Blog Medisch

Op deze blog schrijf ik als kritisch arts (in ruste). 

Ik heb geneeskunde gestudeerd, en ben werkzaam geweest als huisarts én als complementair (alternatief) arts. Mijn opleiding en kennis is daardoor zeer breed, temeer daar ik me ook nog heb bekwaamd in vakgebieden als NEI, Integra, NLP, orthomoleculaire geneeskunde, Chi Neng Qigong, Emotioneel Evenwicht, EFT, Springforest Qigong, Modern Qigong, kinesiologie, etc. 

Mijn inborst was (en zal altijd zijn) het beste voor de patiënt en de mens.

Ik vind dat artsen een bijzondere taak hebben, namelijk het bewaken van de gezondheid in een maatschappij die vol bedreigingen zit. Ze zullen daarmee vaak tegen een stroom in moeten gaan. 
Helaas zie ik dat dat veel te weinig gebeurt. Dat te veel artsen zich neerleggen bij de heerschappij van de farmaceutische industrie, de overheid en het grote geld. En zo een verlengstuk van de bedreigingen worden, terwijl ze daar hun patiënten juist voor zouden moeten behoeden. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Er wordt centraal bijgehouden wat de doodsoorzaken zijn die door artsen worden opgegeven bij overlijden van een van hun patiënten.

Dat lijkt duidelijk, maar in behoorlijk wat gevallen gaat het over waarschijnlijke doodsoorzaken. Je kunt aan de buitenkant namelijk zelden zien waarom iemand is overleden, en er wordt lang niet op iedereen sectie verricht. Dus wordt vaak de waarschijnlijke doodsoorzaak genoteerd, degene die de arts als meest logische kan bedenken.

In het begin van mijn huisartsenpraktijk botste ik nog weleens met de gemeentelijk lijkschouwer omdat ik niet voor een natuurlijke dood wilde tekenen of geen doodsoorzaak wilde invullen omdat ik het niet wist. Soms ook omdat ik mensen onvoldoende kende of omdat ik ze te jong vond om zomaar dood te gaan. En dan zomaar tekenen met een door mij verzonnen doodsoorzaak, of accepteren dat iemand zomaar zo jong doodging? Ik was daar te precies, te pietluttig in, aldus de lijkschouwer. 
De lijkschouwer vond dat ik niet zo moeilijk moest doen en wat moest invullen. Hij kon immers niet op iedereen sectie gaan verrichten. 

Ik heb daarna toch nog wel een aantal keren geweigerd te tekenen, met name als ik mensen te jong vond, dan wilde ik weten waarom ze waren doodgegaan. Of als ik de situatie verdacht vond. Verder ben ik gaan accepteren dat je het soms gewoon niet zeker weet, maar wel een vermoeden hebt. En dat het vermoeden dan de doodsoorzaak wordt….. en dat is vrijwel altijd een onderliggend lijden (hart, bloedvaten, kanker, longziekten, etc.).

In deze tijd kan ik me voorstellen dat artsen zich nog meer onder druk voelen staan bij het invullen van de doodsoorzaak.
In mijn praktijk als huisarts heb ik in 12 jaar tijd, ondanks heftige griepepidemieën in die periode nimmer iemand doodverklaard met als oorzaak ‘griep’. Ik heb nooit iemand aan de griep zien doodgaan, wel aan hun ziekte die ze al hadden en waarmee ze het lastiger kregen in zo’n griepperiode. Maar de oorzaak was altijd de onderliggende ziekte en niet de griep.

Raar was dan ook de opdracht van de WHO vorig jaar om iedereen die positief getest was en overleed te vermelden als ‘overleden aan Covid-19’. In die periode stierven dus minder mensen aan de chronische ziekte die ze hadden, er waren (maar niet heus dus) minder doden aan kanker, hartziekten, longziekten, e.d. Maar ineens wel veel aan Covid. Het was daarmee niet alleen een afwijking van de norm, van het normale doen en laten in de geneeskundige statistiek, maar het vroeg in feite artsen te liegen over de doodsoorzaak.

Wereldwijd hebben artsen laten weten problemen te hebben met hun geweten, omdat ze een andere doodsoorzaak moesten invullen dan volgens hen juist was. Zelfs mensen die een ongeluk hadden gehad of van een trap waren gevallen, werden genoteerd met als doodsoorzaak Covid omdat de WHO dat opdroeg. En zoals bekend heeft ieder land afgesproken precies te doen wat de WHO zegt, dus…
De reden van deze ‘WHO-opdracht’ laat zich raden, net als de bestempeling van het virus als infectieziekte in de A-groep zich laat raden. Was dat om de ziekte veel erger te doen lijken als ie was? Was dat om de aanmaak, propaganda en verkoop van vaccins op te jagen? Was dat om….?

Iedereen heeft daar z’n eigen idee over. Hoe dan ook, met die krankzinnige cijfers – in Amerika stierven meer dan 500.000 mensen aan Covid, maar volgens de oude notering zouden dat er nog geen 25.000 aan Covid zijn geweest! – en de belofte dat we terug naar normaal zouden gaan met vaccins, zijn er niet alleen gigantisch veel vaccins gecreëerd, maar is de vaccinbereidheid onder bevolkingen ook angstig hoog. Ik zeg ‘angstig’, omdat het grootste deel helemaal niet gevaccineerd zou hoeven te worden omdat ze minder gevaar lopen dan bij de normale griep en omdat zo’n niet goed onderzocht vaccin grote risico’s met zich mee kan brengen; en volgens veel deskundigen ook zal gaan doen de komende tijd.

Er is inmiddels begonnen met het vaccineren en prompt zien we een ander beleid als het gaat om doodsoorzaken. Nu moet niet meer worden genoteerd dat iemand aan Covid is overleden als ie positief getest is, maar als iemand gevaccineerd was moet de onderliggende ziekte als oorzaak worden opgegeven. Eigenlijk zoals dat voor Covid was.

Ineens gaan er veel minder mensen aan Covid dood. Vooral bij de ouderen die het eerst werden gevaccineerd. De vraag is alleen of dat komt door de vaccinaties of omdat ze niet meer als Covid-doden worden vermeld.

Het valt samen met een periode waarin er een zogenaamde ondersterfte door het CBS wordt vermeld: er sterven minder mensen dan normaal in deze periode van het jaar. En dat wordt toegeschreven aan de vaccins, maar laten we niet vergeten dat we dat de vorige keer na een Covid-golf ook zagen – toen waren er nog geen vaccins – domweg omdat er zoveel zwakkere mensen waren gestorven met een zetje van Covid, dat er een soort inhaalslag was. Mensen waren iets eerder (maanden) overleden dan ze anders zouden zijn overleden aan hun onderliggende ziekte, zwakte of ouderdom.

Daar komt bij dat we het voorjaar ingaan, een periode waar normaliter griepachtige virussen minder in kracht worden. Dus ook minder zieken en minder sterfgevallen. Van tevoren was te voorspellen dat al die natuurlijke verlopen die gunstig waren zouden worden toegeschreven aan de vaccins.

Maar ik hou mijn hart vast voor het najaar, als het klimaat weer 'negatief' verandert. De vaccins beschermen geen 100% (volgens kritische artsen komt uit de testresultaten zelfs soms maar 27%, als je ze echt goed bekijkt) en beletten ook niet dat het virus wordt doorgegeven, bovendien is er het risico dat gevaccineerden heftig zullen (over)reageren als ze in aanraking komen met het echte virus, er zullen kortom weer heel wat mensen ziek worden. En ook overlijden.

Vergeet ook niet dat ondanks de miljoenen griepvaccins jaarlijks er nog net zoveel mensen in de winter doodgaan als ervoor! Ik ben benieuwd of daar de juiste conclusie aan verbonden gaat worden. Namelijk de onvoldoende bescherming door het (onnatuurlijke) vaccin, het niet beletten van het doorgeven door het vaccin, de natuurlijke invloed van het weer en het seizoen, de onvoldoende bescherming via voedsel en supplementen (omdat dat als onzin is bestempeld door de overheid), om er maar wat te noemen.

Of gaat het zo zijn dat de niet-gevaccineerden straks de schuld gaan krijgen?

We gaan het zien, maar ik hou mijn hart vast. De afgelopen periode heeft de overheid al dan niet bewust z’n best gedaan om mensen tegen elkaar op te zetten en zo behoorlijk wat vrijheden te ontnemen, wat sinds WW II niet meer was gebeurd. Zo hadden ze meer controle zogezegd om de gezondheidsschade niet te groot te laten worden (de schade die door de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen 10-15 jaar kon ontstaan), daarbij vergetend dat ze een nog veel grotere economische en menselijke schade aanrichtte. Aan het roer virologen die letterlijk door kleine kokertjes kijken om de virussen onder hun microscoop te zien……

Het zou zo maar kunnen dat diezelfde virologen straks weer opdraven nadat we eindelijk blij zijn dat ze weer in hun laboratoria zitten. Om te vertellen dat de verspreiding van het virus in het najaar komt door mensen die niet gevaccineerd zijn.

Dat is geen rare gedachte, want bij de kinderinfectieziekten gebeurt hetzelfde. Als er mazelen is, wordt het eerst gewezen naar niet-gevaccineerden. Terwijl de kans dat een gevaccineerde het heeft veroorzaakt, of dat een gevaccineerde niet immuun was, groter is. Er wordt verondersteld dat een gevaccineerde de ziekte niet zou overbrengen, maar dat is absoluut niet bewezen. Zoals dat nu ook de vraag zou moeten zijn terwijl de vaccinatiebewijzen worden gereed gemaakt en sommige firma’s al uitzonderingen gaan maken voor gevaccineerden. Het past allemaal in het plaatje van mensen wijsmaken dat vaccins ziekte uitroeien en ons veiliger maken.

Dat verkoopt namelijk vaccins, maar terwijl er steeds meer vaccins komen zouden we ook moeten zien dat er steeds meer mensen (en vooral ook kinderen) met chronische ziekten komen. Wat ook de meeste slachtoffers heeft gekost nu met Covid. En steeds meer mensen die niet meer op een natuurlijke manier reageren op een virusinfectie. In plaats van dat onze lichamen sterker worden gemaakt en rijp om infecties te bestrijden, worden we kunstmatig schijnveilig gemaakt. 

Om dat te kunnen doen is men kennelijk van mening dat we met doodsoorzaken mogen knoeien, dat er van hogerhand (de hoogste hand, in dit geval de WHO) mag worden bepaald dat we doodsoorzaken benoemen naar hoe het ’t beste uitkomt op dat moment….in het belang van……..?

M.i. in elk geval niet de volksgezondheid. En daar zou de WHO voor moeten staan.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Een van de redenen van alle regels als het gaat om het testen van medicijnen, als het gaat om geneesmiddelproeven, is het voorkomen van menselijk leed, van schade. 

Daarom moeten geneesmiddelonderzoeken een bepaalde volgorde doorlopen, aan veel voorwaarden voldoen. Als er dan na verloop van tijd voldoende bewijs van werkzaamheid is en voldoende bewijs dat er geen ernstige bijwerkingen zijn, kan het wellicht toegelaten worden.

Desalniettemin zijn er vele middelen van de markt gehaald nadat ze via dit relatief veilige systeem waren goedgekeurd. En dan ook nog door diverse landen die allemaal hun eigen organisatie hebben die goedkeurt, hoewel het nu met corona voor ons vooral Europees gebeurt (EMA). Maar het is dus niet zo gemakkelijk om te bepalen of een middel wel of niet kwalijke bijwerkingen heeft.

Naast bijvoorbeeld softenon is een goed voorbeeld het middel rofecoxib, beter bekend geworden onder de merknaam Vioxx. Dit middel werd na ‘gedegen’ onderzoek in 1999 op de markt toegelaten. En in september 2004 van de markt gehaald omdat er opvallend veel sterfgevallen waren door hartproblemen.
Na mijn fietsongeluk en de complicatie van een posttraumatische dystrofie in 2003 kreeg ik dit middel voorgeschreven tegen de pijn. De orthopeed was er laaiend enthousiast over (‘het medicijn van de toekomst’), omdat hem was verteld (via reclames en de industrie) dat het veel minder maagklachten gaf dan de gebruikelijke NSAID’s. Maar in mijn nieuwsgierigheid ging ik kijken wat erover geschreven werd op de officiële Nederlandse website v.w.b. medicijnen.

Wat ik zag was verontrustend. Er waren dodelijke bijwerkingen vermeld, maar dat was voor indicaties waarvoor het niet was goedgekeurd. Bij een aantal aandoeningen was het getest en daarbij hielp het qua pijn, andere pijnklachten zaten niet in het onderzoek, dus daarvoor werd het niet vermeld. Toch werd het daar (natuurlijk) gegeven, en bij die mensen vielen doden. Dat had m.i. een reden moeten zijn om het van de markt te halen, maar dat gebeurde gek genoeg niet. (Zo goed worden we beschermd!)  
Voor mij was dat dermate verontrustend dat ik besloot het niet meer te gebruiken. En zie, na anderhalf jaar en vele doden meer werd het verboden.

Als huisarts deed ik ook af en toe mee aan geneesmiddelonderzoeken. Mensen moesten daarvoor toestemming geven, en ik deed het alleen als het voor mij goed voelde. Collega’s van mij deden dat ook. Soms veel meer dan ik. In de gesprekken merkte ik dat ze soms niet aan het aantal noodzakelijke patiënten kwamen, of patiënten niet kwamen vertellen hoe het was gegaan, en dat ze dan maar wat invulden. Zo kritisch als ik was betrapte ik me er ook op dat ik sporadisch antwoorden gaf op vragen die patiënten hadden moeten beantwoorden. Maar ze waren niet op de afspraak gekomen en ik moest de formulieren inleveren, dus......De antwoorden waren niet in het nadeel van het middel………

Zowel artsen die meedoen aan dit soort onderzoeken alsook patiënten die mee doen zullen eerder (onopzettelijk) in het voordeel van de firma antwoorden dan in het nadeel, omdat ze worden beloond voor het meedoen. Artsen met cadeaus en patiënten met geldbedragen.

Anderzijds kan ik me een onderzoek naar een middel voor duizeligheid herinneren, waarin bij mijn patiënten al 2 mensen stopten met het onderzoek (op mijn advies) omdat ze te heftige bijwerkingen hadden. De eindconclusie van het totale onderzoek luidde dat 1 persoon het onderzoek had moeten stoppen vanwege bijwerkingen, maar dat het verder goed werd verdragen en goed werkte. Maar………….als bij mij al 2 mensen van de 5 waren afgehaakt vanwege bijwerkingen, hoe kon dan op al die praktijken maar 1 persoon afgehaakt zijn?

Er wordt op allerlei manier creatief gegoocheld met de cijfers om het er mooier uit te laten zien. Het gaat om verkoop. Om winst, soms om miljarden. 

Het zijn zo enkele voorbeelden om aan te tonen hoe belangrijk het is dat we voorzichtig zijn met het toestaan van nieuwe middelen op de markt. Zo werden bij de testen van de coronavaccins niet de mensen meegenomen die 'zwak, ziek en misselijk' waren, of die veel medicijnen slikten. Kortom de groep die het meest beschermd moest worden. 

En bij de geringste twijfel zou het zo moeten zijn dat in het voordeel van de patiënt, van de mens, wordt beslist. Dus afwachten en meer onderzoek; of gewoon stoppen.

Helaas is de afgelopen tientallen jaren gebleken dat bijvoorbeeld de FDA in Amerika (de Amerikaanse organisatie ter goedkering van medicijnen) eerder in het belang besliste van de industrie dan in het belang van de mensen, de patiënten.

Verder bleek tijdens een congres van de WHO, eind 2019, dat er vrijwel geen echt goed onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit was gedaan voor alle vaccins voor kinderen. Terwijl diezelfde WHO als een wolf in schaapskleren zegt dat die vaccins veilig en effectief zijn, en bovendien noodzakelijk. Ik herinner nog maar even aan de BMR-vaccins die in de Oekraïne werden gegeven 2 jaar geleden omdat de vaccinatiegraad volgens de EU te laag was. Meer dan honderd doden door mazelen (door het vaccin!) en meer dan duizend ziekenhuisopnames was het gevolg. Niet door de ‘wilde’ mazelen, maar door de vaccinaties! En de media vertelde hoe gevaarlijk de mazelen waren (‘meer dan honderd dode kinderen in de Oekraïne’) en dat we vooral onze kinderen moeten laten vaccineren.

Nu is er dan Corona, of Covid-19, of al die varianten (volgens sommigen al meer dan 1000 mutaties). Al die bescherming die al niet voorkwam dat er soms middelen toegelaten werden die er niet hadden moeten zijn, al die bescherming is in een keer weggevaagd door de irrationele angst voor een virus wat niet dodelijker is dan een stevige griep. En – als de we de ouderen gericht zouden beschermen – zelfs veel minder dodelijk dan een griep.

Er was ineens geen jarenlang onderzoek nodig, na enkele maanden werden de middelen op de markt toegestaan. En alle tekenen die wezen op gevaar werden weggewoven.

Als kritische artsen de cijfers van de onderzoeken bekijken, zien ze dat ze niet voldoen aan de voorwaarden om toegelaten te worden (veel minder bescherming dan vermeld en dan nodig was om toegelaten te worden), maar toch zijn ze toegelaten……..

En dan zou je verwachten dat kritisch naar elke bijwerking wordt gekeken, dat als mensen vlak na een vaccin overlijden, dat dan alarmbellen gaan rinkelen. Maar niets daarvan. Er wordt direct geconcludeerd dat er geen oorzakelijk verband is. Terwijl in eerste instantie elke dode tot corona-dode werd omgetoverd – omdat ze positief getest waren – ook als ze overleden aan hun onderliggende aandoening (kanker, CARA, immuundeficiëntie, ouderdom, hartziekte, of zelfs een ongeluk, etc.), om die vaccins er maar doorgeduwd te krijgen, gaan mensen nu (na het vaccin) ineens spontaan dood…….? 

En als mensen op vreemde manieren overlijden na het vaccin, dan is dat een ‘niet bekende bijwerking’ (hoe lang was het vaccin ook alweer getest, onderzocht en gevolgd?), en dus zal het niet door het vaccin komen. Ik herken dat overigens wel, want als mensen in het begin van mijn huisartsenpraktijk bij me kwamen met een bijwerking na een middel (het enige wat veranderd was, was een middel, en daarna kwamen bijwerkingen – zou wel raar zijn als het niet met elkaar te maken had), wuifde ik het weg omdat het niet in de bijsluiter stond. Later ging ik kritischer kijken en bleek regelmatig een klacht na een middel niet in een bijsluiter te staan. Maar ook ervoer ik dat het knap lastig was om de bijwerking te melden destijds. 

Maar het is dus een volledig verkeerde benadering van de feiten.

Het feit dat er inmiddels in Nederland 10-12x zoveel overlijdens na de vaccins zijn gemeld als bij een griepvaccin-periode, terwijl nog niet de helft van dat aantal mensen is gevaccineerd, zou alarmbellen moeten doen afgaan. Het argument dat de mensen 'oud' en ‘op’ waren, houdt geen stand als je het vergelijkt met de griepvaccins. Ook die mensen waren oud en ‘op’.
Het ministerie van volksgezondheid van Israel (het land dat het zo 'goed' doet volgens onze media) meldde dat in 5 weken vaccineren 40x zoveel ouderen overleden waren dan aan Covid te verwachten was. Ach, toch maar oud.....

Het meest recent zijn de meldingen van trombose na de vaccins van een bepaald merk, wat toch al niet zo geweldig te boek stond (qua aangetoonde bescherming). En terwijl andere landen het vaccineren met dat merk staken om het onderzoek af te wachten, is de EMA en de Nederlandse geneesmiddel ‘waakhond(?)’ er als de kippen bij om te melden dat er waarschijnlijk geen verband is en we gewoon doorgaan…….overigens zijn al deze middelen door diezelfde EMA 'voorwaardelijk' goedgekeurd omdat ze niet voldoende onderzocht zijn, waarmee ze de handen in onschuld kunnen wassen als er echt ernstige dingen gebeuren......(indekken dus). 
(rectificatie: op dit moment is er toch besloten 2 weken niet te prikken als 'rustpauze', de minister zegt dat de vaccins sowieso geen kwaad kunnen vooruitlopend op het onderzoek. En dit is dus ook wat ik bedoel. Ik begrijp het, want je wilt mensen niet ongerust maken, maar het is wel fout. Het is conclusies trekken voordat een onderzoek is geweest. En aangezien iedereen in die sector dat doet is het onderzoek bij voorbaat al niet objectief en zullen er geen harde conclusies worden getrokken anders dan: er is geen bewijs van relatie). 

We worden op alle mogelijke manieren verraden door onze overheid en door de agentschappen die ons zouden moeten beschermen voor medicamenten die de industrie graag verkoopt. Temeer daar deze vaccins voor het overgrote deel van het volk helemaal niet nodig zijn. 

Nu zien we verhalen van uitbraken in verzorgingshuizen. Maar de media vergeten te vertellen dat die mensen gevaccineerd zijn! Het zou dus niet moeten kunnen. Als het een paar dagen na het vaccin is kun je je er nog uit kronkelen met 'logica' dat ze al besmet waren, maar als dat na een week tot tien dagen gebeurt, is dat onzin. Dan komt het óf door het vaccin óf beschermt het vaccin dus niet. Een collega van mijn vrouw heeft zowel een moeder als schoonmoeder die een dag of 10 na het vaccin corona kregen en positief testten. Toeval? 

En de politiek? Die doet helemaal mee aan dat verraad aan ons mensen. De mensen waarvoor zij daar zitten. De mensen die op hen gekozen hebben. 

Natuurlijk heeft dat alles te maken met gezichtsverlies, ego’s en stemmen. De Nederlandse overheid heeft samen met andere Europese landen miljarden uitgegeven aan vaccins, die wij Nederlanders met elkaar zullen betalen, met de belofte dat die vaccins het ‘normale’ leven weer zullen terugbrengen. Sterker nog, als er aanklachten zijn vanwege bijwerkingen van de vaccins, betalen wij ook met z’n allen die vergoedingen en kosten. Zo is dat geregeld. De industrie is vrijgesteld van dit soort kosten. 

Bovendien zijn er nu ook verkiezingen die maken dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor de ellende die de komende jaren over ons heen gaat komen op o.a. financieel gebied en qua werkloosheid zich moeten voordoen als redders in plaats van de veroorzakers van een enorme dosis onheil. En vrijwel de hele tweede kamer heeft gedaan wat veel angstige Nederlanders zouden willen (in plaats van het verstand te gebruiken wat van regeerders mag worden verwacht), omdat ze dan de stemmen van die personen niet zouden verliezen. 

Ik erger me ook gigantisch aan de debatten nu in de aanloop naar de verkiezingen. Als je even niet naar het onderwerp kijkt, maar naar de manier waarop ze met elkaar in discussie gaan, dan zie je het volgende: ze luisteren niet naar elkaar, ze laten elkaar niet uitpraten, ze houden star vast aan hun mening en standpunt ook als dat al direct worden gecorrigeerd met feiten, ze proberen elkaar onderuit te halen, ze beschuldigen anderen terwijl ze zelf soms tientallen jaren het beleid bepaald hebben. Dat laatste geldt vooral voor het CDA en de VVD: tientallen jaren aan het bewind, en dus verantwoordelijk voor het beleid de afgelopen tientallen jaren: tekort aan zorg, politie, woningen en onderwijskrachten. 

Ik heb nog nooit gestemd op een partij die alleen voor mij goed was, ik stemde altijd op een partij die goed was voor iedereen, en vooral voor mensen die het minder goed hadden. Dit keer ga ik stemmen op een partij die mij niet gaat verplichten middelen in mijn lijf te laten spuiten die ik er niet in wil hebben. Een partij die me in staat stelt de integriteit over mijn eigen lichaam (en dat van eventuele kinderen) te behouden. Maar een partij die ook goed is voor de aarde, voor het milieu, voor de natuur. Voor de mens in het algemeen dus. En zeker niet op een partij die vooraan stond in het verraad van de mensheid, het verraad van ons mensen, van ons volk.

De instanties die ons zouden moeten beschermen tegen ongewenste neveneffecten van medicijnen of vaccins laten het volledig afweten. In plaats van voorzichtigheid is er een vreemd spel ontstaan om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een vaccin te geven (wat niet goed onderzocht is en wat foutief wordt gegeven in een periode dat de ziekte rondwaart). Bijwerkingen worden weggewoven als ongerelateerd, doden worden gebagatelliseerd tot 'oud' en 'op'. Gisteren nog vertelde een vaccinmaker dat hij verwacht dat er ernstige gevolgen zullen zijn door deze vaccins, omdat ze niet op dit moment gegeven hadden moeten worden en niet geschikt zijn om dit snel muterende virus te beteugelen. En laten we eerlijk zijn: ondanks al het gepraat over vaccinatiepaspoorten en -bewijzen, test-apps, e.d. blijkt dat de vaccins verspreiding niet tegengaan en ook niet met zekerheid beschermen tegen het krijgen van de ziekte. Ze hebben het over privileges voor gevaccineerden (die soms immuun worden genoemd, maar dat absoluut niet zijn!) zonder dat er enig bewijs is dat dat veilig is. 

Het zou zomaar kunnen zijn dat we ons vaccins in de maag laten splitsen onder valse voorwendselen (immuniteit, meer 'normaal', 'veilig', meer mogen, reizen, minder maatregelen, etc.), terwijl dat de veiligheid uiteindelijk gaat verslechteren in plaats van verbeteren. De veiligheid t.a.v. het krijgen van Covid of het doorgeven, maar vooral ook de veiligheid van onze eigen gezondheid op termijn. 

Overigens zijn het niet alleen de medische instanties die ons zouden moeten beschermen die verraad plegen, dat geldt ook voor de media die in plaats van de 'waarheidsvinders' en 'kritische noot' zijn verworden tot een propagandamachine voor vaccins en overheidsstandpunten. Er was een tijd dat de media ons beschermde tegen blinde vlekken en kokervisie, maar die tijd is kennelijk geweest. Blijf wakker, blijf bewust van het feit dat jij de enige bent die je eigen integriteit kan bewaken. 
Ook al weet ik dat het zoveel gemakkelijker is en zoveel minder stress geeft om klakkeloos de kudde te volgen......

P.S.1: En als het om de cijfers gaat, bedenk dan dat er nu minder mensen dood gaan doordat het voorjaar aanklopt en het virus minder actief gaat worden, doordat er minder mensen als corona-dode worden gemeld (ze gaan nu immers ineens aan hun onderliggende ziekte dood) en doordat de zwaksten al ten prooi zijn gevallen. Laat je niet wijs maken dat het allemaal komt door de vaccins, dit was tevoren al te voorspellen. 

P.S.2: Ik weet dat ik af en toe fel overkom in mijn blog, maar ik kan ook heel slecht tegen onrecht. Misschien is dat zelfs wel de reden dat ik geneeskunde ben gaan studeren. Ik hou van eerlijkheid en kan heel slecht tegen bedrog. Zeker als dat met gezondheid te maken heeft.........desalniettemin mijn excuses als ik te fel ben!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Herinner je de kreten omtrent deze vetzuren nog?

Het verhaal was dat meervoudig verzadigde vetzuren allemaal zijtakjes hebben en zo sneller aan elkaar vastklitten en onze vaten verstoppen. Onverzadigde vetzuren hebben minder van die takjes, en we krijgen daarmee minder snel klitten en klonten. Dus waren ze beter.

Daarom waren plantaardige oliën beter, vooral als ze vloeibaar bleven……..

Het is typisch zo’n voorbeeld van kortzichtigheid die tientallen jaren volgehouden kan worden. En dan blijkt het niet juist te zijn………

De plantaardige oliën die veel beter zouden zijn dan andere vetten. Maar dat is dus niet waar……..

Gaandeweg kwam er wel nuance de afgelopen jaren. Tenminste vooral uit de hoek van de natuurartsen, want voordat de reguliere geneeskunde van dingen toegeeft dat ze niet kloppen zijn we tientallen jaren verder.
(Dit is niet om te katten, maar zo werkt dat logge systeem, wat meer wordt beïnvloed door de industrie dan door gezond verstand en innovatie)
Wat bleek? Veel plantaardige oliën bevatten vetzuren die vooral ontstekingen bevorderen (omega 6). Zo ook zonnebloemolie, raapzaadolie, saffloerolie, sojaolie, frituurolie, koolzaadolie, rijstolie, sesamolie, arachideolie, margarine, etc.

Dat is niet alleen slecht voor mensen met ontstekingen of ontstekingsachtige neigingen (denk aan astma), maar ook voor alle mensen met chronische aandoeningen omdat de basis daarvan juist mini-ontstekingen zijn. En dat wordt dus alleen maar gevoed door te veel van die omega-6 vetzuren.

Dat heeft ook te maken met het feit dat alles wat wij nuttigen veel meer omega 6 is gaan bevatten dan vroeger. Net zoals dat voor suikers geldt. Dieren die liepen te rennen in de wei bijvoorbeeld hadden meer omega 3, terwijl ze nu veel minder bewegen en meer omega 6 hebben. Voor de duidelijkheid: omega 3 werkt tegen ontstekingen en is dus gunstig. En in de goede verhouding zijn ze samen gunstig, maar bij te veel omega 6 wordt het ongunstig. Ook de voeding van de dieren speelt natuurlijk een rol. Zelfs voor vis geldt dit verhaal: vissen in het wild bevatten veel meer omega 3 dan vissen die gekweekt zijn. Hoe goed de visolie is (en dus de vis voor onze gezondheid) is dus ten dele afhankelijk van waar die vandaan komt. In principe is wild gevangen vis vele malen beter. 

Maar goed, heel veel plantaardige olie is dus helemaal niet zo goed als werd beweerd. En nu blijkt ook dat diezelfde plantaardige olie voor onze hersenen helemaal niet zo goed is. Onze hersenen bestaan hoofdzakelijk uit meervoudig verzadigde vetzuren, en te veel gebruik van de meervoudig onverzadigde plantaardige oliën zorgt voor achteruitgang van onze hersenenEn dat is des te belangrijker aangezien allerlei ziekten gerelateerd aan de hersenen toenemen, zoals dementie, Parkinson, Alzheimer, etc. 

Wat betekent dat voor de praktijk? 

Dat we de genoemde plantaardige oliën gewoon niet moeten gebruiken. Geen margarine, geen frituurvet en ook al die andere veel gebruikte plantaardige olie niet.

Een alternatief is er wel degelijk. Olijfolie is prima, het liefst natuurlijk biologisch. Voor het bakken en wokken de klassieke (classico), voor de sla en koude gerechten (en na zonnebaden op de huid) de extra vierge. Andere olie die je zowel op brood kunt smeren (behalve in hartje zomer) als die je kunt gebruiken voor bakken is kokosolie.

Kokosolie is meervoudig verzadigd en behoorde dus volgens de rechtlijnig denkenden tot de slechtere olie, maar blijkt nu dus juist heel goed te zijn. Zeker ook voor de hersenen. Neemt niet weg dat wat vastgeroeste mensen nog steeds afgeven op kokosolie en beweren dat het slecht zou zijn. En je kunt je afvragen of dat niet in opdracht is van de industrie die de (goedkopere) plantaardige olie wil slijten.

Voor mensen die onbekend zijn met kokosolie: je hebt het mét en zonder kokossmaak (ontgeurd). En je kunt het prima (liefst die ontgeurde) als frituurvet gebruiken. Het is duurder dan het goedkopere frituurvet, maar in tegenstelling tot het gewone frituurvet (wat je na elke 5-6x moet vervangen en zelfs dan al kwalijke stoffen bevat door het verhitten) hoef je het maar 1-2x per jaar te vervangen afhankelijk van wat je erin frituurt (paneermeel maakt dat het vet er viezer gaat uitzien, en als je heel vaak frituurt wil je ook wel iets sneller vervangen). Kwalijke stoffen worden eigenlijk niet ontwikkeld.

En als je zelf biologische aardappels tot patat snijdt (liefst zelfs nog zoete aardappels vanwege de gezondheidswinst) heb je een gezonde snack: biologische (zoete) aardappel gebakken in kokosolie. Lekker én gezond!

Zelf heb ik de ‘gewone’ kokosolie voor op het brood en de ontgeurde voor het bakken, frituren en wokken. Vaak meng ik ook kokosolie en olijfolie bij het bakken als dat zo uitkomt of er iets extra bij moet. Deze gezondere oliën zijn zelfs in zekere zin goed voor ons lichaam. Je hoeft er niet te zuinig mee te zijn.

Andere voorbeelden van gezonde olie zijn avocado, chiazaad, lijnzaad, (wal)noten, vette vis (zalm, makreel, sardines, etc.).

Verder blijkt langzamerhand steeds duidelijker dat ook vet van vlees niet zo slecht is als altijd werd beweerd, maar daar past een kanttekening bij. Er is een levensgroot verschil tussen vet van een in de stal gefokt rund wat niet biologisch is gevoed en een rund wat buiten heeft mogen rennen en biologisch wordt gevoed.

Persoonlijk zou ik dus voor biologisch vlees gaan het liefst van bekende oorsprong, dus via de groene slager.

Verder dan toch nog even het linolzuurverhaal. Linolzuur gold jarenlang als gezond en goed tegen cholesterol. Het werd uiteraard gelinkt aan Becel omdat het in hun reclameslogan stond. Maar linolzuur is een omega-6 vetzuur en dus niet gezond. Bovendien blijkt dat het de omega-3 vetzuren tegenwerkt. En het is behoorlijk storend in het hele proces van proberen af te vallen. Dat is een ander – uitgebreider – verhaal, maar niet onbelangrijk om mee te nemen. Je kunt het maar beter vermijden, zoals je beter alle margarine kunt vermijden. Hetzelfde geldt uiteraard voor de vloeibare bakolie. 

En als je liever geen kokosolie op je brood smeert, kun je nog kiezen voor roomboter. Roomboter is veel beter dan margarine (in tegenstelling tot wat lang is beweerd), maar ik zou dan wel kiezen voor grasboter, en in de periode dat het er is voor biologische grasboter.

Grappig om te zien hoe iets wat zo steevast geclaimd werd een tijd geleden nu volledig achterhaald is, en bijgedragen zal hebben tot slechtere gezondheid.

Dat is soms het enge van iets wat logisch klinkt (die in elkaar grijpende zijtakjes van die meervoudig verzadigde vetzuren – ik zie het nog als afbeelding voor me tijdens mijn colleges of nascholingen) en op die manier een waarheid wordt, terwijl het eigenlijk onvoldoende is uitgezocht en daardoor tientallen jaren mensen op het verkeerde been zet.

Ach, zo zijn er nog vele voorbeelden.

Maar weg dus met die plantaardige olie die ooit zo goed zou zijn……….leer kokosolie en olijfolie te waarderen en gebruiken, naast de avocado, walnoten, chiazaad, lijnzaad en vette vis. En laat de rest in de winkel staan.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 Ik verbaas me over de manier waarop we vandaag de dag omgaan met de natuur. Met onze eigen natuur, en met de natuur om ons heen.

De manier waarop we elkaar als melaatsen behandelen omdat we misschien een virus met ons mee zouden dragen wat je met een gewone microscoop niet eens kunt zien.  De manier waarop sommige mensen hun boodschappenkarretjes staan te boenen met bijna witte handen van de kracht waarmee ze dat doen. Onlangs zag ik zelfs iemand die de boodschappen stond te ontsmetten die ze had gekocht…….

Het is allemaal gebaseerd op angst en onwetendheid. We laten ons gek maken door een paar specialisten die elkaar jarenlang gek hebben gemaakt met turen door een microscoop en bedenken wat in het ergste geval zou kunnen gebeuren als......

Natuurlijk is dit een beetje een karikatuur, maar toch…….

Ik heb jaren geleden virologen ontmoet zonder dat er een epidemie of pandemie was, en die mensen waren angstig, bang voor die levende RNA-wezentjes die ze pas konden zien na het beeld tienduizenden keren te vergroten. Ik had het gevoel dat ze niet met beide benen in de werkelijkheid stonden. Maar daardoor waren ze wel overtuigd van het belang van vaccinaties, zelfs die waarvan iedere keer werd aangetoond dat ze geen zin hadden. Angst is de basis daarvan, angst voor onzichtbare micro-organismen en angst dat ons lichaam ons niet zou kunnen beschermen. Angst, angst, angst....niet de beste raadgever. 

En ik zie de angst bij veel mensen nog toenemen…….

Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen die op een onwaarschijnlijk natuurlijke en krachtige manier met elkaar samenwerken om van ons een groot samenhangend levend wezen te maken. Alleen dat al is prachtig. Maar…….ons lichaam bevat naast die cellen nog een veel groter aantal bacteriën en virussen. Die zorgen er net als die cellen voor dat we kunnen leven en functioneren. Zonder die virussen en bacteriën zouden we niet kunnen bestaan of leven. Ons lichaam bevat veel meer levende bacteriën en virussen dan levende cellen. Ons DNA, onze blauwdruk, is voor het grootste deel gevormd door virussen uit het verleden. 

Als we een kuur antibiotica slikken omdat een arts dat heeft voorgeschreven, doden we daar zo gigantisch veel goede bacteriën mee, dat veel mensen daar blijvend last van ondervinden, dat daarmee blijvend de microbioom/viroom (het geheel van bacteriën en virussen op en in ons lichaam) wordt beschadigd. Zeker bij kinderen is dat iets om rekening mee te houden en dat te compenseren met zogenaamde probiotica (wat letterlijk betekent ‘voor het leven’ in plaats van antibiotica=tegen het leven). Dat laatste vele malen langer dan de kuur antibiotica duurde….

Als een kind niet wordt geboren via het geboortekanaal, maar bijvoorbeeld via een keizersnede, is het microbioom (en daarmee de bescherming) van dat kind aanzienlijk minder goed omdat het niet tijdens de geboorte is voorzien van de bacteriën, schimmels en virussen van de moeder via dat geboortekanaal.

Iets soortgelijks geldt voor borstvoeding. Niet alleen het huid op huid (hart op hart) contact tijdens borstvoeding is belangrijk, ook de bacteriën die worden uitgewisseld tijdens de borstvoeding zijn belangrijk. De bacteriën in de voeding en de bacteriën van de huid. Los daarvan heeft de moeder van nature de juiste voeding voor elk moment in het jonge leven van dat kind, van haar kind.

Ook hier zien we dus dat de over-hygiene van vandaag de dag niet gezond is. Het belet onze kinderen en onszelf om ons volledig te ontplooien, om krachtig in dit leven te staan. Kasplanten kunnen op z’n tijd mooi zijn, maar het blijven planten die niet tegen het normale milieu kunnen.

 

De aandacht ligt in deze tijd heel erg op besmettelijkheid en hygiëne, maar daarmee verliezen we helaas de werkelijkheid ook deels uit het oog.

Als we een deurklink beetpakken, zitten daar miljarden bacteriën op. Op ons vaatdoekje in de keuken zitten er vele malen meer. Worden we daar ziek van? Nee, in principe niet.

Zolang we ons normaal gedragen niet, maar als we ons als kasplantjes gaan gedragen zullen we ook de weerstand van kasplantjes krijgen……

Hoe angstiger we gaan worden voor virussen en bacteriën, en hoe angstiger we ons qua hygiëne gaan gedragen, hoe vatbaarder we worden. Om twee redenen. Aan de ene kant verlaagt alleen al angst onze weerstand,  het maakt dat ons  afweersysteem minder goed werkt. Aan de andere kant verlaagt ook al het gebruik van (te veel) hygiënische middelen de weerstand omdat we onze ‘normale’ bacteriën doden en de balans verstoren. We vergeten daarbij dat juist een natuurlijke balans onze belangrijkste bescherming is. 

Zoals ook het contact met virussen of bacteriën soms ervoor zorgt dat ons lichaam adequate maatregelen neemt. Ziekteverschijnselen bij griep zijn er alle op gericht om enerzijds het bedreigende virus te bestrijden en anderzijds afweerstoffen aan te maken zodat het virus de volgende keer adequater kan worden bestreden (liefst voordat er ziekteverschijnselen optreden). 

Een ontsteking is net zo een adequate reactie van het lichaam om bacteriën die als bedreigend worden ervaren te bestrijden. Er wordt extra bloed aangevoerd (roodheid, warmte) om extra witte bloedcellen (het ‘leger’) te brengen die de bacteriën aanvallen en onschadelijk maken (wat pus of etter oplevert). Zeker als het om de huid gaat is het vaak voldoende om het lichaam te helpen in het natuurlijke proces, zonder te overdrijven.

Je ziet overigens ook nogal eens dat er ontstekingen zijn waarbij de veroorzakende bacterie een gewone huidbacterie is, zoals die in vele miljarden op onze huid normaliter voorkomt. Soms komt dat omdat de huid beschadigd is door een klein ongelukje en daardoor de natuurlijke bescherming een gaatje heeft opgelopen. Als we redelijk gezond zijn zal zo’n ontsteking snel genezen. 

Bij steenpuisten zie je ook dat eigenlijk normale huid-bacteriën de ontsteking veroorzaken. Dan kan zijn omdat er een wondje is ontstaan door bijvoorbeeld wrijving (en de huid wordt dunner, en de bacteriën worden erin gewreven) of mindere weerstand. Bij mensen die regelmatig steenpuisten hebben is er dan ook vaak sprake van en verminderde weerstand. In dat geval kan extra hygiene wel degelijk belangrijk zijn, maar is het effectiever om ook iets aan die weerstand te doen (als mensen daar oren naar hebben). 

Zo’n verlaagde weerstand kan vele redenen hebben. Er kan een onderliggende ziekte zijn. Maar het kan ook met het voedingspatroon te maken hebben of met het slaappatroon,  of met het bewegingspatroon (of gebrek aan beweging), of met het stresspatroon, of met..............etc.

We hebben het afgelopen jaar gezien dat veel mensen COVID kregen die een onderliggende ziekte hadden, maar ook dat soms mensen het kregen waar dat niet logisch leek. Ze waren jong, of ‘gezond’.

Dat laatste wordt vaak gezegd omdat mensen geen duidelijke of al vastgestelde ziekte hebben, of omdat ze sportief zijn. Maar geen van deze twee zaken zegt ook dat je echt gezond bent. Wat is gezond? Denken dat we gezond zijn maakt helaas nog niet dat we gezond zijn.
En gek genoeg denken de meeste mensen dat ze gezond zijn, vaak omdat ze geen 'gekke' dingen doen. Maar helaas is 'gewoon' doen niet meer iets wat ons gezond houdt. 

Niet gezond eten en wel veel sporten zegt niet dat we gezond zijn. Te veel sporten en/of veel koolhydraten nemen maakt ons juist ongezonder. Spanning maakt ons ongezonder, en sporten kan ‘weglopen’ van stress zijn (terwijl het ook heerlijk meditatief kan zijn en verjongend kan werken), of het dieper inademen van ongezonde lucht. 

Gezondheid is een mooi iets, maar het is ook een balanssituatie.

Een situatie die we verkrijgen door dingen te laten die niet goed zijn en de balans verstoren, en dingen te doen die gezond zijn en de balans versterken.

In onze maatschappij is het niet logisch dat je gezond blijft als je geen extra aandacht schenkt aan de bovengenoemde balans! 

Het is ook wonderlijk om te zien hoe de gemiddelde ‘nuchtere’ houding nu ineens ook is omgeslagen in een soort massahysterie over een virus wat minder dodelijker is dan de griep onder de 75 jaar.

Er komen verkiezingen aan, en ik bedacht me dat ‘groen’ in de politiek vaak heel iets anders is dan ‘voeling met de natuur’ of ‘verbonden met de natuur’. 

Maar onthoud dat de natuur onze grootste vriend(in?) is.
Dat zo natuurlijk mogelijk leven, eten en bewegen onze grootste kans op gezondheid geeft. Bacteriën en virussen horen daarbij
.
Ze laten ons leven en ze zorgen dat we gezond blijven. Zelfs als we erop reageren met ‘ziekteverschijnselen’ is dat vaak omdat we er beter van worden, sterker van worden.

Door naar bacteriën en virussen te kijken als onze vijanden, zorgen we eerder voor meer angst en meer ziekte. Zeker als we op allerlei onnatuurlijke manieren proberen om ons te beschermen voor onze ‘vrienden’, helaas vaak omdat er geld aan verdiend kan worden door anderen.

Die onnatuurlijke manieren verzwakken onze natuur letterlijk.

Natuurlijk zijn er groepen mensen die zo verzwakt zijn in hun natuurlijke gezondheid (balans), dat daar een uitzondering geldt. Kasplanten kun je ook beter binnen zetten en vertroetelen. Dat maakt ze niet sterker, maar maakt wel dat ze overleven.

Toch geldt ook voor die mensen dat het beter zou zijn om de balans te herstellen. Te zorgen dat ze via een natuurlijkere aanpak de balans gaan herstellen, hun levenskracht terugkrijgen, zodat ook zij ‘normaal’ kunnen leven, met een normale natuurlijke benadering van het leven in het groot en in het klein.

Maar eerst zullen we moeten leren om op een natuurlijke manier te kijken naar alles wat leeft, inclusief bacteriën en virussen, inclusief onszelf, inclusief onze omgeving (het milieu). Zolang we alles ten koste laten gaan van onze materiële en tijdelijke en steeds grotere verlangens, en de natuur alleen gebruiken als genotsmiddel in plaats van ‘maatje’, zijn we verkeerd bezig en maken we onszelf tot kasplantjes, wat ook gebeurt als we ons steeds afhankelijker maken van de farmaceutische industrie en onnatuurlijke bescherming.
We moeten niet trappen in de val van de farmaceutische vicieuze cirkel: zwakker door de industrie (voedsel, drank, reclames, medicijnen, vaccins), dus hebben we die meer nodig (vaccins, medicamenten), wat ons weer zwakker maakt, waardoor we ze meer nodig hebben.........angst duwt ons in die richting, de overheid duwt ons in die richting.

Denk na, denk gezond, denk natuurlijk gezond……

Bij je keuzes van vandaag, bij je voeding en drinken, bij je beweging en slaap, (bij de verkiezingen straks)...... 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Om gezond te blijven is het nodig dat we als mensen op een menselijke manier met elkaar omgaan.

Ik zag een dezer dagen een gesprek op blckbx (YouTube kanaal) over de buitenparlementaire enquête die is gehouden naar aanleiding van de corona-maatregelen. Buitenparlementair omdat de kamer een parlementaire enquête weigerde. Bij het navertellen aan Hanneke van wat ik had gezien, kon ik mijn emoties niet verbergen. Het zegt iets over hoe het me in de ziel raakte.

Het ging om 60 verklaringen van allerlei mensen, waaronder wetenschappers, leerkrachten, leerlingen, huisartsen, verloskundigen, ondernemers, etc. 

De twee verklaringen die de interviewer en z’n ‘griffier’ eruit haalden omdat ze die zelf het meest aangrijpend vonden waren die van een verloskundige en van een leerlinge.

De verloskundige vertelde over een zwangere met een traumatische voorgeschiedenis die al dagen geen levensteken van de baby meer had gevoeld, en het onderzoek van de verloskundige onderging om te zien of haar baby nog wel leefde, terwijl haar partner in de parkeergarage zat te wachten omdat hij er niet bij mocht zijn door de maatregelen!

Menselijkheid, wat is dat ook alweer?

Afgelopen dagen zagen we een aflevering van New Amsterdam op Netflix waarin een leerlinge een duidelijk traumatische ervaring had gehad op school. Het bleek om een onaangekondigde schietincident-oefening te zijn gegaan, waarvan de ouders niet op de hoogte waren gesteld.  Het leek alsof ze de enige was die zo heftig reageerde, ook volgens het schoolhoofd. Maar toen de psychiater slimme vragen ging stellen aan de andere leerlingen, bleek iedereen er veel meer last van te hebben zonder dat ze daar over wilden of durfden te praten. De impact was enorm. Nachtmerries, slecht slapen, allerlei angsten, schrikachtigheid, er niet over durven praten uit schaamte, anderen niet vertrouwen, etc.

Iets soortgelijks gebeurt nu op de scholen. Je zult er niet veel leerlingen over horen (het wordt deels gelaten ‘geaccepteerd’), maar er zullen er veel zijn met nachtmerries, slechter slapen, depressie, verdriet, angst, boosheid, en al die andere zaken.

De leerlinge die een verklaring aflegde (er zelf zelfs om had gevraagd), vertelde hoe ze alleen nog naar school ging om haar medeleerlingen te ontmoeten, want verder was het vreselijk, een gevangenis. De conciërge(s) die normaliter lachend en goedgemutst de leerlingen ontving, was veranderd in iemand die met mondkap op wijdbeens en met de armen over elkaar vooral stond te kijken of iedereen zich wel een de regels hield en voldoende afstand hield. Verder voelde ze zit de hele dag in de gaten gehouden bij alles wat ze deed, door ongeveer iedereen. Ze was opgelucht als ze weer naar huis mocht……..

Wat doen we onze kinderen aan? Wie bedenkt dit soort maatregelen?

Menselijkheid, wat is dat ook alweer?

Wij liepen gisteren in de duinen. We liepen op een wat smaller pad (voor de kenners: het lelietjes-van-dalen pad) en er kwamen ons twee mensen tegemoet lopen met van die stokken. Vóór corona groette je elkaar dan, maar de tijden zijn veranderd. Ze stapten naast het pad en gingen met de rug naar ons toestaan terwijl we passeerden.

Het grappige is dat ik me bedacht dat ze het verhaal van de druppeltjes in elk geval een beetje begrepen hadden, maar in het hart deed het pijn. We keren elkaar de rug tegenwoordig toe omdat we bang zijn……..

Menselijkheid, wat is dat ook alweer?

Met onze chiropractor had ik het er ook nog over. We waren het erover eens dat alle zaken die ons mens maken worden bezoedeld door de maatregelen. En ten dele op niets gebaseerd. Elkaar aanraken, elkaar knuffelen, elkaar troosten, elkaar een hand of zoen geven, elkaars nabijheid zoeken, etc.
De mondmaskers maken dat we elkaars gelaatsuitdrukkingen niet meer zien. Hanneke draagt op haar werk verplicht vaak een masker, en merkt dat ze veel minder lacht en glimlacht. Niemand ziet het immers, waarom zou je het dan doen? Maar het gevolg is wel dat het minder goed voor je eigen gezondheid is, want lachen is gezond. Ook als je het doet om een vriendelijker uitstraling te hebben werkt het positief voor je eigen gezondheid.

In de serie van New Amsterdam die ik net noemde, valt op hoe vaak collega’s elkaar omhelzen en hoe vaak patiënten dat ook bij de dokter doen. Of hoe vaak mensen elkaar troosten door elkaar aan te raken of te omhelzen. Verboden allemaal nu.

Menselijkheid, wat is dat ook alweer?

De griffier van die buitenparlementaire enquête merkte ook al op dat het vooral de dingen zijn die eenmalig zijn die ons als mens worden afgenomen. Mensen in hun laatste dagen (of jaren, ook dat is als erg) die familieleden niet mogen zien of aanraken (of alleen met masker voor zien), begrafenissen, bruiloften, geboortes en bevallingen, etc. Het zijn stuk voor stuk dingen die eenmalig zijn en die je niet kunt overdoen na corona. Onmenselijkheid, verpakt als ‘rekening houden met’, als ‘beschermen’.
Wel als ik zo beschermd zou worden, zou ik liever gewoon doodgaan……….. 

Zelf werd ik net 67. Op zich geen speciale leeftijd, ware het dat ik zowel mijn moeder die 57 werd als mijn vader die bijna 67 werd met die leeftijd heb overleefd. Maakt het toch een beetje bijzonder, beetje gevoeliger. En met drie kinderen met partner en kleinkinderen zou je dat dan het liefste met elkaar vieren (ik ben niet zo’n feestbeest, kan er niet zo goed tegen qua prikkels, het is al snel te vermoeiend, maar toch, juist nu was die behoefte er wel). Ik had al bedacht het uit te stellen naar verder in het voorjaar in de hoop dat we dan weer een beetje ‘gewoon’ mogen doen…….. Tenslotte koos ik geen uitstel en ik heb de kinderen gezien die dag (wat al niet zou mogen). Maar niet met z’n allen…….. Ik weet dat het de regels zijn, maar het voelt gewoon niet goed.

Een vriendin van ons liep onlangs met een van haar vriendinnen in een van de kustplaatsen het duin in en er kwam hen iemand tegemoet die woedend naar hen schreeuwde “we doen het allemaal voor jullie”. Misschien gestoord, maar ook niet helemaal onlogisch. Er wordt veel van ons en zeker van de jeugd gevraagd, terwijl de logica ver te zoeken is voor iedereen die gezond nadenkt en de cijfers volgt zonder zich gek te laten maken door die paar schreeuwende virologen.

Menselijkheid, wat is dat ook alweer?

Als je naar de verkiezingsbeloften kijkt, is er geen partij die de komende periode echt gaat bezuinigen. Toch heeft ‘Brussel’ besloten dat het staatshuishoudboekje in 2023 in principe weer op orde moet zijn, en Nederland was een van de felste pleitbezorgers voor in de pas lopen! Dus tijdens het volgende kabinet zal dat zeker moeten gebeuren (ook al wordt dat nu niet gezegd), maar zelfs zonder dat betekent het dat na de gigantische uitgaven om de lockdowns te compenseren (in schijn, want de meeste bedrijven gaan straks alsnog failliet – met als gevolg tienduizenden werklozen – het huidige kabinet speelt mooi weer over de ruggen van de toekomstige mensen), er gigantisch bezuinigd moet gaan worden de jaren die erop volgen. Het wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende kabinetten en deels de volgende generatie. 

Het gevolg is dat je nu ook jonge mensen ziet reageren op dit soort nieuws met verhalen dat de ouderen van nu er maar voor moeten boeten. Het is allemaal voor hen gedaan. En zij zijn de rijken van dit moment. Zij moeten maar extra geld ophoesten. Vergeten wordt dat het nu gewoon is om een nieuwe telefoon te kopen van vele honderden euro’s als de huidige kapot is, (hoe de financiële situatie ook is, het is ‘nodig’), terwijl die oudere generatie helemaal geen telefoon had. Die generatie mocht blij zijn als ze twee keer per week een douche konden nemen, ze hadden geen CV, soms nog geen elektrische verlichting. Toegegeven, dat was in hun jeugd, maar hoe is dat nu? 

Toen ik studeerde, had ik een lampje op batterij in het toilet om energie te besparen. Op die manier hielp ik mezelf financieel rond te komen. Ik klaag er niet over, als ik terugkijk moet ik er om lachen. Maar het is niet te vergelijken met nu. Nu en toen is domweg niet te vergelijken. Laten we dat dus ook niet doen. Ik zou ook niet in de schoenen van de jeugd willen staan, maar dat zei ik ook al toen ik zelf pas 24 was! Elke tijd heeft z’n nadelen (en voordelen). 

Wat ik betreur is dat deze tijd – zeker met allerlei onzinnige maatregelen – ertoe leidt dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Mens tegen mens omdat de ander je misschien zou kunnen besmetten. Jong tegen oud omdat de jongere generatie de oudere verwijt dat ze de eindjes aan elkaar moeten knopen (o.a. omdat ze veel grotere uitgaven hebben op gebieden die er vroeger niet eens waren), alsof de oudere generatie dat niet moest…..

Menselijkheid, wat is dat ook alweer?

En het meest vernederende en onmenselijke wat ik de afgelopen dagen las is misschien nog wel dat China alle mensen die vanuit het ‘buitenland’ komen wil gaan testen met de anale teststokjes. Verbazend is het misschien niet, maar walgelijk wel. Hoe ver gaan we met het vernederen van de mensheid? Monddood maken met maskers, elkaar niet meer liefdevol aanraken, voor negen uur binnen, niet met elkaar over straat, niet met elkaar naar je ouders, een mondkapje op bij je ouder in het verzorgingshuis, etc.

Menselijkheid, het is lastig in deze tijd. Maar zo zou het niet moeten zijn. Laten we onderling alsjeblieft elkaar blijven respecteren en als mens blijven behandelen en benaderen.

Een ‘boks’ is oké en voorkomt dat m’n hand wordt fijngeknepen, maar ik mis de warmte die met de handdruk vaak gepaard ging, het échte contact.

Me de rug toekeren begrijp ik verstandelijk, maar doet gevoelsmatig pijn.

Maar laten we als volwassenen toch ook vooral nadenken over wat we onze kinderen en kleinkinderen aandoen. De ervaring van kinderen bepaalt - blijkt al veel wetenschappelijk onderzoek - hun toekomst, ook qua gezondheid! 
Je op dat punt verzetten en laten horen is verstandig ouderschap, de plicht van elke ouder. Ik zie nog de pijn op het gezicht van onze kleinzoon omdat hij ons niet mocht aanraken, niet wist wat hij wel of niet mocht, het niet begreep. Dat zijn momenten die niet uitwisbaar zijn. Ze doen pijn, ook nu nog als ik eraan denk. Bijna eeuwig pijnlijke momenten, veroorzaakt door een beleid gebaseerd op angst. Angst voor ziekte, angst voor de dood. Maar de dood hoort bij het leven! 

Doe wat je doet liefdevol.En vergeet vooral niet de menselijkheid.......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn