E

Ons Qi-veld

Als ik het heb over ons Qi-veld, dan zou je dat vrij kunnen vertalen naar ons energie-veld. Wij hebben het over het Qi-veld in de Qigong, omdat de Qi datgene is waarmee we werken.
Alles is ontstaan uit Qi en alles is opgebouwd uit Qi. Qi is en is opgebouwd uit de kleinste deeltjes die bestaan. Als de dichtheid van de deeltjes niet al te groot is, kunnen we het niet zien en voelen. Wordt de dichtheid groter, dan kunnen we gaan voelen en uiteindelijk gaan zien. Het krijgt vorm in de vorm van materie.
Ik ga daar nu niet verder op in.

In ons en om ons heen is dus Qi. Tot in het oneindige. Tot in het oneindige is Qi, maar de Qi is ook oneindig. Dat laatste is ook goed om ons te realiseren.
Ons Qi-veld is de Qi van onze persoon.
Het Q-veld rondom wordt echter bepaald door ons eigen Qi-veld, de Qi-velden van de personen rondom ons en het Qi-veld van de omgeving waar we zijn. Het Qi-veld van een begraafplaats is uiteraard anders dan dat van een kinderspeelplaats.

Om een zo goed mogelijk effect te hebben van de Qigong die we doen - in ons geval meestal Chi Neng Qigong - zorgen we aan het begin van de oefening dat het Qi-veld zo optimaal mogelijk is. Dat doet de instructeur o.a. via het doorspreken van de oefening. Als het Qi-veld zo goed mogelijk is, kunnen we ook het beste Qi uitwisselen, en bereiken wat we met de oefening willen bereiken. De staat waarin we oefenen en het Qi-veld wat we neerzetten zijn misschien wel de belangrijkste ingrediënten van de oefening.

Toch kunnen we ook buiten de Chi Neng Qigong iets met dat Qi-veld doen. Ik noem het ook wel eens energieveld, maar bedoel dan Qi-veld. Met onze mind/geest zijn we in staat dat Qi-veld te beïnvloeden. We kunnen het min of meer sturen. En er in elk geval informatie aan geven.

Stel je bent in een ruimte waar je je wat verloren voelt en nerveus (misschien voor een examen, of bij de dokter of tandarts). Je kunt je dan met je mind richten tot het Qi-veld in die ruimte en er in gedachten rust en vertrouwen in 'denken'/sturen'. Stel je voor dat je omringd bent met vertrouwen en rust, tot in elke uithoek van de betreffende ruimte. Als je dat serieus doet, zul je merken dat je je daarna veel prettiger voelt en meer vertrouwen hebt.

Iets soortgelijks doe je als je als leerkracht voor de klas zit en je voorstelt dat het energieveld van je hart de hele klas 'omarmt', de hele groep leerlingen. Vrijwel altijd komt dat de sfeer in de klas ten goede.
Zoals boosheid en verdriet ook hun effect hebben op het Qi-veld om mensen heen, hebben positieve intenties dat ook.

Het is spelen met de Qi, zoals we dat eigenlijk ook in de Chi Neng Qigong doen tijdens de oefeningen. We gebruiken de mogelijkheden die er zijn.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn