat ik daar niets mee wilde doen. Het leek me te vergezocht.
Intussen zijn er cijfers vanuit Israël, dat voorbeeldland waar bijna iedereen gevaccineerd is, waaruit blijkt dat gevaccineerden ook gevaar lopen. Tot 50% van de gevaccineerden worden toch ziek. Gevaccineerden zouden wellicht in quarantaine moeten voor de delta-variant in Israël. Intussen zijn mondkapjes ook weer verplicht in openbare binnenruimtes. En als je naar het aantal doden kijkt onder gevaccineerden en het vergelijkt met ongevaccineerden, blijkt dat vooral na 2 vaccins het aantal doden procentueel flink hoger is onder de gevaccineerden.

Kortom de oproep om je vooral te laten vaccineren ook met het oog op de varianten is nogal kortzichtig en gebaseerd op gebakken lucht. 

Maar we zagen de afgelopen 1,5 jaar natuurlijk op vele fronten hoe de term ‘wetenschappelijk’ verkracht werd. Onzin die uit de duim werd gezogen (of uit de hoge hoed kwam) werd als wetenschappelijk betiteld en aan de kijkers vertoond. Wetenschappers die op basis van echte wetenschap kritische kanttekeningen hadden werden verguisd en gecensureerd.
Als het om de daling van het aantal COVID-slachtoffers ging, werd de laatste maanden ‘seizoensinvloed’ zonder enig schaamrood vervangen door ‘vaccininvloed’.
Overigens: als dat maakt dat daardoor mensen nu onbevreesd weer gewoon doen, is het de leugen misschien waard. Maar wat gebeurt er dan in september/oktober? 

Los van het feit dat ‘wetenschap’ sowieso een dubieuze ‘waarheid’ is, elk onderzoek wordt namelijk al beïnvloed door er alleen al naar te kijken, laat staan door een bepaalde conclusie te willen, zelfs als er niet gerommeld wordt, stel ik voor het woord ‘wetenschappelijk’ te verbannen. Of, wat nog beter is, er met argusogen naar te kijken.

Wie zegt het, waar komt het vandaan, wie wint er iets bij die conclusie? En wat vinden andere wetenschappers ervan? Met name dat laatste – iets wat tot voor COVID normaal was te vragen – is en blijft belangrijk.

Nu zien we dat opmerkelijk kritische peer-reviewed artikelen – artikelen die door kritische collega’s zijn beoordeeld en kloppend worden bevonden – worden genegeerd omdat er maar één waarheid mag zijn, namelijk het nogal monotone en niet al te wetenschappelijke geluid van de overheid en de media.

Het is jammer dat iets waar we ons nog aan konden vasthouden als waarheid – wetenschap – in zo korte tijd is opgeblazen (door een klein groepje mensen met andere belangen). 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn